Torsdag-2-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. ett fönster
  window
 2. ett problem
  problem
 3. nej
  no
 4. du
  you
 5. en flicka
  girl
 6. ett exempel
  example
 7. en fisk
  fish
 8. en sjukdom
  illness
 9. öknen
  desert
 10. ett äpple
  apple
 11. en skivspelare
  • turntable
  • record player
 12. vari
  wherein
 13. verkställande
  executive
 14. sluss
  • lock  dörrsluss- door lock
  • sluice
  • floodgate
 15. skuldmedvetet
  guiltily
 16. pytteliten
  • tiny little
  • weeny
 17. ett omslag
  • cover
  • book-jacket
  • wrapping
 18. med bud
  by hand
 19. en uppsägning
  termination
 20. passa sig noga
  • to watch out carefully
  • (be more careful)
 21. en svaghet
  weakness
 22. hej då
  goodbye
 23. en rörelse
  movement
 24. ett rum
  room
 25. ett lejon
  lion
 26. hur
  how
 27. en natt
  night
 28. en kompis
  • comrade
  • mate (slangy)
 29. i  fjol
  last year
 30. utefter
  • along
  • down
 31. ett stön
  • groan
  • moan
 32. tävla
  to compete
 33. dämped
  subdued
 34. en tallrik
  plate
 35. fesljummen
  piss luke warm
 36. prutta
  to fart
 37. berätta
  • to tell
  • relate
 38. en hungersnöd
  famine
 39. invånare
  inhabitant
 40. regera
  • to rule
  • govern
 41. stötta
  to prop
 42. drabbande
  poignant
 43. långvarig
  • prolonged
  • lengthy
 44. pamp
  • bigwig
  • tycoon
  • big cheese
 45. menande
  • knowingly
  • significant
  • meaning
 46. stränge
  stern
 47. fattiglapp
  pauper
 48. punga ut
  • to shell out
  • fork out
 49. brevinkast
  mail drop  (in a door)
 50. i övrigt
  otherwise
 51. väva
  to weave
 52. oskälig
  • irrational
  • unreasonable
 53. väl tilltagen
  • abundant
  • big- muscular or fat (in people)
 54. muntert
  • merrily
  • gaily
 55. virrpanna
  • scatterbrain
  • muddlehead
 56. nergrävd
  buried
 57. enbart
  • entirely
  • purely
  • solely
  • only
  • exclusively
 58. urklipp
  • klippings
  • cuttings
 59. avveckla
  • to wind up
  • discontinue
  • end
 60. inte  ett  dugg
  not a thing (not a drizzle)
 61. trofast
  • faithful
  • loyal
 62. följande
  • following
  • the next
 63. bitti
  early
 64. en fiende
  enemy
 65. spotta
  to spit
 66. synda
  to sin
 67. sägen
  • legend
  • myth
 68. föröka
  • to breed
  • propagate
  • multiply
 69. kvarbliven
  captivity
 70. böja
  • to bend
  • curve
 71. hela
  all
 72. jord
  earth
 73. land
  country
 74. edert
  • eder
  • your
 75. järn
  iron
 76. marmor
  marble
 77. snara
  trap
 78. öga
  eye
 79. falla
  to fall
 80. en förmån
  • benefit
  • favor
  • advantage
 81. överfall
  • assault
  • attack
 82. gala
  • to crow
  • yell
  • cuckoo
 83. spejare
  • reconnaissance
  • scout
 84. tränga
  • to press
  • drive
  • push
  • force
 85. guppa
  • to jolt
  • jog
  • bob
 86. klumpig
  • clumsy
  • awkward
 87. förlägen
  • embarrassed
  • shy
 88. förutspå
  to predict
 89. onekligen
  • undeniably
  • certainly
 90. snubbe
  dude
 91. som grädde på moset
  the icing on the cake
 92. med tanke på
  • given
  • (ie given what I know etc)
 93. spana
  • to scout
  • spy
  • search
 94. tänka efter
  • to think
  • consider
 95. tjatig
  • tedious
  • repetitive
 96. sankt
  • saint
  • St.
 97. en jakt
  • hunt
  • hunting
 98. tills vidare
  • for the time being
  • until further notice
 99. stukning
  • a sprain (wrist ankle etc etc)
  • spraining
  • wrenching
 100. en kram
  hug
 101. kära
  dear
 102. i  övermorgon
  day after tomorrow
 103. förut
  before
 104. hjärtlig
  sincere
 105. i  natt
  • last night
  • tonight
 106. hit
  here
 107. förra
  • last
  • former
 108. därifrån
  from there
 109. ett fjäll
  • mountain
  • scale  (weight)
 110. grosshandlarvilla
  • recreational home
  • summer home etc
 111. i allt väsentligt
  in essence
 112. kön
  • gender
  • sex
 113. kändis
  celebrity
 114. lindrigt
  mild
 115. sisådär
  so-so
 116. arbetsgivare
  employer
 117. träff
  • a result
  • hit
 118. förflyttning
  • movement
  • removal
  • transfer
  • displacement
 119. dödlighet
  • mortality
  • fatality
 120. besökstid
  appointment
 121. krångligare
  complicated
 122. dammtorka
  to dust
 123. sträv
  • rough
  • harsh
  • coarse
 124. våldsam
  • violent
  • fierce
 125. uppskrämd
  startled
 126. ett soffbord
  coffee table
 127. tillsyn
  • supervision
  • oversight
 128. avvägning
  a balance
 129. förfölja
  • to persecute
  • dog
  • pursue
  • haunt
 130. före
  before
 131. härifrån
  from here
 132. några
  • couple
  • a few
 133. nästa
  next
 134. en veckodag
  weekday
 135. en vår
  spring
 136. i  eftermiddag
  this afternoon
 137. följa  med
  • to accompany
  • go along with
 138. i  morgon bitti
  tomorrow morning
 139. en hälsning
  greeting
 140. bevaka
  • to guard
  • watch
  • monitor
 141. noggrant
  carefully
 142. enstaka
  • single
  • isolated
  • stray
 143. ett motljus
  backlight
 144. vindpust
  gust
 145. handflatan
  palm
 146. synfäl
  field of view
 147. sväva
  to float
 148. berusa
  • to intoxicate
  • (adj form- berusande intoxicatingly)
 149. spränga
  • to blast
  • blow-up
  • sprängas- burst
 150. risgryn
  rice
 151. hagla
  to hail
 152. bygga
  to build
 153. dråp
  • homicide
  • manslaughter
 154. flyta
  to float
 155. begagnad
  • second hand
  • used
 156. betyda
  • to mean
  • be important
 157. förvisso
  certainly
 158. aktad
  respected
 159. duga
  • to serve
  • to fit
  • do
 160. en störtesten
  stumbling block
 161. sändra
  to send
 162. en ovän
  enemy
 163. jämte
  • in addition to
  • together with
 164. bevisa
  to prove
 165. närhelst
  whenever
 166. en kommun
  • municipality
  • rural district
 167. ett förråd
  • store
  • stock
  • supply
 168. standig
  • continuous
  • constant
 169. fåfäng
  vain
 170. konsekvenserna
  impact
 171. fjäder
  feather
 172. ombyten
  change of clothes
 173. tuffa
  tough
 174. spets
  • tip
  • peak
  • lace
 175. stötta emot
  • bump against
  • support
 176. en dvala
  • dormancy
  • stupor
 177. utrustning
  equipment
 178. omständigheter
  circumstances
 179. hemskt
  • ever so
  • awefully
  • tack så hemskt mycket-  thanks so very much
 180. ung
  young
 181. tala
  to speak
 182. ett apotek
  pharmacy
 183. som
  • who
  • which
 184. en dotter
  daughter
 185. också
  also
 186. en påsk
  Easter
 187. ny
  new
 188. att
  that
 189. ej
  no (in signs notices)
 190. presenning
  tarpaulin
 191. svamla
  • to waffle
  • ramble
  • twaddle
 192. hjärnspöke
  • bogeyman
  • "brain ghost"
 193. inspärrad
  incarcerated
 194. inledas
  to initiate
 195. olovlig
  • unlawful
  • illicit
 196. beräkna
  • to calculate
  • estimate
 197. isterband
  • pork sausage
  • smoked sausage
 198. skumgummi
  • foam
  • foam rubber
 199. vad spelar det för roll
  what does it matter
 200. härpå
  • after this
  • then
 201. ett synsätt
  • approach
  • outlook
 202. jämställa
  • to equate
  • parallel
 203. en kypare
  waiter
 204. misslynt
  • displeased
  • out of humor
 205. slafsig
  sloppy
 206. hursomhelst
  anyway
 207. tillfällig
  • temporary
  • occasional
 208. hänglås
  padlock
 209. på ort och ställe
  on the spot
 210. finurligt
  • shrewdly
  • clever
 211. vimla
  • to swarm
  • teem
 212. ovidkommande
  • irrelevant
  • extraneous
 213. tina
  • to thaw
  • melt
 214. en stolpe
  • post
  • pillar
 215. en fjäril
  butterfly
 216. en rysning
  a shiver
 217. förinta
  • to destroy
  • annihilate
 218. klurig
  tricky
 219. dilla
  • to talk nonsense
  • babble
 220. utforma
  to design
 221. uppskjuta
  to postpone
 222. åsyfta
  to intend
 223. underkastelse
  • submission
  • subjection
 224. gångna
  past
 225. snuskhummer
  dirty old man
 226. obestridlig
  undeniable
 227. andäktigt
  • devoutly
  • attentively
 228. allena
  alone
 229. ihopvikt
  folded
 230. ogiltigt
  • void
  • invalid
 231. (det fanns)  in get skäl till
  (there is) no reason to (why)
 232. handpenning
  • down payment
  • deposit
 233. oövervinnerlig
  invincible
 234. tidvis
  at times
 235. fjärran
  • distance
  • far
 236. ett innertak
  ceiling
 237. uppsåtlig
  • intentional
  • malicious
  • premeditated
 238. krås
  • frill
  • ruffle
 239. bebåda
  • to announce
  • herald
 240. betagen
  • overcome
  • enamored
 241. krav
  • demand
  • claim
  • requirement
 242. reträttväg
  retreat
 243. kruttorr
  bone dry
 244. bördig
  fertile,  fruitful
 245. tråckla sig
  to trickle
 246. en lovord
  praise

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281018
Filename:
Torsdag-2-200
Updated:
2017-04-19 14:35:46
Tags:
Torsdag 200
Folders:

Description:
Torsdag-2-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview