NIMA Marketing A hfd 35.2

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Welke drie fasen onderzoeken we binnen het reclameonderzoek?
  • strategische fase
  • creatiefase
  • evaluatiefase
 2. Welke onderzoeksvormen gebruiken we in de strategische fase van het reclameonderzoek?
  • continu onderzoek (winkelpanels, consumentenpanels etc.)
  • ad-hoconderzoek (imago onderzoek)
  • onderzoek naar gedrag gebruiks- en koopgewoonten
  • producttests
  • etc.
 3. Welk soort onderzoek passen we toe in de creatiefase van het reclame onderzoek?
  kwalitatief onderzoek
 4. Hoe noemen we het onderzoek in de evaluatiefase van het reclame onderzoek?
  reclame effectiviteitsonderzoek
 5. Noem de 7 reclame werkingsmodellen
  • sales response model
  • persuasion model
  • relationship model
  • awareness model
  • emotions model
  • likeability model
  • symbolism model
 6. Omschrijf het sales response model
  de koopdaad is een direct effect van de reclame uiting
 7. Hoe noemen we het reclame werkingsmodel waarbij de koop een direct gevolg is van een confrontatie met de reclame uiting?
  sales response model
 8. Omschrijf het persuasion model
  • een kortetermijneffect halen door het stimuleren van probeeraankopen
  • daarnaast bestaande gebruikers stimuleren meer te kopen (verhogen share-of-customer)
 9. Welk reclame werkingsmodel stimuleert voornamelijk probeeraankopen en een beetje herhalingsaankopen?
  persuasionmodel
 10. Wat is share-of-customer?
  hoeveel deel van de aankopen van een afnemers de aanbieder 'bezit'
 11. Hoe noemen we het deel van de aankopen die een afnemer bij een bepaalde aanbieder doet?
  share-of-customer
 12. Welk reclame werkingsmodel streeft ernaar een betere relatie met afnemers te krijgen?
  relationship model
 13. Wat is toma?
  top-of-mind-awareness
 14. Hoe noemen we top-of-mind-awareness ook wel?
  toma
 15. Welk reclamewerkingsmodel heeft als doel top-of-mind-awareness van dat merk te realiseren bij de afnemer?
  awareness model
 16. Welk reclamewerkingsmodel streeft ernaar specifieke gevoelens op te wekken bij de afnemer en deze gevoelens te associeren met het merk?
  emotions model
 17. Wat is het verschil tussen het relation model en het emotions model?
  Het relations model gaat puur om de relatie, het emotions model gaat om een bepaalde emotie die men associeert met het merk
 18. Wat is het verschil tussen het emotions model en het likeability model?
  Het emotion model streeft ernaar dat de afnemer een bepaalde emotie associeert met het merk, het likeability wil een positieve uitstraling realiseren
 19. Omschrijf het likeability model
  men streeft ernaar een positieve uitstraling te hebben op de doelgroep
 20. Wat is het verschil tussen het relations model en het likeability model?
  een relatie is echt een relatie en likeability wil aardig gevonden worden
 21. Omschrijf het symbolism model
  men ontwikkelt symbolische betekenissen gekoppeld aan het merk, de afnemer gebruikt deze symbolen om zijn identiteit te bevestigen (marlboro is stoere, vrije cowboy)
 22. Hoe noemt men de testen aan het begin en het einde van een reclameonderzoek?
  pretesting en posttesting
 23. Welk soort onderzoek is pretesting meestal?
  laboratoriumonderzoek
 24. Noem 6 vormen van pretesting
  • direct rating
  • portfoliotest
  • dummymagazine
  • Adkom-methode
  • laboratoriummeettechnieken
  • split-run-test
 25. Omschrijf direct rating bij reclame onderzoek
  • Respondenten krijgen (schriftelijk) een enquête met vragen over een of meer advertenties
  • de reclame met de hoogste score wordt gezien als de beste uit de test
 26. Hoe noemen we de pretest bij reclame onderzoek waarbij men de respondenten enquêteert over verschillende advertenties en de reclame met de hoogste score wordt gezien als de meest wenselijke reclame?
  direct rating
 27. Wat meet men bij de portfoliotest?
  • selectieve aandacht
  • selectieve herinnering (recall)
 28. Omschrijf de portfoliotest
  De respondenten krijgen een map met advertenties, deze nemen ze door en na afloop moet men vertellen welke advertenties zijn herinnerd. Er zitten maar een paar testadvertenties tussen
 29. Omschrijf het dummy magazine
  een magazine met een aantal test advertenties, de selectieve retentie en selectieve recall worden gemeten
 30. Omschrijf de Adkom methode
  onderzoeksmethode van Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek (IPM), proefpersonen krijgen de advertenties enkele seconden te zien en worden er daarna over ondervraagt
 31. Wie voert de Adkom methode uit?
  Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek (IPM)
 32. Wat is het IPM?
  Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek
 33. Omschrijf hoe laboratoriummeettechnieken worden ingezet bij pretest reclame onderzoek
  Waarnemingsonderzoek met allerlei apparaten worden bloeddruk, irisscans gemeten etc.
 34. Wanneer voert men de posttest uit?
  Als de reclame uiting is verschenen
 35. Welk doel beoogt men te onderzoeken bij posttesting en welk doel niet?
  communicatie effectiviteit en niet omzet effectiviteit
 36. Noem de drie vormen van posttest bij reclame onderzoek
  • herinneringstest of recall test
  • herkenningstest of recognition test
  • impactonderzoek
 37. In welke twee groepen delen we de herinneringstest of recall test?
  • aided recall
  • unaided recall
 38. Wat is een andere term voor herinneringstest?
  recall test
 39. Wat is een andere naam voor recall test?
  herinneringstest
 40. Wat is een andere naam voor herkenningstest?
  recognition test
 41. Wat is een andere naam voor recognition test?
  herkenningstest
 42. Omschrijf het impactonderzoek
  Een combinatie van recall en recognition test
 43. Wie voert het impactonderzoek uit?
  TNS NIPO
 44. Omschrijf mediaonderzoek
  De eigenschappen van media en van de personen die met media worden geconfronteerd, analyseren.
 45. In welke drie soorten onderzoek delen we mediaonderzoek?
  • redactioneel onderzoek
  • bereiksonderzoek
  • opinieonderzoek
 46. Omschrijf redactioneel onderzoek
  De afzonderlijke media titels onderzoeken, bv met productonderzoek, content onderzoek en de productformule
 47. Omschrijf opinieonderzoek
  Een onderzoek naar meningen van de lezers/kijkers/luisteraars van een medium. Het heeft meer een nieuwskarakter
 48. Omschrijf het bereisonderzoek
  Onderzoek naar het bereik van een medium
 49. Welke twee soorten bereikonderzoek onderscheiden we?
  • unimediaonderzoek 
  • multimediaonderzoek
 50. Omschrijf unimediaonderzoek
  Een enquête onder abonnees van een medium
 51. Welke twee doelen heeft unimediumonderzoek?
  • informatie verschaffen voor het eigen beleid
  • informatie verschaffen aan adverteerders
 52. Omschrijf multimediaonderzoek
  Een collectief onderzoek onder lezerskringen
 53. Wie voert de NOM Printmonitor en Doelgroepmonitor uit en wie geeft daar opdracht toe?
  Intomart GfK in opdracht van Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM)
 54. Wie voert hét mediabereik onderzoek uit?
  Intomart GfK
Author:
Sophie1984
ID:
280498
Card Set:
NIMA Marketing A hfd 35.2
Updated:
2014-08-11 10:28:28
Tags:
NIMA Marketing hfd 35
Folders:
NIMA Marketing A hfd 35.2
Description:
NIMA Marketing A hfd 35.2
Show Answers: