Küçük stajlar

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Akantoz, akantoliz ve spongioz nedir?
  • Akantoz: St spinosum tabakasının kalınlaşması
  • Akantoliz: St spinozum tabakasında desmosomların ayrılmasıyla bül oluşumu
  • Spongioz: Desmosomlar sağlamken st spinozum tabakasında ödem oluşmasıdır (egzema gibi)
 2. Keratoz ve parakeratoz nedir?
  • Keratoz: St korneum hücrelerinin dökülmeyip kalınlaşmasıdır
  • Parakeratoz: St korneum tabakasında çekirdekli hücrelerin bulunmasıdır
 3. Köebner pozitif dermatolojil hastalıklar nelerdir?
  • P. rosacea
  • Liken planus
  • Psöriyazis
  • Vitiligo
  • Molluskum
  • Verru
 4. Ronifima nedir?
  Akne rosaceanın burun tutulumu
 5. Alopesi areatada tedavi nedir? Saçlar geri çıkar mı?
  • Steroid, minoksidil
  • Saçlar yeniden çıkar
 6. İrritan KD'in alerjik KD'ten farkı nedir?
  Düşük konsantrasyonda KD yapmaz
 7. Psöriazis ve lichen planusun yerleşim yerleri nasıldır?
  • Psöriyazis: Ekstansör. Ağzı tutmaz, alopesi yapmaz
  • Lichen planus: Fleksör. Ağzı tutar, irreversibl alopesi yapar
 8. Psöriyazis ve lichen planustan hangisinde kanser riski vardır?
  Lichen planus
 9. Auspitz belirtisi nedir?
  Psöriyaziste skuamların kaldırılmasıyla noktasal kanamalar
 10. Psöriyazisin tedavisi en kolay tipi nedir?
  Guttat psöriyazis
 11. Psöriyazisin mortal seyredebilen tipi nedir?
  Eritrodermik psöriyazis
 12. MF'e dönüşebilen dermatolojik hastalık nedir?
  Parapsöriyazis
 13. Lichen planusun P'leri nelerdir?
  • Planal
  • Poligonal
  • Parlak
  • Purple
  • Pruritik
  • Papüler
 14. Ağızda lezyon yapan dermatolojik hastalıklar nelerdir?
  • Döküntülü: Lichen planus
  • Büllöz: Pemfigus vulgaris
 15. Pitriasis roseada hangi görünümler vardır?
  • Madalyon plağı
  • Yakalık belirtisi
  • Çam ağacı görünümü
 16. Eritrodermide steroid kontrendikasyonu nedir?
  Primer hastalığın psöriyazis olması
 17. Pemfigus grubu hastalıklarda bül yerleşimi nasıldır?
  • Pemfigus foliaceus: Subkorneal
  • Pemfigus vulgaris: İntraepidermal
  • Büllöz pemfigoid: Subepidermal
 18. Eritema multiforme majorda (Steven-Johnson sendromu) en sık tutulum yeri neresidir?
  Konjonktiva, oral mukoza
 19. Toksik epidermal nekrolizisin en sık nedeni nedir?
  Barbitüratlar
 20. Hiperpigmentasyon bırakarak iyileşen dermatolojik hastalıklar nelerdir?
  • Eritrma multiforme
  • Porfiria kutanea tarda
Author
ID
279627
Card Set
Küçük stajlar
Description
asd
Updated
Show Answers