Lines 1-152

Home > Preview

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.


 1. ἡ χελιδων
  the swallow
 2. ἀλοων (ἀλαομαι)
  wandering, roaming
 3. ἑωθινου (ος  η  ον)
  early
 4. την σπληνα
  spleen
 5. κομιδῃ
  • adv
  • altogether
 6. παραινεις (παραινεω)
  you advise
 7. δεξιως
  • adv
  • cleverly
 8. χωρις
  • adv
  • separately, apart
 9. οὑτω
  • adv
  • in this way (=οὑτως)
 10. διεκριθη (διακρινω)
  it was separated
 11. διεχωριζετο (διαχωριζω)
  it separated
 12. ζῳ᾽ (τα ζῳα)
  living beings
 13. ξυνετεκνου (συντεκνοω)
  it was helping in breeding
 14. κινουμενα (κινεω)
  moving
 15. ἀντιμιμον (ος  ον)
  closely imitating
 16. τῳ τροχῳ
  wheel, disc
 17. της ἀκοης
  hearing
 18. την χοανην (ἡ χωνη)
  the funnel
 19. διετετρηνατο (διατετραινω)
  it bored through
 20. αἱ ξυνουσιαι
  social intercourse, association
 21. χωλος (ος  η  ον)
  lame
 22. ὁ μελας
  the dark
 23. ὁ καρτερος
  the strong, brave
 24. ἑορακας (ὁραω)
  you have seen
 25. ὁ δασυπωγων
  the shaggy-bearded one
 26. βεβινηκας (βινεω)
  • you have 'had illicit intercourse'!
  • Sommerstein goes with 'fucked'...
 27. πτηξωμεν (πτησσω)
  let us crouch!
 28. προθυσομενος (προθυω)
  about to sacrifice
 29. της ποιησεως
  poetry
 30. ἐπιδημει (ἐπιδημεω)
  it is at home, residing
 31. ὁ θιασος
  the band
 32. των μελαθρων
  the halls
 33. των δεσποσυνων
  master (rule)
 34. νηνεμος ον
  calm
 35. κελαδειτω (κελαδεω)
  let it make noise
 36. γλαυκον (ος  η  ον)
  gleaming; blue-grey
 37. βομβαξ
  • nonsense - implies someone's talking rubbish.
  • Sommerstein has 'Boom di boom'
  • Others just 'Bombax!'
  • Maybe 'Blah di Blah' could be yours?
 38. κατακοιμασθω (κατακοιμαω)
  let them sleep!
 39. λυεσθων (λυω)
  let them be released!
 40. ὁ προμος
  the foremost man/champion
 41. τους δρυοχους
  the timbers, supports, struts (like in a ship's keel, but this is a metaphor for the foundations of a play)
 42. καμπτει (καμπτω)
  he bends
 43. τας ἁψιδας
  • Sommerstein has 'timbers'
  • The definition is like wheel arches/loops
 44. τορνευει (τορνευω)
  he works with a lathe, hones
 45. κολλομελει (κολλομελεω)
  • he patches new verses together
  • (another word instead of 'patches' to go with the woodwork theme?)
 46. γνωμοτυπει (γνωμοτυπεω)
  he coins new maxims
 47. κἀντονομαζει (ἀντονομαζω)
  creates new vocabulary (lit. 'calls by another name)
 48. κηροχυτει (κηροχυτεω)
  he moulds (as in wax)
 49. γογγυλλει (γογγυλλω)
  he rounds (off)
 50. χοανευει (χοανευω)
  he casts in a mould
 51. λαικαζει (λαικαζω)
  he whores himself out (lit. 'to wench' which means to visit prostitutes, but the joke here is that Agathon is a rent-boy)
 52. ὁ ἀγροιωτας
  a rustic, country bumpkin
 53. πελαθει (πελαζω)
  he approaches
 54. τοις θριγκοις
  κατα του θριγκου
  • cornices/corniced walls
  • 'down through your cornice'
 55. συστρεψας (συστρεφω)
  rolling up together
 56. τας στροφας
  the strophes
 57. θυρασι
  • adv
  • outside the door
 58. διανοει (διανοεομαι)
  you have in mind
 59. την κηδεστην
  inlaw
 60. προπεφυραμενον (προφυραω)
  concocted, (lit 'kneaded beforehand')
 61. κριθησεται (κρινω)
  it will be decided, distinguished
 62. ἀπολειν (ἀπολλυμι)
  fut inf! to destroy
 63. προσδοκω (προσδοκαω)
  I expect
 64. ἐπιβεβουλευκασι (ἐπιβουλευω)
  they have plotted/contrived against
 65. τιη
  • adv
  • why?
 66. Θεσμοφοροιν
  the Thesmophorion
 67. τραγῳδω (τραγωδεω)
  I exhibit in tragedy
 68. ἠμφιεσμονον (ἀμφιεννυμι)
  wearing
 69. κομψον (ος  η  ον)
  refined
 70. τους πυραμους
  prize/victory-cakes
 71. οὑκκυκλουμενος (ἐκκυκλεω)
  being wheeled out
 72. τυφλος (ος η ον)
  blind
 73. (του) μυρμηκος (τας) ἀτραπους
  • paths/walkways of the ant
  • Sommerstein has 'Anthill Passages'
 74. διαμινυρεται (διαμινυρομαι)
  he is warbling
 75. χθονιαιν (χθονιος  α  ον)
  two goddesses of the nether world
 76. τῃ πραπιδι
  the heart
 77. εὐπειστως
  adv easily-persuading, eager
 78. ὀλβιζε
  cheer! gladden!
 79. τον ῥυτορα
  him who draws
 80. τα γυαλα
  the hollows, grottos; in terms of the goddesses - 'precinct'
 81. Σιμουντιδι γᾳ
  in the land of the Simois
 82. εὐμουσοισι (ος  ον)
  skilled in music, musical
 83. προφερων (προφερω)
  Sommerstein suggests: 'winning' as in 'winning before others'
 84. δρυογονοισιν (ος  ον)
  oak-grown
 85. ἀεισατ᾽
  sing!
 86. ἀγροτεραν (oς  α  ον)
  wild (not comp)
 87. κλῃζουσα (κλῃζω)
  celebrating in song
 88. ἀπειρολεχη (ης  ες)
  unmarried, virgin
 89. τα κρουματα
  the notes, strums, strains (of strings)
 90. παραρυθμ᾽ (ος  ον)
  out of time
 91. τα νευματα
  the signs, commands
 92. κιθαριν (ἡ κιθαρα)
  the lute
 93. ἀρσενι (noun but used as adjective)
  masculine
 94. δοκιμον (ος  ον)
  approved, esteemed
 95. ἐσσυτο (σευω)
  it shoots
 96. αἰφνιδιου (ος  ον) [της] ὀπος
  • lit. 'unforeseen/sudden voice'
  • Sommerstein has: 'vocal attack'
 97. ἀγαλλετε (ἀγαλλω)
  glorify!  (130)
 98. θηλυδριωδες (ης  ες)
  effeminate
 99. κατεγλωττισμενον (καταγλωττιζω)
  • 'tongue-kissy'
  • Sommerstein has 'fully tongued'
 100. μανδαλωτον
  • another tongue-kissing word
  • Sommerstein has 'frenchkissy'
 101. ἀκροωμενου (ἀκροαομαι)
 102. ἑδρα
  backside
 103. ὁ γαργαλος
  a tickle, itch
 104. ἡ γυννις
  • a womanish man
  • Sommerstein uses 'epicene'
  • Sissy?
 105. ποδαπος  η  ον
  from what country?
 106. ἡ πατρα
  native land
 107. ἡ ταραξις
  confusion
 108. ὁ/ἡ βαρβιτος
  stringed instrument
 109. λαλει (λαλεω)
  talk, prattle
 110. ἡ λυρα
  the lyre
 111. τῳ κεκρυφαλῳ
  woman's hair net
 112. ὁ ληκυθος
  oil flask
 113. το στροφιον
  breastband
 114. ξυμφορον (ος  ον)
  convenient, accompanying
 115. του κατροπτου
  a mirror
 116. ἡ κοινωνια
  partnership, association
 117. ἡ χλαινα
  cloak
 118. Λακχνικαι
  Lakonian shoes
 119. ζητω
  I shall seek out
 120. τον ψογον
  the blame
 121. ἐσθηθ᾽ (ἡ ἐσθης)
  clothing
 122. φορω
  I wear
 123. την ἐσθηθ᾽ ἁμα γνωμῃ φορω
  • I wear the clothes along with the mentality
  • I adopt the persona that matches my clothes
 124. την μετουσιαν
  participation

Card Set Information

Author:
RedEdison
ID:
280320
Filename:
Lines 1-152
Updated:
2014-08-08 20:38:07
Tags:
Thesmo
Folders:
Thesmophoriazusae
Description:
Thesmo vocab
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview