Torsdag-shorter.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. en själ
  • soul
  • mind
 2. en störtesten
  stumbling block
 3. sändra
  to send
 4. en ovän
  enemy
 5. jämte
  • in addition to
  • together with
 6. bevisa
  to prove
 7. närhelst
  whenever
 8. en kommun
  • municipality
  • rural district
 9. ett förråd
  • store
  • stock
  • supply
 10. standig
  • continuous
  • constant
 11. fåfäng
  vain
 12. rast
  break (for lunch etc)
 13. rita
  • to draw
  • sketch
  • outline
 14. en förmån
  • benefit
  • favor
  • advantage
 15. överfall
  • assault
  • attack
 16. gala
  • to crow
  • yell
  • cuckoo
 17. spejare
  • reconnaissance
  • scout
 18. bekostnad
  at the expense
 19. rå  sig  själv
  • to be ones own master
  • (lonely buthead)
 20. ungefär
  about
 21. tillrop
  • call
  • shout
 22. gråkall
  • bleak
  • chill
 23. iver
  eagerness
 24. ytlig
  • superficial
  • shallow
 25. bekantskap
  • acquaintance
  • knowledge
 26. en inredning
  • decoration
  • equipment
  • fixtures
 27. klädedräkt
  • costume
  • dress
 28. tränga
  • to press
  • drive
  • push
  • force
 29. guppa
  • to jolt
  • jog
  • bob
 30. klumpig
  • clumsy
  • awkward
 31. förlägen
  • embarrassed
  • shy
 32. förutspå
  to predict
 33. uppväga
  • to compensate
  • counterbalance
 34. utländsk
  foreign
 35. hotfull
  threateningly
 36. svartsjuk
  jealous
 37. ett himmelrike
  • heaven
  • paradise
 38. herrgård
  • country house
  • country estate
 39. samhälle
  • society
  • place
 40. pampig
  • magnificient
  • grand
 41. fönsterlucka
  shutter
 42. länga
  • range
  • row
 43. stall
  • stable
  • shed
 44. föräktfull
  • contemptuous
  • scornful
 45. vy
  view
 46. vida
  • widely
  • far and wide
 47. omväxling
  • variety
  • variation
 48. snurrig
  • giddy
  • dizzy
 49. häftig
  • violent
  • hot
  • hot-headed
 50. smäll
  bang
 51. stegra
  • to increase
  • heighten
  • intensify
 52. fordrande
  • exacting
  • demanding
 53. onekligen
  • undeniably
  • certainly
 54. slänga
  • to toss
  • throw
  • chuck
  • fling
 55. osams
  • quarrel
  • falling out
 56. sinne
  sense
 57. omvända
  • to convert
  • reverse
 58. stöna
  to groan
 59. utgift
  expense
 60. fjärrkontroll
  remote controll
 61. ansökan
  application
 62. framgå
  • to be clear
  • evident
 63. övergå
  it passes (is above) my comprehension
 64. försommar
  early summer
 65. stöld
  • theft
  • burglary
 66. inbrott
  burglary
 67. (bli)  inblandad
  • get mixed up with
  • get involved in
 68. myndighet
  • majority
  • full age
  • med myndighet- with authority
 69. prisbelöna
  to award a prize to
 70. utsatt
  • vulnerable
  • exposed
 71. förödmjukelse
  humiliation
 72. insmickrande
  honeyed
 73. betoning
  • stress
  • accent
 74. en skuld
  • debt
  • fault
  • guilt
 75. jämt
  always
 76. hämtpizza
  takaway pizza
 77. stel
  rigid
 78. fritidsintresse
  hobby
 79. ruva
  • to sit
  •  brood
 80. vitögat
  • the eye
  • såg sanningen i vitögat-  looked the truth in the eye
 81. förtroende
  confidence
 82. oduglig
  • incompetent
  • unqualified
  • incapable
 83. övertyga
  to convince
 84. flytande
  • 1  floating
  • 2  fluent in a language
 85. baktala
  • to slander
  • back bite
 86. foga  sig
  to give in
 87. foga
  • to join
  • add
  • attach
 88. allmänt åtal
  public prosecution
 89. övertygande
  convincing
 90. en lack
  • paint color
  • varnish
  • patent leather
  • sealing-wax
 91. lykta
  • lamp
  • lantern
 92. bokstav
  letter of alphabet
 93. bov
  • criminal
  • villan
  • scoundrel
 94. dammtussar
  dust balls
 95. stöka
  to clean-up
 96. harkla sig
  to clear ones throat
 97. bläddra
  to turn over the pages
 98. törna ihop
  to collide
 99. åtsittande
  • tight fitting
  • tight
 100. en vattenkran
  water tap
 101. sånt
  stuff
 102. kylslagna
  chilly
 103. fritidshus
  holiday (weekend) house
 104. grina
  to cry
 105. surmulet
  sullenly
 106. förtjust
  • fond
  • delighted
 107. varmkorv
  hot dog
 108. det kvittar
  its all the same
 109. for sent
  too late
 110. intrasslad
  entangled
 111. en knippa
  a bunch
 112. förhindra
  to prevent
 113. en smalben
  shin
 114. en knapp
  button
 115. en kavaj
  • jacket
  • blazer
 116. luder
  whore
 117. lönlöst
  futile
 118. besökstid
  appointment
 119. krångligare
  complicated
 120. dammtorka
  to dust
 121. sträv
  • rough
  • harsh
  • coarse
 122. våldsam
  • violent
  • fierce
 123. uppskrämd
  startled
 124. ett soffbord
  coffee table
 125. tillsyn
  • supervision
  • oversight
 126. avvägning
  a balance
 127. förfölja
  • to persecute
  • dog
  • persue
  • haunt
 128. ett krön
  • crown
  • crest
  • top
 129. häkte
  custody
 130. tyda
  • to interpret
  • read
  • decipher
 131. en ruelse
  remorse
 132. ångra
  • to repent
  • regret
  • be sorry for
 133. fladdra
  • to flutter
  • flip
  • wave
  • flicker
 134. presenning
  tarpaulin
 135. svamla
  • to waffle
  • ramble
  • twaddle
 136. hjärnspöke
  • bogeyman
  • "brain ghost"
 137. inspärrad
  incarcerated
 138. inledas
  to initiate
 139. olovlig
  • unlawful
  • illicit
 140. beräkna
  • to calculate
  • estimate
 141. bevaka
  • to guard
  • watch
  • monitor
 142. noggrant
  carefully
 143. förskott
  advance
 144. fundersamt
  thoughtful
 145. hissa
  to hoist
 146. uppskjuten
  deferred
 147. tappra
  valiant
 148. sammet
  velvet
 149. fuktig
  • damp
  • moist
  • humid
  • wet
 150. flinga
  flake
 151. tjälfrusna
  frost frozen
 152. genial
  • ingenious
  • brilliant
 153. upphetsat
  excitedly
 154. en församling
  • assembly
  • gathering
  • parish
 155. förtrolla
  • to enchant
  • captivate
  • charm
  • fascinate
 156. förväg
  advance
 157. varsel
  notice
 158. bända
  • to pry
  • prize open
 159. jämngrå
  • uniform gray
  • of an even grayness
 160. en sladd
  cord
 161. grav
  • serious
  • grave
  • severe
 162. bekräfta
  • to confirm
  • reassert
  • acknowledge
 163. enstaka
  • single
  • isolated
  • stray
 164. ett motljus
  backlight
 165. vindpust
  gust
 166. handflatan
  palm
 167. synfäl
  field of view
 168. sväva
  to float
 169. berusa
  • to intoxicate
  • (adj form- berusande intoxicatingly)
 170. spränga
  • to blast
  • blow-up
  • sprängas- burst
 171. isterband
  • pork sausage
  • smoked sausage
 172. skumgummi
  • foam
  • foam rubber
 173. vad spelar det för roll
  what does it matter
 174. käck
  • perky
  • dashing
  • jaunty
 175. förfogande
  • available
  • disposal
 176. konsekvenserna
  impact
 177. fjäder
  feather
 178. ombyten
  change of clothes
 179. tuffa
  tough
 180. spets
  • tip
  • peak
  • lace
 181. stötta emot
  • bump against
  • support
 182. en dvala
  • dormancy
  • stupor
 183. utrustning
  equipment
 184. omständigheter
  circumstances
 185. hemskt
  • ever so
  • awefully
  • tack så hemskt mycket-  thanks so very much
 186. obehagligt
  uncomfortable
 187. näsvis
  • impertinent
  • impudent
  • flippant
  • saucy
 188. gry
  • to dawn
  • break
  • grydde is past
 189. vapenfri
  unarmed
 190. sluka
  to devour
 191. lämplig
  • suitable
  • appropriate
 192. uppblåsbara
  inflatable
 193. ruskigt
  • terrible
  • terribly
  • awfully
 194. tuschpenna
  • marker
  • magic marker
 195. sjaskiga
  shabby
 196. sluddrigt
  slurred
 197. avfärda
  • to dismiss
  • reject
  • discharge
 198. vettig
  sensible
 199. en bunt
  • a stack
  • bundle
 200. överlycklig
  overjoyed
 201. ett släp
  a trailer
 202. en förskärare
  carving knife
 203. onåbar
  unreachable
 204. bearbeta
  • to process
  • work
 205. allra
  • most of all
  • very
  • vast majority
 206. tillfällig
  • temporary
  • occasional
 207. brytning
  (concerning speak) an accent
 208. envis
  • stubborn
  • persistant
 209. ett meddelande
  a message
 210. uppgift
  • task
  • role
 211. författare
  author
 212. ett våld
  violence
 213. förräderi
  • betrayal
  • treachery
  • treason
 214. utan like
  • unprecedented
  • unrivaled
 215. dagbok
  diary
 216. övergrepp
  • abuses
  • exesses
 217. vardagsmat
  • commonplace
  • (everyday food)
 218. flyta ihop
  • to flow into each other
  • merge
 219. en isdubb
  ice pick
 220. medvetslös
  unconscious
 221. ögonlock
  eyelid
 222. mildra
  • to soften
  • alleviate
  • temper
 223. svartblank
  • black shiney
  • black glossy
 224. adjöss
  goodbye
 225. en pitt
  • dick
  • prick
  • cock
 226. dar
  • day
  • days
 227. har dig här mellan fyra ögon
  have you here in person
 228. kyrkoherde
  • vicar
  • parson
 229. rekryt
  recruit
 230. en vick
  • bay
  • inlet
 231. fyndplatsen
  discovery place
 232. hoppsan
  • oops
  • whoops
 233. om inte
  unless
 234. ett hat
  hatred
 235. förebud
  • omen
  • harbinger
 236. domna
  to grow numb
 237. inte heller
  nor
 238. sammanlagt
  • in total
  • altogether
 239. kvista av
  • to prune
  • delimb (- a tree)
 240. yvig
  bushy
 241. fullkomligt
  completely
 242. uppflammande
  a flare-up
 243. otalig
  countless
 244. svåger
  brother-in-law
 245. en stolle
  • jerk
  • fool
 246. nyckelkedja
  keychain
 247. konstfärdigt
  • skillfully
  • artfully
 248. brallor
  pants
 249. tänkbara
  possible
 250. färskvara
  perishable
 251. och hela baletten
  and the whole works
 252. fruntimmer
  • female
  • woman
 253. en lur
  • snooze
  • a nap
 254. slags
  • kind
  • sort of
  • type
 255. ifråga
  • in question
  • (ie of the lady in question)
 256. slant
  • coin
  • copper
  • (ie a good deal of pennies)
 257. knixa
  to bob
 258. vinkla
  • to angle
  • slant
 259. en avtryckare
  trigger
 260. knall
  bang
 261. betraktare
  • viewer
  • observer
 262. inblandade
  involved
 263. smyg
  • sly
  • sneaky
 264. gnäll
  • whine
  • whining
 265. återstod
  • remaining
  • residue
 266. inte låtsas om
  • to ignore
  • take no notice of
 267. flätad
  braided
 268. läderrem
  leather strap
 269. medhåll
  support
 270. vakthavande
  • the officer (police in book)
  • (-on duty)
 271. särk
  robe
 272. synpunkt
  viewpoint
 273. en refräng
  chorus
 274. nedstämd
  • downhearted
  • in the doldrums
  • depressed
 275. linka
  • to limp
  • hobble
 276. stormsteg
  leaps and bounds
 277. kunskap
  knowledge
 278. plikttrogen
  dutiful
 279. tjänsteman
  officer
 280. väva
  to weave
 281. oskälig
  • irrational
  • unreasonable
 282. väl tilltagen
  • abundant
  • big- muscular or fat (in people)
 283. muntert
  • merrily
  • gaily
 284. virrpanna
  • scatterbrain
  • muddlehead
 285. nergrävd
  buried
 286. enbart
  • entirely
  • purely
  • solely
  • only
  • exclusively
 287. urklipp
  • klippings
  • cuttings
 288. avveckla
  • to wind up
  • discontinue
  • end
 289. knäpp
  • wacky
  • barmy
  • cracked
 290. slöja
  veil
 291. ta inte illa upp
  • if you dont mind
  • no offense
  • dont be offended
 292. skiftning
  • tinge
  • shade
  • nuance
 293. oförutsett
  unexpected
 294. beträffa
  to regard
 295. upphov till
  give rise to
 296. varsin
  • respective
  • ie i varsin påse - in seperate (respective) bags
 297. en rotel
  • division
  • sector
 298. tamfågel
  • poultry
  • domestic poultry
 299. föda upp
  uppföda
  • to rear
  • farm
  • breed
 300. fin tant
  • fine old lady
  • nice old lady
  • aunt
 301. händelser
  • events
  • goings-on
 302. ett undantag
  exception
 303. klipsk
  • cute
  • shrewd
 304. kom till saken
  get to the point
 305. grosshandlarvilla
  • recreational home
  • summer home etc
 306. i allt väsentligt
  in essence
 307. kön
  • gender
  • sex
 308. kändis
  celebrity
 309. lindrigt
  mild
 310. ständigt
  • steadily
  • constantly
  • always
 311. huvudsakligen
  • mostly
  • mainly
 312. bostäd
  • residence
  • dwelling
 313. sammanställning
  statement
 314. med bister min
  with (a) frown
 315. enastående
  • outstanding
  • unique
  • singular
 316. tillverka
  • to manufacture
  • make
  • produce
 317. äventyra
  • to jeopardize
  • compromise
 318. grov stöld
  larceny
 319. bo kvar
  • to stay on
  • remained living (in) ...
 320. sisådär
  so-so
 321. arbetsgivare
  employer
 322. träff
  • a result
  • hit
 323. förflyttning
  • movement
  • removal
  • transfer
  • displacement
 324. dödlighet
  • mortality
  • fatality
 325. snubbe
  dude
 326. som grädde på moset
  the icing on the cake
 327. med tanke på
  • given
  • (ie given what I know etc)
 328. spana
  • to scout
  • spy
  • search
 329. tänka efter
  • to think
  • consider
 330. tjatig
  • tedious
  • repetitive
 331. sankt
  • saint
  • St.
 332. en jakt
  • hunt
  • hunting
 333. tills vidare
  • for the time being
  • until further notice
 334. stukning
  • a sprain (wrist ankle etc etc)
  • spraining
  • wrenching
 335. fan ta mig inte
  goddamn
 336. oslagbara
  unbeatable
 337. pisk
  whipping
 338. gökunge
  young cuckoo
 339. armbandsur
  wristwatch
 340. aning
  • an idea
  • a trace
  • a suspicioun
  • touch
 341. ättika
  vinegar
 342. en butelj
  bottle
 343. läskedryck
  • lemonade
  • cooling drink
  • soda
  • ginger-ale
 344. förlänga
  • to extend
  • protract
  • prolong
 345. avgöra
  • to determine
  • decide
 346. avvisande
  • rebuff
  • dismissal
 347. kröka på allvar
  • drinking
  • boozing in earnest
 348. skänka
  • to give
  • donate
  • afford
  • bestow
 349. rattfylla
  DUI
 350. smutta
  to sip
 351. ett jordbruk
  • farming
  • agricultural
 352. återerövra
  • to recapture
  • reconquer
 353. tilldela
  • to assign
  • allot
  • allocate
 354. skulle tillgodose
  • would satisfy
  • cater for
 355. strömming
  herring
 356. lira
  to play
 357. rumstera
  rummaging
 358. befria
  • to free
  • liberate
 359. begrunda
  • to ponder
  • contemplate
 360. gnöla
  to grumble
 361. beröva
  • to deprive
  • despoil
 362. husgeråd
  household utensils
 363. rättsmedicin
  forensics
 364. en rubrik
  • title
  • heading
  • header
 365. sno
  • to contort (slang I think meaning to steal)
  • twist
  • twirl
 366. spana in
  • to check out
  • have your eye on
 367. ränta på ränta
  compound interest
 368. förtidspensionär
  early retirement
 369. ersättningarna
  benefits (soc security for example)
 370. kravla
  • to crawl
  • scramble
 371. fösa
  • to shove
  • drive (off)
  • sweep
  • hustle (off)
 372. grundval
  • base
  • foundation
  • basis
  • corner-stone
 373. anständig
  • decent
  • respectible
  • demur
 374. tofflor
  slippers
 375. missbrukare
  • abuser
  • drug abuser
 376. bero på
  • to depend on
  • be due to
 377. pisksnärtskada
  whiplash
 378. tillstöta
  to occur
 379. stötta
  to prop
 380. drabbande
  poignant
 381. långvarig
  • prolonged
  • lengthy
 382. pamp
  • bigwig
  • tycoon
  • big cheese
 383. menande
  • knowingly
  • significant
  • meaning
 384. stränge
  stern
 385. fattiglapp
  pauper
 386. punga ut
  • to shell out
  • fork out
 387. brevinkast
  mail drop  (in a door)
 388. i övrigt
  otherwise
 389. oförrätt
  injustice
 390. högönsklig välmåga
  the best of health
 391. vipp
  tilt
 392. pladask
  slap-bang
 393. stab
  staff
 394. förmånstaga
  beneficiary
 395. delvis
  • partially
  • in part
 396. för jävligt
  • sucks
  • its a bitch
 397. huk
  squatting
 398. lov
  • permission
  • -holidays
 399. läcka
  • to leak
  • escape
 400. sörjande
  grieving
 401. stryka över
  to cross out
 402. förstånd
  • sense
  • reason
  • understanding
 403. trovärdighet
  • credibility
  • trustworthiness
 404. trovärdig
  • credible
  • believable
 405. lätt räknade
  • few and far between
  • (easily counted)
 406. ärligt talat
  honestly
 407. förmoda
  • to assume
  • presume
 408. ana oråd
  • to catch on
  • to smell a rat
 409. övrig
  • other
  • remaining
 410. helt överens
  unanimous
 411. sminklogen
  dressing room
 412. passa
  • to fit
  • to suit
 413. innebörd
  • import
  • meaning
  • signification
 414. bräda
  • board
  • plank
 415. gå in på
  • to visit
  • go in to
 416. tjafs
  • fuss
  • crap
 417. en högtalare
  • speaker
  • loudspeaker
 418. ett moderliv
  womb
 419. ärligt talat
  honestly
 420. arbetsuppgift
  • duty
  • task
  • assignment
 421. frugan
  the little woman (wife)
 422. betraktelse
  • contemplation
  • reflection
 423. ett inslag
  • a feature
  • element
 424. föredrag
  • lecture
  • talk
 425. fientlig
  • hostile
  • antagonistic
 426. på fyllan
  drunk
 427. daska
  to slap
 428. bås
  • booth
  • cubicle
  • stall
 429. pansar
  armor
 430. umgås
  • to socialize
  • keep company
 431. förstärka
  • to enhance
  • fortify
  • strengthen
 432. sedvanliga
  normal
 433. en skivspelare
  • turntable
  • record player
 434. vari
  wherein
 435. verkställande
  executive
 436. sluss
  • lock  dörrsluss- door lock
  • sluice
  • floodgate
 437. skuldmedvetet
  guiltily
 438. pytteliten
  • tiny little
  • weeny
 439. ett omslag
  • cover
  • book-jacket
  • wrapping
 440. med bud
  by hand
 441. en uppsägning
  termination
 442. passa sig noga
  • to watch out carefully
  • (be more careful)
 443. tystlåtna
  reticent
 444. förbli
  to remain
 445. skit samma
  fuck it
 446. dusör
  • gratuity
  • tip
 447. närvarande
  • attendant
  • present
 448. avse
  • to concern
  • have reference to
  • relate
 449. förskoning
  mercy
 450. ett budskap
  the message
 451. förbrytelse
  • crime
  • offense
  • malfeasance
 452. bevara
  • to preserve
  • maintain

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
280620
Filename:
Torsdag-shorter.txt
Updated:
2014-08-14 16:49:37
Tags:
Torsdag shorter
Folders:

Description:
Torsdag-shorter
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview