Küçük Stajlar

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kognitif bozukluklar nelerdir?
  • Delirium
  • Demans
  • Amnezi
 2. Deliryumun etyolojik faktörlerinin ortak yanı nedir?
  Hepsi organiktir
 3. Alkol çekilmesinin ilk ve son bulgusu nedir?
  • İlk: Otonom hiperaktivite
  • Son: Deliryum tremens
 4. Wernicke-Korsakof'un bulguları nelerdir?
  • Konfüzyon
  • Oftalmopleji (özellikle 6. KS)
  • Ataksi
  • Amnezi ve konfobulasyonlar
 5. Nevrozun psikozdan farkı nedir?
  Gerçekten tamamen kopmaz, hasta olduğunu bilir
 6. Hangi psikotik bozukluklar iyileşebilir?
  • Şizofreniform bozukluk
  • Kısa (reaktif) psikotik bozukluk
 7. Şizofrenide iyi prognoz kriterleri nelerdir?
  • Önceden iyi, duygusal yaşlı kadında presipitana bağlı ani başlangıç
  • Duygusal:
  • -Affektif boz. (kendisi ve ailesi)
  • -Evli
  • -Paranoid
 8. Şizofreninin klinik tipleri nelerdir?
  • Paranoid: en sık
  • Katatonik: en iyi
  • Desorganize: en kötü
 9. Paranoid tip şizofreninin paranoid psikozdan farkkları nedir?
  • Şizofreninin diğer belirtileri olmaz
  • Sanrılar bizar değildir
  • İşlevselliği bozulmamıştır
 10. Paranoid tip şizofrenide en sık hangi tip sanrılar görülür?
  Perseküsyon (kötülük görme)
 11. Şizofreninin hangi tipi EKT'ye yanıt verir?
  Katatonik
 12. Şizofreni tedavisi yan etkilerinden hangisinde dopaminerjik endikasyonu vardır?
  Nöroleptik malign sendrom
 13. Psikotik bozukluklardan hangisi lityuma yanıt verir?
  Şizofreniform bozukluk
 14. Duygudurum (affekt) bozuklukları nelerdir?
  • Depresyon
  • Distimik boz
  • Bipolar
  • Siklotimik boz
  • Yas rxn
 15. Depresyonun kardinal belirtileri nelerdir?
  • Disfori
  • Anhedoni
 16. Depresyonun vejetatif belirtileri nelerdir?
  • İştahta artma/azalma
  • İnsomni/hipersomni
  • Psikomotor retardasyon /ajitasyon
  • Yorgunluk-bitkinlik
 17. Depresyonun kognitif belirtileri nelerdir?
  • Suçluluk, değersizlik
  • Konsantrasyon güçlüğü
  • Ölüm düşünceleri
 18. Genetik yatkınlığın en baskın olduğu psikiyatrik hastalık nedir?
  Bipolar
 19. Anksiyeye bozukluklarının ortak özellikleri nelerdir?
  • Otonom belirtiler
  • İntihar riski en az (panik atak, sosyal fobi hariç)
  • EKT etkisiz (OKB hariç)
 20. Anksiyete bozuklukları nelerdir?
  • 1) Panik-anksiyete boz
  • a) Yaygın anksiyete boz
  • b) Panik boz (agorafobili/agorafobisiz)
  • 2) Fobik bozukluklar
  • a) Agorafobi
  • b) Özgül fobi
  • c) Sosyal fobi
  • 3) OKB
  • 4) Stres boz
  • a) Posttravmatik stres boz
  • b) Akut stres boz
  • 5) Organik etyolojili anksiyete boz
  • a) Tıbbi duruma bağlı
  • b) Madde kullanımına bağlı
 21. Somatoform bozukluklar nelerdir?
  • Somatizasyon boz
  • Konversiyon boz
  • Hipokondriyazis
  • Vücut dismorfik boz
  • Ağrı boz
 22. Somatizasyon bozukluğu tanı kriterleri nedir?
  • 4 ayrı yer ile ilgili ağrı
  • 2 GIS semptomu
  • 1 cinsel semptom
  • 1 psikonörolojik semptom

  Her biri karşılanmalı
 23. yatif bozukluklar nelerdir?
  • Disosiyatif amnezi
  • Psikolojik füg
  • Depersonalizasyon boz
  • Çoğul kişilik (disosiyatif kimlik boz)
Author:
Farash
ID:
279628
Card Set:
Küçük Stajlar
Updated:
2015-01-02 20:52:35
Tags:
Psikiyatri
Folders:

Description:
asd
Show Answers: