Dahiliye

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Hipofiz tm ve kavernöz sinüs trombozu en çok hangi sinirlere basarlar?
  • Hipofiz tm: 3. KS
  • Kavernöz sinüs trombozu: 6. KS
 2. ⬆️PRL yapan ilaçlar ve hormonlar nelerdir?
  • Psikiyatrik ve anestezik tüm ilaçlar
  • TRH, östrojen, VIP
 3. Hormonlar üzerinde genel uyarıcı ve genel inhibitör etkiye sahip hormonlar nelerdir?
  • Uyarıcı: östrojen
  • İnhibitör: glukokortikoidler
 4. FSH ve LH'ın erkekte etkileri nedir?
  • FSH: Testis büyümesi, Sertoli hücrelerinden androjen bağlayan hormon sentezi
  • LH: Testisten testosteron sentezi
 5. Hipopituiterizmde hormonlar hangi sırayla azalırlar?
  BH, gonadotropinler, TSH, ACTH, prolaktin
 6. Panhipopituiterizm tedavisinde önemli sıra nedir?
  Tiroidden önce steroid verilmeli
 7. Proksimal myopati nedenleri nelerdir?
  • Akromegali
  • Cushing
  • ⬆️ veya ⬇️ tiroidi
  • ⬆️PTH
  • DM (amyotofi)
  • Romatolojik hastalıklar
  • Nörolojik hastalıklar
 8. Prolaktinoma tanısından önce ekarte edilmesi gereken tanılar nelerdir?
  • Gebelik
  • İlaç
  • Primer ⬇️tiroidi
 9. Akromegalide tedaviye yanıt hangi belirtiyle ölçülebilir?
  Terleme
 10. Cushing'de CBC nasıl değişir?
  • Herşey artar
  • Lenfopeni & eosinopeni olur
 11. Cushing sendromu nedenleri birbirinden nasıl ayırt edilir?
  • Düşük doz deksametazon: Fizyolojik-patolojik ayrımı
  • Yüksek doz: Pituiteri ayırt eder
  • Plazma ACTH düzeyi adrenali ayırt eder
  • Ayırt edilemezse petrozal sinüs örneklemesi yapılır
 12. Periferik T4->T3 dönüşümü hangi durumlarda bozulur?
  • YD, yaşlı
  • Stres
  • PTU, amiodaron, steroidler, propranolol
  • Konstrast ajanlar
 13. Hipotiroidinin EKG bulguları nelerdir?
  • PR uzar (AV blok)
  • Perikardit bulguları (QRS voltaj⬇️, T (-))
 14. Hipotermik koma nedenleri nelerdir?
  • Miksödem
  • Sepsis
 15. Hipertiroidisiz tirotoksikoz nedenleri nelerdir?
  • Struma ovari
  • Tirotoksikoz faktisia
  • Metastatik tiroid ca
  • Subakut tiroidit
  • Hashimoto
 16. Graves'i diğer hipertiroidilerden ayıran özellikleri nelerdir?
  • Oftalmopati
  • Dermopati (pretibial miksödem)
  • Akropati (clubbing)
 17. Graves tedavi seçenekleri nelerdir?
  • Farmakolojik: lk tercih
  • RAI: yaşlıda ilk tercih
  • Cerrahi: büyük-bası, malignite, oftalmopati (total), genç
 18. Tiroid krizinin tedavisi nedir?
  • PTU
  • İyot (Wolf-Chaikoff etkisi)
  • Propranolol
  • Steroidler
  • Fenobarbital (konv için)
  • Antipiretik (parasetamol)
 19. Tiroid nodülüne yaklaşım nasıldır?
  • Hipertiroidikse sintigrafi yapılır, sıcak olduğu gösterilir benign kabul edilir
  • Ötiroidse biyopsi yapılır
 20. Toksik multinodüler guatr tedavi yaklaşımı nasıldır?
  Sintigrafide soğuk nodüle biyopsi yapılır, malignse cerrahi benignse veya soğuk nodül yoksa RAI
 21. Tiroiditlerin akut/subakut/kronik/fibröz en sık nedenleri nelerdir?
  • Akut: Enfeksiyöz (nadir)
  • Subakut: Subakut granülomatöz tiroidit
  • Kronik: Hashimoto
  • Fibröz: Riedel struma
 22. Subakut tiroiditlerin farkları nelerdir?
  • Subakut granülomatöz (DeQuervain): yaygın boyun ağrısı ve ⬆️ sedim
  • Subakut lenfositik (sessiz, postpartum): ağrısızdır, sedim normaldir
 23. Tiroiditlerin tirotoksikozu nasıl tedavi edilir?
  Propranolol
 24. Hipokalsemik tiroidit hangisidir?
  Riedel (paratiroidleri de hasarlar)
 25. Maligniteye dönmeyen ama karışabilen tiroidit hangisidir?
  Riedel
 26. Tiroid nodülüne yaklaşım nasıldır?
  • Biyopsi yapılır, benignse tiroksin supresyon tedavisi yapılır, küçülürse devam, küçülmezse biyopsi tekrarlanır. Benignse yıllık USG takibi yapılır
  • İlk biyopsi şüpheli gelirse sintigrafi yapılır, soğuksa opere edilir sıcaksa izlenir
 27. Tiroid nodülünün malign olma riskini artıran faktörler nelerdir?
  • Aile öyküsü, boyna radyasyon öyküsü, genç, erkek olma
  • Hızlı büyüyen nodül, solid, soğuk olması
  • Tiroksinle suprese olmaması
  • Serum TG ve kalsitonin yüksekliği
  • Ses kısıklığı
 28. İyot eksikliği tanısı nasıl konur?
  24 saatlik idrarda I atılımıyla
 29. Hasta ötiroid sendromunda patogenez nedir?
  • T4->T3 dönüşümü bozuktur
  • T3⬇️, klinik bulgu yoktur
 30. Kemikte anabolik ve katabolik etkiye sahip diğer hormonlar nelerdir?
  • Anabolik: sex steroidleri, BH
  • Katabolik: glukokortikoidler, tiroid
 31. ⬆️PTH elektrolit dengesini nasıl değiştirir?
  ⬆️Ca ⬆️Cl asidoz
 32. Asemptomatik ⬆️PTH'nin cerrahi endikasyonları nelerdir?
  • Ca>12
  • Ciddi böbrek ve kemik bulguları

  Cerrahi öncesi furosemidle Ca seviyesi normale getirilir
 33. Vit D tedavisi ensikasyonları nedir?
  • Primer ⬇️PTH
  • KBY
 34. Primer ⬇️PTH'nın en sık nedeni nedir?
  Tiroid cerrahisi
 35. Psödo⬇️PTH bulguları nelerdir?
  • Kısa boy, yuvarlak yüz, metakarp ve metatars kısalığı
  • PTH direnci vardır
 36. Osteomalazinin patognomonik kemik bulgusu nedir?
  • Psödofraktür (Milkman fraktürü)
  • Gerçek kırıktan kallus olmamasıyla ayrılır
 37. Osteoporozun vertebralardaki radyolojik bulguları nelerdir?
  • Horizontal trabekülasyon kaybı ve vertikallerde rölatif belirginleşme
  • Vertebra kenarlarında osteoskleroz (çerçeve belirtisi)
  • Diskin vertebra içinde çökmesi (Schmorl nodülleri)
  • Diskin genişlemesi (Codfish vertebra)
 38. Paget hastalığının patognomonik lab bulgusu nedir?
  ALP>1000
 39. Paget hastalığındaki yeni kemik oluşumu hangi komplikasyonlara yol açar?
  • Korteks genişler
  • AV fistüller oluşur
  • Kemikler kırılganlaşır
  • Kanser riski⬆️
 40. Paget'nin radyolojik bulgusu nedir?
  Kafa kemiklerinde atılmış pamuk görünümü
 41. Adrenal yetmezliğin en sık nedenleri nelerdir?
  • Gelişmiş ülkede: Otoimmün
  • Geri kalmışta: Tbc
  • Akut adrenal yetmezliğin: Meningokoksemi (Waterhouse Frederichsen)
  • Sekonder adrenal yetmezliğin en sık nedeni steroid kullanımı
 42. Primer adrenal yetmezliğin sekonderden farkı nedir?
  Aldosteron da eksik olduğu için ⬆️K vardır.
 43. Otoimmün poliendokrin sendrom tipleri nelerdir?
  • Tip 1 (APECED): Addison, kronik mukokutanöz kandidiyazis, ⬇️PTH
  • Tip 2 (Schmidt): Addison, Hashimoto, primer hipogonadizm, T1DM
 44. Adrenal yetmezliği en erken bulgusu nedir?
  Hiperpigmentasyon
 45. Adrenal yetmezlik tedavisi nedir?
  • Fludrokortizon (mineralokortikoid etkisi yüksek olduğu için)
  • Stres durumlarında doz 2-3 katına çıkarılabilir
 46. Adrenal glandın hangi hastalığını MR BT'den iyi gösterir?
  Feo
 47. Adrenal korteks sintigrafisinde ne kullanılır?
  İyodonorkolesterol
 48. MEN 1'in komponentleri nelerdir?
  • Pituiter adenom
  • Paratiroid tm, hiperplazi
  • Pankreas tm
 49. MEN 2A'nın komponentleri nelerdir?
  • Medüller tiroid ca
  • Feo
  • Paratiroid
 50. MEN 2B'nin komponentleri nelerdir?
  • Medüller tiroid ca
  • Feo
  • Multiple nörinomlar
  • Otonom gangliyonöromatozis
  • Marfanoid görünüm
 51. Feo hangi sendromlara eşlik edebilir?
  • MEN 2A & 2B
  • VHL
  • Von Reckling Hausens
 52. T2DM tanı kriterleri nelerdir?
  • Açlık KŞ>126
  • Semtom + KŞ>200
  • Tokluk KŞ (2. saat) >200
  • HbA1c>%6,5
 53. T2DM'de komplikasyonların fizyopatolojisi nedir?
  • Polyol yolağı
  • AGE
  • Protein kinaz C yolağı
  • Heksozamin
  • Süperoksit ürünleri
 54. T2DM'nin en sık kronik komplikasyonu nedir? En sık tipi ve bulguları nelerdir? Tedavide ne kullanılabilir?
  • Nöropati
  • En sık tipi: simetrik periferik nöropati
  • En sık bulgu: Alt ext DTR alınamaması
  • En sık KS: 3. KS (ışık refleksi korunur)
  • Amyotropi görülür
  • Lipoik asit verilebilir
 55. T2DM'nin deri bulguları nelerdir?
  • Diyabetik dermopati (pretibial atrofik kahverengi lekeler)
  • Xantoma
  • Nekrozis lipiodika diabetikorum
  • Dupuytren kontraktürü
 56. T2DM'de tedavi hedefleri nelerdir?
  • Açlık KŞ < 95
  • Tokluk KŞ< 120
  • HbA1c < %6
 57. β-blokörler hipogöiseminin hangi bulgularını maskeleyemez?
  • Nöroglikopenik
  • Terleme
 58. Genetik obezite nedenleri nelerdir?
  • Prader Willi
  • Laurence Moon Biedl
  • Alström
  • Cohen
  • Carpenter
 59. Kan LDL düzeyi hedefi kaçtır?
  • 0-1 KAH risk faktörü varsa: <160
  • >1 KAH risk faktörü varsa: <130
  • KAH veya eşdeğeri varsa (DM gibi): <100
  • Hem KAH hem DM varsa: <70
 60. KAH riskini artırmayan ve en çok artıran hiperlipidemiler nelerdir?
  • Artırmayan: Tip 1
  • En çok artıran: Tip 2b
 61. Hiperlipidemi sınıflaması ve artan lipoprotein nelerdir?
  • 1: Şilomikron
  • 2a: LDL
  • 2b: LDL & VLDL
  • 3: IDL
  • 4: VLDL
  • 5: Şilomikron & VLDL (1+4)
 62. Metabolik sendrom tanı kriterleri nelerdir?
  • 5 kriterden 3ü
  • -Abdominal obezite
  • -(E>94, K>80 cm)
  • -⬆️TG (>150)
  • -⬇️ HDL (E<40, K<50)
  • -HT (>130/85)
  • -Açlık KŞ>100

Card Set Information

Author:
Farash
ID:
279612
Filename:
Dahiliye
Updated:
2015-01-02 21:01:45
Tags:
Endokrinoloji
Folders:

Description:
asd
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview