Genel Cerrahi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. TNFα ve IL-1'in koagülasyon üzerine etkileri nedir?
  • TNFα: Kaskad aktivasyonu
  • IL-1: Trombositoz
 2. IL-1'in ağrı üzerine etkisi nedir?
  β-endorfin salgılatarak ağrı eşiğini yükseltir.
 3. Makrofajlardan salınmayan IL hangisidir?
  IL-2 (Th1'den salınır)
 4. Travmada azalan proinflamatuar sitokin hangisidir? Etkisi ne olur?
  • IL-2 azalır
  • Barsak bariyeri negatif etkilenir, bakteriyel translokasyon riski artar
 5. Majör travma ve perioperatif kan transfüzyonu sonrası görülen immunsupresyondan ne sorumludur?
  IL-2 azalması
 6. Travma sonrası uzun süre yüksek kaldığı için prognostik öneme sahip hangisidir?
  IL-6
 7. Tüm hücrelerden salınabilen IL hangisidir?
  IL-6
 8. Hem pro hem anti inflamatuar etkili sitokin hangisidir?
  IL-6
 9. Multi organ yetmezliği için risk belirleyicisi olarak kullanılabilen IL hangisidir?
  IL-8
 10. Fungal enfeksiyonlarda etkili IL hangisidir?
  IL-15
 11. Gram + sepsiste yüksek seyreden IL hangisidir?
  IL-18
 12. Majör travmadan sonra alveolar makrofaj aktivasyonu ve akut AC hasarı yapan sitokin nedir?
  IFNγ
Author:
Farash
ID:
279620
Card Set:
Genel Cerrahi
Updated:
2014-07-25 18:00:14
Tags:
Immunoloji
Folders:

Description:
asd
Show Answers: