Måndag-2-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. molnig
  cloudy
 2. solig
  sunny
 3. Vad är det för väder
  Whats the weather
 4. Det ska bli
  It will be
 5. förra veckan
  last week
 6. lexikon
  dictionary
 7. nummer
  number
 8. avgå
  • to leave
  • start
  • departing
 9. anlända
  to arrive
 10. grov
  coarse
 11. en älg
  elk
 12. vägra
  to refuse
 13. bygga
  to build
 14. ett fönster
  window
  • to get
  • few
  • to be allowed
 15. minst
  least
 16. någon
  • något
  • några
  • someone      anyone
  • something     anything
  • some            any
 17. ingen
  • inget
  • inga
  • no one
  • nothing
  • none
 18. lyckligtvis
  • fortunately
  • luckily
 19. brotta
  to wrestle
 20. tillmötesgående
  • accomodating
  • forthcoming
  • courtesy
 21. galna
  crazy
 22. angelägenhet
  • matter
  • concern
  • business
 23. kutig
  • stooped
  • stooped over
 24. ruska
  to shake
 25. noggranne
  scrupulous
 26. medföra
  • to result in
  • bring
  • lead to
 27. motsatta
  opposite
 28. skade
  injury
 29. en bio
  movie
 30. en båt
  boat
 31. ett tåg
  train
 32. varifrån
  where from
 33. rökning
  smoking
 34. dem
  them
 35. ett kontor
  office
 36. en kväll
  evening
 37. ett land
  country
 38. stiga av
  to get off
 39. okänslig
  insensitive
 40. inför
  • in the presence of
  • before
 41. lerig
  muddy
 42. checka  in
  to check in
 43. bjuden
  invited
 44. återkomma
  to return
 45. tur   och   retur
  round trip
 46. gnida
  to rub
 47. en olja
  oil
 48. redo
  ready
 49. en pris
  price
 50. ett skatt
  • tax
  • treasure
  • riches
 51. Nå!
  Well!
 52. räckvidd
  • range
  • reach
 53. ett tvättmedel
  laundry soap
 54. en kyrkogård
  cemetery
 55. nödvändig
  necessary
 56. ett meny
  menu
 57. en promenad
  walk
 58. bli   varse
  • notice
  • observed
  • see
 59. ett bälte
  belt
 60. en guldsmedsaffär
  jewelry shop
 61. trasig
  • broken
  • frayed
  • torn
  • ragged
 62. plast
  plastic
 63. likadan
  similar
 64. passa
  to fit
 65. en frimarke
  stamp
 66. ett kuvert
  envelope
 67. länge
  • long
  • a long time
 68. gå bort
  • to pass away
  • die
 69. gyttja
  mud
 70. håll käften
  shut up
 71. en revben
  rib
 72. knäcka
  to crack
 73. skjutsa
  • to drive
  • take
  • lift
 74. britsen
  • bed
  • bunk
 75. läskiga
  • scary
  • creepy
 76. knyckla ihop
  • to crumple
  • scrunch
 77. genomföra
  • to implement
  • to carry through
  • go through with
 78. nja!
  nah!
 79. gebit
  domain
 80. ömsint
  tender
 81. förstoringsglas
  magnifying glass
 82. ostraffad
  unpunished
 83. friheten
  freedom
 84. upprymdhet
  • elation
  • exhilaration
  • joy
 85. tvärgata
  • cross-street
  • cross road
 86. gissningsvis
  • presumably
  • at a guess
 87. uråldrig
  • ancient
  • really old
 88. finkan
  jail
 89. murare
  bricklayer
 90. en brandsläckare
  fire extinquisher
 91. mördare
  killer
 92. passande
  • suitable
  • appropriate
 93. svika
  • to disappoint
  • let down
  • betray
 94. fullmakt
  power of attorney
 95. ansenliga
  considerable
 96. avhandling
  • thesis
  • discourse
  • treatise
 97. finkänslig
  • tactful
  • delicate
 98. utnyttja
  • to exploit
  • use
 99. vakna
  to wake
 100. diska
  to wash dishes
 101. tvätta
  to clean
 102. torr
  dry
 103. en mobil
  cell phone
 104. en kappa
  coat
 105. fortsätta
  • to continue
  • to go on
 106. vända
  to turn
 107. tillbaka
  • back
  • backwards
 108. förbi
  past
 109. hittils
  • up to now
  • hitherto
 110. skallra
  • to gossip
  • tell tales
 111. förtjäna
  to deserve
 112. resurs
  resource
 113. en klack
  heel
 114. godhet
  • goodness
  • kindness
 115. rättfärdig
  • righteous
  • just
 116. olycka
  • misfortune
  • bad luck
 117. påminna
  to remind
 118. grubba
  • to ponder
  • brood
 119. hemlän
  home county
 120. boende
  • lodging
  • living
 121. vistelseort
  whereabouts
 122. tåla
  • to suffer
  • tolerate
 123. cerat
  • lip balm
  • chap-stik
 124. utväg
  • means
  • way out
 125. uttorkad
  dehydrated
 126. åker
  field
 127. en djungel
  jungle
 128. ett kolli
  • package
  • vegetable
 129. en färja
  ferry boat
 130. motståndslöst
  unresisting
 131. nasare
  • saleman
  • peddlar
 132. inskriven
  enrolled
 133. livhanken
  stay alive
 134. obetingat
  • unconditional
  • unconditioned
 135. klädsam
  • becoming
  • becoming to
  • (becoming sun-tanned)
 136. i kraft av
  • by right of
  • by virtue of
  • effect of
 137. blottare
  • flasher
  • exhibitionist
 138. fresta
  • to tempt
  • try
 139. sak
  • thing
  • object
 140. buske
  • bush
  • shrub
 141. anka
  duck
 142. glass
  icecream
 143. nötboskap
  cattle
 144. möbler
  furniture
 145. en säng
  bed
 146. en bänk
  bench
 147. byrå
  chest of drawers
 148. förvara
  to keep
 149. en buss
  bus
 150. en dag
  day
 151. en cykel
  cykle
 152. dricka
  to drink
 153. vänta
  to wait
 154. en tidning
  newspaper
 155. ett hotell
  hotel
 156. icke
  not
 157. när
  when
 158. snöa
  to snow
 159. en kille
  • boy
  • fellow
  • guy
 160. i  somras
  last summer
 161. en förläggning
  • station
  • camp
 162. korkad
  stupid
 163. fördom
  prejudice
 164. berättelse
  • tale
  • short story
  • report
  • account
  • narrative
 165. misslychad
  unsuccessful
 166. präktig
  • fine
  • splendid
  • grand
 167. raket
  rocket
 168. slående
  striking
 169. modig
  brave
 170. permission
  • furlough
  • leave of absence
 171. skyldighet
  • obligation
  • duty
 172. domstol
  court of law
 173. slask
  sleet
 174. inuti
  inside
 175. karamell
  • candy
  • sweet
  • caramel
 176. bestört
  • dismayed
  • aghast
  • perplexed
 177. radhus
  • townhouse
  • city hall
 178. förlossning
  • child-birth
  • delivery
 179. klandra
  • to blame
  • fault
  • criticize
 180. konto
  account  ie savings account credit account
 181. röja
  • to divulge
  • display
  • reveal
  • expose
 182. inspärra
  • to cage
  • incarcerate
  • confine
 183. livstecken
  signs of life
 184. dagliga
  daily
 185. vätska
  liquid
 186. en belysning
  • lights
  • light set
 187. gröt
  • porridge
  • gruel
 188. sådärja
  • That's it
  • (maybe- Here we are)
 189. skymta
  • to catch a glimpse
  • be dimly seen
  • loom
 190. hustak
  • rooftops
  • housetop
 191. skorsten
  chimney
 192. egendomlig
  • strange
  • peculiar
  • curious
 193. lösa
  • to solve
  • resolve
  • settle
 194. förnöjt
  contentedly
 195. minska
  • to reduce
  • shrink
  • lessen
  • decrease
 196. uppföra
  • to construct
  • erect
  • build
 197. beläget
  located
 198. göromål
  • task
  • duty
  • business
 199. kroppsdel
  parts of body
 200. klockslag
  stroke of the clock
 201. ett dygn
  full day (day and night)
 202. ett torn
  tower
 203. förrädiska
  treacherous
 204. följaktlige
  accordingly
 205. förföra
  • to seduce
  • corrupt
 206. bedragna
  deceived
 207. överlägsen
  superior
 208. förträffligt
  • excellent
  • excellently
  • splendidly
 209. i kammaren
  in the house
 210. frånfälle
  • decease
  • demise
  • death
 211. brännhet
  • scorching
  • burning hot
 212. avskedet
  farewell
 213. oböjliga
  inflexible
 214. en mal
  a moth
 215. bävan
  • dread
  • trepidation
 216. tillsats
  • additive
  • alloy
  • adulterant
 217. erhålla
  • to obtain
  • receive
  • get
 218. avfart
  • exit (road)
  • turn off
 219. sluta upp
  • to come together (gather)
  • rally around
 220. Sätt i gång
  • go ahead
  • fire away
  • start
 221. tanig
  • scrawny
  • thin
 222. fuffens
  • a fiddle
  • trick
  • dodge
 223. ömsom
  alternately
 224. bestiga
  • to ascend
  • mount
 225. härvidlag
  • in this regard
  • in this respect
 226. ont om
  short of
 227. belöning
  • reward
  • award
  • prize
 228. en kastrull
  • a saucepan
  • skillet
 229. rentvå
  • to clear
  • cleanse
 230. infinna
  to appear
 231. kanta
  • to edge
  • border
 232. valhänt
  clumsy
 233. oåtkomlig
  • inaccessible 
  • untouchable
 234. rostfritt
  stainless steel
 235. raklång
  full length
 236. slitstark
  durable
 237. sötma
  • sweetness
  • honey
 238. ridderlighet
  chivalry
 239. i så måtto
  inasmuch
 240. aspackad
  • drunk out of his head  
  • pissed out of his head
 241. seglivade
  tenacious
 242. morra
  to growl,  snarl
 243. en påk
  a cudgel,  club
 244. gå i stöpet
  to go down the drain
 245. flyktbil
  a getaway car
 246. valfri
  optional
 247. ljusskygga
  • shady
  • nefarious
 248. ett nystan
  • ball
  • skein
 249. rapp
  • crisp
  • quick
 250. vinglig
  • unsteadily
  • wobbly
 251. vandel
  • character
  • morals
 252. bege sig av
  to head off
 253. skjutbar
  sliding
 254. förberedelse
  preparation
 255. vrångstrupen
  windpipe

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
280765
Filename:
Måndag-2-200
Updated:
2017-09-13 17:16:51
Tags:
Måndag 200
Folders:

Description:
Måndag-2- 200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview