Måndag-4-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. egentligen
  • actually
  • really
 2. naturligtvis
  naturally
 3. troligen
  probably
 4. möjlig
  possible
 5. mer
  more (amount)
 6. ett bröd
  bread
 7. knapp
  • scarce
  • scanty
 8. interessant
  interesting
 9. uppe
  up (location)
 10. låg
  low
 11. ett öl
  beer
 12. bredvid
  • next to
  • alongside
 13. inte så ... så
  not as ...   as
 14. än
  than
 15. upp
  up (motion)
 16. vart
  to where
 17. ond
  • pain
  • evil
 18. sämst
  worst (less of a good quality)
 19. lova
  to promise
 20. en del
  part
 21. flest
  most (number)
 22. förr
  before
 23. en grad
  degree
 24. inifrån
  from inside
 25. förstås
  • of course
  • certainly
 26. sämre
  worse (less of goodness
 27. en semester
  holiday
 28. stadig
  • stable
  • steady
 29. genom
  through
 30. full
  full
 31. framifrån
  from the front
 32. studera
  to study
 33. komma
  to come
 34. ett torg
  square
 35. åka
  to travel
 36. nu
  now
 37. ofta
  often
 38. bo
  to live
 39. till
  to
 40. tänka
  to think
 41. var
  where
 42. varför
  why
 43. en student
  duh!
 44. säker
  sure
 45. skriva
  to write
 46. mellan
  between
 47. oss
  us
 48. en parkering
  parking
 49. sedan
  • then
  • after that
 50. ett golv
  floor
 51. en bank
  bank
 52. en sprit
  spirits
 53. en vinter
  winter
 54. engelska
  english
 55. en kiosk
  newsstand
 56. ett varuhus
  department store
 57. eller
  or
 58. en skida
  ski
 59. tro
  • to believe
  • think
 60. so
 61. en bärningsbil
  tow truck
 62. kommer att
  will
 63. hov
  hoof
 64. förälder
  parents
 65. samma
  • the same
  • similar
 66. tillhöra
  to belong to
 67. ihop
  together
 68. isär
  apart
 69. böjd
  • bent
  • curved
 70. sova
  to sleep
 71. vaken
  awake
 72. fordon
  vehicle
 73. olika
  different
 74. schack
  chess
 75. bäbar
  portable
 76. en växte
  plant
 77. inte alls
  not at all
 78. skyltdocka
  mannequin
 79. gå sin vägg
  to walk away
 80. uppför
  • upwards
  • up
 81. nedför
  • downwards
  • down
 82. en trappa
  stairs
 83. en stege
  ladder
 84. utnämna
  to appoint
 85. bildad
  • educated
  • cultivated
 86. framtid
  future
 87. en lur
  • the receiver (phone)
  • horn
  • earphone
 88. en drag
  • features
  • a pull drag
  • outline
 89. fåra
  to furrow
 90. rossling
  • wheeze
  • rattle
 91. ett besked
  the answer
 92. alltså
  • accordingly
  • thus
  • consequently
 93. spruta
  • to spurt
  • squirt
  • spout
  • sprinkle
 94. etablera
  to establish
 95. vanvettig
  • insane
  • crazy
  • mad
 96. motvillig
  reluctant
 97. förgifta
  to poison
 98. förstående
  • understanding
  • sympathetic
 99. fånig
  • silly
  • stupid
  • ridiculous
 100. upprätthålla
  • to maintain
  • keep up
  • preserve
  • uphold
 101. en örsnibb
  ear lobe
 102. upprepa
  to repeat
 103. en tapet
  • wallpaper
  • tapestry
 104. förutsatt
  • provided
  • provided that
 105. maktgalen
  power-mad
 106. bristande
  • deficient
  • insufficient
  • defective
  • faulty
 107. krympa  (krympa ihop)
  to shrink
 108. självständig
  independent
 109. begå
  • to commit
  • make
 110. en sinne
  • the mind
  • sense
 111. busa
  to be up to mischief
 112. torkarnas
  (windshield) wipers
 113. rytmiska
  rhythmic
 114. en gavel
  • one end
  • end
  • gable
 115. svajande
  swaying
 116. en  polkagris
  rock candy
 117. en hjässa
  • crown
  • top of the head
 118. krascha
  • to crash
  • smash
  • go to pieces
 119. loss
  • loose
  • tear off
 120. fotsid
  • full-length
  • "to the feet"
 121. stint in ögonen
  straight in the eyes
 122. rygga
  • to step back
  • recoil
  • withdraw
 123. trassla in
  • to entangle
  • get tangled up in
 124. lampa
  • light
  • lamp
  • bulb
 125. misstag
  • mistake
  • error
  • oversight
 126. ett kitt
  • putty
  • cement
 127. äcklig
  • disgusting
  • foul
 128. sikta
  • take aim
  • point
  • target
 129. utökad
  extended
 130. tillbringa
  • to spend
  • pass
 131. satsa
  • to gamble
  • invest
  • stake
 132. äsch
  • shucks
  • Yes!
  • oh
 133. gyttret
  • conglomeration
  • cluster
 134. genomför
  implements
 135. gå i god
  to vouch
 136. fräckhet
  • insolence
  • gall
 137. allt oftare
  increasingly
 138. inlagd på
  admitted to
 139. bedömning
  • assessment
  • judging
 140. underlätta
  • to facilitate
  • ease
 141. regel
  • a rule
  • regler- rules
 142. ett vett
  • wit
  • sense
 143. spindel
  spider
 144. plaströr
  plastic
 145. likvagn
  hearse
 146. en kofångare
  • fender
  • bumper
 147. ett säte
  • seat
  • bench
 148. ett slakteri
  slaughterhouse
 149. disig
  • hazy
  • misty
  • vaporous
 150. blaskig
  • watery
  • washy
  • wishy-washy
 151. avtagsväg
  • turning
  • turn-off
 152. tappa
  • to lose
  • drop
  • shed
 153. undkomma
  • to escape
  • elude
 154. ven
  vein
 155. macka
  sandwich
 156. lummiga
  leafy
 157. ek
  oak
 158. en ärende
  • errand
  • matter
 159. ett begär
  • craving
  • apetite
 160. övermanna
  • to overpower
  • overwhelm
 161. tarmar
  • intestines
  • guts
 162. snarare
  • rather
  • sooner
 163. knappnål
  pin  (sewing pin)
 164. välfylld
  stuffed
 165. ett block
  • block
  • pulley
  • pad
 166. hantverkare
  • craftsman
  • artisan
 167. fjant
  • fusspot
  • ingratiating fool
 168. sammanfatta
  to summarize
 169. exponera
  • to expose
  • exhibit
  • show
 170. värnlösa
  defenseless
 171. nagelfarit
  scrutinized
 172. försluta
  • to close
  • seal
  • lock
 173. stussen
  buttocks
 174. bifoga
  • to attach
  • enclose
 175. gentjänst
  • service in return
  • payoff
 176. olustkänsla
  • malaise
  • Jimmy Carter
 177. sliten
  • worn
  • well-worn
  • threadbare
 178. påtagligt
  significantly
 179. vira
  • to wind
  • twist
 180. vicka
  • to jiggle
  • wiggle
  • waggle
 181. ett byte
  • booty
  • loot
  • prey
 182. att det var något lurt
  there is(was) something fishy about
 183. invändning
  • objection
  • opposition
 184. förbifarten
  passing (ie in passing)
 185. nitisk
  • zealous
  • ardent
  • officious
 186. jurist
  lawyer
 187. heltokig
  demented
 188. i allra högsta grad
  • to the nth degree
  • pre-eminently
  • most
 189. morsgris
  • milksop
  • mothers boy
 190. en dräng
  • farmhand
  • ploughman
 191. utvidga
  • to extend
  • stretch
  • expand
  • enlarge
 192. beröva
  to deprive
 193. disponera
  • to arrange
  • organize
  • command
  • have at ones disposal
 194. upprörande
  upsetting
 195. vänteläge
  standby
 196. senig
  • wirey
  • sinewy
 197. bekräftande
  • affirmative
  • confirmative
 198. drivmedel
  • fuel
  • propellant
 199. paragraf
  • section
  • paragraph
 200. nykter
  sober
 201. läsa
  to read
 202. låna
  to lend
 203. gå  forbi
  to walk past
 204. suddig
  blurred
 205. frossa
  • to overindulge
  • revel
  • gorge
 206. inbilskhet
  • conceit
  • bighead
 207. briljera
  • to show off
  • shine
  • crow
 208. ideligen
  • incessantly
  • continually
 209. godta
  • to accept
  • approve
 210. en kista
  • coffin
  • chest
  • coffer
 211. dygdigt
  virtuous
 212. prålig
  • showy
  • flamboyant
 213. en åthutning
  a reprimand
 214. åtrådd
  coveted
 215. framhärda
  to persist
 216. förbistring
  confusion
 217. dust
  • bout
  • tussle
  • clash
 218. välväxt
  shapely
 219. höjd
  • hill
  • height
 220. aningslös
  • naive
  • unsuspecting
 221. rengöra
  • to clean
  • scavange
  • cleanse
 222. töntig
  • dorky
  • lame
 223. slug
  • shrewd
  • astute
  • sharp
 224. förbrytarna
  offender
 225. enformigt
  monotonous
 226. kvalmig
  • stifling
  • stuffy
  • fuggy
 227. återbruk
  • recycle
  • reuse
 228. seså
  • no then
  • come on
 229. skrän
  • a yell
  • howl
 230. angick
  concerned
 231. treva
  • to grope
  • fumble
 232. kuperad
  hilly
 233. brillorna
  spectacles
 234. förmedla
  • mediate
  • bring about
  • connect
 235. oemotsagt
  unchallenged
 236. bål
  • trunk
  • torso
  • body
 237. förtrytsam
  indignantly
 238. ogynnsam
  • adverse
  • unfavorable
 239. vågsamma
  daring
 240. jäkta
  to rush
 241. förjävligt
  • hopeless
  • (like shit)
 242. svenner
  companions
 243. ok
  yoke
 244. stålar
  • loot
  • dough
 245. uthyrning
  rental
 246. rufsig
  disheveled
 247. fästing
  tick  (bug)
 248. en pokal
  • a trophy
  • a cup
 249. skaldjur
  seafood
 250. visitera
  • to frisk
  • search
  • examine
 251. i släptåg
  in tow
 252. förirra sig
  to lose yourself
 253. pracka
  to impose
 254. brätte
  brim (of a hat i.e.)
 255. avogt
  averse
 256. bortgång
  death
 257. beslagtagen
  seized
 258. förutse
  to anticipate

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
280767
Filename:
Måndag-4-200
Updated:
2017-10-15 16:01:31
Tags:
Måndag 200
Folders:

Description:
Måndag-4-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview