Lines 153-330

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. κελητιζεις
  you ride
 2. ὑπαρχον
  from the beginning
 3. συνθηρευεται (συνθηρευω)
  it captures/is captured
 4. ἐστυκως (στυω)
  being stiff, (stiffly)
 5. ἀμουσος  ον
  without taste/culture, vulgar
 6. δασυν (υς  υια  υ)
  shaggy
 7. κἀνακρεων = και Ἀνακρεων ὁ Τηιος
  Anakreon οf Teios
 8. κἀλκαιος  = και Ἀλκαιος
  and Alkaios
 9. ἐχυμισαν (χυμιζω)
  they seasoned
 10. ἐμιτροφορουν (μιτροφορεω)
  they were wearing a mitra
 11. διεκλωντ᾽ (διακλαω)
  • they were breaking in two
  • (passive homosexual tone - Sommerstein has 'minced')
 12. Ἰωνικως
  Ionian-ally, in Ionian style
 13. ἠμπισχετο
  • he was ?
  • Sommerstein has 'he was dressing'
 14. βαυζων (βαυζω)
  crying, wailing, also muttering
 15. τηλικουτος
  of such an age, so young
 16. ζηλω (ζηλεω)
  I am jealous
 17. της παιδευσεως
  upbringing
 18. συντεμνειν (συντεμνω)
  cut down, condense
 19. καινῃ (ος  η  ον)
  new, fresh
 20. την χρειαν
  a want, need
 21. ἡ ὠφελεια
  assistance
 22. ἐγκαθεζομενος (ἐγκαθεζομαι)
  sitting among
 23. ὑπεραποκρινῃ (ὑπεραποκρινομαι)
  answering for
 24. ἀπολογει (ἀπολογεομαι)
  you defend yourself
 25. πολιος ον
  grey, grizzled
 26. εὐπροσωπος  ον
  fair of face
 27. ἐξυρημενος (ξυρεω)
  being shaven
 28. ἁπαλος  η  ον
  soft, tender
 29. εὐπρεπης  ες
  good-looking
 30. ὑφεξειν (ὑπεχω)
  to hold, bear
 31. οἰκεως
  adv as your own; properly
 32. τοις τεχνασμασιν
  with schemes
 33. τοις παθημασιν
  • lit. with undergoings
  • Sommerstein has: with submission
 34. ὠ καταπυγον
  you lusty devil!
 35. αὐτοσε
  • adv
  • to that place
 36. νυκτερησια  (ος  ον)
  nightly
 37. ὑφαρπαζειν
  to snatch out from under
 38. NB θηλειαν Κυπριν
  lit: 'feminine Kypris' but means 'female's rights' or 'women's rights'
 39. προφασις
 40. μακρα κλαιειν
  • to cry for a long time
  • Sommerstein has: 'go to blazes'
 41. ἀποδυθι
  strip off!
 42. ἀποξυρειν
  to shave clean
 43. ἀφευειν
  to singe off
 44. ᾽πιδουναι (ἐπιδιδωμι)
  to give over
 45. ὠφελον (ὀφειλω)
  I ought
 46. ξυροφορεις
  you carry a razor
 47. χρησον (χραω)
  supply! lend!
 48. της ξυροδοκης
  the razor holder
 49. φυσα (φυσαω)
  puff!
 50. την γναθον
  jaw, cheek
 51. τον πατταλον
  peg
 52. καταγελαστος ον
  ridiculous
 53. ἐσει (εἰσειμι)
  you go in
 54. την ἡμικραιραν
  half the head
 55. ψιλην (ος  η  ον)
  bare
 56. ἀτρεμα
  • adv
  • still, calm
 57. κἀνακυπτε
  and lift up your head!
 58. στρεφει
  you turn
 59. πανυ
  • adv
  • altogether, very
 60. κἀγκυψας (ἐγκυπτω)
  having bent over
 61. το δελφακιον
  a suckling pig
 62. ἐνεγκατω
  let him bring
 63. δᾳδ᾽
  a torch
 64. το λυχνον
  a lamp
 65. ἐπικυπτε
  bend yourself over!
 66. την κερκον
  tail
 67. καομαι
  I am on fire!
 68. καταπεπυρπολημενος (καταπυρπολεω)
  • having been consumed with fire,
  • burnt to a crisp (yours)
 69. ἀποπεπονηκας
  you have worked through
 70. της ἀσβολου
  soot
 71. αἰθος  η  ον
  burnt, blackened
 72. την τραμιν
  Sommerstein says: crotch
 73. σπογγιει
  he will sponge
 74. πλυνει (πλυνω)
  he washes
 75. γουν
  at least then
 76. το στροφιον
  breast band
 77. ὀζει (ὀζω)
  it smells
 78. του ποσθιου
  • diminutive of 'penis'
  • Sommerstein has: 'willy'
 79. συζωσον (ζωννυμι)
  belt it!
 80. ἁνυσας (ἀνυω)
  having got/procured it
 81. καταστειλον (καταστελλω)
  arrange!
 82. του κεκρυφαλου
  ladies' hair net
 83. περιθετος  ον
  put around
 84. κἀπιτηδεια (ἐπιτηδειος  ον)
  just right
 85. ἐγκυκλον (ος  ον)
  mantle (acc to Sommerstein)
 86. της κλινιδος
  the bed
 87. των ὑποδηματων
  sandals
 88. χαλαρα (ος  α  ον)
  loose, slack
 89. εἰσκυκλησατω
  let him wheel in
 90. λαλῃς
  should you speak
 91. τῳ φθεγματι
  the voice
 92. πιθανως
  • adv
  • plausibly
 93. ὀμοσῃς (ὀμνυμι)
  you should swear
 94. τα ξυνοικια
  block of flats!
 95. ἀρδην
  • adv
  • on high
 96. ὡρκωσ᾽ (ὁρκοω)
  I didn't make it swear
 97. της λιγνυος
  fiery smoke
 98. την κιστην
  the basket/hamper
 99. τα ποπαν᾽
  the cakes
 100. λαθειν (λανθανω)
  to escape unnoticed
 101. Xοιριον
  • lit: 'Little Pig'
  • Sommerstein: 'Little Pussy' - you know the joke
 102. ἠλιθιου (ος  α  ον)
  foolish
 103. κἀβελτερου (ος  ον)
  stupid, good-for-nothing
 104. Ποσθαλισκον
  Little Willy
 105. ἐστω
  let there be!
 106. Κουροτροφῳ
  Nurse of the Young
 107. την συνοδον
  meeting
 108. πολυωφελως
  • adv
  • very useful
 109. τυχηρως
  • adv
  • with good fortune
 110. ἰη παιων
  Hail Paian!
 111. λιτομεθα (λισσομαι)
  we pray, beg
 112. χαρεντας
  taking pleasure
 113. ἐπιφανηναι (ἐπιφαινω)
  to show themselves forth
 114. μεγαλωνυμε
  with great name!
 115. περιμαχητον (ος  ον)
  fought for
 116. το ἐρνος
  offspring
 117. ὠ ἁλιμεδον
  lord of the sea
 118. προλιπων (προλειπω)
  abandoning
 119. τον μυχον
  the depths, innermost part
 120. ἰχθυοεντα (εις  ες)
  fishy
 121. οἰστροδονητον (ος  ον)
  driven wild
 122. εἰναλιου (oς  α  ον)
  of the sea
 123. ὀριπλαγκτοι (oς  ον)
  mountain-roaming
 124. ἰαχησειεν
  it may cry out
Author:
RedEdison
ID:
280413
Card Set:
Lines 153-330
Updated:
2014-08-16 12:24:08
Tags:
Thesmo Thesmophoriazusae
Folders:
Thesmophoriazusae
Description:
Thesmo vocab
Show Answers: