NIMA Marketing A hfd 31.2

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Geef de definitie van desk research
  Het verzamelen en verwerken van bestaande gegevens, afkomstig uit interne en externe bronnen
 2. Wat zijn primaire gegevens?
  Gegevens die voor een bepaald doeleinde worden verzameld
 3. Noem voordelen van de primaire gegevens
  • relatief goedkoper
  • sneller beschikbaar
  • betreffen verschillende invalshoeken
  • betreffen verschillende tijdsperioden
 4. Noem nadelen van secundaire gegevens
  • niet specifiek voor onze doelstelling verzameld
  • mogelijk niet meer up to date
  • ontbreken van gegevens
  • hanteren verschillende definities en meeteenheden
  • vergelijkbaarheid in tijd (onregelmatige intervallen)
 5. Op welke plekken kan men naar interne, secundaire bronnen zoeken?
  financiƫle administratie, verkoopafdeling, marktonderzoeksrapporten.
 6. Noem de belangrijkste externe bronnen van secundaire gegevens
  • CBS, CPB, SCPB, KvK, etc ((semi-)overheidsorganen)
  • publicaties van bedrijfsverenigingen, productschappen etc.
  • vakbladen
  • publieksmedia
  • folders, prijslijsten van andere aanbieders
  • jaarverslagen van andere organisaties
  • databanken en bibliotheken
  • onderzoeken van universiteiten
  • gegevens van marktonderzoeksbureaus
  • informatie gepubliceerd door gemeentelijke diensten
  • internet
 7. Waar staat CBS voor?
  Centraal Bureau voor de Statistiek
 8. Wie is de belenagrijkste producten van gegevens in NL?
  CBS
 9. Wat produceert het CBS?
  statische gegevens
 10. Met betrekking tot welk onderwerp verzamelt het CBS statische gegevens?
  macro-economisch beleid
 11. Wat betekent het CPB?
  Centraal Plan Bureau
 12. Met betrekking tot welk onderwerp verzamelt het CPB gegevens?
  (inter)nationale economische ontwikkelingen
 13. Welke Nederlandse instantie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens rond economische ontwikkelingen wereldwijd?
  het CPB
 14. Welke overheidsinstantie is verantwoordelijk voor het verzamelen van sociaal-culturele gegevens?
  SCPB
 15. Wat is de taak van de KvK?
  Het registreren van bedrijfsgegevens per regio
 16. Welke drie externe informatiebronnen kennen we binnen het midden- en kleinbedrijf?
  • Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM)
  • Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK)
  • Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht (CRK)
 17. Omschrijf de Economische Voorlichtingsdienst
  Orgaan van het ministerie van Economische Zaken dat exporterende ondernemingen adviseert en informeert.
Author:
Sophie1984
ID:
279525
Card Set:
NIMA Marketing A hfd 31.2
Updated:
2014-07-24 13:14:01
Tags:
NIMA Marketing hfd 31
Folders:
NIMA Marketing A hfd 31.2
Description:
NIMA Marketing A hfd 31.2
Show Answers: