Genel cerrahi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Plazma osmolaritesinin formülü ve normal aralığı nedir?
  2(Na+K)+glukoz/18+(BUN/2,8)

  270-310 arasındadır.
 2. Vücut su dengesine en etkili hormon hangisidir?
  ADH
 3. Bir kişinin günlük sıvı ihtiyacı nasıl hesaplanır?
  1500ml/m2
 4. İntraoperatif sıvı desteği nasıl olmalıdır?
  • 500-1000ml/saat kristaloid
  • Ekstra kayıplar eklenir (asit, kan vs. İdrar eklenmez)
 5. Potasyum konsantrasyonu yüksek salgılar nelerdir?
  • Tükürük
  • Mide
  • Kolon
 6. Klor konsantrasyonu en yüksek salgı nedir?
  Mide
 7. İçeriği plazmaya benzeyen salgılar ve replasman sıvıları nelerdir?
  • İnce barsak
  • Safra
  • Ringer laktat
 8. Mide sıvı kaybında (kusma, gastrik aspirasyon vb) replasman sıvısı nasıl olmalıdır?
  • NaCl+K
  • K ve Cl kaybı vardır, ayrıca NaCl solüsyonları asidotiktir.
 9. BY ve KCY durumunda dikkatli kullanılması gereken replasman sıvısı hangisidir?
  RL
 10. NaCl solüsyonlarının osmolaritesi nedir?
  • %0.9 NaCl: 154+154=308 mOsm
  • %3 NaCl: 513+513=1026 mOsm
 11. Plazma elektrolitlerini artırmadan sıvı miktarını artırmak için hangi replasman sıvısı kullanılır?
  %5 dektroz
 12. Cerrahi hastalarda hipovoleminin en sık nedeni nedir?
  GIS yoluyla hücredışı sıvı kayıpları
 13. Cerrahi hastada postoperatif hipervoleminin nedeni ve postoperatif kalp yetmezliğinin en sık nedeni nedir?
  İyatrojenik hipervolemi
 14. Postoperatif en sık elektrolit bozukluğu, türü ve nedeni nedir?
  • Hiponatremidir
  • En sık dilüsyonel hiponatremi
  • En sık neden artmış ADH salınımı
 15. Normovolemik hiponatremi nedenleri nelerdir?
  • Hiperglisemi/mannitol
  • SIADH (yaklaşım hipervolemik gibidir)
 16. Hipervolemik hiponatremi nedenleri nedir?
  • İyatrojenik
  • Postop ADH
 17. Plazma glukozu Na derişimini nasıl etkiler?
  Glukozun 100 artması Na'u 1,6 azaltır
 18. Hiponatreminin bulguları nelerdir?
  • KİBAS
  • Bütün salgılarda artma
  • İdrarda azalma
 19. Hiponatremi ve hipernatremide Na düzeyini düzeltme hızı nasıl olmalıdır?
  Saatte 1mEq
 20. Hiponatremide Na replasman formülü nedir?
  (130-ölçülen Na)*VA*0,2 (kronik kayıpta 0,6)
 21. Hipernatremi bulguları nelerdir?
  • İntrakranyal kanama
  • Kuruluk
  • Ateş
 22. Hipernatremide su eksiği nasıl hesaplanır? Ne tür sıvılar verilir?
  • [1-(140/Na)]*VA*0,6
  • Genelde 1/2 miks sıvılar verilir
 23. Hiperkalemi tedavisi nedir?
  • Ca glukonat
  • İnsülin-glukoz
  • Albuterol
  • Furosemid
  • Diyaliz
 24. Hipokalemi nedenleri nelerdir?
  • GIS ile kayıp (tükrük, mide, kolon): en sık
  • Renal kayıp: Hiperaldosteronizm, diüretikler, penisilin, hipomagnezemi
  • Uzun süre potasyumsuz sıvı verilmesi
 25. Hipokalemi semptomları nelerdir?
  • Paralitik ileus, kabızlık, yorgunluk, paralizi
  • Asistoli, hipoT
  • Dijital kullananlarda toksisite riski artar
 26. Hipokalemi replasmanı nasıl yapılır?
  • Maksimum 40 mEq/litre ve 40 mEq/saat
  • Günde maksimum 160mEq
  • Ciddi EKG monitorizasyonuyla rakamlar 2 katına çıkarılabilir
 27. Plazma Cl'u pH'yı nasıl etkiler?
  • Hiperkloremi asidoz
  • Hipokloremi alkaloz yapar
 28. Toplumda ve hastanede yatan hastalarda hiperkalseminin en sık nedenleri nelerdir?
  • Hiperparatiroidi: Toplumda
  • Malignite: Hastane popülasyonunda
 29. Hiperkalseminin EKG bulguları nelerdir?
  • AV blok
  • QT kısalması
  • PR ve QRS uzaması
 30. Cerrahi hastalarında hipokalseminin en sık nedeni nedir?
  Tiroidektomi komplikasyonu
 31. Hipermagnezemi nedenleri nelerdir?
  • Böbrek yetmezliği (en sık)
  • Mg içeren antasitler, laksatifler
 32. Hipomagnezemi nedenleri nelerdir?
  • Uzun süreli açlık (en sık neden), alkolizm, TPN
  • Renal atılımda artma
  • Malabsorbsiyon
 33. Hipomagnezemi kliniği nasıldır?
  • Hipokalsemiye benzer
  • Dijital toksisitesini artırır
 34. Standart bikarbonat ile aktüel bikarbonatın karşılaştırması hangi tanıları koydurur?
  • StdStd>akt ise respiratuar alkaloz vardır

  • İkisi de İkisi de >normal ise dekompanse metabolik alkaloz
 35. B
 36. konsantrasyonu en yüksek salgı nedir?
  Pankreas
 37. Hipertonik NaCl solüsyonunun yan etkisi nedir?
  Serebral perfüzyon artışı ve KİB⬇️
 38. Kolloid replasman sıvılarının yan etkisi nedir?
  Uzun dönemde kapiller geçirgenlik artışı
 39. Albumin solüsyonu kontrendikasyonları nelerdir?
  • Alerji
  • BY ve pulmoner yetmezlik
 40. Dekstranla replasmanın yan etkisi nedir? (Kolloid gibi onkotik basıncı artırmada kullanılır)
  Kan viskozitesinde ⬆️
 41. Kanama bozukluğu yapan replasman sıvıları nelerdir?
  • Hetastarch (⬇️vWF)
  • Gelatin
Author:
Farash
ID:
279618
Card Set:
Genel cerrahi
Updated:
2015-01-02 20:55:13
Tags:
Sıvı elektrolit asit baz nefro
Folders:

Description:
asd
Show Answers: