Collocations 17

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. mental agility
  zdolności umysłowe
 2. won a scholarship
  wygrać stypendium
 3. secured a place
  zapewnić sobie miejsce
 4. seats of learning
  szkoła (form)
 5. enroll on course
  uczęszczać na kurs
 6. core subjects
  przedmioty obowiązkowe
 7. meet entry requirements
  spełnić wymogi przyjęcia
 8. wander attention
  nieskupiona uwaga
 9. thirst for knowledge
  głód wiedzy
 10. show initiative
  okazać inicjatywę
 11. proven ability
  sprawdzona umiejętność
 12. play truant
  wagarować
Author:
magdaona
ID:
280990
Card Set:
Collocations 17
Updated:
2014-08-21 10:53:44
Tags:
collocations
Folders:
collocations
Description:
collocations
Show Answers: