Måndag-3-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hur dags
  At what time
 2. försena
  to delay
 3. ett flyg
  plane
 4. en skog
  forest
 5. järnvägstation
  train station
 6. teaterföreställning
  theater performance
 7. konsert
  concert
 8. inomhus
  • utomhus
  • inside
  • outside
 9. före
  before
 10. månad
  month
 11. kall
  cold
 12. en moln
  cloud
 13. ett ljus
  • light
  • candle
 14. avge
  • to emit
  • give off
 15. rök
  smoke
 16. en spis
  stove
 17. låga
  flame
 18. en tändsticka
  match
 19. mössa
  cap
 20. dryck
  • drink
  • beverage
 21. en utkant
  outskirts
 22. för resten
  by the way
 23. varna
  to warn
 24. samtycka
  to consent
 25. känna  sig
  to feel
 26. barnmorska
  midwife
 27. bestämt
  • firmly
  • definitely
 28. lasarett
  • hospital
  • general hospital
 29. vimmelkantig
  • dizzy
  • giddy
  • confused
 30. bortkastad
  • waste
  • throw away
 31. välordnad
  • orderly
  • ship-shape
 32. susning
  clue
 33. yrkesmässig
  • professional
  • commercial
 34. lådvis
  boxes full
 35. sin krafts
  • prime  (power)
  • his/her prime
 36. vänsterprassel
  • love affair
  • extramarital affair
 37. ägna sig år
  to indulge in
 38. tacka nej
  to decline
 39. lantställe
  country house
 40. körsträckan
  milage
 41. en minnesanteckning
  memo
 42. snoka
  • to snoop
  • pry
  • ferret
 43. uppta
  • to occupy
  • engage
  • engross
 44. orakad
  unshaven
 45. sliten
  • worn
  • well-worn
  • threadbare
 46. hängig
  • sagging
  • limp
 47. stoppa i sig
  • to stuff yourself
  • pack in
 48. tjänstefolk
  downstairs folk  (maids etc like upstairs downstairs etc)
 49. visning
  • viewing
  • screening
  • display
 50. att gå på muggen
  to go to the bathroom
 51. ett år
  year
 52. en is
  ice
 53. halsduk
  scarf
 54. sort
  • kind
  • sort
 55. slips
  tie
 56. klä på sig
  to put on
 57. påklädd
  dressed
 58. ett verk
  • the work
  • labor
  • deed
 59. flaxa
  • to flutter
  • flap
 60. plocka upp
  to pick up
 61. en tandborste
  toothbrush
 62. en handduk
  • towel
  • hand towel
 63. en tvål
  soap
 64. tandkräm
  toothpaste
 65. en kudde
  pillow
 66. ett lakan
  sheet
 67. en filt
  blanket
 68. Välkomna hem till oss
  Welcome to our house
 69. välkomna
  welcome
 70. smaka
  to taste
 71. vilken
  • vilket
  • vilka
  • which
 72. en ficka
  pocket
 73. skjuta
  • to push
  • shoot
  • shove
 74. en dyna
  cushion
 75. eld
  fire
 76. fallskärm
  parachute
 77. egen
  • own
  • i.e. sin egen- his own
 78. krama
  • to hug
  • cuddle
 79. en spårvagn
  • trolley car
  • tram
  • streetcar
 80. krocka
  to crash
 81. ohörbar
  inaudible
 82. käke
  jaw
 83. rikta
  • to aim
  • direct
  • level
  • point
 84. padda
  toad
 85. lata
  lazy
 86. kant
  • edge
  • border
 87. tröskel
  threshold
 88. kvida
  to whimper
 89. skärpa
  • to sharpen
  • intensify
 90. skarp
  sharp
 91. leverera
  to deliver
 92. vistelse
  • sojourn
  • stay
 93. proppa i
  • to gorge
  • cram in
 94. hälsovådlig
  insanitary
 95. nyttig
  • good
  • useful
  • wholesome
 96. rejält
  substantially
 97. sniskan
  cockeyed
 98. utbilda
  • to train
  • educate
 99. begynnelse
  • initial
  • begining
 100. ett sekel
  century
 101. skrocka
  to chuckle
 102. beskt
  bitter
 103. vadå
  • what do you mean
  • what
 104. klä av
  to undress
 105. fullborda
  • to complete
  • accomplish
  • fullfil
 106. möda
  • trouble
  • pains
  • effort
  • hardship
 107. etage  (etagevåning)
  duplex
 108. bokstavlig
  literal
 109. pigg som en mört
  fit as a fiddle

  (spry as a roach)
 110. sjunga på sista versen
  • to be on ones last legs
  • be on the way out
 111. tona bort
  to fade out
 112. rackare
  • rascal
  • scoundrel
  • skamp
 113. våldsroteln
  homicide
 114. överenskommelse
  • agreement
  • deal
  • contract
 115. efterforskning
  • investigation
  • search
  • inquiry
 116. obligation
  bond  (like stock and bonds)
 117. snuten
  cop
 118. skrida
  • to proceed
  • glide
  • slide
 119. luckra
  • to loosen up
  • break up
  • mellow
 120. dock
  • however
  • yet
  • still
 121. titta
  to look
 122. ett segel
  sail
 123. ett skepp
  ship
 124. ubåt
  submarine
 125. kvadda
  to smash
 126. längs
  • alongside
  • along
 127. röra sig
  to move
 128. en stav
  • pole
  • staff
 129. en tallrik
  plate
 130. dra
  • to drag
  • pull
 131. väcka
  to wake
 132. en diskho
  sink
 133. borta
  away  (location)
 134. öst-
  • östra
  • öster
  • österifrån
  • österut
  • eastern-
  • eastern
  • east
  • from the east
  • eastwards
 135. väst-
  • västra
  • västerut
  • västerifrån
  • väster
  • western-
  • western
  • westwards
  • from the west
  • west
 136. typisk
  typical
 137. äldre
  • äldst
  • older
  • oldest
 138. uppifrån
  from above
 139. ett vin
  wine
 140. en röst
  voice
 141. hög
  • high
  • loud
  • n- a heap
 142. bortifrån
  from away
 143. hata
  to hate
 144. ingenstans
  nowhere
 145. fler
  more (number)
 146. försöka
  to try
 147. ett kött
  meat   just love the pronounciation
 148. låta
  • to allow
  • let
  • have something done
 149. bättre
  better
 150. göra
  to do
 151. ett kaffe
  coffee
 152. en skola
  school
 153. henne
  her
 154. honom
  him
 155. imorgon
  tomorrow
 156. köpa
  to buy
 157. en vägg
  wall
 158. höra
  to hear
 159. aldrig
  never
 160. delta
  • to participate
  • take part
 161. avvisa
  • to turn away
  • reject
 162. gälla
  • to count
  • be worth
  • valid
  • to concern
 163. ängslig
  • anxious
  • uneasy
 164. skyldig
  guilty
 165. plåga
  • pain
  • torment
 166. slåss
  to fight
 167. uppmårksam
  attentive
 168. kraftig
  • powerful
  • violent
 169. lätta
  • to lighten
  • relieve
  • ease
 170. äkta
  • genuine
  • authentic
  • real
 171. på ett ungefär
  • approximately
  • roughly
 172. befrukta
  to fertilize
 173. ingrepp
  • operation
  • encroachment
 174. upprört
  upset
 175. luva
  • cap
  • woollen cap
 176. hördu
  • hördudu
  • listen
  • Hey you
 177. immig
  • fogged
  • misty
 178. instuckna
  stuck
 179. till slut
  • eventually
  • in the end
  • finally
 180. magsäck
  stomach
 181. gnagare
  rodent
 182. kvarstående
  residual
 183. kåk
  • house
  • full house
  • shanty
 184. ragga upp
  to pick up (a date- in the book)
 185. var rädd om dig
  • take care of yourself
  • Take care!
 186. invända
  to object
 187. hopa sig
  to accumulate
 188. en blund i ögonen
  a wink of sleep
 189. livsfarliga
  deadly
 190. besöka
  to visit
 191. gäst
  guest
 192. blöt
  wet
 193. ren
  clean
 194. illa
  bad
 195. ett samtal
  conversation
 196. en bakelse
  • cake
  • pastry
 197. mot
  towards
 198. ingenting
  nothing
 199. fort
  • quickly
  • fast
 200. snudda vid
  • to graze (as in looking around)
  • glance
  • touch on
 201. helt bortsett
  quite apart
 202. inställning
  • attitude
  • outlook
 203. undra
  to wonder
 204. en kaj
  • warf
  • pier
  • quay
  • dock
 205. ett bårhus
  • morgue
  • mortuary
 206. en ed
  oath
 207. nästla sig
  to infiltrate
 208. en tambur
  • hall
  • hallway
 209. förnuftigt
  • reasonable
  • reasonably
 210. tapper
  • brave
  • courageous
 211. sällsynta
  rare
 212. kvickhet
  • wit
  • joke
  • witticism
 213. handfallen
  helpless
 214. en spruta
  syringe
 215. en inkräktare
  • intruder
  • trespasser
 216. ödmjukt
  humbly
 217. hänfört
  impressed
 218. återfall
  relapse
 219. treva
  • to grope
  • fumble
 220. bläck
  ink
 221. dyrka
  to worship
 222. beklämd
  • dejected
  • depressed
 223. stulet
  stolen
 224. ferie
  • holiday
  • vacation
 225. en färd
  • a trip
  • travel
 226. gadda ihop sig
  to gang up on
 227. var och varannan
  • every other
  • every few
 228. kärna
  • the core
  • kernel
  • heart
 229. ogörligt
  impossible
 230. dimpa
  • to tumble
  • fall
 231. pendla
  to commute
 232. ingen orsak
  • no problem
  • not at all
  • you are welcome
 233. högaktning
  esteem
 234. återhållsam
  restrained
 235. förtryckta
  oppressed
 236. fjantiga
  silly
 237. gallimatias
  balderdash
 238. gemen
  • wicked
  • mean
  • low-down
  • base
 239. virrig
  • confused
  • muddled
 240. gångjärn
  hinge
 241. förnöjer
  • spice of life  
  • ombyte förnöjer  change is the spice of life
 242. förtappad
  reprobate
 243. styvna
  to stiffen
 244. ett fyllo
  a drunk
 245. krångligt
  complicated
 246. schlagers
  popular songs
 247. fotogen
  kerosene
 248. möda
  • effort
  • trouble
  • painstaking
 249. stödord
  key words
 250. skiss
  • sketch
  • layout
  • outline
 251. klafsa
  • to squish
  • squelch
 252. återberätta
  • to retell
  • recount
 253. en hagelbössa
  shotgun
 254. en röv
  an ass
 255. hantlangare
  • handyman
  • helper
  • assistant
 256. burdusa
  brusque
 257. vidimera
  • to authenticate
  • attest
 258. i nuläget
  currently

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
280766
Filename:
Måndag-3-200
Updated:
2017-10-08 17:04:53
Tags:
Måndag 200
Folders:

Description:
Måndag-3-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview