Anatomi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gözün tabakaları nelerdir ve nelerden oluşurlar??
  • Tunica fibrosa: kornea, sklera
  • Tunica vasculosa: choroidea, corpus ciliare, iris
  • Tunica nervosa: retine
 2. Göze gelen ışınların en fazla kırıldığı yer neresidir?
  Kornea
 3. Corpus ciliarenin kısımları ve görevleri nedir?
  • Processus ciliaris: humor aquosus salgılar
  • M. ciliaris: akomodasyon
 4. Retinanın kısımları ve aradaki sınır nedir?
  • Pars optica retinae
  • Pars ceaca retinae
  • Ora serrata
 5. Gözde humor aquosus nereden emilir?
  Fontana boşluklarından (iridokorneal bileşkedeki trabeküler doku) geçip Schlemm kanalına boşalır
Author:
Farash
ID:
279604
Card Set:
Anatomi
Updated:
2014-07-25 17:46:41
Tags:
Göz
Folders:

Description:
asd
Show Answers: