Dahiliye

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Trousseau sendromu hangi hastalikta gorulur?
  Pankreas kanseri
 2. Gezici nekrotik eritem hangi hastalikta gorulur?
  Glukagonoma
 3. Dermatitis herpetiformis hangi hastalikta gorulur?
  Çölyak
 4. Akantozis nigricans en cok hangi kanserde gorulur?
  Mide kanseri
 5. Refluye en sık eslik eden anatomik bozukluk?
  Hiatal herni
 6. Reflude endoskopinin tani koyamama nedeni?
  Vakalarin cogu noneroziv refludur
 7. Reflu patogenezinde en onemli faktor
  AÖS yetmezligi
 8. Enfeksiyöz özefajitin en sık nedeni?
  Candida
 9. Hap özefajiti nedenleri?
  Tetrasiklinler (doksisiklin en sık), demir, KCl, alendronat, NSAID
 10. Diffuz ozefageal spazmin en sık nedeni nedir?
  ALS
 11. Sekonder akalazya nedenleri?
  Karsinom, lenfoma, Chagas
 12. Akalazyada en sık semptom
  Paradoksik disfaji
 13. Akalazyada baryumlu grafide gorulebilecekler
  Kus gagasi, kalem ucu
 14. Ozefagus motilite bozukluklari nelerdir?
  • DÖS: sadece gövde, duzensiz
  • Findikkiran: sadece govde, duzenli
  • HAÖS: sadece AÖS
  • Akalazya: hem AÖS hem govde
 15. Akalazya ilk tedavi? Medikal tedavi?
  • Endoskopik dilatasyon
  • Kalsiyum kanal blokorleri
 16. Baryumlu ozefagus grafisinde tirbison gorunumu
  DÖS
 17. Ozefagusu en sık tutan romatolojik hastalik?
  Skleroderma
 18. Ozefagusun en sık 2 benign tumoru?
  • 1) Leiyomiyom
  • 2) Özefagus kisti
 19. Koroziv ozefagus yaniklarinda en tehlikeli yanik turu? Kontrendikasyon?
  • Alkali yanik tehlikeli, kusturmak kontrendike.
  • Erken dönemde endoskopi yapilabilir
 20. Ozefagus SCC gelisimi icin risk faktorleri
  • Sigara, alkol, diyet (en sık)
  • Sıcak gıda, çölyak, akalazya
  • Plummer-Vinson, tilozis
 21. Ozefagus ca en sık belirtiler?
  Disfaji ve kilo kaybi
 22. Ozefagus ca evrelemesinde kullanilan tetkik?
  Endosonografi
 23. Gastroosefageal bileskede kusmaya bagli
  1) yirtik? 2) ruptur?
  • Mallory-Weis
  • 2) Boerhave
 24. Ozefagus perforasyonu en sık nedeni?
  İyatrojenik
 25. Hiatal herni tip 1? Tedavisi?
  Sliding (kayici). Reflu tedavisi yapilir
 26. Hiatal herni tip 2? Tedavisi?
  Rolling (paraozefageal). Cerrahi tedavi gerekir
 27. Akut (eroziv/hemorajik) gastritin en sık nedenleri?
  İlaclar ve alkol
 28. Flegmentöz gastrit etkeni
  Stafilokok, streptokok
 29. Menetrier hastaligi triadi
  • Dev gastrik kivrimlar
  • Protein kaybettiren enteropati
  • Hipoklorhidri

  Kanser riski artmistir
 30. Kronik H. pylori enfeksiyonunun tipleri nelerdir?
  • 1) Antral agirlikli gastrit (hiperasidite)
  • 2) Nonatrofik pangastrit (en sık)
  • 3) Korpus agirlikli gastrit (hipoasidite)
 31. Antral agirlikli H. pylori gastritinin olasi dogal seyirleri?
  • 1) Duodenum ulseri
  • 2) Asemptomatik enfeksiyon (en sık)
 32. Korpus agirlikli H. pylori gastritinin olasi dogal seyirleri?
  • 1) Asemptomatik enfeksiyon (en sık)
  • 2) Mide ulseri
  • 3) Atrofi -> mide kanseri
 33. Nonatrofik H. pylori pangastritinin olasi dogal seyirleri?
  • 1) MALToma
  • 2) Asemptomatik enfeksiyon (en sık)
 34. Peptik ulser en sık yerlesim yeri?
  • En sık duodenum bulbus ön duvar
  • Midede en sık antrum
 35. Peptik ulserin komplikasyonlari?
  • Kanama (en sık)
  • Perforasyon (en sık 2.)
  • Obstruksiyon
  • Fistul
  • Penetrasyon
 36. En cok hangi peptik ulser kanar?
  • En sık bulbus on duvari
  • En sık refrakter kanama bulbus arka duvari (arter kanamasi)
 37. Ulserin kanamasini en sık tetikleyen faktor?
  NSAİD
 38. Ust GİS kanamada kotu prognoz kriterleri?
  • İleri yaş
  • Agir sistemik hastalik
  • Refrakter kanama bulgulari
  • Varisten veya kanserden kanama
  • Aktif kanayan ulser
  • Tabaninda damar gorunen ulser
 39. Major hematokezya nedenleri?
  • Divertikul (genelde en sık)
  • Anjiodisplazi (yaslilarda en sık)
  • Kolitler (genclerde en sık)
  • Meckel (adolesanda en sık)
 40. Mide adenokarsinomunun en sık yerlesim yeri?
  Antrum
 41. Mide kanseri Lauren siniflamasi
  İntestinal tip: endemiktir, H. pylori iliskilidir

  Diffuz tip: musin uretir, aileseldir, prognozu kotu
 42. karsinomu metastazlarinin ozel isimleri?
  • Krukenberg (over)
  • Blummer shelf (rektouterin fossa)
  • Virchow nodulu (supraklavikuler LN)
  • Sister Mary Joseph nodulu (umbilikus)
 43. İnce bagirsak biyopsisinin hep tanisal oldugu hastaliklar nelerdir?
  • Abetalipoproteinemi
  • Agamaglobulinemi
  • Whipple hastaligi
 44. Shilling testinin butun asamalarina ragmen emilim duzelmediyse ne vardir?
  İleal hastalik veya transkobalamin eksikligi
 45. Shilling testi hangi durumlarda normal cikar?
  Vejetaryenlik ve aklorhidri
 46. Tropikal sprue tedavisi
  Antibiyotik + folat
 47. Whipple hastaligi belirtileri?
  • Artrit
  • İshal
  • Ateş
  • Periferik LAP
 48. Protein kaybettiren enteropatilerde 2 anahtar kelime?
  • Ödem
  • Lenfanjiektazi
 49. Osmotik diyare nedenleri?
  • Mg, fosfat, sulfat alimi
  • Karbonhidrat malabsorpsiyonu
  • Osmotik laksatifler
 50. Konstipasyonun metabolik nedenleri?
  • Hiperkalsemi
  • Hipokalemi
  • Hipotiroidi
 51. Sistemik belirtiler ve kanli diyare inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde belirgindir?
  • Crohnda sistemik semptomlar
  • UK'te kanli diyare belirgindir
 52. Palpabl kitle inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde olur?
  Crohn
 53. Fistul, fissur, striktur inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde sıktır?
  Crohn
 54. Rektal tutulum inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde daha sıktır?
  ÜK
 55. Anal, perianal tutulum inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde gorulur?
  Crohn
 56. Toksik megakolon inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde daha sıktır?
  ÜK
 57. Granulomlar inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde gorulur?
  Crohn
 58. Mezenterik yag ve lenf nodu tutulumu inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde olur?
  Crohn
 59. Kanser riski inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde daha çok artmistir?
  ÜK
 60. Kursun boru manzarasi inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde gorulur?
  ÜK
 61. Kript apseleri, goblet hucre kaybi ve musin kaybi inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde gorulur?
  ÜK
 62. Aftöz ulserler inflamatuar barsak hastaliklarindan hangisinde gorulur?
  Crohn
 63. Crohnda en sık tutulan segment?
  Terminal ileum
 64. İnflamatuar barsak hastalikli birinde kolestaz gelisirse ne dusunulur?
  Primer Sklerozan Kolanjit
 65. ÜK ve Crohn'da ASA'yla remisyona girmezse ne verilir?
  Steroidle remisyona sokulur, immunsupresyonla idame tedavisi verilir
 66. ÜK'te kanser taramasi endikasyonu
  • Pankolit olmasi
  • Hastaligin 10 yıldan uzun surmesi
 67. İBH'nda hangi bobrek taslari gorulur?
  • ÜK'te ürat
  • Crohn'da Ca oksalat
 68. İBH'nda en sık cerrahi endikasyonlar
  • Crohn: obstruksiyon
  • ÜK: tedaviye yanitsizlik
 69. Tuberkuloz enteriti en sık tutulum bolgesi?
  İleocekal bolge
 70. Adenomatoz poliplerde malignite icin risk faktorleri?
  • >2 cm
  • Sesil
  • Villöz
  • Cok sayida
  • Displazi varsa (en onemlisi)
 71. Polipozis sendromlarindan adenomlarla karakterize olanlar
  • FAP
  • Gardner
  • Turcot
  • HNPCC (Lynch)
 72. Polipozis sendromlarindan hamartomlarla karakterize olanlar
  • Peutz-Jeghers (en sık)
  • Juvenil polipozis
  • Cowden
  • Cronkite-Canada
 73. Polipozis sendromlarından herediter gecisli olmayan hangisidir?
  Cronkite-Canada
 74. Gardner sendromu ozellikleri
  Polipozise ek olarak desmoid tm, multiple osteomlar görülür
 75. Turcot sendromu ozellikleri
  Polipozise ek olarak beyin tumorleri de gorulur
 76. HNPCC (Lynch) sendromu ozellikleri
  Polipozise ek olarak jinekolojik tumorler de gorulur
 77. Peutz-Jeghers sendromunun ozellikleri?
  Pigmentasyon artisi, jinekolojik tumorler, polipozis (en sık İB'ta) gorulur
 78. Cronkite-Canada sendromunun ozellikleri?
  • Ektodermal anomaliler: Alopesi, tirnak distrofisi, deride pigmentasyon ve
  • Polipozis gorulur. Herediter degildir
 79. Kolon kanseri en sık ve en az nerelerde yerlesir?
  • En sık rektosigmoid bolgede
  • En az inen kolonda
 80. Kolesterol tasi risk faktorleri?
  • Female
  • Fat
  • Forty
  • Fertile
  • Fair
 81. Pigment tasi risk faktorleri
  • SCA (tum hemolitik anemiler)
  • Siroz
  • Staz
 82. Akut kolanjitte Charcoat triadi nedir?
  • Karin agrisi
  • Ates
  • Sarılık
 83. Akut pankreatitin nedenleri nelerdir?
  • Safra taşları (en sık)
  • Alkol
  • Travma (ERCP, postop)
  • Hipertrigliseridemi
  • Hiperkalsemi
  • İlaclar (azatiyopirin...)
  • Obstruksiyon
 84. Hemorajik pankreatitte bulgular nelerdir?
  • Grey-Turner: belde
  • Cullen: umbilikusta
 85. Akut pankreatit tanisinda lipazin amilazdan farki?
  Daha spesifiktir ama daha gec artar
 86. Akut pankreatitte basvuru aninda kotu prognoz kriterleri (Ranson)
  • Lökositoz (>16,000)
  • Elli beş yasin ustunde (Elder)
  • Glikoz (>200)
  • LDH (>400)
  • AST (>250)
 87. Kronik pankreatit en sık neden nedir?
  Alkol
 88. Kronik pankreatit belirtileri sirasiyla
  • Ağrı
  • Ekzokrin disfonksiyon
  • Endokrin disfonksiyon
 89. Pankreas kanseri en sık lokalizasyonu?
  Baş kısmı
 90. Courvoisier isareti nedir?
  Pankreas kanserinde derin inspiryumda safra kesesinin palpe edilebilmesidir
 91. Kronik hepatitin en sık nedeni nedir?
  • Tr'de HBV
  • Batida HCV
 92. Transfuzyon sonucu hepatitin en sık nedeni nedir?
  HCV
 93. Transfuzyonla bulasma riski en yuksek olan hepatit virusu?
  HBV
 94. Fulminan hepatite en sık neden olan hepatit virusu?
  HBV (delta eklendiginde risk artar)
 95. Kroniklesme riski en yuksek hepatit virusu?
  HCV (D+B'de risk daha fazla)
 96. En sık otoimmun olaylara neden olan hepatit virusu?
  HCV
 97. PAN yapan hepatit virusu?
  HBV
 98. Mikst kriyoglobulinemi yapan hepatit virusu?
  HCV
 99. HBV'de viral replikasyonu ve enfektiviteyi gosteren testler nedir?
  • HBV DNA, DNA polimeraz (en iyileri)
  • HBeAg
 100. HBV DNA(+), HBeAg(-), anti-HBe(+) ise ne denir?
  Prekor mutant HBV enfeksiyonu
 101. HBV kronik hepatitinde patoloji bulgusu nedir?
  Buzlu cam manzarasi
 102. Kronik hepatit C'nin biyopsi bulgusu nedir?
  Lenfoid agregatlar ve yaglanma
 103. Kronik hepatitte en onemli prognostik faktor nedir?
  Fibrozis
 104. Otoimmun hepatitin en spesifik antikoru nedir?
  ASMA
 105. İntrahepatik biliyer kanallari tutan otoimmun hastalik hangisidir?
  Primer biliyer siroz: AMA-M2(+)tir tani biyopsiyle konur
 106. Ekstrahepatik biliyer kanallari tutan otoimmun hastalik hangisidir?
  Primer sklerozan kolanjit: sıklıkla İBH ile birliktedir, tani ERCP ile konur
 107. İndirekt bilirubinin hepatositler tarafindan tutulmasi, konjugasyonu ve eksresyonu hangi proteinlerle gerceklestirilir?
  • Ligandinler (Y,Z proteinleri)
  • UDP-glukuronil transferaz
  • MRP-2
 108. MRP-2 defekti hangi hastalikta gorulur?
  Dubin-Johnson sendromu
 109. AST/ALT oraninin fazla olmasi neyi dusundurur?
  Alkolik hepatit
 110. Hemokromatozis tanisi nasil konulur?
  • Transferrin saturasyonu ve serum demiri bakilir
  • (Artik en duyarli ve kesin tani genetik inceleme)
 111. Wilsonda en duyarli noninvaziv test hangisidir?
  24 saatlik idrarda Cu atilimi
 112. Alfa-1 antitripsin eksikliginin karaciger biyopsi bulgusu nedir?
  Hepatositlerde eosinofilik inkluzyon cisimleri
 113. Sirozun dekompanse evreye gectiginin gostergesi nedir?
  Asit ve varis kanamasi
 114. Sirozda prognoz neye baglidir?
  • Child-Pugh sınıflaması
  • -Albumin
  • -Asit
  • -Bilirubin
  • -Bilinç
  • -PT
 115. Hindistan cevizi gorunumu (nut meg liver) karacigerin hangi hastaliginda gorulur?
  Kardiyak siroz
 116. SAAG>1.1 ise ne dusunulur?
  Transudadir, portal hipertansiyon dusunulur.
 117. Mortalitesi en yuksek siroz komplikasyonu hangisidir?
  Hepatorenal sendrom
 118. Hepatik ensefalopati tetikleyicileri hangileridir?
  • İnfeksiyon
  • Hipokalemi
  • Azot yukunde artis (GİS kanamasi, diyet proteini, azotemi, konstipasyon)
 119. Hemanjiyomda tedavi endikasyonu
  Buyuk ve subkapsuler olmasi
 120. Ruptur riski yuksek karaciger tumoru hangisidir?
  Adenom
 121. Santralinde skar olan benign karaciger tumoru hangisidir?
  Fokal noduler hiperplazi
 122. HCC riskini en cok ve en az artiran hastaliklar nelerdir?
  En cok: tirozinemi ve hemokromatozis

  En az: PBS ve Wilson
 123. Gebelik k
 124. da prognozla da iliskili olan en duyarli test hangisidir?
  Serum safra asit duzeyi
 125. HELLP sendromu ozellikleri nedir?
  Klinigi gebeligin akut yagli KC'ine benzer, PT, aPTT ve fibrinojenin normal olmasiyla ayirt edilir
 126. Gebeligin akut yagli KC'inin ozellikleri nelerdir?
  3. trimesterde mikrovezikuler yaglanmayla karakterize mortal bir tablodur. Kanama parametreleri bozulmustur
 127. Pankreas noroendokrin tumorlerinden en sık goruleni hangisidir? En sık malign olani hangisidir?
  • İnsulinoma: en sık
  • Gastrinoma: en sık malign
 128. Pankreatik kolera yapan tumor hangisidir?
  VİPoma
 129. Gastrinoma (Zollinger-Ellison sendromu) en sık yerlesim yeri neresidir?
  Duodenum
 130. Gastrinomanin en sık semptomlari nelerdir?
  • 1) Epigastrik agri
  • 2) Diyare, steatore
 131. Gastrinoma en duyarli laboratuar testi hangisidir?
  Sekretin
 132. Gastrinoma lokalizasyonu neyle yapilir?
  Endosonografi ve sintigrafi
Author
ID
279609
Card Set
Dahiliye
Description
asd
Updated
Show Answers