Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. İnterkostal damarlar hangi damarların dallarıdır?
  • Ant
  • -1-6: a. thoracica int
  • -7-9: a. musculophrenica (thoracica int'nın uç dalı)

  • Post
  • -1-2: a. intercostalis suprema
  • -3-11: aorta thoracica<
 2. Burun boşluğunu hangi arterler besler?
  • A. ophthalmica (a. ethmoidalis ant & post)
  • A. facialis
  • A. maxillaris (a. sphenopalatina-burnun major arteri)
 3. Burun boşluğunun duyusunu hangi sinirler taşır?
  V1 & V2
 4. Burunda meatuslara neler açılır?
  • Recessus sphenoethmoidalis: Sinus sphenoideus
  • Sup: post ethmoid
  • Med:
  • -ant & med ethmoid
  • -sinus frontalis
  • -sinus maxillaris
  • İnf: ductus nasolacrimalis
 5. Hangi sinüzitin orbitaya yayılması riski en yüksektir?
  Post ethmoid
 6. Membrana thyrohyoideadan hangi yapılar geçer?
  • A.v. laryngea sup
  • N. laryngeus sup r. internus
 7. Lig vestibulare ve lig vocale hangi kıkırdaklara tutunurlar?
  • Arkada arytenoid
  • Önde tiroid
 8. M. cricothroideus (anticus) diğer larinks kaslarından farkları nedir?
  • Anteriorda
  • N. laryngeus sup (r ext) tarafından inerve olur
  • Sesi inceltir
 9. Rima glottisi açan kas hangisidir?
  Cricoarytenoideus post
 10. A. thyroidea inf ile yakın komşuluğu olan sinir nedir?
  N. laryngeus recurrens (inf)
 11. 2 AC'de de izi olan yapılar nelerdir?
  • Kalp
  • Özefagus
  • A. subclavia
  • V. brachiocephalica
 12. Lingula pulmonis hangi lobdadır?
  Sol AC üst lob
 13. A. bronchialisler hangi arterlerden dallanır?
  • Sol: 2 tanedir, aorta thoracicadan
  • Sağ: 1 tane, a. intercostalis post 3'ten
Author:
Farash
ID:
279599
Card Set:
Anatomi
Updated:
2015-01-02 21:04:38
Tags:
Solunum
Folders:

Description:
asd
Show Answers: