Küçük Stajlar

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. DKÇ tipleri nelerdir?
  • Tipik kalça çıkığı: Prognozu iyidir, prenatal, natal, postnatal olabilir
  • Teratolojik (atipik): Konj malformasyonlarla birlikte seyreder
 2. DKÇ'nin her döneminde olan tek bulgusu nedir?
  Hert belirtisi (abdüksiyon kısıtlılığı)
 3. DKÇ'nin YD'da belirtileri nelerdir?
  • Barlow (yerinden çıkarılabilmesi)
  • Ortolani (geri yerine takılabilmesi)
 4. DKÇ'nin süt çocuğundaki belirtileri nelerdir?
  • Pili asimetrisi
  • Galeazzi-Allis (cetvel) belirtisi
  • Piston (teleskop) belirtisi
  • Shomoker çizgisi (Klisic çizgisi)
 5. DKÇ'nin yürüme dönemindeki belirtileri nelerdir?
  • Geç yürüme
  • Trendelenburg yürüyüşü
  • Ördekvari yürüyüş (çift taraflılarda)
 6. DKÇ'ye en sık eşlik eden anomaliler nedir?
  • Plagiosefali
  • Tortikollis
 7. DKÇ radyolojik bulguları nelerdir?
  • Erken
  • -Asetabular aşı
  • -Femur başı ossifikasyonu gecikmesi
  • Geç dönem
  • -Shenton-Menard hattında kırılma
  • -Perkins kadranları
 8. DKÇ'de tedavi yaklaşımı nedir?
  • <6 ay: Pavlik bandajı, Von-Rosen cihazları
  • 6-18 ay: Alçı
  • >18 ay: Cerrahi
  • Erişkin dönemde tek cerrahi endikasyonu kalça ağrısıdır
 9. Pavlik bandajı bacağı hangi pozisyonda tutar? Olası komplikasyonu nedir?
  • Abd flex iç rot
  • Açı fazla açılırsa medial circumflex arter basısına bağlı avasküler nekroz
 10. Perther Calve Legg hastalığının ilk radyolojik bulgusu nedir?
  Cresent (subkondral kırık)
 11. Perthes Calve Legg hastalığında en önemli prognostik faktör nedir?
  <8 yaş iyi prognoz
 12. Kohler hastalığı nedir?
  Os navicularenin aseptik nekrozu
 13. Osgood-Schlatter hastalığı nedir?
  Tuberositas tibianın aseptik nekrozu
 14. Freiberg hastalığı nedir? Özelliği nedir?
  • 2. metatars başının aseptik nekrozu
  • Kadında sık olan tek aseptik nekroz türü
 15. Kienbock hastalığı nedir?
  Os lunatumun aseptik nekrozu
 16. Sheurmann hastalığı nedir? Direk grafi bulgusu nedir?
  • Alt torasik ve nadiren üst lomber vertebralarda öne doğru kamalaşma
  • Schmorl nodülü (nükleus pulposuslarda kamalaşma)
 17. Ailesel geçişli tek aseptik nekroz nedir?
  Thiemann hastalığı
 18. Osteomyelitin en sık etkenleri nedir?
  • <4 yaş: H. influenza
  • >4 yaş: S. aureus
 19. Osteomyelit en çok hangi kemikleri tutar?
  • Erişkinde vertebra
  • Çocukta diz çevresi
 20. Osteomyelit kemiğin en çok neresinde yerleşir?
  • Erişkinde metafizdd
  • Çocukta epifizde
 21. Sekestrum ve involukrum nedir?
  • Sekestrum: Kemikte ölü doku
  • İnvolukrum: Sekestrumu sınırlayan kemik doku
 22. Akut osteomyelitin tanısı nasıl konur?
  • Radyolojik bulgu vermez (yumuşak doku şişliğinden başka)
  • Sintigrafiyle konur
 23. Subakut osteomyelitin özel adları nedir?
  • Brodie apsesi (metafizde)
  • Garre sklerozan OM (diafizde)
 24. Kronik osteomyelitin en önemli bulgusu nedir?
  Fistül
 25. Septik artritte eklem aralığı nasıldır?
  • Genişler
  • Tbc ve brusellada daralır
 26. Tbc'nin vertebra tutulumunun tipleri nelerdir?
  • Mal de pot: Ant korpuslarda kamalaşma "gibbus"
  • Soğuk apse: Paravertebral alanda
  • Pot paraplejisi
 27. Benign kemik tmlerinin radyolojik özellikleri nedir?
  • Periost-korteks devamlılığı bozulmaz
  • Solid tipte periost rxn vardır
  • Soğan zarı, Codman üçgeni, yumuşak doku uzantısı yoktur
 28. Kemik tmleri kemiğin hangi kısmına yerleşirler?
  • Epifiz:
  • -Dev hcli tm (osteoklastom)
  • -Kondroblastom
  • Diafiz:
  • -Myelom
  • -Ewing
  • Metafiz: diğer hepsi
 29. Kemiğin en sık benign tmleri nedir?
  • 1) Ekzostoz (osteokondroma)
  • 2) Fibröz displazi
  • 3) Osteoid osteoma
 30. Osteoid osteomanın osteoblastomdan farkları nedir?
  • Genelde küçüktür
  • Küçük boyuna orantısız ağrı yapar ama ağrısı aspirine yanıt verir
  • Uzun kemikleri sever (1) femur 2) tibia)
  • Malignleşmez
 31. Kemikte fibröz displazi hangi hastalığa eşlik edebilir?
  McCune Albright sendromu
 32. Çoban asası femur hangi hastalıkta görülür?
  McCune Albright sendromu
 33. Osteoblastomun en sık yerleşim yeri neresidir?
  Vertebralar
 34. Osteoma en sık nereye yerleşir?
  Kafa ve yüz kemikleri
 35. El kemiklerinin en sık tm nedir?
  Enkondroma (elkondroma)
 36. Mafucci sendromu nedir?
  Multipl kondromatozis ve anjiyomlar
 37. Malign potansiyeli en yüksek benign kemik tm nedir?
  Enkondroma
 38. Tbc ile radyolojik olarak benzeyebilen kemik tm nedir?
  Kondroblastom
 39. Kadınlarda daha sık görülen kemik tm nedir?
  Dev hcli tm (osteoklastoma)
 40. Osteosarkom hangi hastalıklara sekonder olabilir?
  • Paget
  • RT
  • Fibröz displazi
  • Kr osteomyelit
 41. En sık malign kemik tmleri hangileridir?
  • 1) Metastaz
  • 2) Myelom
  • 3) Osteosarkom (yaşlıda kondrosarkom)
 42. Osteokondroma hangi malign tümöre dönüşebilir?
  Kondrosarkom
 43. KT ve RT'ye dirençli malign kemik tm nedir?
  Kondrosarkom
 44. Osteosarkom ve kondrosarkomun radyolojik görünü nasıldır?
  • Osteosarkom: Codman üçgeni
  • Kondrosarkom: Patlamış mısır-atılmış pamuk
 45. Osteomyelitle karışabilen malign kemik tm hangisidir?
  Ewing
 46. Kırık iyileşmesinin dönemleri nelerdir?
  • İnflamatuar dönem
  • Tamir dönemi
  • Remodelling
 47. Kırık uçları değiyorsa nasıl iyileşme denir?
  Primer iyileşme, kallus oluşmaz
 48. Kafa travmasının kırık iyileşmesine etkisi nasıldır?
  Hızlandırır
 49. Kemik kırığı radyolojisinde 2ler kuralı nedir?
  • 2 yönlü
  • 2 eklem (kırığın prox ve distali)
  • 2 zamanlı (redüksiyon öncesi ve sonrası)
  • Çocukta 2 taraflı (epifiz hattı kırığa benzer, karşı tarafla karşılaştırmak gerekir)
 50. Kemik kırığının geç komplikasyonları nelerdir?
  • Kaynama gecikmesi, malunion, nonunion
  • Myositis ossifikans
  • Sudeck atrofisi
 51. Volkmanın iskemik kompartman sendromu en sık hangi kırıkta görülür?
  Suprakondiler humerus kırığında
 52. Yağ embolisinde en önemli tanı kriteri nedir?
  PaO2<60
 53. Posttravmatik refleks atrofi (Sudeck atrofisi) nedeni ve evreleri nedir?
  Aşırı refleks sempatik aktiviteye bağlı vazokonstriksiyon

  • Evre 1 (akut dönem): Ağrı nedeniyle eklem kısıtlılığı
  • Evre 2 (subakut dönem): Gerçek eklem kısıtlılığı vardır
  • Evre 3 (kronik dönem): Benekli osteoporoz
 54. Çocuk kemik kırıklarının erişkinlerden farkı nedir?
  • Greenstick (yeşil ağaç) kırığı
  • Torus kırığı: İmpaksiyon kırığı olabilir
 55. Epifiz kırığı sınıflaması nasıldır?
  • Tip 1: Epifiz-diafiz birbirinden ayrılır
  • Tip 2: Metafizden parça kopar
  • Tip 3: Fizisten ekleme uzanan kırık hattı
  • Tip 4: 2+3
  • Tip 5: Kompresyon
 56. Klavikul kırığı tedavisi nedir?
  8 bandajı veya Velpou bandajı
 57. Omuz ve kalça çıkığı en çok hangi yönedir?
  • Omuz: Ant
  • Kalça: Post
 58. Önkol kırıklarını nelerdir?
  • Monteggia: Ulna kırığı (radius çıkığı)
  • Galeazzi: Radius kırığı (ulna çıkığı)
 59. Barton kırığı nedir?
  Radius kırığı + karpal dislokasyon
 60. Elde avasküler nekroza en yatkın kemik hangisidir?
  Lunatum
 61. Kalça çıkığında uyluk hangi pozisyonda durur?
  Flex add iç rot
 62. Femurun en mortal kırığı nedir?
  İntertorakanterik (hemorajik şok riski yüksek)
 63. En sık görülen açık kırık nedir?
  Tibia-fibula şaft kırıkları
 64. Pott ve Cotton kırıkları nelerdir?
  • Pott: Bimalleolar kırık
  • Cotton: Trimalleolar kırık
 65. Osteokondritis dissekans (eklem faresi) en sık nerede görülür?
  Femurun medial kondilinin lateralinde
 66. Skolyoz en sık hangi vertebralarda olur?
  Torakal
 67. Skolyozda tedavi yaklaşımı nasıldır?
  • Cobb yöntemiyle
  • -0-20 derece: Takip
  • -20-40 derece: Korse
  • ->40 derece: Cerrahi
 68. Skolyozda kötü prognoz kriterleri nedir?
  • Küçük yaş
  • Konj skolyoz
  • Torakal yerleşim
  • Çift eğrilik
  • Şiddetli eğrilik
 69. En sık konj ortopedik hastalık nedir?
  Pes ekinovarus
 70. Koksa varada patogenez nedir, hangi hareketler kısıtlıdır ve spesifik belirtisi nedir?
  • Femur boynu açısının <120 derece="" olmas="" br="">Abd flex iç rot kısıtlıdır
  • Craig belirtisi spesifiktir
Author:
Farash
ID:
279634
Card Set:
Küçük Stajlar
Updated:
2015-01-02 20:51:05
Tags:
Ortopedi
Folders:

Description:
a
Show Answers: