Fredag-1-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. ljum
  lukeward
 2. utomordentligt
  extraordinary
 3. rykte
  • report
  • rumor
  • reputation
 4. förakta
  to despise
 5. dela
  • to share
  • divide
 6. påstådd
  alleged
 7. tydlig
  • plain
  • clear
 8. ursprung
  origin
 9. översättning
  translation
 10. nämna
  to mention
 11. godingar
  oldies (music)
 12. godtrogen
  gullible
 13. innehav
  • possesion
  • holding
 14. ihärdig
  • persistant
  • tenacious
  • dogged
 15. vidräkning
  indictment
 16. böjelse
  • inclination
  • liking
  • addiction
 17. ange
  • to signify
  • indicate
  • designate
 18. förtegen
  • reticent
  • secret
  • tight-lipped
 19. avledande
  diversion
 20. antyda
  • to suggest
  • imply
 21. glömma
  to forget
 22. en sko
  shoe
 23. en klänning
  a dress
 24. röka
  to smoke
 25. en regnrock
  raincoat
 26. en storlek
  size
 27. strumpbyxor
  • tights
  • stockings
 28. en krona
  crown
 29. en strumpa
  sock
 30. passa till
  to match
 31. framför
  in front of
 32. sparka
  to kick
 33. en operation
  operation
 34. Kristus
  Christ
 35. däremot
  on the other hand
 36. en eld
  fire
 37. en blankett
  form
 38. en gäst
  guest
 39. en flaska
  bottle
 40. jämföra
  to compare
 41. fläckvis
  • patchy
  • in spots
 42. övertala
  to persuade
 43. för övrigt
  • moreover
  • besides
 44. sticka iväg
  to run off
 45. en slanga
  a hose
 46. hämnden
  • revenge
  • vengence
 47. en gärningsman
  • offender
  • perpetrator
 48. skilsmässa
  • divorce
  • separation
 49. viktigare
  • important
  • major
 50. omgivningarna
  surroundings
 51. redskap
  • tool
  • utensil
  • equipment
 52. invid
  • by
  • alongside
  • close to
 53. uträtta
  • to do
  • perform
  • carry out
 54. avväpna
  • to disarm
  • (disarmingly)
 55. råna
  to rob
 56. förare
  driver
 57. en uppfart
  driveway
 58. uppmaning
  urgent request
 59. vikbar
  foldable
 60. kål
  • Göra  kål  på
  • cabbage
  • to nearly kill
 61. ett torka
  drought
 62. förvåna
  • to surprise
  • amaze
  • astonish
 63. spänd
  stretched
 64. fästman
  fiancé
 65. väldigt
  very
 66. kräva
  • to demand
  • call or
 67. omedelbar
  • immediate
  • direct
 68. gunga
  to swing
 69. skämd
  rotten
 70. axel
  shoulder
 71. en överrock
  overcoat
 72. älska
  to love
 73. visa
  to show
 74. tända
  to light
 75. sätta sig
  to sit down
 76. mycket
  much
 77. en kvalitet
  quality
 78. avsky
  to detest
 79. en påse
  bag
 80. byta
  • to change
  • exchange
 81. enstavigt
  monosyllabic
 82. härnäst
  next
 83. förnuft
  • sense
  • reason
 84. darrig
  • shaky
  • trembling
 85. grundligt
  • thoroughly
  • in detail
 86. planlöst
  • aimlessly
  • wild
 87. ett mål
  • case (legal)
  • goal
  • target
  • aim
 88. en åklagare
  • prosecutor
  • accuser
 89. en rumpa
  • bum
  • butt
 90. förnöja
  • to please
  • gratify
  • entertain
 91. bödel
  executioner
 92. motparten
  counterpart
 93. funka
  to work out (things worked out)
 94. ett och annat
  • a thing or two
  • this and that
 95. ingifta
  by marriage (family relations)
 96. rån
  • robbery
  • mugging
  • robbery with violence
 97. sedelklämma
  money clip
 98. ett blask
  dishwater
 99. i tillvaron
  in life
 100. ett fotfäste
  • foothold
  • footing
 101. dylik
  • of that sort
  • the like
 102. uppfinna
  to invent
 103. särskild
  special
 104. en burk
  • tin
  • can
 105. inklusive
  including
 106. en grund
  • reason
  • basis
 107. slå  ihjäl
  to kill
 108. allihopa
  • all
  • the whole lot
 109. blåna
  to go blue
 110. vakna
  to wake
 111. sträcka
  to stretch
 112. gumma
  • old woman
  • min lilla gumma
 113. mumla
  to mumble
 114. knä
  knee
 115. borra
  • to drill
  • bore
 116. en grop
  • pit
  • hollow
  • hole
 117. överväga
  to consider
 118. överhuvudtaget
  • on the whole
  • at all
 119. undervisning
  • instruction
  • teaching
 120. sur
  sour
 121. skymd
  obscured
 122. vrå
  • corner
  • nook
 123. varelse
  • being
  • creature
 124. häx
  witch
 125. vallmo
  poppy
 126. det där med
  the thing with
 127. missriktad
  • misguided
  • misapplied
 128. en dosa
  • box
  • cannister
 129. sjukvårdsbiträde
  • hospital orderly
  • assistant nurse
 130. käpp
  cane (for walking)
 131. känna sig
  to feel
 132. en expedit
  shop assistant
 133. följa
  to follow
 134. en restaurang
  restaurant
 135. supa
  to drink alcohol
 136. bero
  to depend
 137. möta
  to meet
 138. svart
  black
 139. känna
  to know (people places)
 140. smutsig
  dirty
 141. vädra
  • to sniff
  • smell
  • scent
 142. en faktura
  • invoice
  • bill
 143. ansenlig
  • considerable
  • substantial
 144. huggsexa
  shambles
 145. uthärdligt
  bearable
 146. maskering
  • camoflage
  • disquise
 147. ett nackskinn
  • scruff
  • back of the neck
 148. anropa
  • to call
  • invoke
 149. doftande
  fragrant
 150. medvetet
  • consiously
  • deliberately
 151. långsam
  • slow
  • gradual
 152. ivrig
  • eager
  • keen
 153. skaka
  to shake
 154. strimma
  • to streak
  • stripe
 155. en snyftning
  sob
 156. högljudd
  • loud
  • loudmouthed
 157. gråtfärdig
  edge of crying
 158. en chans
  chance
 159. jösses
  • Good God!
  • Im blowed!
 160. avvaktande
  • cautious
  • playing a wait and see game
 161. tyckas
  to seem
 162. blekna
  to grow pale
 163. dränka
  to drown something
 164. ljus
  • light
  • candle
 165. rolig
  • entertaining
  • fun
 166. vidare
  further
 167. en å
  river
 168. en trappa
  stairs
 169. ett sovrum
  bedroom
 170. höger
  right
 171. leta  (efter)
  • to search
  • look
 172. vilse
  lost
 173. en backe
  • slope
  • hill
 174. packa
  to pack
 175. blåsig
  windy
 176. segla
  to sail
 177. tälta
  to tent
 178. badbyxor
  bathingsuit
 179. hyra
  • to hire
  • rent
 180. en köksbänk
  kitchen counter
 181. kväva
  • to choke
  • suffocate
  • smother
 182. skålla
  to scald
 183. begränsa
  • to limit
  • restrict
  • border
 184. haja till
  to be startled
 185. fukta
  • to moisten
  • wet
 186. en snålblåst
  biting wind
 187. hyresvärd
  landlord
 188. fastighet
  property
 189. barnvakt
  babysitting
 190. en kartong
  • carton
  • cardboard box
 191. ultrarapid
  slow motion
 192. en upplevelse
  experience
 193. bäst
  best
 194. genast
  at once
 195. röd
  red
 196. stänga av
  • to turn off
  • switch off
 197. passa
  to fit
 198. en mössa
  cap
 199. grå
  gray
 200. kolla
  to check
 201. stjärna
  star
 202. heller
  either
 203. sjuda
  • to seethe
  • boil
  • simmer
 204. frivillig
  voluntary
 205. genmälde
  replied
 206. Än sen då?
  so what?
 207. håna
  • to taunt
  • sneer
  • mock
  • deride
 208. snarlik
  similar
 209. en trängsel
  • crowd
  • throng
 210. sävlig
  • leisurely
  • slow
 211. förvara
  • to store
  • keep
  • deposit
  • protect
 212. unken
  • stale
  • musty
 213. återge
  • to reproduce
  • render
 214. mana
  • to exhort
  • incite
  • urge
 215. en här
  an army
 216. i korthet
  • briefly
  • in a nutshell
 217. pålitlig
  reliable
 218. bönfallande
  • beseeching
  • pleading
 219. stig
  • path
  • way
 220. tillgiven
  • affectionate
  • devoted
  • loving
 221. slutta
  • to slope
  • incline
  • decline
 222. stofil
  • fogey
  • fogy
 223. valkig
  callous
 224. förstärkning
  • reinforcement
  • strengthening
 225. gåtfull
  • enigmatic
  • mysterious
  • puzzling
 226. tvätthall
  car wash
 227. nit
  • zeal
  • ardor
 228. en rännil
  • a trickle
  • runlet
 229. bölja
  • to billow
  • wave
  • undulate
 230. självömkan
  self-pity
 231. synsk
  psychic
 232. uppräkning
  enumeration
 233. stativ
  • stand
  • tripod
 234. fjollig
  • foolish
  • silly
 235. svepskäl
  • excuse
  • subterfuge
  • blind
 236. pannlapp
  oven mitt
 237. rättframhet
  directness
 238. mittför
  opposite
 239. en piccolo
  bellhop
 240. kry
  • hearty
  • well
  • fit
 241. vilset
  disoriented
 242. snäsig
  • curt
  • snappish
 243. ett samfund
  • society
  • community
 244. en harm
  • resentment
  • indignation
 245. skrivplatta
  clipboard
 246. övergående
  • transient
  • passing
 247. viloläge
  hibernation
 248. en förmåga
  • ability
  • talent
  • capacity
 249. smårätter
  hors d'oeuvre
 250. förbindlig
  • affable
  • courteous
  • obliging
 251. jättehäftig
  really great
 252. pistage
  pistachio
 253. giltig
  • valid
  • current
  • effective
 254. givakt
  attention!
 255. skyndsamt
  promptly
 256. renodla
  to streamline
 257. outplånlig
  indelible
 258. strama upp
  to tighten

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281020
Filename:
Fredag-1-200
Updated:
2017-10-26 16:15:26
Tags:
Fredag 200
Folders:

Description:
Fredag-1-200
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview