Fizyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. GIS'in embryolojik gelişiminde çift rotasyon yapar organı nedir?
  Mide
 2. Embryolojik olarak 2. ay boyunca tıkanıp sonra yeniden renakalize olan GIS organı hangisidir?
  Duodenum
 3. KC embyrolojik olarak nasıl gelişir?
  Divertikulum hepaticumdan (endodermal epitel çıkıntısı)
 4. İdrar ve safra IU hayatta kaçıncı haftalarda üretilmeye başlar?
  • İdrar: 10. hf
  • Safra: 12. hf
 5. Pankreasın embyrolojik gelişimi nasıldır?
  • 2 tomurcuk halinde gelişir
  • Ana kanal Wirsung'dur
  • 2. kanal birleşmezse Santorini olarak kalır
 6. IU fizyolojik herniasyon kaçıncı haftalarda olur?
  6-12
 7. GIS'in pacemaker hücresi nedir?
  Cajal hc
 8. Sindirim sisteminin elektriksel aktivitesi nasıldır?
  • Yavaş dalgalar: Sadece midede kasılma başlatabilirler nadir de olsa
  • Sivri dalgalar: Gerçek AP'idir
 9. Dil papillaları nelerdir?
  • Papilla filiformis: En çok bulunan, tat tomurcuğu içermez, keratinize
  • Papilla fungiformis
  • Papilla vallata: Dil V'sinde yerleşir, en fazla tat tomurcuğu içeren papilladır, yüzeyinde Ebner bezleri lipaz salgılar
  • Papilla foliata: Rudimenter
 10. Dişi hangi hücreler yapar?
  • Mine: ameloblast
  • Dentin, pulpa: odontoblast
  • Sement, periodontal lig: sementoblast
 11. Tomes uzantısı hangi hücrede bulunur?
  Odontoblastlarda
 12. Yutmada hangi sinirler etkilidir?
  5,9,10,12
 13. Midenin reseptif relaksasyonundan hangi mediyatörler sorumludur?
  VİP & NO
 14. Midede bez tipleri nedir?
  • Oksintik (gastrik) bezler: korpus & fundus
  • Pilorik bezler: pilor & antrum
 15. Mide oksintik bezlerinin komponentleri ve salgıları nedir?
  • Esas hc: Pepsinojen, gastrik lipaz, amilaz, jelatinaz
  • Paryetal hc: HCl ve İF
  • Müköz boyun hc
 16. Mide pilorik bezlerinin komponentleri ve salgıları nedir?
  • Mukus hc
  • Antral G hc: Gastrin
  • Pilorik D hc: Somatostatin
 17. Gastrin, CCK ve sekretinin GIS motilitesi üzerine etkileri nedir?
  • Gastrin: Bütün GIS'i kasar
  • CCK: Bütün GIS'i kasar mideyi gevşetir
  • Sekretin: Bütün GIS'i gevşetir
 18. Gastrinin mide asit salgısı üzerine etki mekanizması nedir?
  • CCKb reseptörü inh eder
  • Histamin salgısını artırır
 19. CCK hangi hücrelerden salınır ve görevi nedir?
  • Duodenal I hücrelerinden salınır
  • Mideyi inh ederek sindirime zaman tanımak
 20. Gastrik inhibitör peptidin (GİP) etkileri nedir?
  • İnsülin salınımını artırmak
  • Mideyi baskılamak
 21. İB'ta Paneth hclerinin görevi nedir?
  • α-defensin gibi antimikrobiyal maddeler sentezler
  • Detoks yapar
 22. İB'ın migrating motor komplekslerinden sorumlu hormon nedir?
  Motilin
 23. CCK reseptörleri ve görevleri nedir?
  • CCKa: barsakları uyarır
  • CCKb: mideyi inh eder
 24. Barsaklardan Na emilimini belirgin artıran hormon nedir?
  Aldosteron
 25. K vitaminlerinin emilimi nasıldır?
  • K1: besinlerle alınan, sekonder aktif
  • K2: bakterilerin yaptığı, pasif
 26. Barsaktan en hızlı ve en yavaş emilen monosakkaritler nedir?
  • En hızlı: galaktoz
  • En yavaş: fruktoz (pasif)
 27. Kolonun elektrolit emilimi nasıldır?
  • Na & su emer
  • K & HCO3 atar
 28. Kolonda hangi peristaltik hareketler görülür?
  • Yavaş (haustrasyon): sirküler kaslar yapar
  • Hızlı (kitle hareketi): longitudinel kaslar yapar
 29. Medulla spinaliste defekasyon merkezi hangi seviyelerdir?
  S2-4
 30. KC'de lobülün ve asinüsün merkezinde ne vardır?
  • Lobül: santral ven
  • Asinüs: portal alan
 31. Hepatositlerin rejenerasyonunu sağlayan faktörler nedir?
  • Hepatosit growth faktor
  • TGF-α ve β
  • EGF
  • IL-6
 32. Altın tuzlarıyla boyanan hücreler nedir?
  • Barsak: Cajal
  • KC: Ito (perisinuzoidal satellit hc)
  • Beyin: astrosit
 33. Vücutta en fazla bulunan makrofaj nedir?
  Kupfer hc (Littoral hc)
 34. Disse aralığında neler bulunur?
  • Ito hc
  • Hepatositlerin mikrovillusları
  • Tip 1 & 3 kollojen
 35. Ito hc fonksiyonları nedir?
  • Vit A depolanması
  • GF'ler ve sitokinlerin salınması
  • ECM'nin salgısı ve yaralanma sonrası yenilenmesi
  • Sinuzoid çapının düzenlenmesi
 36. Koloretikler (safra boşalmasını hızlandıranlar) nedir?
  • Sekretin
  • Safra tuzları
  • ACh
 37. Kologoglar (safra yapımını artıranlar) nedir?
  • CCK
  • MgSO4
  • ACh
 38. KC'de bilirubinin hc içine alınması hangi faktörlerle olur?
  Y & Z
 39. Tripsin tarafından aktiflenen tek lipaz nedir?
  Fosfolipaz A
 40. Hipotalamusta beslenmeyle ilgili nükleuslar nelerdir?
  • Lat: Açlık
  • Ventromedial: Tokluk
 41. İştahı artıran maddeler nelerdir?
  • Nöropeptid Y
  • Endorfinler
  • GABA & glu
  • Kortizol
  • Ghrelin
Author:
Farash
ID:
279613
Card Set:
Fizyoloji
Updated:
2015-01-02 20:59:48
Tags:
Gastro
Folders:

Description:
asd
Show Answers: