Torsdag-2-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. ett fönster
  window
 2. ett problem
  problem
 3. nej
  no
 4. du
  you
 5. en flicka
  girl
 6. ett exempel
  example
 7. en fisk
  fish
 8. en sjukdom
  illness
 9. öknen
  desert
 10. ett äpple
  apple
 11. en skivspelare
  • turntable
  • record player
 12. vari
  wherein
 13. verkställande
  executive
 14. sluss
  • lock  dörrsluss- door lock
  • sluice
  • floodgate
 15. skuldmedvetet
  guiltily
 16. pytteliten
  • tiny little
  • weeny
 17. ett omslag
  • cover
  • book-jacket
  • wrapping
 18. med bud
  by hand
 19. en uppsägning
  termination
 20. passa sig noga
  • to watch out carefully
  • (be more careful)
 21. en svaghet
  weakness
 22. hej då
  goodbye
 23. en rörelse
  movement
 24. ett rum
  room
 25. ett lejon
  lion
 26. hur
  how
 27. en natt
  night
 28. en kompis
  • comrade
  • mate (slangy)
 29. i  fjol
  last year
 30. utefter
  • along
  • down
 31. ett stön
  • groan
  • moan
 32. tävla
  to compete
 33. dämped
  subdued
 34. en tallrik
  plate
 35. fesljummen
  piss luke warm
 36. prutta
  to fart
 37. berätta
  • to tell
  • relate
 38. en hungersnöd
  famine
 39. invånare
  inhabitant
 40. regera
  • to rule
  • govern
 41. stötta
  to prop
 42. drabbande
  poignant
 43. långvarig
  • prolonged
  • lengthy
 44. pamp
  • bigwig
  • tycoon
  • big cheese
 45. menande
  • knowingly
  • significant
  • meaning
 46. stränge
  stern
 47. fattiglapp
  pauper
 48. punga ut
  • to shell out
  • fork out
 49. brevinkast
  mail drop  (in a door)
 50. i övrigt
  otherwise
 51. väva
  to weave
 52. oskälig
  • irrational
  • unreasonable
 53. väl tilltagen
  • abundant
  • big- muscular or fat (in people)
 54. muntert
  • merrily
  • gaily
 55. virrpanna
  • scatterbrain
  • muddlehead
 56. nergrävd
  buried
 57. enbart
  • entirely
  • purely
  • solely
  • only
  • exclusively
 58. urklipp
  • klippings
  • cuttings
 59. avveckla
  • to wind up
  • discontinue
  • end
 60. inte  ett  dugg
  not a thing (not a drizzle)
 61. trofast
  • faithful
  • loyal
 62. följande
  • following
  • the next
 63. bitti
  early
 64. en fiende
  enemy
 65. spotta
  to spit
 66. synda
  to sin
 67. sägen
  • legend
  • myth
 68. föröka
  • to breed
  • propagate
  • multiply
 69. kvarbliven
  captivity
 70. böja
  • to bend
  • curve
 71. hela
  all
 72. jord
  earth
 73. land
  country
 74. edert
  • eder
  • your
 75. järn
  iron
 76. marmor
  marble
 77. snara
  trap
 78. öga
  eye
 79. falla
  to fall
 80. en förmån
  • benefit
  • favor
  • advantage
 81. överfall
  • assault
  • attack
 82. gala
  • to crow
  • yell
  • cuckoo
 83. spejare
  • reconnaissance
  • scout
 84. tränga
  • to press
  • drive
  • push
  • force
 85. guppa
  • to jolt
  • jog
  • bob
 86. klumpig
  • clumsy
  • awkward
 87. förlägen
  • embarrassed
  • shy
 88. förutspå
  to predict
 89. onekligen
  • undeniably
  • certainly
 90. snubbe
  dude
 91. som grädde på moset
  the icing on the cake
 92. med tanke på
  • given
  • (ie given what I know etc)
 93. spana
  • to scout
  • spy
  • search
 94. tänka efter
  • to think
  • consider
 95. tjatig
  • tedious
  • repetitive
 96. sankt
  • saint
  • St.
 97. en jakt
  • hunt
  • hunting
 98. tills vidare
  • for the time being
  • until further notice
 99. stukning
  • a sprain (wrist ankle etc etc)
  • spraining
  • wrenching
 100. en kram
  hug
 101. kära
  dear
 102. i  övermorgon
  day after tomorrow
 103. förut
  before
 104. hjärtlig
  sincere
 105. i  natt
  • last night
  • tonight
 106. hit
  here
 107. förra
  • last
  • former
 108. därifrån
  from there
 109. ett fjäll
  • mountain
  • scale  (weight)
 110. i allt väsentligt
  in essence
 111. kön
  • gender
  • sex
 112. kändis
  celebrity
 113. lindrigt
  mild
 114. sisådär
  so-so
 115. arbetsgivare
  employer
 116. träff
  • a result
  • hit
 117. förflyttning
  • movement
  • removal
  • transfer
  • displacement
 118. dödlighet
  • mortality
  • fatality
 119. besökstid
  appointment
 120. krångligare
  complicated
 121. dammtorka
  to dust
 122. sträv
  • rough
  • harsh
  • coarse
 123. våldsam
  • violent
  • fierce
 124. uppskrämd
  startled
 125. ett soffbord
  coffee table
 126. tillsyn
  • supervision
  • oversight
 127. avvägning
  a balance
 128. förfölja
  • to persecute
  • dog
  • pursue
  • haunt
 129. före
  before
 130. härifrån
  from here
 131. några
  • couple
  • a few
 132. nästa
  next
 133. en veckodag
  weekday
 134. en vår
  spring
 135. i  eftermiddag
  this afternoon
 136. följa  med
  • to accompany
  • go along with
 137. i  morgon bitti
  tomorrow morning
 138. en hälsning
  greeting
 139. bevaka
  • to guard
  • watch
  • monitor
 140. noggrant
  carefully
 141. enstaka
  • single
  • isolated
  • stray
 142. ett motljus
  backlight
 143. vindpust
  gust
 144. handflatan
  palm
 145. synfäl
  field of view
 146. sväva
  to float
 147. berusa
  • to intoxicate
  • (adj form- berusande intoxicatingly)
 148. spränga
  • to blast
  • blow-up
  • sprängas- burst
 149. risgryn
  rice
 150. hagla
  to hail
 151. bygga
  to build
 152. dråp
  • homicide
  • manslaughter
 153. flyta
  to float
 154. begagnad
  • second hand
  • used
 155. betyda
  • to mean
  • be important
 156. förvisso
  certainly
 157. aktad
  respected
 158. duga
  • to serve
  • to fit
  • do
 159. en störtesten
  stumbling block
 160. sändra
  to send
 161. en ovän
  enemy
 162. jämte
  • in addition to
  • together with
 163. bevisa
  to prove
 164. närhelst
  whenever
 165. en kommun
  • municipality
  • rural district
 166. ett förråd
  • store
  • stock
  • supply
 167. standig
  • continuous
  • constant
 168. fåfäng
  vain
 169. konsekvenserna
  impact
 170. fjäder
  feather
 171. ombyten
  change of clothes
 172. tuffa
  tough
 173. spets
  • tip
  • peak
  • lace
 174. stötta emot
  • bump against
  • support
 175. en dvala
  • dormancy
  • stupor
 176. utrustning
  equipment
 177. omständigheter
  circumstances
 178. hemskt
  • ever so
  • awefully
  • tack så hemskt mycket-  thanks so very much
 179. ung
  young
 180. tala
  to speak
 181. ett apotek
  pharmacy
 182. som
  • who
  • which
 183. en dotter
  daughter
 184. också
  also
 185. en påsk
  Easter
 186. ny
  new
 187. att
  that
 188. ej
  no (in signs notices)
 189. presenning
  tarpaulin
 190. svamla
  • to waffle
  • ramble
  • twaddle
 191. hjärnspöke
  • bogeyman
  • "brain ghost"
 192. inspärrad
  incarcerated
 193. inledas
  to initiate
 194. olovlig
  • unlawful
  • illicit
 195. beräkna
  • to calculate
  • estimate
 196. isterband
  • pork sausage
  • smoked sausage
 197. skumgummi
  • foam
  • foam rubber
 198. vad spelar det för roll
  what does it matter
 199. härpå
  • after this
  • then
 200. ett synsätt
  • approach
  • outlook
 201. jämställa
  • to equate
  • parallel
 202. en kypare
  waiter
 203. misslynt
  • displeased
  • out of humor
 204. slafsig
  sloppy
 205. hursomhelst
  anyway
 206. tillfällig
  • temporary
  • occasional
 207. hänglås
  padlock
 208. på ort och ställe
  on the spot
 209. finurligt
  • shrewdly
  • clever
 210. vimla
  • to swarm
  • teem
 211. ovidkommande
  • irrelevant
  • extraneous
 212. tina
  • to thaw
  • melt
 213. en stolpe
  • post
  • pillar
 214. en fjäril
  butterfly
 215. en rysning
  a shiver
 216. förinta
  • to destroy
  • annihilate
 217. klurig
  tricky
 218. dilla
  • to talk nonsense
  • babble
 219. utforma
  to design
 220. uppskjuta
  to postpone
 221. åsyfta
  to intend
 222. underkastelse
  • submission
  • subjection
 223. gångna
  past
 224. snuskhummer
  dirty old man
 225. obestridlig
  undeniable
 226. andäktigt
  • devoutly
  • attentively
 227. allena
  alone
 228. ihopvikt
  folded
 229. ogiltigt
  • void
  • invalid
 230. (det fanns)  in get skäl till
  (there is) no reason to (why)
 231. handpenning
  • down payment
  • deposit
 232. oövervinnerlig
  invincible
 233. tidvis
  at times
 234. fjärran
  • distance
  • far
 235. ett innertak
  ceiling
 236. uppsåtlig
  • intentional
  • malicious
  • premeditated
 237. krås
  • frill
  • ruffle
 238. bebåda
  • to announce
  • herald
 239. betagen
  • overcome
  • enamored
 240. krav
  • demand
  • claim
  • requirement
 241. reträttväg
  retreat
 242. kruttorr
  bone dry
 243. bördig
  • fertile
  • fruitful
 244. tråckla sig
  to trickle
 245. en lovord
  praise
 246. fulltalig
  • complete
  • full complement
 247. oinskränkta
  unlimited
 248. odräglig
  • unbearable
  • intolerable
 249. hyssja
  • to hush
  • to shush
 250. lomhört
  hard of hearing
 251. späd
  • young
  • tender
  • delicate
 252. hala
  • to tug
  • haul
 253. tjura
  • to mope
  • sulk
 254. kvot
  quota
 255. långrandig
  • tedious
  • lengthy
 256. Milda makter
  Holy Moly
 257. värva
  • to recruit
  • enroll
  • solicit
 258. fastslå
  • to establish
  • state
  • settle

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281018
Filename:
Torsdag-2-200
Updated:
2017-10-04 16:05:51
Tags:
Torsdag 200
Folders:

Description:
Torsdag-2-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview