Söndag 2.txt

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.

 1. utförlig
  detailed
 2. läggning
  • disposition
  • orientation
  • temperament
 3. avböja
  • to decline
  • refuse
 4. istadig
  • balky
  • stubborn
 5. en avstickare
  • detour
  • diversion
 6. på något sätt
  somehow
 7. häcka
  • to nest
  • breed
 8. flacka
  • to rove
  • to roam about
  • ramble around
 9. sinnesjuka
  insane
 10. skadestånd
  • damages (in a lawsuit)
  • indemnity
 11. mönstra
  • to eye
  • look over
  • pattern
 12. förhärdade
  hardened
 13. förutsätta
  to assume
 14. allt annat
  anything
 15. framträdanden
  performances
 16. således
  • thus
  • accordingly
  • therefore
 17. en föresats
  • purpose
  • intention
  • resolution
 18. avsåg
  related
 19. ett synsätt
  • approach
  • outlook
 20. jämställa
  • to equate
  • parallel
 21. en kypare
  waiter
 22. misslynt
  • displeased
  • out of humor
 23. värdig
  • worthy
  • dignified
 24. inställsamme
  ingratiating
 25. åtgärd
  • arrangements
  • move
  • measure
 26. inviga
  • to inaugurate
  • initiate
  • dedicate
  • consecrate
 27. tilltagna
  proportioned
 28. omgivande
  • ambient
  • environment
 29. minspel
  facial expressions
 30. förskansa
  • to entrench
  • ensconce
 31. framtoning
  • image
  • appearance
 32. förställa
  to disguise
 33. påläst
  well-read
 34. lågmäld
  • low key
  • quiet
 35. avlyssna
  • listen to
  • wire-tap
  • intercept
 36. ett staffli
  easel
 37. överlåta
  • to transfer
  • assign
  • leave
 38. förtal
  • defamation
  • slander
 39. motsägelse
  contradiction
 40. snudda vid
  • to graze (as in looking around)
  • glance
  • touch on
 41. helt bortsett
  quite apart
 42. inställning
  • attitude
  • outlook
Author:
RBSverige
ID:
280746
Card Set:
Söndag 2.txt
Updated:
2014-08-17 14:00:00
Tags:
Söndag
Folders:

Description:
Söndag 2
Show Answers: