Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Melasma nedir?
  Gebelerde ve OKS kullananlarda yüzde görülen maske şeklinde hiperpigmente lezyondur
 2. Frekel (çil) ile lentigonun farkı nedir?
  Çiller güneşte koyulaşır, lentigo koyulaşmaz
 3. Melanom gelişme riski olan nevuslar nelerdir?
  • Displastik nevus
  • Dev konj nevus
 4. Halo, spitz ve blue nevus nedir?
  Halo: nevus hcleri lenfosit infiltrasyonu ile çevrilidir, prekanseröz değildir

  Spitz: hemanjiyomla karışır, prekanseröz değildir

  Blue: melanom ile karışır, prekanseröz değildir
 5. Melanomda en önemli prognostik faktör nedir?
  Tm derinliği
 6. Melanomun en sık görülen tipi nedir?
  Yüzeyel yayılan melanom
 7. Melanomun en iyi prognozlu tipi nedir?
  Lentigo maligna
 8. Melanomun en kötü prognozlu tipi nedir?
  Nodüler melanom
 9. Melanomun Clark evrelemesi nasıldır?
  • Evre 1: intraepidermal
  • Evre 2: papiler dermis
  • Evre 3: papiller-retiküler dermis sınırı
  • Evre 4: retiküler dermis
  • Evre 5: subkutan doku
 10. Melanomda iyi prognoz kriterleri nedir?
  • Tümörün ince olması
  • Radyal büyüme paterni
  • Evre 1-2
  • Ekstremite yerleşimi
  • Ülser bulunmaması
 11. En sık benign deri tümörü ve en önemli mikroskopik bulgusu nedir?
  • Seboreik keratoz
  • Akantoz ve keratin kistleri
 12. Seboreik keratozun klinik formları nedir?
  • Dermatosis papuloda nigra: Yüzde, çok sayıda ve koyu renkli olması
  • Leser-Trelat bulgusu: Paraneoplastik olarak multipl seboreik keratoz görülmesi
 13. Sebase adenom neye sekonder gelişebilir?
  İç organ malignitelerine
 14. SCC'nin in situ formuna ne denir?
  Bowen hastalığı
 15. Epidermodisplasia verrusiformis nedir?
  • Cildin HPV infeksiyonu
  • SCC riski artar
 16. SCC'nin kendiliğinden regrese olabilen varyantı nedir?
  Keratoakantoma
 17. Keratoakantomanın makroskopik görünümü nasıldır?
  Keratin ile dolu santral çukuru olan tümör
 18. Kıl folikülü içermeyen ciltte görülmeyen cilt kanseri nedir?
  BCC
 19. Mikroskopik olarak bahçe çiti görünümü olan deri kanseri nedir?
  BCC
 20. Yaşlara göre en sık yumuşak doku sarkomu nedir?
  • Yetişkin: malign fibröz histiyositom
  • Çocuk: rabdomyosarkom
 21. Yağ dokusuna invazyonlar bal peteği/isviçre peyniri görünümü oluşturan deri tümörü nedir?
  Dermatofibrosarkoma protuberens
 22. RT sonrası en sık sarkom nedir?
  Malign fibröz histiyositom
 23. Malign fibröz histiyositomun tipik mikroskopik görünümü nedir?
  Storiform patern
 24. Mastositozun bulguları nedir?
  • Darier bulgusu
  • Dermografizm
 25. Eritema multiforme patogenezi ve nedenleri nedir?
  Patogenezden CD8 T hc sorumludur

  Etyolojide infeksiyonlar, ilaçlar, tümörler ve kollojen doku hastalıkları rol oynar
 26. Lichen planusun patognomonik makroskopik görünümü nedir?
  Wickham çizgisi (papüller üzerinde beyaz noktalanmalar ve çizgiler)
 27. Lichen planusun mikroskopik bulguları nedir?
  • Dermoepidermal bileşkede bant tarzında lenfosit infiltrasyonu
  • Testere dişi görünümünde epidermis bazal membranı
  • PAS + civatte cisimleri (nekrotik bazal hücreler)
 28. Pemfigus patogenezi nedir?
  Desmoglein (Dsg) moleküllerine karşı IgG tipi Ab'lar
 29. Pemfigusun en sık ve en ağır formu nedir?
  Pemfigus vulgaris
 30. Bül oluşturmayan pemfigus formu nedir?
  Pemfigus vejetans: geniş siğil benzeri püstüller içeren plaklar oluşur
 31. En hafif pemfigus formu nedir?
  • Pemfigus foliaceus: sadece Dsg 1'e karşı Ab geliştiği için subkorneal büller olur
  • Mukoza tutulumu olmaz
 32. İmmünfloresan incelemede balık ağzı veya kümes teli görünümü veren pemfigus formu nedir?
  Pemfigus erithematozus
 33. Paraneoplastik pemfigus hangi kanserlere sekonder gelişir?
  İç organ maligniteleri (özellikle NHL)
 34. Subepidermal nonakantolitik büller hangi hastalıkta görülür?
  Büllöz pemfigoid
 35. Büllöz pemfigoid patogenezi nedir?
  Hemidesmosomlara karşı gelişen Ab
 36. Büllöz pemfigoidde en sık etkilenen bölge neresidir?
  Önkol fleksör yüzü
 37. Büllöz pemfigoid immunflorasan incelemesinde ne görülür?
  Lineer Ig ve kompleman birikimi
 38. Dermal papilla uçlarında granüler IgA birikimi hangi hastalıkta görülür?
  Dermatitis herpetiformis
 39. Subkutan yağ dokusunun iltihabına ne denir?
  Pannikülit
 40. Pannikülitin en yaygın formu nedir?
  Eritema nodozum
 41. Weber Christian hastalığı nedir?
  Eritema nodozuma ateşin eşlik etmesi
 42. Pannükülite yağ dokusu damarlarının vasküliti eşlik ederse ne denir?
  Eritema induratum
Author:
Farash
ID:
279640
Card Set:
Patoloji
Updated:
2014-07-25 18:12:13
Tags:
Derma
Folders:

Description:
a
Show Answers: