PCOM Herbs Final Ingrediants

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Yin Qiao San
  • Jin Yin Hua
  • Lian Qiao
  • Bo He
  • Jie Geng
  • Niu Bang Zi
  • Dan Dou Chi
  • Jing Jie
  • Dan Zhu Ye
  • Lu Gen
  • Gan Cao
 2. Long Dan Xie Gan Tang
  • Long Dan Cao
  • Huang Qin
  • Zhi Zi
  • Mu Tang
  • Che Qian Zi
  • Ze Xie
  • Chai Hu
  • Sheng Di
  • Dang Gui
  • Gan Cao
 3. Xiao Yao san
  • Chai Hu
  • Dang Gui
  • Bai Shao
  • Bai Zhu
  • Fu Ling
  • Zhi Gan Cao
 4. Gui Zhi TAng
  • Gui Zhi
  • Shao Yao
  • Sheng Jiang
  • Da Zao
  • Gan Cao
 5. Qing Hao Bie Jia Tang
  • Qing Hao
  • Bie Jia (eat dead blood)
  • Sheng Di
  • Zhi mu
  • Mu dan pi
 6. Xiao Chai Hu tang
  • Chai Hu (vents shao yang, ascends)
  • Huang Qin (Clears Shao yang, LVGB, descends)
  • Ban Xia (Phlegm)
  • Sheng Jiang (Release Ext, nausea, vomitting)
  • Ren Shen (Supports zheng qi, gen fluids)
  • ZGC (Supports zheng qi, harmonizes)
  • DA Zao (supports Zheng qi)
 7. Dossages of Xiao chai hu tang
  • Chai Hu 12-24
  • Huang Qin 9
  • Ban Xia 9
  • Seng Jiang 9
  • Ren Shen 9
  • ZGC 9
  • Da Zao 4
Author:
Anonymous
ID:
280402
Card Set:
PCOM Herbs Final Ingrediants
Updated:
2014-08-08 15:38:39
Tags:
pcom herbs ingrediants
Folders:
Herbs
Description:
Herb ingrediants
Show Answers: