Torsdag-3-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. käck
  • perky
  • dashing
  • jaunty
 2. förfogande
  • available
  • disposal
 3. obehagligt
  uncomfortable
 4. näsvis
  • impertinent
  • impudent
  • flippant
  • saucy
 5. gry
  • to dawn
  • break
  • grydde is past
 6. vapenfri
  unarmed
 7. sluka
  to devour
 8. lämplig
  • suitable
  • appropriate
 9. uppblåsbara
  inflatable
 10. ruskigt
  • terrible
  • terribly
  • awfully
 11. där
  there
 12. en nation
  nation
 13. en nyckel
  key
 14. en pojke
  boy
 15. en gata
  street
 16. en hund
  dog
 17. många
  many
 18. en höst
  autumn
 19. en fågel
  bird
 20. gammal
  old
 21. skrämma
  • to frighten
  • scare
 22. andedräkt
  breath
 23. ögonbryn
  eyebrow
 24. läpp
  lip
 25. snurra
  • to spin
  • twirl
  • turn
 26. en brud
  bride
 27. vapen
  weapon
 28. sprund
  • slit
  • opening
 29. närvaro
  presence
 30. en mage
  stomach
 31. kröka på allvar
  • drinking
  • boozing in earnest
 32. skänka
  • to give
  • donate
  • afford
  • bestow
 33. rattfylla
  DUI
 34. smutta
  to sip
 35. ett jordbruk
  • farming
  • agricultural
 36. återerövra
  • to recapture
  • reconquer
 37. tilldela
  • to assign
  • allot
  • allocate
 38. skulle tillgodose
  • would satisfy
  • cater for
 39. strömming
  herring
 40. lira
  to play
 41. innebörd
  • import
  • meaning
  • signification
 42. bräda
  • board
  • plank
 43. gå in på
  • to visit
  • go in to
 44. tjafs
  • fuss
  • crap
 45. en högtalare
  • speaker
  • loudspeaker
 46. bås
  • booth
  • cubicle
  • stall
 47. pansar
  armor
 48. umgås
  • to socialize
  • keep company
 49. förstärka
  • to enhance
  • fortify
  • strengthen
 50. sedvanliga
  normal
 51. en avtryckare
  trigger
 52. knall
  bang
 53. betraktare
  • viewer
  • observer
 54. inblandade
  involved
 55. smyg
  • sly
  • sneaky
 56. gnäll
  • whine
  • whining
 57. återstod
  • remaining
  • residue
 58. inte låtsas om
  • to ignore
  • take no notice of
 59. flätad
  braided
 60. läderrem
  leather strap
 61. angrepp
  an attack
 62. blåst
  • wind
  • gale
 63. chocka
  to shock
 64. störta
  • to overthrow
  • fall down
  • rush headlong
 65. fet
  • fat
  • stout
 66. en procent
  percent
 67. en senap
  mustard
 68. en sked
  spoon
 69. en människa
  • human
  • people
 70. ett nöje
  pleasure
 71. en riksdag
  parliament
 72. en vigsel
  • wedding
  • marriage
 73. rusa
  • to rush
  • dash
 74. buller
  • noise
  • din
  • racket
 75. leva
  to live
 76. gömma
  to hide
 77. drygt
  • fully
  • a full
 78. enda
  only
 79. stirra
  to stare
 80. skugga
  shade
 81. knappt
  • briefly
  • scarcely
  • narrowly
  • scantily
 82. sinne
  sense
 83. omvända
  • to convert
  • reverse
 84. stöna
  to groan
 85. utgift
  expense
 86. fjärrkontroll
  remote controll
 87. ansökan
  application
 88. framgå
  • to be clear
  • evident
 89. övergå
  it passes (is above) my comprehension
 90. försommar
  early summer
 91. stöld
  • theft
  • burglary
 92. ett meddelande
  a message
 93. uppgift
  • task
  • role
 94. författare
  author
 95. ett våld
  violence
 96. förräderi
  • betrayal
  • treachery
  • treason
 97. utan like
  • unprecedented
  • unrivaled
 98. dagbok
  diary
 99. övergrepp
  • abuses
  • exesses
 100. vardagsmat
  • commonplace
  • (everyday food)
 101. flyta ihop
  • to flow into each other
  • merge
 102. en präst
  priest
 103. gudfruktig
  God fearing
 104. sannerligen
  verily
 105. ett läger
  camp
 106. bägare
  cup
 107. somna
  to fall asleep
 108. vilken
  which
 109. ävensom
  as well as
 110. ett grannskap
  neighborhood
 111. sova
  • to sleep
  • fall asleep
 112. en vattenkran
  water tap
 113. kylslagna
  chilly
 114. fritidshus
  holiday (weekend) house
 115. grina
  to cry
 116. surmulet
  sullenly
 117. förtjust
  • fond
  • delighted
 118. varmkorv
  hot dog
 119. det kvittar
  its all the same
 120. for sent
  too late
 121. upphov till
  give rise to
 122. varsin
  • respective
  • ie i varsin påse - in seperate (respective) bags
 123. en rotel
  • division
  • sector
 124. tamfågel
  • poultry
  • domestic poultry
 125. föda upp
  • uppföda
  • to rear
  • farm
  • breed
 126. fin tant
  • fine old lady
  • nice old lady
  • aunt
 127. händelser
  • events
  • goings-on
 128. ett undantag
  exception
 129. klipsk
  • cute
  • shrewd
 130. kom till saken
  get to the point
 131. stab
  staff
 132. förmånstaga
  beneficiary
 133. delvis
  • partially
  • in part
 134. för jävligt
  • sucks
  • its a bitch
 135. huk
  squatting
 136. lov
  • permission
  • -holidays
 137. läcka
  • to leak
  • escape
 138. sörjande
  grieving
 139. stryka över
  to cross out
 140. förstånd
  • sense
  • reason
  • understanding
 141. först  och  främst
  first of all
 142. allmänhet
  • in general
  • generally
  • as a rule
 143. framåt
  • ahead
  • along
 144. bevis
  proof
 145. en gärning
  • deed
  • action
 146. otäck
  • nasty
  • horrible
  • awful
 147. trög
  sluggish
 148. tröst
  • comfort
  • consolation
 149. en ax
  ear of corn
 150. en åker
  • arable land
  • field
 151. denna
  • detta
  • dessa
  • this
  • these
 152. igår  kväll
  yesterday evening
 153. i  förrgår
  day before yesterday
 154. förfärlig
  dreadful
 155. senast
  • last
  • latest
  • most recently
 156. en sekund
  second
 157. en hydda
  • hut
  • shack
 158. ålder
  age
 159. vänlig
  friendly
 160. ute
  out
 161. skrälla
  • to blare
  • rattle
  • crash
 162. tumla
  • to fall
  • tumble
 163. dåna
  to roar
 164. slicka
  to lick (your lips)
 165. skräckslagen
  terror-struck
 166. anstränga
  • to strain
  • tire
 167. på  sistone
  lately
 168. kika
  to peep
 169. skämt
  • joke
  • jest
 170. krok
  hook
 171. särk
  robe
 172. synpunkt
  viewpoint
 173. en refräng
  chorus
 174. nedstämd
  • downhearted
  • in the doldrums
  • depressed
 175. linka
  • to limp
  • hobble
 176. stormsteg
  leaps and bounds
 177. kunskap
  knowledge
 178. plikttrogen
  dutiful
 179. tjänsteman
  officer
 180. knäpp
  • wacky
  • barmy
  • cracked
 181. en torsk
  cod
 182. äntligen
  finally
 183. ett   ö
  island
 184. ett siden
  silk
 185. början
  beginning
 186. feg
  cowardly
 187. tomhänt
  empty handed
 188. locka
  • to entice
  • tempt
 189. en  rövare
  robber
 190. ett svek
  • treachery
  • deceit
 191. fint
  • feint
  • dodge
  • trick
 192. en köttfärs
  • hamburger
  • ground beef
 193. löna  sig
  to be worthwhile
 194. ett konserthus
  councert hall
 195. smeka
  • to caress
  • fondle
 196. blick
  • glance
  • glimpse
  • a look
 197. säkra
  to secure
 198. en rygg
  back
 199. en höft
  hip
 200. mer
  more
 201. en glädje
  joy
 202. jämväl
  • likewise
  • also
 203. sönder
  broken
 204. ett infall
  • a fancy
  • whim
  • idea
 205. tilltugg
  • snacks
  • appetizers
 206. en tvångstanke
  obsession
 207. vacklande
  • wavering
  • tottering
  • shaky
  • wobbly
 208. trångmål
  distress
 209. osvikliga
  unfaltering
 210. indicier
  evidence
 211. förbigående
  casually
 212. söla
  • to loiter
  • linger
  • dally
 213. en mångfald
  • diversity
  • plurality
  • complexity
 214. försumma
  • to neglect
  • be careless of
  • omit
 215. mållös
  speechless
 216. tillförlitliga
  reliable
 217. avyttra
  • to dispose of
  • sell
 218. förverkliga
  • to implement
  • realize
 219. en bur
  • cage
  • coop
  • crate
 220. gläfsande
  yappy
 221. endera
  either
 222. överge
  • to abandon
  • forsake
 223. förkunna
  • to proclaim
  • announce
  • declare
 224. felaktig
  • inaccurate
  • incorrect
 225. frodas
  • to flourish
  • thrive
 226. inpyrd
  reeking
 227. förhala
  to delay
 228. genskjuta
  to intercept
 229. fåntratt
  silly idiot
 230. vänskapliga
  amicable
 231. nonchalerade
  • ignored
  • neglected
 232. återspegla
  • to reflect
  • mirror
 233. skjuts
  • a ride
  • lift
 234. en styggelse
  • an abomination
  • i.e. Democrats
 235. band
  tape (video or audio)
 236. ävenledes
  • also
  • likewise
 237. gagnlös
  • useless
  • vain
 238. vilseleda
  • to mislead
  • misinform
 239. bakhåll
  ambush
 240. stämband
  vocal cord
 241. ett tum
  inch
 242. välanpassad
  well-adjusted
 243. polisonger
  sideburns
 244. människorov
  kidnapping
 245. störning
  • disturbance
  • interference
 246. tjena
  hey
 247. skrynklig
  wrinkled
 248. morot
  carrot
 249. åtagande
  • commitment
  • engagement
 250. invänta
  • to await
  • wait for
 251. i färd med
  in the process of
 252. drummel
  • lout
  • boob
 253. revansch
  comeback
 254. försvaga
  to weaken
 255. sudda
  to erase
 256. omvänt
  • vice versa
  • conversely
 257. avskräcka
  • to deter
  • discourage
 258. runtom
  • around
  • roundabout

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281017
Filename:
Torsdag-3-200
Updated:
2017-10-11 17:03:24
Tags:
Torsdag 200
Folders:

Description:
Torsdag-3-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview