Lines 331-480

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἐπιβουλευει
  he plots against
 2. ἐπικηρυκευεται
  he makes proposals for treaty/agreement
 3. συγκαταγειν
  to join in bringing back
 4. ὑποβαλλομενης (ὑποβαλλω)
  passing off as one's own
 5. κατειπεν
  he has spoken against
 6. ὁ προαγωγος
  the procurer, panderer
 7. ἐνετρυλισεν (ἐντρυλλιζω)
  she whispered in one's ear
 8. ὁ μοιχος
  an adulterer
 9. ὑποσχηται (ὑπισχνεομαι)
  he promised
 10. ὁ καπηλος
  a tavern-keeper
 11. του χοως
  liquid measure (3/4 gallon)
 12. των κοτυλων
  of half pints
 13. τα νομισμα
  currency, established measure
 14. ἀρασθε
  pray!
 15. τελεα (τελειος  α  ον)
  fulfilled
 16. τα εὐγματ᾽
  prayers
 17. άποτελεισθαι
  to accomplish
 18. τους νενομισμενους
  the ones customarily used
 19. ἀντιμεθισταναι
  to upend, invert
 20. της ἀρχης
  of power
 21. κυρωσειας
  you might confirm
 22. ἐπεστατει (ἐπιστατεω)
  she was presiding, was chief
 23. ἐγραμματευεν
  she was secretary
 24. εἰπε
  she was speaker
 25. ἑωθεν
  • adv
  • from dawn
 26. περιθου (περιτιθημι)
  put this round!
 27. χρεμπτεται
  you clear your throat
 28. τῃ φιλοτιμιᾳ
  love of ambition
 29. προπηλακιζομενας
  being bespattered with mud
 30. της λαχανοπωλητριας
  of a greengrocer
 31. ἐπισμῃ (ἐπισμαω)
  he has smeared
 32. ὁπουπερ
  • adv
  • where indeed?
 33. ἐμβραχυ
  • adv
  • in short
 34. μοιχοτροφους
  I think: nurturers of adulterers
 35. ἀνδρεραστριας
  man-desirers
 36. λαλους
  babblers
 37. των ἰκριων
  from the bleachers/benches
 38. ἀποκεκρυμμενος
  keeping hidden
 39. το σκευος
  a vessel, pot
 40. κατεαγεν (κατεασσω)
  having been broken
 41. ἡ χυτρα
  pot
 42. καμνει (καμνω)
  she is ill
 43. το χρωμα
  the colour
 44. ἀπορουσα (ἀπορεω)
  despairing
 45. παρακαθηνται
  they are sitting close by
 46. τας μειρακας
  young wives
 47. ταις γυναικωνιτισιν
  women's quarters
 48. τας σφραγιδας και μοχλους
  seals and bolts/bars
 49. τηρουντες (τηρεω)
  keeping watch
 50. προσετι
  • adv
  • besides
 51. Μολοττικους
  Molossian
 52. τα μορμολυκεια
  • lit: 'bogies, hobgoblins'
  • I'm going with: scarecrows
 53. ξυγγνωσθ᾽ (ος  ον)
  forgivable, pardonable
 54. ταμιευσαι (ταμιευμαι)
  to be controller, paymaster
 55. προαιρουσαις (προαιρεω)
  bringing from one's stores
 56. το ἀλφιτον
  barley
 57. το ἐλαιον
  olive oil
 58. τα κλειδια
  little keys
 59. κακοηθεστατα (κακοηθης  ες)
  malicious
 60. ἀττα
  things
 61. τους γομφιους
  molars, teeth
 62. ὑποιξαι (ὑφεισα)
  going under secretly
 63. τον δακτυλιον
  signet ring
 64. τριωβολου
  for three obols
 65. ὁ οἱκοτριψ
  • a slave born and bred in the house
  • Sommerstein says 'ruinous to the house' is better attested because there is no 'Euripides is a slave' joke anywhere
 66. θριπηδεστ᾽ (ος η  ον)
  worm-eaten
 67. τα σφραγιδια
  signets
 68. ἐξαψαμενους (ἐξαπτω)
  having been fastened from
 69. κυρκαναν (κυρκαναω)
  to mix up
 70. ἁμωσγεπως
  • adv
  • in some way or another
 71. πολυπλοκωτερας (πολυποκος  ον)
  more entangled, intricate
 72. της ἰδεας
  form, aspect
 73. ἐξητασεν (ἐξεταζω)
  she examined well
 74. ἐβαστασε (βασταζω)
  she bore in mind, considered
 75. πυκνως
  closely
 76. ἀνηυρεν (ἀνευρισκω)
  • she discovered, found
  • Sommerstein goes with 'devised'
 77. διεζητημενους (διαζητεω)
  searched through, invented, thought out
 78. ἀντικρυς
  • adv
  • outright, thoroughly
 79. τα παιδαρια
  little children
 80. ἐβοσκον
  I was feeding
 81. τεως
  • adv
  • for so long, in the meantime
 82. ἀναπεπεικεν (ἀναπειθω)
  he has persuaded
 83. ἐμπολωμεν (ἐμπολαω)
  we do business
 84. τοις λαχανοις
  pot-herbs
 85. τραφεις
  having been raised
 86. συνθηματιαιους (ος  ον)
  agreed-upon, commissioned
 87. εἰκοσιν
  20!
 88. το λημα
  will, purpose
 89. κομψοτερον (κομψος  η  ον)
  more refined
 90. ἀναπεφηνεν (ἀναφαινω)
  it has blazed up
 91. κατεστωμυλατο (καταστωμύλλομαι)
  he/she/it chattered
 92. ἀκαιρα (ος  α  ον)
  ill-timed
 93. ἀσυνετ᾽ (ος  η  ον)
  witless, unsophisticated
 94. πιθανα (ος  η  ον)
  plausible
 95. ὀξυθυμεισθαι (ὀξυθυμεω)
  to be quick to anger
 96. ἐπιζειν (ἐπιζεω)
  to boil over
 97. ὀναιμην (ὀνινημι)
  Ι might have enjoyment
 98. ἐκφορος  ον
  exportable
 99. ξυνειδως (συνοιδα)
  knowing
 100. διεκορευσεν
  he deflowered
 101. ἑπτετιν
  7
Author:
RedEdison
ID:
280457
Card Set:
Lines 331-480
Updated:
2014-08-10 20:21:55
Tags:
Thesmo Thesmophoriazusae
Folders:
Thesmophoriazusae
Description:
Thesmo vocab
Show Answers: