Küçük stajlar

Card Set Information

Author:
Farash
ID:
279625
Filename:
Küçük stajlar
Updated:
2015-01-02 15:53:19
Tags:
Nöroşirurji
Folders:

Description:
asd
Show Answers:

 1. KİBAS'ta Cushing triadı nedir?
  • HT
  • Bradikardi
  • Kusma
 2. Unkal herniasyonun bulguları nedir?
  • Önce İL 3. KS felci (IR -)
  • Sonra KL hemipleji
 3. Hangi arterin anevrizmasın3. KS'e basabilir?
  Post kommunikan arter
 4. Kafanın en sık posttravmatik kanaması nedir?
  Subdural
 5. En mortal kapalı kafa travması nedir?
  Akut subdural hematom (eşlik eden ek laserasyonlar ve kontüzyonlara bağlı)
 6. Kronik subdural kanama tedavisi nedir?
  Burr hole
 7. GBM'in (grade 4) anaplastik astrositomdan (grade 3) farkı nedir?
  Nekroz içermesi
 8. Menenjiyomların köken aldığı tabaka nedir?
  Araknoid zar
 9. Serebellopontin köşenin en sık tümörleri nelerdir?
  • 1) Vestibüler nörinom (schwannom)
  • 2) Menenjiyom
 10. Spontan SAK'ın erişkinde ve çocukta en sık nedenleri nelerdir?
  • Erişkin: Anevrizma
  • Çocuk: AVM
 11. SAK'ın en sık nedeni arter hangisidir?
  Ant communikan arter
 12. SAK'ın komplikasyonları nelerdir?
  • Yeniden kanama (en erken ve en sık)
  • Vazospazm (geç ölümün en sık nedeni)
  • ⬆️⬇️Na
  • Hidrosefali
  • Aritmi
 13. YD ve çocukta en sık obs hidrosefali nedeni nedir?
  • YD: Aquadukt stenozu
  • Çocuk: Tümör