Tisdag-4-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. avsnitt
  • section
  • part
 2. genomgång
  • survey
  • run through
 3. kyssa
  to kiss
 4. en landsbygd
  countryside
 5. ackel
  nausea
 6. en sanning
  truth
 7. kritisera
  to criticize
 8. ärm
  sleeve
 9. en tvist
  dispute
 10. aktad
  respected
 11. en konung
  king
 12. bota
  to cure
 13. en betydelse
  meaning
 14. ett tecken
  sign
 15. uppstå
  to arise
 16. en ande
  • spirit
  • mind
 17. såsom
  • like
  • as
 18. farinsocker
  brown sugar
 19. lägga
  • to lay
  • put
  • place
 20. en kropp
  body
 21. ett vittnesbörd
  testimony
 22. ljuda
  to sound
 23. lida
  • to suffer
  • endure
 24. en högtid
  festival
 25. ty
  for
 26. ett sätt
  • manner
  • way
 27. vansköta
  • to mismanage
  • neglect
 28. vad   som   helst
  • whatever
  • anything at all
 29. ett landskap
  province
 30. en krans
  wreath
 31. sätta   på
  to switch on
 32. välsigna
  to bless
 33. åkalla
  to invoke
 34. kall
  cold
 35. köra
  to drive
 36. bror
  brother
 37. tjock
  • thick
  • fat
 38. var   så   god   och
  please (when offering something or allowing to do something)
 39. tråkig
  boring
 40. stor
  big
 41. bred
  wide
 42. ett skafferi
  • pantry
  • lader
 43. nacka
  to break one's neck
 44. en klass
  class
 45. en postlåda
  mailbox
 46. en nota
  • bill
  • check
 47. en klippning
  hair cut
 48. kul
  cool (slang)
 49. en medarbetare
  co-worker
 50. en orsak
  reason
 51. en räckning
  • bill
  • check
 52. jubileum
  anniversary
 53. en korg
  basket
 54. en glassats
  set of glasses
 55. en ankomst
  arrival
 56. pågå
  • to go on
  • be going on
  • continue
 57. rubbad
  • upset
  • crazy
  • dislodged
 58. slösa
  • to while away
  • waste
 59. fattas
  • to be missing
  • lacking
 60. stanna
  to stay
 61. en sås
  sauce
 62. bana
  • path
  • track
  • course
 63. ytterliggare
  • further
  • additional
 64. en gräsmatta
  lawn
 65. påflugen
  pushing
 66. dryg
  • stuck-up
  • hard
  • heavy
 67. osynlig
  invisible
 68. öm
  • tender
  • sensitive
  • sore
 69. kamrer
  accountant
 70. engagemang
  • engagement
  • commitment
 71. förståelse
  • understanding
  • sympathy
 72. överbrygga
  to bridge
 73. framföra
  • to convey
  • deliver
 74. berika
  to enrich
 75. överträffa
  • to surpass
  • exceed
 76. en tomt
  • building site
  • garden
  • lot
  • grounds
 77. retas
  to tease
 78. uteservering
  open air café
 79. distrahera
  to distract
 80. midja
  waist
 81. smickrande
  flattering
 82. yta
  • surface
  • area
 83. flytväst
  life jacket
 84. trams
  • nonsense
  • rubbish
 85. prenumeration
  subscription
 86. förnya
  • to renew
  • repeat
 87. omkrets
  circumference
 88. en mening
  opinion
 89. jodå
  oh yes
 90. förfluten
  past   (adj)
 91. värka
  to ache
 92. hjärna
  brain
 93. gapa
  to open ones mouth
 94. plagg
  • garment
  • article of clothes
 95. förnedring
  degradation
 96. bespara
  • to save
  • to spare
 97. bedraga
  • bedra
  • to deceive
  • cheat
  • swindle
 98. pynta
  to decorate
 99. krumelur
  • flourish
  • curlicue
 100. förkortning
  abbreviation
 101. såra
  • to hurt
  • wound
 102. mista
  • to lose
  • do without
 103. erfarenhet
  experience
 104. får  aga
  • to spank
  • allowed to spank
  • corporal punishment
 105. uppstudsig
  insubordinate
 106. en mungipa
  corner of ones mouth
 107. bemöta
  • to treat
  • receive
 108. tålamod
  patience
 109. inte misstycka
  to not mind
 110. förbluffa
  • to amaze
  • astound
 111. en skalle
  skull
 112. trygghet
  • safety
  • security
 113. beundransvärd
  admirable
 114. björntjänster
  do a disservice
 115. ända från början
  from the outset
 116. ylle
  wool
 117. rutiga
  checkered
 118. himla
  • awful
  • awfully
  • terrific
  • terrifically
 119. en karriär
  career
 120. rang
  rank
 121. rester
  remains
 122. kvittra
  to chirp
 123. inbilla sig
  • to imagine
  • fancy
  • delude onesself
 124. anstalt
  • institution
  • establishment
 125. tvär
  • sudden
  • abrupt
  • sharp
 126. illvilja
  • malice
  • spitefulness
 127. försörja
  • to support
  • provide for
 128. smula  sönder
  • to crumble
  • pick to pieces
 129. vidrig
  obnoxious
 130. prydnads
  • decorative
  • ornamental
 131. vana
  • habit
  • custom
  • experience
 132. knut
  • knot
  • corner
  • bun
 133. avlångt
  elongated
 134. platt
  flat
 135. långsmala
  • long and narrow
  • slender
 136. en länga
  • row
  • wing (of a building)
 137. klandra
  • to blame
  • fault
  • criticize
 138. friluftsområde
  recreation
 139. himla              
  •                        verb
  • to turn up ones eyes
  • roll your eyes
 140. klentroget
  incredulous
 141. ett sugrör
  • straw
  • drinking straw
 142. skotta
  to shovel
 143. element
  • heating element
  • radiator
 144. en kamin
  • stove
  • fireplace
 145. ved
  • firewood
  • wood
 146. dragigt
  draughty
 147. förmå
  • to induce
  • cause
  • to be able to
 148. en lanthandel
  • general store
  • country store
 149. sällsam
  • singular
  • odd
 150. överklaga
  to appeal
 151. beredvillig
  • ready
  • willing
 152. läxor
  homework
 153. pensionerad
  retired
 154. igenkänd
  recognized
 155. avrunda
  • to round
  • surround
  • round-off
 156. ett bus
  mischief
 157. åtskilliga
  • multiple
  • several
 158. gnugga
  to rub
 159. lipa
  • to blub 
  • snivel
  • cry
 160. maka
  to move
 161. numera
  • now
  • nowadays
 162. avsmaka
  • to be tasted
  • taste
 163. rubbning
  • disorder
  • displacement
  • upset
  • derangement
 164. förstoring
  • enlargement
  • magnification
 165. avstå
  • to refrain
  • abstain
 166. strävsam
  hardworking
 167. tillfråga
  • to consult
  • question
 168. ett lock
  • cap
  • lock
  • lid
  • cover
 169. ett läge
  • situation
  • location
  • position
 170. gardinstång
  curtain rod
 171. säga ifrån
  to speak up
 172. äktenskaplig
  marital
 173. rågbröd
  rye bread
 174. lufttorkad skinka
  prosciutto
 175. lager
  • layer
  • stock
  • inventory
 176. att softa
  to chill out
 177. Nicke Nyfiken
  Curious George
 178. tillika
  • as well as
  • who also is
 179. ouppklarat
  unsolved
 180. vissa om
  some of
 181. slippa
  • to avoid
  • escape
 182. dåvarande
  • of that time
  • then
 183. utvilad
  rested
 184. sekretessbelagd
  classified (eyes only etc)
 185. skydda
  • to protect
  • safeguard
  • defend
 186. ett påstående
  • a claim
  • statement
  • assertion
 187. i samma veva
  • just at that moment
  • at the same time
 188. högstadiet
  • high school
  • secondary school
 189. solklart
  obvious
 190. lantlig
  • rural
  • rustic
 191. gå direkt på sakfrågan
  to go straight to the point
 192. häpnadsväckande
  • staggaring
  • amazing
  • astounding
 193. forma
  • to shape
  • mold
  • form
 194. lysten
  • desirous
  • greedy
  • lusty
 195. aptitretare
  appetizers
 196. i grund och botten
  basically
 197. jungfrulig
  virginal
 198. att hålla tummarna
  keeping fingers crossed
 199. förväntan
  expectation
 200. värre
  worse (more of a bad thing)
 201. mindre
  • smaller
  • less
 202. mönstra
  • to eye
  • look over
  • pattern
 203. förhärdade
  hardened
 204. fjäsk
  • fuss
  • servility
  • fawning
 205. förskjuta
  • to reject
  • displace
  • disown
 206. omtumlande
  • dazing
  • shattering
 207. försämra
  • to impair
  • worsen
  • deteriorate
 208. hängiven
  • dedicated
  • devoted
 209. ärelysten
  ambitious
 210. pärs
  ordeal
 211. förstrött
  absently
 212. en klatsch
  a slap
 213. omdet
  about it
 214. skoningslös
  merciless
 215. outtröttlig
  • tireless
  • unfailing
  • inexhaustible
 216. fartyg
  • ship
  • craft
  • vessel
 217. spå
  • to foretell
  • tell a person's fortune
 218. stränghet
  severity
 219. en vålnad
  • ghost
  • phantom
 220. en pina
  a pain
 221. klang
  • sound
  • tone
 222. erövra
  to conquer
 223. vånda
  • agony
  • anguish
 224. bemyndigande
  • authorization
  • authority
 225. dementera
  • to deny
  • contradict
 226. braskande
  • showy
  • ostentatious
 227. göra upp
  • to conclude
  • to make a deal
 228. oberäkneliga
  unpredictable
 229. magasin
  • warehouse
  • storehouse
 230. en kurator
  a counselor
 231. behärska sig
  • to control oneself
  • restrain oneself
 232. straffrätt
  • criminal law
  • crown law
 233. anmoda
  • to request
  • invite
 234. i den mån
  • insofar
  • to the extent
 235. självlysande
  luminous
 236. snava
  • to stumble
  • trip
 237. förfäkta
  • to defend
  • advocate
 238. uppdiktad
  • fictional
  • fictitious
 239. mata
  to feed
 240. högaktningsfullt
  Yours Sincerely
 241. tidsenlig
  contemporary
 242. ett utskott
  committee
 243. en hittelön
  reward
 244. att höra hemma
  to belong,  belonging, someplace to belong
 245. bli kvitt
  get rid of
 246. älskarinna
  • mistress
  • paramour
 247. hädanefter
  • henceforth
  • hereinafter
 248. skvimpa
  to slop
 249. unkenhet
  pungency
 250. läppja
  to sip
 251. tursam
  lucky
 252. näppe
  narrowly
 253. utblottade
  destitute
 254. injicera
  to inject
 255. rådslag
  • counsel
  • pow wow
 256. för all del
  by all means
 257. återuppstå
  • to reappear
  • resurrect
 258. ett busfrö
  an imp

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
280773
Filename:
Tisdag-4-200
Updated:
2017-10-16 17:06:45
Tags:
Tisdag 200
Folders:

Description:
Tisdag-4-200
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview