Tisdag-2-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. obotlig
  incurable
 2. skåla
  to toast (in drinking)
 3. en beskyllning
  • accusation
  • charge
 4. otillbörlig
  • undue
  • improper
  • unwarranted
 5. avkastning
  • return
  • yield
  • proceeds
  • income
 6. lycka till
  • good luck
  • God speed
  • wish you well
 7. förhinder
  indisposed
 8. smälta
  • to digest
  • melt
  • dissolve
 9. i dagsläget
  in the current situation
 10. skingra
  • to disperse
  • disspell
  • dissolve
 11. klättra
  to climb
 12. mätt
  • satisfied
  • satiated
 13. stark
  strong
 14. svag
  weak
 15. frisk
  fresh
 16. frysa
  to freeze
 17. törstig
  thirsty
 18. ballong
  balloon
 19. limpe
  loaf
 20. flera
  more
 21. en rätt
  • course
  • dish
 22. en miljard
  billion
 23. en parkeringsplats
  parking place
 24. en lägenhet
  apartment
 25. hav
  sea
 26. deprimerad
  depressed
 27. utlösa
  • to release
  • trigger (off)
  • start
 28. uppgift
  • information
  • statement
 29. löfte
  promise
 30. besked
  • answer
  • information
 31. en smocka
  • wallop
  • sock
  • biff
 32. ett minne
  • memory
  • recollection
 33. citera
  to quote
 34. strupe
  throat
 35. rafsa  ihop
  to scramble together
 36. flimra
  to flicker
 37. deckare
  detective story
 38. en drake
  • kite
  • dragon
 39. mynt
  coin
 40. kula
  • marble
  • ball
  • bullet
 41. grena
  • branch
  • fork
 42. tatuering
  tatoo
 43. en sammanträffande
  coincidence
 44. motvärnsskadorna
  • (resistance damage)
  • defensive wounds in an attack
 45. gyllene
  golden
 46. ett gungfly
  quagmire
 47. bravader
  exploits
 48. uppiggande
  • exhilarating
  • stimulating
 49. fikus
  • (slang)
  • pansy
  • queer
 50. polare
  pals
 51. var   för   sig
  apart
 52. maskin
  machine
 53. en tavla
  • painting
  • picture
 54. en staty
  statue
 55. kanin
  rabbit
 56. hänga
  to hang
 57. en bild
  picture
 58. beskrivning
  description
 59. mängd
  amount
 60. jämforelse
  comparison
 61. ett brev
  letter
 62. mild
  mild
 63. fyrtio
  40
 64. en film
  film
 65. blå
  blue
 66. ett avstånd
  distance
 67. ingen
  • inget
  • inga
  • noone
  • nothing
  • none
 68. hård
  hard
 69. sextio
  60
 70. springa
  to run
 71. svida
  • to smart
  • sting
 72. en vanmakt
  • powerlessness
  • impotence
 73. slakt
  slaughter
 74. en skyddsrum
  • shelter
  • air-raid shelter
 75. en bakgård
  backyard
 76. ett mellangärde
  • diaphragm
  • mid-riff
 77. liggande
  • laying
  • lying
  • recumbant
 78. svimma
  • to faint
  • swoon
 79. en livrem
  • belt
  • yes yet another word for belt
 80. meja
  • to cut down
  • to mow down
 81. propp
  • clot
  • plug
  • stopper
  • bung
 82. övervikt
  overweight
 83. simulanter
  malingering
 84. vandrande
  walking
 85. i regel
  • usually
  • generally
  • as a rule
 86. bakfoten
  wrong
 87. en allmänhet
  public
 88. därbak
  • the bum
  • kunde .... ta sig därbak
  • shove it up the bum
 89. dolt
  hidden
 90. inte en käft
  • not a soul
  • (not a jaw)
 91. angelägna
  anxious
 92. truga
  • to coax
  • urge
 93. oberoende
  • independent
  • unattached
 94. möss
  mice
 95. svartmuskig
  swarthy
 96. en stiftelse
  • foundation
  • trust
 97. avdragsgilla
  deductible (taxes)
 98. förrådsutrymme
  • storage space
  • storeroom
 99. syssla
  • to busy
  • to work on
  • be occupied with
 100. i realiteten
  • virtually
  • in effect
 101. lova
  to promise
 102. djup
  deep
 103. törsta
  to thirst
 104. en gåva
  gift
 105. en brunn
  a well
 106. en boskap
  • cattle
  • livestock
 107. lysa
  to shine
 108. intent
  nothing
 109. hit
  here
 110. dock
  • yet
  • still
 111. sjuttio
  70
 112. skola
  • shall
  • will

  ska skulle
 113. förstå
  to understand
 114. god
  good
 115. en rektor
  headmaster
 116. skina
  to shine
 117. bada
  to bathe
 118. dum
  stupid
 119. säga
  to say
 120. nöjd
  • satisfied
  • pleased
 121. häpen
  • astonished
  • amazed
 122. likgiltig
  indifferent
 123. förlåtelse
  forgiveness
 124. eftertryck
  • emphasis
  • stress
  • med eftertryck-  emphatically
 125. förvirra
  • to confuse
  • bewilder
 126. peta
  • to pick
  • poke
 127. kvickna
  • to revive
  • come to
 128. en stank
  stench
 129. mödosam
  • laborious
  • difficult
 130. sömnmedel
  • hypnotics
  • (opiates etc)
 131. tillmäle
  epithet
 132. ärlig
  • honest
  • fair
 133. jordfästning
  • funeral
  • burial
 134. ett villkor
  • terms
  • condition
  • stipulations
 135. stort sett klar
  basically completed
 136. en hädelse
  blasphemy
 137. tydde
  indications
 138. fromma
  benefit
 139. ifatt
  catching
 140. träskalle
  • blockhead
  • dolt
 141. helnykterist
  • abstainer
  • teetotal
 142. spöa
  • to whip
  • whollop
  • flog
 143. förekom
  occurred
 144. förekomst
  • presence
  • occurance
  • existance
 145. trist
  • sad
  • dull
  • tiresome
 146. snodd
  • twist
  • lacing
  • band
  • lanyard
 147. påstridig
  • pushy
  • assertive
  • opinionated
  • headstrong
 148. alldeles för
  too
 149. samvetsgrann
  • conscientious
  • scrupulous
  • religious
 150. niga
  to courtsy
 151. ett folk
  people
 152. ljuga
  to lie
 153. nämligen
  for
 154. krypa
  to creep
 155. död
  dead
 156. ännu
  • still
  • yet
  • as yet
  • so far
 157. en kruka
  a pot
 158. en lärjunge
  pupil
 159. en lön
  • wage
  • salary
 160. backsida
  • back
  • reverse
 161. rensa
  • to clean
  • draw
  • pick
 162. bortre
  further
 163. raring
  • darling
  • love
  • honey
 164. lugg
  fringe (of hair)
 165. raska  på
  • to hurry
  • hurry up
 166. smärt
  • slender
  • slim
 167. blixt
  lightning
 168. passa  upp
  • to attend
  • wait on
 169. bostadsrätt
  condominium
 170. fastställa
  • to determine
  • establish
  • appoint
  • settle
 171. trakasserier
  harassment
 172. montera
  • to install
  • mount
 173. rubba
  • to upset
  • dislodge
  • disturb
  • perturb
 174. livrädd
  terrified
 175. rycka till
  • to flinch
  • give a start
  • twitch
 176. krånglig
  • complicated
  • intricate
  • awkward
  • troublesome
 177. det kan du ge dig fan
  you can bet your ass
 178. stämmer inte
  • not true (like eller hur)
  • isnt it true
 179. förmiddag
  before noon
 180. eftermiddag
  afternoon
 181. en topp
  top- shirt blouse
 182. shorts
  shorts
 183. kortärmad
  short-sleeved
 184. knyta
  to tie
 185. stuga
  • cabin
  • cottage
 186. uppenbar
  obvious
 187. en orm
  snake
 188. le
  to smile
 189. missbruka
  to abuse
 190. drog
  drug
 191. uppfatta
  to perceive
 192. spänn
  bucks (slang for money)
 193. nähä
  No really
 194. bekymra
  • to worry
  • to trouble yourself
 195. ansiktsuttryck
  facial expression
 196. stillastående
  • stationary
  • idle
 197. förarglig
  annoying
 198. bedja
  to say a prayer
 199. häcka
  • to nest
  • breed
 200. flacka
  • to rove
  • roam about
  • ramble around
 201. sinnesjuka
  insane
 202. skadestånd
  • damages (in a lawsuit)
  • indemnity
 203. klipphylla
  a ledge
 204. en hägring
  mirage
 205. oegentlig
  improper
 206. en upplopp
  • riot
  • tumult
 207. föranleda
  • to give rise to
  • to lead to
  • to induce
 208. inbilskhet
  • conceit
  • bighead
  • vainglory
 209. älskvärd
  • gracious
  • amiable
 210. hackigt
  choppy
 211. en pil
  an arrow
 212. återförena
  to reunite
 213. medsols
  clockwise
 214. akta dig!
  beware
 215. ett bifall
  • approval
  • assent
  • applause
 216. uteslutande
  • exclusive
  • solely
  • exclusively
 217. spenslig
  • slender
  • slight
 218. i farten
  • on the move
  • on the go
 219. hunsa
  • to hector
  • bully
 220. skumt
  weird
 221. alltnog
  • anyhow
  • in short
 222. emission
  • bonds
  • shares
 223. stå i främsta rummet
  • to be primary
  • to be the highest concern
  • the most important
 224. frömjöl
  pollen
 225. hantera
  • to manage
  • handle
 226. ett lövverk
  foliage
 227. ett hällregn
  • downpour
  • rainstorm
 228. ett bråddjup
  precipice
 229. bedrägliga
  • deceptive
  • fraudulent
 230. syrra
  sister
 231. betänklighet
  • hesitation
  • doubt
 232. krum
  • arched
  • bent
  • curved
 233. fallfärdig
  dilapidated
 234. häl
  heel
 235. kalla kårar
  the creeps
 236. kreti och pleti
  Tom, Dick and Harry
 237. kvällsvarden
  supper
 238. lönn
  maple (tree)
 239. ingendera
  neither
 240. tarva
  to require
 241. futtighet
  pettiness
 242. braka samman
  to collapse
 243. leja
  to hire
 244. skötsamma
  behaved
 245. rörig
  • messy
  • muddled
  • confused
 246. styrs
  controlled
 247. en fälg
  a rim (car)
 248. ett bortförande
  abduction
 249. ett oljud
  a noise
 250. bekännelse
  • confession
  • profession
 251. beräknande
  • calculating
  • scheming
 252. förebråelse
  reproach
 253. stiltje
  • lull
  • calm
  • doldrums
 254. svaromål
  defense
 255. feja
  • to clean
  • sweep
 256. ett spörsmål
  a question
 257. utse
  • to nominate
  • designate
 258. samförstånd
  • consensus
  • unity

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
280769
Filename:
Tisdag-2-200
Updated:
2017-10-02 17:13:50
Tags:
Tisdag 200
Folders:

Description:
Tisdag-2-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview