Tisdag-3-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. lika
  • similar
  • equal
 2. färre
  fewer
 3. ett rep
  rope
 4. en byggnad
  building
 5. ett verktyg
  • tool
  • instrument
  • utensil
 6. ett paraply
  umbrella
 7. tand
  tooth
 8. bagare
  baker
 9. elev
  pupil
 10. undervisa
  • to instruct
  • teach
 11. överkropp
  upper part of the body
 12. dröjsmål
  • delay
  • tardiness
 13. gillande
  • approval
  • appreciation
  • assent
 14. nackstod
  • headrest
  • car seat headrest
 15. norpa
  • to pinch
  • steal
 16. inta
  • to occupy
  • take
  • take in
 17. vedermöda
  • hardship
  • tribulation
 18. en lya
  • lair
  • den
 19. sedesamt
  sedately
 20. stoppa in
  • to insert
  • tuck in
 21. en stat
  state
 22. visst
  certainly
 23. slå   sönder
  • to smear
  • break
 24. känna   igen
  to recognize
 25. förlora
  to lose
 26. en grav
  grave
 27. ringa
  to ring
 28. kunlig
  royal
 29. en diskussion
  discussion
 30. juni
  June
 31. gemensam
  • joint
  • common
 32. minutiös
  • meticulous
  • elaborate
 33. bostad
  • residence
  • house
  • apartment
 34. en frö
  seed
 35. märkvärdig
  strange
 36. skicklig
  • clever
  • skilful
 37. sakna
  • to be in want (miss)
  • lack
  • be without
 38. en garderob
  wardrobe
 39. lyckokast
  • unexpected success
  • real hit
 40. lotsa
  • to guide
  • pilot
 41. kask
  • helmet
  • (may have a crude slang meaning)
 42. avväga
  • to balance
  • weigh
 43. överbyggnad
  superstructure
 44. förbannad
  • pissed off
  • damned
  • cursed
  • bloody
 45. bortblåst
  gone with the wind
 46. tidtabell
  • schedule
  • timetable
 47. insegel
  seal
 48. tätast
  densly
 49. dun
  • fluff
  • down (feather)
 50. bådadera
  both
 51. kärnfrisk
  thoroughly healthy
 52. rabalder
  • uproar
  • hullabaloo
 53. avvärja
  • to avert
  • fend off
  • ward off
 54. på ett ungefär
  • approximately
  • roughly
 55. småle
  • to smile
  • smålett- smiled
 56. drag
  • features
  • traits
 57. säga emot
  • to contradict
  • disagree
 58. lösa sig
  to dissolve
 59. tillhörigheter
  belongings
 60. ostyriga
  unruly
 61. fortfarande
  still
 62. särskilt
  specially
 63. någon
  • något
  • några
  • someone       anyone
  • something     anything
  • some            any
 64. vit
  white
 65. enkel
  simple
 66. fel
  wrong
 67. uttänka
  to conceive
 68. tycka   om
  to like
 69. var   snäll   och
  please (when requesting or appealing  (havent seen it used))
 70. vilja
  to want
 71. genomgå
  • to undergo
  • go through
 72. en matkasse
  grocery bag
 73. en röra
  • a mess
  • a bunch
 74. stekt
  fried
 75. lök
  • onion
  • bulb (flower bulb)
 76. ädelost
  BLUE CHEESE!!!!!
 77. ädel
  • nobel
  • lofty
  • magnaminus
  • noble-minded
 78. kura ihop
  • to snuggle
  • huddle together
 79. hotelser
  intimidation
 80. garn
  • yarn
  • thread
 81. stämmer
  • correct
  • is it true (when in beginning of question)
 82. fastklämma
  to clamp
 83. till skillnad
  unlike
 84. förmögenhet
  fortune
 85. en styrelse
  • board
  • board of directors
 86. kortfattat
  brief
 87. genomsökt
  • ransacked
  • searched
 88. ett överskott
  • excess
  • surplus
 89. en eftergift
  • concession
  • compromise
 90. påpeka
  • to note
  • point out
 91. fiol
  violin
 92. rättvänd
  right side up
 93. tillsammans
  together
 94. knuten
  closed
 95. sträck
  • straight
  • at a stretch
 96. toe
 97. en bildörr
  car door
 98. klädersplagg
  articles of clothing
 99. tillstånd
  • permission
  • condition
 100. en yrke
  • work
  • profession
  • trade
 101. söka
  • to search
  • look for
 102. en varg
  wolf
 103. utmärkt
  • excellent
  • excellently
 104. oroa
  • to worry
  • to disturb
 105. erbjuda
  to offer
 106. gå   ut
  to exit
 107. kort
  • short
  • n
  • card
  • picture
 108. ett arbete
  work
 109. illa
  • bad
  • badly
 110. ett rike
  realm
 111. på annat håll
  elsewhere
 112. en kalkyl
  calculation
 113. kräkmedel
  • emetic
  • vomit causing
 114. ungdom
  • youth
  • adolescent
 115. hitta på
  • to invent
  • devise
  • conceive
  • dream up
  • concoct
 116. effektiv
  • efficient
  • effective
 117. rondellen
  roundabout (streets)
 118. en gatstump
  side street
 119. återvändsgata
  • cul-de-sac
  • dead-end street
 120. murvlar
  hacks  (in book newsmen)
 121. gräslök
  chives
 122. varnande
  • cautionary
  • warning
 123. stökig
  • loud
  • messy
  • untidy
 124. anbelanga
  concerned
 125. en utnyttjande
  • utilization
  • exploitation
  • exploits
 126. flitig
  • diligent
  • frequent
  • industrious
 127. utöver
  • in addition
  • beyond
  • over and above
 128. lagt rabarber på
  sneaked
 129. odåga
  • deadbeat
  • waster
 130. otukt
  fornication
 131. minderårig
  • minor
  • juvenile
  • under-age
 132. bar gärning
  caught in the act
 133. förort
  suburb
 134. stammis
  a regular (at a bar etc)
 135. en börs
  • exchange
  • stock exchange
 136. livsmedel
  food
 137. skyddande
  protective
 138. sprängkraft
  explosive force
 139. förmoda
  • to assume
  • suppose
 140. ifall
  • if
  • in case
  • whether
 141. en sol
  sun
 142. åttio
  80
 143. varje
  • each
  • every
 144. tom
  empty
 145. bekväm
  comfortable
 146. fin
  • fine
  • nice
 147. resa  sig  upp
  • to rise
  • stand
  • get up
 148. änslig
  • anxious
  • uneasy
 149. madrass
  matress
 150. ett förrad
  • stock
  • supply
  • storeroom
 151. ljuv
  sweet
 152. en kärlek
  love
 153. en doft
  • scent
  • odor
 154. en kind
  cheek
 155. en barm
  • booooooooooooooooobies
  • breast
  • bosom
  • not crude
 156. en bjalke
  beam
 157. krossa
  to crush
 158. lyfta
  • to lift
  • to withdraw money from bank
 159. en stund
  • moment
  • while
 160. märkbar
  noticeable
 161. paff
  • Jag blev lite paff.
  • taken aback
  • I was a little taken aback.
 162. yrvaken
  drowsy
 163. strunta
  to not bother about
 164. klyfta
  • chasm
  • segment
  • slice
 165. hacka
  • to chop
  • pick
  • mince
 166. förebrå
  to reproach
 167. märka
  • to mark
  • trace
 168. pröva
  • to try
  • try out
  • test
  • examine
 169. övrig
  remaining
 170. en lista
  list
 171. outgrundlig
  unfathomable
 172. enstöring
  • recluse
  • loner
  • hermit
 173. oväntat
  unexpectedly
 174. däven
  • damp
  • moist
 175. hälsa till
  to send someone one's compliments
 176. skurken
  • villian
  • criminal
  • crook
 177. påverka
  • to influence
  • affect
 178. lägga ifrån
  • to put down
  • put away
 179. rikligt
  • abundent 
  • amply
  • fully
  • plenty
 180. på skarpen
  cracking down
 181. en rening
  • cleaning
  • purification
 182. ett giv
  a deal
 183. mäta
  to measure
 184. lösa
  • to undo
  • loosen
  • release
  • untie
 185. ovanifrån
  from above
 186. vittna
  to witness
 187. härleda
  • to derive
  • deduce
 188. presentera  för
  to introduce to
 189. ett slott
  • palace
  • castle
 190. samarbeta
  to cooperate
 191. kväv
  • stuffy
  • muggy
  • smothered
 192. dom
  • judgment
  • sentence
 193. fällts
  convicted
 194. beträffa
  to regard
 195. medverka
  • to assist
  • cooperate
  • contribute
 196. syrlig
  • acid
  • tart
  • sourish
 197. träningsoverall
  • track suit
  • sweat suit
 198. inpå
  just around
 199. vakt
  • guard
  • sentry
 200. upptäcktsfärder
  explorations
 201. ett fall
  case
 202. utifrån
  from outside
 203. vatten
  • water
  • vattnet
 204. sann
  true
 205. på vippen
  • on the verge
  • on the point of
 206. en trave
  a stack
 207. i luven
  at loggerheads
 208. munhuggas
  • to spar
  • (fight)
 209. en villfarelse
  • delusion
  • deception
 210. i maskopi
  • in cahoots
  • in collusion
 211. försynt
  • timid
  • modest
 212. försiggå
  • to take place
  • be going on
 213. intetsägande
  • bland
  • insipid
 214. farhåga
  • fear
  • apprehension
  • misgiving
 215. ett försvar
  • defense
  • justification
 216. utpräglad
  • distinctive
  • pronounced
 217. extas
  • ecstasy
  • rapture
 218. ohyfsad
  rude
 219. en boning
  • abode
  • habitation
 220. belopp
  • amount
  • sum
  • figure
 221. åtillvida
  in as much
 222. sagolik
  fabulous
 223. etui
  case  (flasketui- bottle case)
 224. en hak
  • a hook
  • latch
 225. samklang
  • unison
  • unanimity
 226. grundfärg
  • primer
  • primary color
 227. grattis
  • congrats
  • congratulations
 228. enahanda
  • identical
  • monotonous
 229. försörjning
  • providing
  • support
 230. marin
  navy
 231. ett avhopp
  defection
 232. halsbränna
  heartburn
 233. underlägsenhet
  inferiority
 234. förfäran
  dismay
 235. stingslig
  touchy
 236. maskros
  dandelion
 237. en vanära
  • disgrace
  • shame 
  • ignominy
 238. en krabat
  • a fellow
  • creature
 239. bestorma
  • to attack
  • assail
 240. sedermera
  • afterwords
  • subsequently
 241. att föra honom bakom ljuset
  • to misinform him
  • to take him for a ride
 242. filur
  silly dog
 243. en stöt
  a shock
 244. en kallelse
  a summons,

  • 2. a calling,
  • vocation
 245. ömsesidig
  mutual
 246. rörigare
  more difficult
 247. en bebyggelse
  • buildings
  • settlement
 248. på tal
  speaking of
 249. lärdom
  • moral
  • lesson
  • learning
 250. samordnare
  coordinator
 251. puffa
  to nudge
 252. ett dike
  a ditch
 253. erfarne
  experienced
 254. någonting i åtanke
  something in mind
 255. rappakaljan
  rubbish
 256. framlidne
  late (dead)
 257. fiskmås
  seagull
 258. en utmärkelse
  • a distinction
  • award

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
280772
Filename:
Tisdag-3-200
Updated:
2017-10-09 16:45:13
Tags:
Tisdag 200
Folders:

Description:
Tisdag-3-200
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview