Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Syaloadenitin en sık nedeni nedir?
  Kabakulak
 2. En sık görülen tükrük bezi kisti nedir?
  Mukosel
 3. Tükrük bezi tümörlerinde en önemli risk faktörü ve ona sekonder en sık tm nedir?
  • Radyasyon
  • Mukoepidermoid kanser
 4. Parotisin en sık benign ve malign tümörleri nelerdir?
  • Benign
  • 1) Pleomorfik adenom
  • 2) Warthin

  • Malign
  • 1) Mukoepidermoid karsinom
  • 2) Klasik adenokarsinom
 5. Pleomorfik adenomun tedavisi nasıldır?
  Yapışıklıklar gösterdiği için geniş cerrahi eksizyon
 6. Pleomorfik adenomun en sık metastazı nereye olur?
  Lenf nodları
 7. Sigaranın risk faktörü olduğu tükrük bezi tümörü nedir?
  Warthin tm (papiller kistadenoma lenfomatosum
 8. Yalnızca parotisten gelişen tm hangisidir?
  Warthin (papiller kistadenoma lenfomatosum)
 9. Mukoepidermoid karsinomda hangi translokasyon görülür?
  t(11;19)
 10. Adenoid kistik karsinom (silindiroma) en sık geliştiği lokalizasyon nedir?
  Damaktaki minör tükrük bezlerinden
 11. Tükrük bezinin intercalated duktus rezerv hücrelerinden gelişen tümörü nedir?
  Asinik hücreli karsinom
Author:
Farash
ID:
279636
Card Set:
Patoloji
Updated:
2014-07-25 18:10:12
Tags:
Boğaz
Folders:

Description:
a
Show Answers: