Torsdag-1-200

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
280992
Filename:
Torsdag-1-200
Updated:
2016-12-21 16:28:42
Tags:
Torsdag 200
Folders:

Description:
Torsdag-1-200
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. flisa
  • splinter
  • chip
 2. välta
  • to overturn
  • tip over
 3. såvitt
  as far as ...
 4. snacka
  to talk
 5. äktenskap
  • marriage
  • matrimony
  • wedlock
 6. räta
  • to straighten up
  • straighten out
 7. grinig
  • whining
  • grumpy
 8. matlust
  apetite
 9. ett vis
  • way
  • manner
 10. en månad
  month
 11. tystlåtna
  reticent
 12. förbli
  to remain
 13. kloak
  sewer
 14. dusör
  • gratuity
  • tip
 15. närvarande
  • attendant
  • present
 16. avse
  • to concern
  • to intend
  • have reference to
  • relate
 17. förskoning
  mercy
 18. ett budskap
  the message
 19. förbrytelse
  • crime
  • offense
  • malfeasance
 20. bevara
  • to preserve
  • maintain
 21. ett faktum
  fact
 22. hej
  hi
 23. inte
  not
 24. bo
  to live
 25. arbeta
  to work
 26. de
  they
 27. en blomma
  flower
 28. ni
  you
 29. ful
  ugly
 30. med
  with
 31. ett system
  system
 32. rättsmedicin
  forensics
 33. en rubrik
  • title
  • heading
  • header
 34. sno
  • to contort (slang I think meaning to steal)
  • twist
  • twirl
 35. spana in
  • to check out
  • have your eye on
 36. ränta på ränta
  compound interest
 37. förtidspensionär
  early retirement
 38. ersättningarna
  benefits (soc security for example)
 39. kravla
  • to crawl
  • scramble
 40. fösa
  • to shove
  • drive (off)
  • sweep
  • hustle (off)
 41. grundval
  • base
  • foundation
  • basis
  • corner-stone
 42. hemifrån
  from home
 43. kär
  dear
 44. vandra
  to wander
 45. en timme
  hour
 46. i
  • for
  • per (time)
 47. båda
  both
 48. dansa
  to dance
 49. ett fel
  • wrong
  • mistake
  • fault
 50. givande
  • worthwhile
  • rewarding
 51. hos
  at-with the house of
 52. lemlästa
  • to maim
  • cripple
 53. våldta
  to rape
 54. gravid
  pregnant
 55. blänga
  to glare
 56. utbrott
  • outbreak
  • outburst
  • eruption
 57. yla
  to howl
 58. förgäves
  in vain
 59. läte
  • sound
  • a call cry
 60. blyg
  shy
 61. en kapuschong
  hood
 62. förtulla
  to declare
 63. fika
  to have coffee, cake etc.
 64. en försäkring
  insurance
 65. en frakt
  postage
 66. en kemi
  chemistry
 67. dela  ut
  to give out
 68. godtagbar
  acceptable
 69. länk
  • link
  • chain
 70. samlad
  collected
 71. bilda
  to form
 72. herrgård
  • country house
  • country estate
 73. ett samhälle
  • society
  • place
 74. pampig
  • magnificent
  • grand
 75. fönsterlucka
  shutter
 76. länga
  • range
  • row
 77. stall
  • stable
  • shed
 78. föräktfull
  • contemptuous
  • scornful
 79. vy
  view
 80. vida
  • widely
  • far and wide
 81. omväxling
  • variety
  • variation
 82. ett moderliv
  womb
 83. ärligt talat
  honestly
 84. arbetsuppgift
  • duty
  • task
  • assignment
 85. frugan
  the little woman (wife)
 86. betraktelse
  • contemplation
  • reflection
 87. ett inslag
  • a feature
  • element
 88. föredrag
  • lecture
  • talk
 89. fientlig
  • hostile
  • antagonistic
 90. på fyllan
  drunk
 91. daska
  to slap
 92. uppväga
  • to compensate
  • counterbalance
 93. utländsk
  foreign
 94. hotfull
  threateningly
 95. svartsjuk
  jealous
 96. ett himmelrike
  • heaven
  • paradise
 97. snurrig
  • giddy
  • dizzy
 98. häftig
  • violent
  • hot
  • hot-headed
 99. smäll
  bang
 100. stegra
  • to increase
  • heighten
  • intensify
 101. fordrande
  • exacting
  • demanding
 102. tokig
  • crazy
  • mad
  • silly
 103. tjänst
  • service
  • post
 104. tur
  luck
 105. gömställe
  hiding-place
 106. efterlyst
  • wanted
  • han är efterlyst- he is wanted
 107. skör
  • fragile
  • brittle
 108. källa
  source
 109. fördöma
  • to condemn
  • damn
 110. döma
  to judge
 111. väsa
  to hiss
 112. klöv
  • divided
  • split
 113. dar
  • day
  • days
 114. har dig här mellan fyra ögon
  have you here in person
 115. kyrkoherde
  • vicar
  • parson
 116. rekryt
  recruit
 117. en vick
  • bay
  • inlet
 118. fyndplatsen
  discovery place
 119. hoppsan
  • oops
  • whoops
 120. om inte
  unless
 121. ett hat
  hatred
 122. ständigt
  • steadily
  • constantly
  • always
 123. huvudsakligen
  • mostly
  • mainly
 124. bostäd
  • residence
  • dwelling
 125. sammanställning
  statement
 126. med bister min
  with (a) frown
 127. enastående
  • outstanding
  • unique
  • singular
 128. tillverka
  • to manufacture
  • make
  • produce
 129. äventyra
  • to jeopardize
  • compromise
 130. grov stöld
  larceny
 131. bo kvar
  • to stay on
  • remained living (in) ...
 132. änka
     or
  enka
  widow
 133. sten
  stone
 134. jungfru
  virgin
 135. huggorm
  viper
 136. andra
  residue
 137. Herre
  Lord
 138. Gud
  God
 139. lofligt
  lawful
 140. furr (ut)
  before
 141. kalla
  to call
 142. vämjelig
  disgusting
 143. en träskor
  clogs
 144. ordna
  • to arrange
  • settle
 145. ett virrvarr
  • muddle
  • confusion
 146. frånvaro
  absence
 147. brandgul
  orange
 148. en hamn
  harbor
 149. lömsk
  insidious
 150. behållare
  container
 151. behå
  bra
 152. förskott
  advance
 153. fundersamt
  thoughtful
 154. hissa
  to hoist
 155. uppskjuten
  deferred
 156. tappra
  valiant
 157. sammet
  velvet
 158. fuktig
  • damp
  • moist
  • humid
  • wet
 159. flinga
  flake
 160. tjälfrusna
  frost frozen
 161. genial
  • ingenious
  • brilliant
 162. upphetsat
  excitedly
 163. en församling
  • assembly
  • gathering
  • parish
 164. förtrolla
  • to enchant
  • captivate
  • charm
  • fascinate
 165. förväg
  advance
 166. varsel
  notice
 167. bända
  • to pry
  • prize open
 168. jämngrå
  • uniform gray
  • of an even grayness
 169. en sladd
  cord
 170. grav
  • serious
  • grave
  • severe
 171. bekräfta
  • to confirm
  • reassert
  • acknowledge
 172. en tidpunkt
  • point of time
  • moment
 173. synbart
  visibly
 174. isolering
  isolation
 175. utreda
  investigation
 176. nästan
  • almost
  • practically
 177. avslöja
  • to reveal
  • disclose
 178. forsla bort
  to carry away
 179. oförmåga
  • incapability
  • inability
 180. handskas  med
  • to handle
  • treat
 181. föröljelse
  persuit
 182. bekostnad
  at the expense
 183. rå  sig  själv
  • to be ones own master
  • (lonely buthead)
 184. ungefär
  about
 185. tillrop
  • call
  • shout
 186. gråkall
  • bleak
  • chill
 187. iver
  eagerness
 188. ytlig
  • superficial
  • shallow
 189. bekantskap
  • acquaintance
  • knowledge
 190. en inredning
  • decoration
  • equipment
  • fixtures
 191. klädedräkt
  • costume
  • dress
 192. en katt
  cat
 193. vacker
  beautiful
 194. man
  • one
  • man
 195. han
  he
 196. ett bord
  table
 197. en kvinna
  woman
 198. hon
  she
 199. vi
  we
 200. en station
  station
  • v
  • to be allowed

  • adj
  • few
 201. fri
  free
 202. stackars
  • poor
  • unfortunate
 203. våt
  wet
 204. yrka på
  • to insist on
  • stick up for
 205. i olag
  out of order
 206. förbarma sig
  • to have pity
  • have mercy
 207. i smyg
  • on the sly
  • furtively
  • stealthily
 208. dessförinnan
  • prior
  • before then
 209. lumpna
  sordid
 210. skenhelighet
  hypocrisy
 211. överlagt
  premeditated
 212. hänsyn
  • regard
  • consideration
  • deference
 213. vänja sig
  to get used to
 214. gradvis
  • gradual
  • gradually
  • by degrees
  • phased
 215. irra
  • to go astray
  • wander
 216. enträgen
  • urgent
  • pressing
 217. ett åtlöje
  • a laughing stock
  • ridicule
  • derision
 218. rätt och slätt
  plain and simple
 219. inflytande
  influence
 220. avtala
  • to prearrange
  • contract
  • agree
 221. barock
  grotesque
 222. avskilt
  secluded
 223. omgärda
  • to enclose
  • fence off
  • fence in
 224. en bråte
  • lumber
  • clutter
 225. vågstycke
  • enterprise
  • venture
 226. sprött
  brittle
 227. smeta
  to smear
 228. en kortlek
  deck of cards
 229. inskränkt
  • limited
  • cramped
  • stuffy
 230. en mapp
  • a folder
  • file
 231. en tristess
  boredom
 232. ogenomtränglig
  • impenetrable 
  • impervious
 233. en omställning
  • transition
  • conversion
  • readjustment
 234. snålskjuts
  free ride
 235. undanröja
  • to remove
  • set aside
 236. belägenhet
  • situation
  • position
 237. hemsökta
  haunted

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview