Küçük Stajlar

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kornea epitelinin diğer tabakalarından farkı nedir?
  • Yüzey ektoderminden gelişir
  • Rejenerasyon yeneteği vardır
 2. Akomodasyonun komponentleri nelerdir?
  • Lensin bombeleşmesi
  • Myosis
  • Konverjans
 3. Akomodasyon spazmı ve felci hangi kırma kusurlarına neden olurlar?
  • Spazm: Myopi
  • Felç: Hipermetropi
 4. Eksen myopisinde patogenez nedir?
  Gözün ön-arka ekseninin normalden uzun olması
 5. Patolojik (dejeneratif) myopide gözün eksen uzamasına sekonder retinada hangi değişiklikler oluşur?
  • Temporal-annüler konüs (ilk)
  • Makülada fuchs lekesi
  • Tigre retina
  • Periferik retina dejenerasyonları
 6. Latent hipermetropide sorun nedir?
  • Hasta akomodadyonla kırma kusurunu yenebilir
  • Ama sürekli akomodasyon ciddi göz ve baş ağrıları yapar
 7. Gözün hangi kırma kusuru akut glokom krizi için risk altındadır?
  Yüksek hipermetropi
 8. Refraktif cerrahi (excimer laser) kontrendikasyonları nelerdir?
  • İlerleyici myopi
  • <18 yaş
  • Ek göz hastalığı
  • DM, kollojen doku hastalıkları
  • Kuru göz
 9. Blefaritin alttiplerinde madarozis (kirpik dökülmesi) nasıldır?
  • Seboreik blefaritte yeniden kirpik çıkar
  • Stafilokoksik ülseratif blefaritte dökülme irreversibldır
 10. Hordeolum (arpacık) hangi bezlerin iltihabıdır?
  • İç arpacık: Meibomius
  • Dış arpacık: Zeiss ve Moll
 11. Şalazyonun arpacıktan farkları nelerdir?
  • Ağrısızdır
  • Cerrahi eksizyon gerekebilir
 12. Marcus Gunn sendromu nedir?
  Ağzın açılmasıyla pitotik göz kapağının açılması
 13. Dakrilsistit (nazolakrimal kese iltihabı) en sık etkenleri nelerdir?
  • Erişkin: S. aureus
  • Çocuk: H. influenza
 14. Konjonktivitlerin keratitlerden farkları nelerdir?
  • Ağrı olmaz
  • Görme kaybı olmaz
 15. Seröz, müköz ve mukopürülan akıntı hangi konjonktivitlerde görülür?
  • Seröz: Viral
  • Müköz: Vernal
  • Mukopürülan: Klamidyal
 16. Konjonktivada gerçek ve yalancı membran etkenleri nelerdir?
  • Gerçek: Difteri ve AGBHS
  • Yalancı: Adenovirus ve gonokok
 17. Konjonktivada papiller ve foliküler oluşumlar hangi etkenlere bağlı oluşur?
  • Papiller: Alerjik, bakteriyel
  • Foliküler: Viral, klamidyal (klamidya YD'da papiler yapar)
 18. Vernal konjonktivitin klinik seyirleri ve tipik görünümleri nelerdir?
  • Palpebral tutulum: Dev papiller hipertrofi (kaldırım taşı manzarası)
  • Limbus tutulumu: Horner Trantas noktaları)
  • Miks
 19. Salzman nodüler dejenerasyonu nedir?
  Vernal konjonktivitin tedavi edilmediğinde merkezd ilerleyip ciddi görme kaybı yapmasıdır
 20. Prognozu en iyi alerjik konjonktivit nedir)
  Dev papiller konjonktivit (kontakt lense karşı)
 21. Fliktenli konjonktivitte etyoloji nedir?
  Tüberküloproteinlere karşı gelişen HS reaksiyonu
 22. Prognozu en kötü alerjik konjonktivit nedir?
  Atopik keratokonjonktivit
 23. Enfektif konjonktivitlerde etken nedir?
  Hem akut hem kronik: S. aureus
 24. Korneal pannus hangi hastalıkta görülür? Hangi görünümler vardır?
  • Trahomda görülür
  • Herbert çukurları: Tabanında keskin sınırlı çöküntüler olması
  • Arlt çizgileri: Kapak kenarına paralel fibrosis hattı
 25. HSV keratiti görünümü nasıldır?
  • Dentritler oluşturur
  • Harita benzeri ülserasyonlar görülür
 26. Akıt hemorajik konjonktivitin en sık etkeni nedir?
  Enterovirus tip 70
 27. Sağlam kornea epitelinden penetre olabilen patojenler nelerdir?
  • Difteri
  • Listeria
  • Hemophilus
  • Shigella
  • Gonokok
  • Meningokok
 28. Nebula, nefelyon ve lökom nedir?
  • Nebula: Kornea epitelinde
  • Nefelyon: Kornea Bowman tabakasında
  • Lökom: Kornea stromasında lezyon (keratoplasti endikasyonu)
 29. Hifema ve hipopion nedir?
  Ön kamarada eritrosit presipitatı (hifema) ve pürülan mayi (hipopion)
 30. Enfeksiyöz körlüğün en sık nedenleri nelerdir?
  • Gelişmemiş ülkede trahom
  • Gelişmiş ülkede HSV keratiti
 31. Keratoplasti ameliyatlarının en başarılı olduğu hasta grubu nedir?
  Keratokonus
 32. ⬆️ ve ⬇️Ca gözde bangi bulguları yapar?
  • ⬆️Ca: Band keratopati
  • ⬇️Ca: Katarakt
 33. Kornea versilata nedir?
  • Korneada ilaç birikimi
  • Amiodaron, klorokin vb
 34. Ant üveit bulguları nelerdir?
  • Keratik presipitatlar
  • Koeppe nodülleri
  • Busacca nodülleri
 35. Kırmızı göz nedenleri nelerdir?
  İris ve önünde kalan her tür patoloji
 36. Middiyatiklerin kullanıldığı tek glokom nedeni nedir?
  Post sineşiye bağlı glokom
 37. Rekürren hipopionlu iridosiklit hangi hastalığa özgündür?
  Behçet
 38. Retinada Dalen Fuchs nodülleri hangi hastalıkta görülür?
  Sempatik oftalmi
 39. Sempatik oftalmi nedir ve etyolojisinde ne vardır?
  • Bilateral granülomatöz panüveit
  • Penetran göz travmalarına ve cerrahiye sekonder olur
 40. Çocukluk çağı körlüklerinin en sık nedeni nedir?
  Katarakt
 41. En sık katarakt tipi nedir?
  Kortikal katarakt (beyaz)
 42. Kataraktlarda hangi kırma kusurları oluşur?
  • Kortikal kataraktta hipermetropi
  • Nükleer kataraktta myopi
 43. Subkapsüler katarakt neye bağlı gelişir?
  Kortizon tedavisine bağlı
 44. Diyetle düzelen tek katarakt nedeni nedir?
  Galaktozemi
 45. Glokom tanımı nedir?
  • 1) Göz içi basıncının
  • 2) Optik diskte çukurlaşma ve dejenerasyonu ve
  • 3) Görme alanı defekti yapacak kadar artmasıdır
 46. Glokomun ilk ve son belirtileri nelerdir?
  • 1) Parasantral skotom
  • 2) Ark şeklinde skotom
  • Son) Tam körlük
 47. En sık glokom tipi nedir?
  Primer açık açılı glokom
 48. Prostaglandin analogları hangi glokomda kontrendikedir?
  İnflamasyona bağlı glokomda
 49. Kapalı açılı glokom nedenleri nelerdir?
  • Posterior sineşi
  • Hipermetropi
  • Travma
 50. Akut açı kapanmasının (kapalı açılı glokomun) acil tedavisi nedir?
  IV mannitol-hiperosmolar mayi
 51. Santral retinal arter tıkanıklığının en sık nedeni nedir?
  Karotis kaynaklı trombus
 52. Santral retinal arter tıkanıklığıyla ven tıkanıklığı klinik farkları nelerdir?
  • İkisi de tek taraflı ağrısız görme kaybı yapar
  • Arter tıkanıklığı daha akuttur
  • Arter tıkanıklığında Japon bayrağı görünümü
  • Ven tıkanıklığında tek taraflı papilödem görülür
 53. Diyabetik retinopatinin ilk lezyonu nedir?
  Mikroanevrizmalar
 54. En sık retinal distrofi ve en önemli semtopmı nedir?
  • Retinitis pigmentosa
  • Gece körlüğü
 55. Retinitis pigmentosa ile glokom skotomları nasıldır?
  • RP: Anüler
  • Glokom: Parasantral
 56. Retina dekolmanının en sık nedenleri nelerdir?
  • Erişkinde: Yüksek deneneratif myopi
  • Çocukta: Travma
 57. Retina dekolmanı belirtileri nelerdir?
  • Aydınlıkta sinek uçuşmaları
  • Karanlıkta ışıl çakmalar (fotopsi)
 58. Malign melanom gözde en sık nereyi tutar?
  Koroid
 59. RB'un en sık başvuru şikayetleri nedir?
  • 1) Lökokori
  • 2) Strabismus
 60. MS'in en sık göz bulgusu nedir?
  İntranükleer oftalmopleji
 61. Önlenemez görme kaybının en sık nedeni nedir?
  Retinitis pigmentosa
 62. 20-60 yaş arası önlenebilir görme kaybının en sık nedeni nedir?
  DM
 63. 40-60 yaş ve >70 yaş irreversibl görme kaybının en sık nedenleri nelerdir?
  • 40-60 yaş: Glokom
  • >70 yaş: Yaşa bağlı maküler dej
 64. >60 yaş reversibl görme kaybının en sık nedeni nedir?
  Senil katarakt
Author:
Farash
ID:
279632
Card Set:
Küçük Stajlar
Updated:
2014-07-25 18:06:27
Tags:
Göz
Folders:

Description:
a
Show Answers: