Torsdag-3-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. käck
  • perky
  • dashing
  • jaunty
 2. förfogande
  • available
  • disposal
 3. obehagligt
  uncomfortable
 4. näsvis
  • impertinent
  • impudent
  • flippant
  • saucy
 5. gry
  • to dawn
  • break
  • grydde is past
 6. vapenfri
  unarmed
 7. sluka
  to devour
 8. lämplig
  • suitable
  • appropriate
 9. uppblåsbara
  inflatable
 10. ruskigt
  • terrible
  • terribly
  • awfully
 11. där
  there
 12. en nation
  nation
 13. en nyckel
  key
 14. en pojke
  boy
 15. en gata
  street
 16. en hund
  dog
 17. många
  many
 18. en höst
  autumn
 19. en fågel
  bird
 20. gammal
  old
 21. skrämma
  • to frighten
  • scare
 22. andedräkt
  breath
 23. ögonbryn
  eyebrow
 24. läpp
  lip
 25. snurra
  • to spin
  • twirl
  • turn
 26. en brud
  bride
 27. vapen
  weapon
 28. sprund
  • slit
  • opening
 29. närvaro
  presence
 30. en mage
  stomach
 31. kröka på allvar
  • drinking
  • boozing in earnest
 32. skänka
  • to give
  • donate
  • afford
  • bestow
 33. rattfylla
  DUI
 34. smutta
  to sip
 35. ett jordbruk
  • farming
  • agricultural
 36. återerövra
  • to recapture
  • reconquer
 37. tilldela
  • to assign
  • allot
  • allocate
 38. skulle tillgodose
  • would satisfy
  • cater for
 39. strömming
  herring
 40. lira
  to play
 41. innebörd
  • import
  • meaning
  • signification
 42. bräda
  • board
  • plank
 43. gå in på
  • to visit
  • go in to
 44. tjafs
  • fuss
  • crap
 45. en högtalare
  • speaker
  • loudspeaker
 46. bås
  • booth
  • cubicle
  • stall
 47. pansar
  armor
 48. umgås
  • to socialize
  • keep company
 49. förstärka
  • to enhance
  • fortify
  • strengthen
 50. sedvanliga
  normal
 51. en avtryckare
  trigger
 52. knall
  bang
 53. betraktare
  • viewer
  • observer
 54. inblandade
  involved
 55. smyg
  • sly
  • sneaky
 56. gnäll
  • whine
  • whining
 57. återstod
  • remaining
  • residue
 58. inte låtsas om
  • to ignore
  • take no notice of
 59. flätad
  braided
 60. läderrem
  leather strap
 61. angrepp
  an attack
 62. blåst
  • wind
  • gale
 63. chocka
  to shock
 64. störta
  • to overthrow
  • fall down
  • rush headlong
 65. fet
  • fat
  • stout
 66. en procent
  percent
 67. en senap
  mustard
 68. en sked
  spoon
 69. en människa
  • human
  • people
 70. ett nöje
  pleasure
 71. en riksdag
  parliament
 72. en vigsel
  • wedding
  • marriage
 73. rusa
  • to rush
  • dash
 74. buller
  • noise
  • din
  • racket
 75. leva
  to live
 76. gömma
  to hide
 77. drygt
  • fully
  • a full
 78. enda
  only
 79. stirra
  to stare
 80. skugga
  shade
 81. knappt
  • briefly
  • scarcely
  • narrowly
  • scantily
 82. sinne
  sense
 83. omvända
  • to convert
  • reverse
 84. stöna
  to groan
 85. utgift
  expense
 86. fjärrkontroll
  remote controll
 87. ansökan
  application
 88. framgå
  • to be clear
  • evident
 89. övergå
  it passes (is above) my comprehension
 90. försommar
  early summer
 91. stöld
  • theft
  • burglary
 92. ett meddelande
  a message
 93. uppgift
  • task
  • role
 94. författare
  author
 95. ett våld
  violence
 96. förräderi
  • betrayal
  • treachery
  • treason
 97. utan like
  • unprecedented
  • unrivaled
 98. dagbok
  diary
 99. övergrepp
  • abuses
  • exesses
 100. vardagsmat
  • commonplace
  • (everyday food)
 101. flyta ihop
  • to flow into each other
  • merge
 102. en präst
  priest
 103. gudfruktig
  God fearing
 104. sannerligen
  verily
 105. ett läger
  camp
 106. bägare
  cup
 107. somna
  to fall asleep
 108. vilken
  which
 109. ävensom
  as well as
 110. ett grannskap
  neighborhood
 111. sova
  • to sleep
  • fall asleep
 112. en vattenkran
  water tap
 113. sånt
  stuff
 114. kylslagna
  chilly
 115. fritidshus
  holiday (weekend) house
 116. grina
  to cry
 117. surmulet
  sullenly
 118. förtjust
  • fond
  • delighted
 119. varmkorv
  hot dog
 120. det kvittar
  its all the same
 121. for sent
  too late
 122. upphov till
  give rise to
 123. varsin
  • respective
  • ie i varsin påse - in seperate (respective) bags
 124. en rotel
  • division
  • sector
 125. tamfågel
  • poultry
  • domestic poultry
 126. föda upp
  • uppföda
  • to rear
  • farm
  • breed
 127. fin tant
  • fine old lady
  • nice old lady
  • aunt
 128. händelser
  • events
  • goings-on
 129. ett undantag
  exception
 130. klipsk
  • cute
  • shrewd
 131. kom till saken
  get to the point
 132. stab
  staff
 133. förmånstaga
  beneficiary
 134. delvis
  • partially
  • in part
 135. för jävligt
  • sucks
  • its a bitch
 136. huk
  squatting
 137. lov
  • permission
  • -holidays
 138. läcka
  • to leak
  • escape
 139. sörjande
  grieving
 140. stryka över
  to cross out
 141. förstånd
  • sense
  • reason
  • understanding
 142. först  och  främst
  first of all
 143. allmänhet
  • in general
  • generally
  • as a rule
 144. framåt
  • ahead
  • along
 145. bevis
  proof
 146. en gärning
  • deed
  • action
 147. otäck
  • nasty
  • horrible
  • awful
 148. trög
  sluggish
 149. tröst
  • comfort
  • consolation
 150. en ax
  ear of corn
 151. en åker
  • arable land
  • field
 152. denna
  • detta
  • dessa
  • this
  • these
 153. igår  kväll
  yesterday evening
 154. i  förrgår
  day before yesterday
 155. förfärlig
  dreadful
 156. senast
  • last
  • latest
  • most recently
 157. en sekund
  second
 158. en hydda
  • hut
  • shack
 159. ålder
  age
 160. vänlig
  friendly
 161. ute
  out
 162. skrälla
  • to blare
  • rattle
  • crash
 163. tumla
  • to fall
  • tumble
 164. dåna
  to roar
 165. slicka
  to lick (your lips)
 166. skräckslagen
  terror-struck
 167. anstränga
  • to strain
  • tire
 168. på  sistone
  lately
 169. kika
  to peep
 170. skämt
  • joke
  • jest
 171. krok
  hook
 172. särk
  robe
 173. synpunkt
  viewpoint
 174. en refräng
  chorus
 175. nedstämd
  • downhearted
  • in the doldrums
  • depressed
 176. linka
  • to limp
  • hobble
 177. stormsteg
  leaps and bounds
 178. kunskap
  knowledge
 179. plikttrogen
  dutiful
 180. tjänsteman
  officer
 181. knäpp
  • wacky
  • barmy
  • cracked
 182. en torsk
  cod
 183. äntligen
  finally
 184. ett   ö
  island
 185. ett siden
  silk
 186. början
  beginning
 187. feg
  cowardly
 188. tomhänt
  empty handed
 189. locka
  • to entice
  • tempt
 190. en  rövare
  robber
 191. ett svek
  • treachery
  • deceit
 192. fint
  • feint
  • dodge
  • trick
 193. en köttfärs
  • hamburger
  • ground beef
 194. löna  sig
  to be worthwhile
 195. ett konserthus
  councert hall
 196. smeka
  • to caress
  • fondle
 197. blick
  • glance
  • glimpse
  • a look
 198. säkra
  to secure
 199. en rygg
  back
 200. en höft
  hip
 201. mer
  more
 202. en glädje
  joy
 203. jämväl
  • likewise
  • also
 204. sönder
  broken
 205. ett infall
  • a fancy
  • whim
  • idea
 206. tilltugg
  • snacks
  • appetizers
 207. en tvångstanke
  obsession
 208. vacklande
  • wavering
  • tottering
  • shaky
  • wobbly
 209. trångmål
  distress
 210. osvikliga
  unfaltering
 211. indicier
  evidence
 212. förbigående
  casually
 213. söla
  • to loiter
  • linger
  • dally
 214. en mångfald
  • diversity
  • plurality
  • complexity
 215. försumma
  • to neglect
  • be careless of
  • omit
 216. mållös
  speechless
 217. tillförlitliga
  reliable
 218. avyttra
  • to dispose of
  • sell
 219. förverkliga
  • to implement
  • realize
 220. en bur
  • cage
  • coop
  • crate
 221. gläfsande
  yappy
 222. endera
  either
 223. överge
  • to abandon
  • forsake
 224. förkunna
  • to proclaim
  • announce
  • declare
 225. felaktig
  • inaccurate
  • incorrect
 226. frodas
  • to flourish
  • thrive
 227. inpyrd
  reeking
 228. förhala
  to delay
 229. genskjuta
  to intercept
 230. fåntratt
  silly idiot
 231. vänskapliga
  amicable
 232. nonchalerade
  • ignored
  • neglected
 233. återspegla
  • to reflect
  • mirror
 234. skjuts
  • a ride
  • lift
 235. en styggelse
  • an abomination
  • i.e. Democrats
 236. band
  tape (video or audio)
 237. ävenledes
  • also
  • likewise
 238. gagnlös
  • useless
  • vain
 239. vilseleda
  • to mislead
  • misinform
 240. bakhåll
  ambush
 241. stämband
  vocal cord
 242. ett tum
  inch
 243. välanpassad
  well-adjusted
 244. polisonger
  sideburns
 245. människorov
  kidnapping
 246. störning
  • disturbance
  • interference

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281017
Filename:
Torsdag-3-200
Updated:
2017-04-26 14:50:45
Tags:
Torsdag 200
Folders:

Description:
Torsdag-3-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview