Genel Cerrahi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Poland sendromu nedir?
  Tek tarafta pektoralis majör minör ve meme yokluğu
 2. Batson pleksusunun klinik önemi nedir?
  Meme kanserinin sistemik dolaşıma geçmeden aksiyal iskelete ve beyne metastaz yapmasıdır
 3. Memenin lenfatik akımı nasıldır?
  • %75 aksillaya
  • %25 internal mammarian lenf nodlarına
 4. Aksiller lenf nodları nasıl sınıflandırılır?
  • Pektoralis minöre göre
  • -Düzey 1: lateralde
  • -Düzey 2: posteriorda
  • -Düzey 3: medialde
 5. Mammografide maligniteye işaret eden durumlar nelerdir?
  • Parankimal distorsiyon
  • Spiküler uzantılar
  • Malign (mikro) kalsifikasyon
  • Satellit opasiteler
 6. Mammografi raporlanmasının sistemi ve yaklaşım nasıldır?
  • BI RADS 1: Negatif, rutin takip
  • BI RADS 2: Benign, rutin takip
  • BI RADS 3: Olası benign, yakın takip
  • BI RADS 4: Şüpheli, biyopsi
  • BI RADS 5: Olası malign, uygun girişim
 7. Meme başı akıntısının en sık nedenleri nelerdir?
  • 1) İntraduktal papillom
  • 2) Meme ca
 8. Meme başı akıntısının malignite riskini artıran özellikleri nelerdir?
  • Tek taraflı
  • Spontan
  • Kanlı
  • Tek duktustan
  • Kitle ile beraber
 9. Genç kadında görülen, parite ve emzirmeyle ilişkili olmayan mastit hangisidir?
  • Periduktal mastit
  • Sigarayla yakın ilişkilidir
 10. Mondor hastalığı nedir?
  Anterior göğüs duvarının yüzeyel tromboflebiti
 11. Fizyolojik jinekomasti hangi dönemlerde görülür?
  • Neonatal
  • Puberte
  • Senilite
 12. Jinekomasti yapan ilaçlar nelerdir?
  • Dijital
  • Tiyazidler
  • Teofilin
  • Fenotiazinler
  • Steroid
  • Marijuanna
 13. Mikrokalsifikasyon nedeniyle yapılan biyopsilerde en sık rastlanan patolojik tanı nedir?
  Stromal adenozis
 14. Memenin en sık hastalığı ve en sık tümörü nedir?
  • En sık hastalık: Fibrokistik hastalık
  • En sık tm: Fibroadenom
 15. Memenin makrokistik hastalığında eksizyonel biyopsi endikasyonları nedir?
  • Aspirasyonda sıvı gelmez veya geride kitle kalırsa
  • Kanlı sıvı gelirse
  • Duvar düzensizliği varsa
  • Rekürren kistte
  • Ailede meme ca öyküsü varsa
 16. Memenin hızlı büyüyen tümörü ve tedavi şekli nedir?
  • Sistosarkoma filloides
  • Total eksizyon yapılır, aksiller disseksiyona gerek yoktur
  • Benign olduğu kanıtlanan lezyon malign dejenerasyon göstermez
 17. Duktal ektazi akıntısı nasıl olur?
  Bilateral ve multipl kanaldan olur
 18. Meme ca riskini artıran lezyonlar nelerdir?
  • Florid hiperplazi
  • Atipik duktal hiperplazi
  • Atipik lobüler hiperplazi
  • DCIS
  • LCIS
 19. Meme ca risk belirlemesinde en sık kullanılan model ve parametreleri nelerdir?
  • Gail modeli
  • -Menarş yaşı
  • -Geçirilmiş meme biyopsisi sayısı
  • -İlk canlı doğum yaşı
  • -Aile hikayesi
 20. DCIS alt tipleri nelerdir?
  • Papiller
  • Mikropapiller
  • Kribriform
  • Solid
  • Komedo (en kötü)
 21. DCIS ve LCIS'tan hangisi daha sık bilateral ve multisentriktir?
  LCIS
 22. DCIS ve LCIS'tan hangisi tesadüfen saptanır?
  LCIS
 23. LCIS tedavisi nedir?
  • Yakın izlem veya bilateral total mastektomi
  • Tamoksifen her türlü tedaviye eklenir
 24. En iyi prognozlu meme ca hangisidir?
  Tübüler ca (duktal karsinomun alt tipi)
 25. Aksiller lenf nodu tutulumunu en az yapan meme ca hangisidir?
  Papiller ca (duktal karsinomun alt tipi)
 26. Meme başının Paget hastalığının tedavisi nedir?
  Mastektomi + LND
 27. En kötü prognozlu meme ca hangisidir?
  İnflamatuar meme ca
 28. Meme ca'da TNM evrelemesi nasıldır?
  • T1: <2 cm
  • T2: 2-5 cm
  • T3: >5 cm
  • T4: a) göğüs duvarı inv b) cilt inv c) a+b d) inflamatuar meme ca

  • N1: İpsilateral mobil lokal met
  • N2: İpsilateral fikse lokal met
  • N3: İpsilateral infraklaviküler, supraklaviküler veya aksiller ve internal mammarian birlikte
 29. ca'da KT ve RT ve neoadjuvan KT endikasyonları nelerdir?
  • LN pozitifliğinde KT verilir
  • Meme koruyucu cerrahi sonrası RT şarttır
  • Mastektomi sonrası >4 LN bulunanlara RT verilir
  • T>5 cm veya LN+ ise neoadjuvan KT ile başlanır
 30. Erkek meme kanserlerinin histolojik özelliği nedir?
  Hepsi duktal orjinlidir
Author:
Farash
ID:
279622
Card Set:
Genel Cerrahi
Updated:
2014-07-25 18:01:06
Tags:
Meme
Folders:

Description:
asd
Show Answers: