Lines 481-685

Home > Preview

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.


 1. ᾽κνυεν
  he scratched
 2. ὁ στροφος
  a twist, gripping
 3. τον κοπρων᾽
  the toilet
 4. ἐτριβε (τριβω)
  he ground
 5. τας κεδριδας
  juniper berries
 6. το ἀννηθον
  dill
 7. τον σφακον
  sage
 8. καταχεασα
  having poured over
 9. του στροφεως
  the door-socket/hinge
 10. ἠρειδομην (ἐρειδω)
  i was leaning
 11. κυβδ᾽
  • adv
  • with the head forwards
 12. της δαφνης
  the bay tree
 13. τον Ἀγυια
  the street guardian
 14. κὠρεωκομων
  and mule-grooms
 15. σποδουμεθ᾽
  we are being pounded
 16. ληκωμεθα
  Sommerstein has 'we are screwed'
 17. τα σκοροδα
  garlic
 18. διαμασωμεθα
  we chew up
 19. ὀσφρομενος (ὀσφραινομαι)
  catching the scent
 20. ὑποτοπηται (ὑποτοπεω)
  he should suspect
 21. λοιδορει (λοιδορεω)
  he abuses
 22. εἰρηκε (ἐρω)
  he has said
 23. ὑπαυγασ᾽
  day beginning to shine
 24. τα ὠκυτοκι᾽
  speedy birth charms
 25. ὠνουμενος (ὠνεομαι)
  buying
 26. τῳ κηριῳ
  with honeycomb
 27. βεβυσμενον (βυω)
  being stuffed
 28. ένευσεν (νευω)
  she nodded
 29. τεξειν (τικτω)
  to be about to come, be born
 30. το ητρον
  the abdomen
 31. ελακτισεν (λακτιζω)
  it kicked
 32. γεγηθως (γηθεω)
  rejoicing
 33. εξεσπασεν (ἐκσπαω)
  she drew out
 34. ἀνεκραγεν (ἀνακραζω)
  he cried out
 35. μειδιωσα (μειδιαω)
  beaming
 36. το αὐτεκμαγμα
  one's very image
 37. ἁπαξαπαντα
  • adv
  • in all ways, all at once
 38. προσομοιον (ος  ον)
  very much like
 39. στρεβλον (ος  η  ον)
  curved, rounded, twisted
 40. ὁ κυτταρος
  an acorn-cup
 41. χἠτις ἐξεθρεψε χωρα
  which country raised her
 42. θρασειαν (υς  εια  υ)
  bold
 43. φανερον (ος  ον)
  visible, manifest
 44. την παροιμιαν
  proverb, saying
 45. δακῃ (δακνω)
  he should bite
 46. αθρειν
  to look
 47. ἀναισχυντων (ος  η  ον)
  shameless
 48. την φθορον
  pestilent person
 49. την/των τεφραν
  hot ashes
 50. ποθεν
  from somewhere
 51. ἀποψιλωσομεν (ἀποψιλοω)
  we shall depilate
 52. διδαχθῃ
  she may be taught
 53. της παρρησιας
  freedom of speech
 54. αἱ ἀσται
  citizen women
 55. τετληκας (τλαω)
  you have undergone, undertaken
 56. ἐπιτηδες
  • adv
  • designedly, deliberately
 57. ᾐδεις (οἰδα plpf)
  you knew
 58. εξεχεας (ἐκχεω)
  you spewed out
 59. μυριοστην (ος  η  ον) μοιραν
  A ten-thousandth part/share
 60. τας στλεγγιδας
  (oil) scrapers
 61. σιφωνιζομεν (σιφωνιζω)
  we draw/siphon off
 62. τον σιτον
  the grain
 63. ἐπιτριβειης (ἐπιτριβω)
  May you be crushed!
 64. τα κρεα
  meats
 65. ταις μαστροποις
  • pimps
  • Sommerstein has 'go betweens'
 66. την γαλην
  the weasel
 67. φλυαρεις (φλυαρεω)
  you are talking nonsense!
 68. τῳ πελεκει
  axe
 69. κατεσποδησεν (κατασποδεω)
  she cut down
 70. εμηνεν (μαινομαι)
  he was insane
 71. τῃ πυελῳ
  the feeding-tough/the bath tub
 72. κατωρυξεν (κατορυσσω)
  she buried
 73. ἀνεκτ᾽ (ος  η  ον)
  bearable
 74. τον αρρεν
  a boy
 75. καταπροιξει (καταπροιξομαι)
  you will not get away
 76. εκποκιω (ἐκποκιζω)
  I'll pull out
 77. τας ποκαδας
  hairs
 78. προσθες (προστιθημι) μονον
  • you just lay (a hand) on
 79. σησαμουνθ᾽
  a sesame cake
 80. χεσειν (χεζω)
  • to 'ease oneself' 
  • Sommerstein has: 'shit it out'
 81. εσπουδακυια (σπουδαζω)
  being very eager
 82. ὁμου
  • adv
  • altogether, to the same place
 83. κοσμιως
  • adv
  • in an orderly fashion
 84. ἐπιδηλον (ος  ον)
  seen clearly
 85. προξενω
  I represent, negotiate
 86. λαλουμενον (λαλεω)
  chattering
 87. τηρητε (τηρεω)
  keep watch
 88. ἀφαρκτοις (ος  ον)
  being off guard
 89. ψιλας
 90. λεληθεν (λανθανω)
  he has avoided detection
 91. ἀφευσεν
  he singed
 92. κἀπετιλ᾽
  and he plucked
 93. ἠνειχετο (ἀνεχω)
  he stood up, held his head up (594)
 94. ληρεις (ληρεω)
  you are foolish
 95. ᾽πεπυσμην (πυνθανομαι)
  Ι had learned
 96. ἐλινυειν (ἐλινυω)
  to sit idle
 97. ζητητεαι (ζητεος  α  ον) γαρ ἐστε
  you are to be sought, scrutinised
 98. διοιχομαι
  I am quite done for!
 99. οὐρησαι (οὐρεω)
  to wee!
 100. ω μελε
  My good man!
 101. στραγγουριω
  I suffer
 102. τα καρδαμα
  cress
 103. καρδαμιζεις
  • you are going on about cress
  • you are talking nonsense about cress
 104. ἑλκεις (ἑλκεω)
  you are dragging
 105. ασθενουσαν (ἀσθενεω)
  being feeble, sickly
 106. τον δεινα
  • Whatsisname (Sommerstein)
  • Mr Nobody
  • Α certain someone
 107. ὁσετη
  every year
 108. ἡ συσκηνητρια
  hutmate, tentmate
 109. βασανιω (βασανιζω)
  I am going to test
 110. περυσι
  • adv
  • last year
 111. αποστηθι (ἀφεστηξω)
  stand away!
 112. ᾽πακουσῃς (ἐπακουω)
  you might overhear
 113. προὐπινομεν (προπινω)
  we were drinking toasts
 114. το σκαφιον
  • a little bowl (that women wee in)
  • Use 'potty'?
 115. ᾐτησεν (αἰτεω)
  she asked
 116. ἡ ἁμις
  • a chamber pot (that men wee in)
  • Bottle?
 117. ἀποδυσον (ἀποδυω)
  strip off!
 118. χαλα (χαλαω)
  loosen!
 119. στιβαρα (ος  ον)
  sturdy
 120. στεριφη (ος  η  ον)
  barren
 121. εκυησα (κυεω)
  I bore children
 122. διεκυψε
  it crept through
 123. εὐχρων (εὐχρους adj)
  well-coloured
 124. τον ισθμον
  isthmus
 125. διελκεις
  you shuttle through
 126. πυκνοτερον (πυκνος  η  ον)
  more quickly
 127. εἰσεκυλισα (εἰσκυλινδω)
  I rolled into
 128. τας λαμπαδας ἁψαμενας (ἁπτω)
  having lit the torches
 129. ξυζωσαμενας (ζωννυμι)
  having hitched up
 130. επεληλυθε (ἐπερχομαι)
  he has come upon, invaded
 131. περιθρεξαι (περιτρεχω)
  to run round, patrol
 132. διαθρησαι
  to inspect
 133. την πυκνα πασαν τας σκηνας και τας διοδους
  the whole Pnyx and the tents and passages
 134. βραδυνειν
  to delay
 135. μελλειν (μελλω)
  here: 'to hesitate'
 136. ἰχνευε (ἰκνευω)
  track! hunt!
 137. ματευε (ματευω)
  search!
 138. τα τῃδε και τα κεισε και τα δευρο
  • the things on this side and that side and this
  • the things in here and there and here
 139. ληφθῃ (λαμβανω)
  he is caught
 140. τo παραδειγμ᾽
  an example
 141. ἀθεων (ἀθεος  ον)
  godless
 142. ἐφεπειν (ἐφεπω)
  to apply, practice
 143. μηδομενους (μηδομαι)
  intending
 144. τῃ λυσσῃ
  with rage
 145. παρακοπος (oς  ον)
  frenzied
 146. παρανομα (oς  ον)
  lawless
 147. παραχρημ᾽
  • adv
  • on the spot
 148. ἀποτινεται (ἀποτινω)
  he repays, avenges

Card Set Information

Author:
RedEdison
ID:
280471
Filename:
Lines 481-685
Updated:
2014-08-11 13:35:57
Tags:
Thesmo Thesmophoriazusae
Folders:
Thesmophoriazusae
Description:
Thesmo vocab
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview