Fredag-2-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. krångla
  • to make a fuss
  • difficulties
 2. ägodel
  piece of property
 3. utmattad
  exhausted
 4. helt
  completely
 5. drabba
  • to hit
  • strike
  • affect
 6. bäva
  • to shake
  • quake
  • jordbävning-earthquake
 7. sy
  to sew
 8. jättebra
  really good
 9. i morse
  this morning
 10. en biljett
  ticket
 11. vänster
  left
 12. en ägare
  owner
 13. en trafik
  traffic
 14. sätta igång
  • to start
  • get going
 15. en konserv
  tinned or bottled food
 16. styck
  piece
 17. omkring
  • about
  • around
 18. nästan
  almost
 19. synas
  to appear
 20. ljusna
  to grow light
 21. Hur  i  all  sin  dar
  • Hur  i  allsindar
  • How in the world
  • etc
 22. port
  • street door
  • front door
  • gate
  • gateway
 23. ena
  • to unite
  • unify
 24. ena sig
  to agree
 25. värd
  • host
  • landlord
 26. belevad
  • well bred
  • courteous
 27. skinka
  • ham
  • (on body) buttock
 28. en  aning
  • feeling
  • notion
  • idea
 29. besvära
  • to trouble
  • bother
 30. mystisk
  • mysterious
  • mystic
 31. hävda
  • to assert
  • claim
  • maintain
  • argue
 32. bli av
  • to get rid of
  • lose
 33. indragen
  retracted
 34. oskyldig
  innocent
 35. blotta
  • to expose
  • disclose
  • make bare
 36. matoset
  odors
 37. kväljningar
  nausea
 38. grytlock
  pot lids
 39. fortskred
  progressed
 40. blygsam
  modest
 41. upptänkliga
  imaginable
 42. uppgiftslämna
  informant
 43. hämningslös
  uninhibited
 44. innerst
  deep
 45. riktning
  • direction
  • tendency
 46. smulor
  crumbs
 47. överdriva
  to exaggerate
 48. en räv
  fox
 49. villkor
  • terms
  • conditions
 50. båglösa
  rimless
 51. sönderfallande
  • crumbling
  • disintegrating
  • decaying
 52. egenhet
  • peculiarity
  • kink
  • idiosyncrasy
 53. lekamen
  • flesh
  • body
 54. beklaga
  • to regret
  • lament
  • feel sorry
 55. trogna
  faithful
 56. ett valv
  • an arch
  • vault
 57. välkammad
  well groomed
 58. vare sig
  • either
  • whether
 59. en målsägande
  the plaintiff
 60. ett ansikte
  face
 61. teckning
  • drawing
  • sketch
  • subscription
 62. strålande
  brilliant
 63. färge
  color
 64. humor
  humor
 65. humör
  temper
 66. Det går säkert bra
  that will be certainly all right
 67. Går det bra
  is it ok
 68. stadig
  • stable
  • steady
 69. lokal
  • premises
  • room
  • adj
  • local
 70. skynda sig
  to hurry
 71. en hatt
  hat
 72. kläder
  clothes
 73. så snart (som)
  as soon as
 74. en skjorta
  shirt
 75. lägga sig
  • to lie down
  • go to bed
 76. en kopp
  cup
 77. gul
  yellow
 78. en blus
  blouse
 79. raka sig
  to shave
 80. sopor
  • garbage
  • refuse
 81. dammsuga
  to vaccum
 82. städa
  • to tidy
  • clean
 83. en dusch
  shower
 84. ett badkar
  bathtub
 85. ett handfat
  hand basin
 86. sur
  sour
 87. sött
  sweet
 88. kryddstark
  spicy
 89. en målning
  painting
 90. konstatera
  • to state
  • confirm
  • establish
 91. ersätta
  to replace
 92. svårighet
  • difficulty
  • hardship
  • trouble
 93. knapra
  to nibble
 94. lägga ner
  • to shut down
  • close
  • discontinue
 95. tingsrätt
  • Crown Court
  • (district court)
 96. en folkhop
  mob
 97. försvarare
  • defender
  • (legal defender)
  • pleader
  • guardian
 98. helgen
  weekend
 99. vaxa
  to wax
 100. yr
  • dizzy
  • giddy
  • light-headed
 101. ordagrant
  verbatim
 102. fysisk
  • physical
  • bodily
 103. ett väntrum
  waiting room
 104. gassa
  to blaze (like the sun blazed)
 105. köpman
  merchant
 106. varukorg
  (shopping) cart
 107. oförstående
  uncomprehending
 108. utropa
  • to exclaim
  • proclaim
 109. fröjd
  delight
 110. inställa sig
  to appear
 111. en förening
  association
 112. försoning
  • reconciliation
  • atonement
 113. utgå från
  • to base
  • to work on
  • (assume)
 114. förbryllande
  • puzzling
  • confusing
 115. uppsittning
  All aboard!
 116. sugen
  • peckish
  • craving
 117. hampa
  to turn out
 118. tillvarata
  • to look after
  • take charge of
 119. avmätt
  • reserved
  • measured
  • distant
 120. avbilda
  • to depict
  • picture
  • respresent
 121. instämmande
  • assent
  • concurrance
 122. utmaning
  • challenge
  • challenging
  • defiance
 123. förses
  fitted
 124. bikta
  to confess
 125. rycka på
  to shrug
 126. varv
  • a turn
  • lap
  • circuit
  • revolution
 127. omvänd
  reverse
 128. tidsföljd
  chronology
 129. undantag
  exception
 130. läsk
  soft drink
 131. mottagande
  reception
 132. flöda
  • to flow
  • stream
  • pour
 133. ratt
  • wheel
  • steering wheel
 134. plånbok
  wallet
 135. ingravera
  to engrave
 136. obegriplig
  • incomprehensible
  • unintelligible
 137. ett brott
  • 1 fracture
  • break
  • 2 crime
  • offense
  • violation
 138. koka
  • to boil
  • to stew
 139. till  råga  på  allt
  • to crown it all
  • on top of it all
 140. uppskatta
  to appreciate
 141. en människa
  • person
  • human
 142. innan dess
  before then
 143. gulna
  to go yellow
 144. verka
  • to seem
  • give the impression
 145. ett vardagsrum
  family room
 146. trivas
  • to feel at home
  • like it
 147. alltför
  all too
 148. en uppfinning
  invention
 149. lyckas
  to succeed
 150. en träningssko
  sneaker
 151. fattig
  poor
 152. ske
  to happen
 153. grön
  green
 154. i all fall
  in any case
 155. hjälpa
  to help
 156. gifta sig
  to get married
 157. stänga
  to close
 158. ett kafe
  cafe
 159. ha råd att
  to be able to afford
 160. dålig
  • bad
  • dålig    sämre   sämst
 161. De gör inget
  It was nothing  (used after förlåt)
 162. svara
  to answer
 163. nötkött
  beef
 164. anställd
  employed
 165. hämta
  to fetch
 166. ta med
  to take  (just like ta)
 167. en chef
  • boss
  • head
  • director
 168. Vad arbetar du med
  What do you do
 169. tidigare
  earlier
 170. tokstolle
  • nuts
  • jerk
  • looney
 171. fralla
  roll (bun)
 172. assiett
  small plate
 173. forska
  • to search
  • do research
 174. en utstrysel
  outfit (clothes)
 175. vältra  sig  i
  to wallow in
 176. bakåt
  backwards
 177. gapskratta
  to roar with laughter
 178. men  snälla du
  but my dear
 179. uppröra
  • to shock
  • revolt
 180. snorunge
  • brat
  • snotty kid
 181. morsa
  mom
 182. ett tidningsbud
  (news) paperboy
 183. ett biträde
  • assistance
  • assistant
 184. obduktion
  • autopsy
  • necropsy
  • postmortem
 185. agg
  • grudge
  • rancor
 186. enastående
  • outstanding
  • unique
 187. nyligen
  • lately
  • recently
 188. tillbommad
  • barred
  • locked
 189. nedsläckt
  • blackened
  • dark
 190. bröstarvinge
  direct heir
 191. värdefullt
  valuable
 192. utesluta
  • to exclude
  • rule out
 193. villkorlig
  conditional
 194. ta itu
  to deal (with)
 195. bortse från
  to ignore
 196. hopsatt
  • made-up
  • assembled
 197. djärv
  • bold
  • daring
  • brave
  • audacious
 198. åtog
  undertook
 199. kalv
  veal
 200. åtgärd
  • arrangements
  • move
  • measure
 201. inviga
  • to inaugurate
  • initiate
  • dedicate
  • consecrate
 202. tilltagna
  proportioned
 203. omgivande
  • ambient
  • environment
 204. burrigt
  frizzy
 205. smidigt
  smooth
 206. en tät
  • the lead
  • vanguard
  • head
 207. vidhålla
  • to maintain
  • to insist on
 208. lönt
  worthwhile
 209. säregna
  peculiar
 210. till viljes
  • to please
  • dem till viljes  to please them
 211. kvarleva
  a hold over
 212. ställs in
  (is) cancelled
 213. angivna
  available
 214. ge efter
  • to give in
  • cave in
  • yield
 215. fyr
  • lighthouse
  • beacon
 216. förvärva
  • to acquire
  • gain
  • obtain
 217. ett krossår
  a contusion
 218. däribland
  • amongst
  • including
 219. efterräkning
  (unpleasant) consequences
 220. nedriga
  despicable
 221. i synnerhet
  • in particular
  • especially
 222. vältalig
  eloquent
 223. en smaksak
  a matter of taste
 224. nytta
  • benefit
  • advantage
 225. vidunderlig
  • breathtaking
  • marvelous
 226. stötvis
  intermittenly
 227. baxna
  • to boggle
  • to blow your mind
 228. en bong
  voucher
 229. urholka
  • to hollow out
  • erode
 230. dryfta
  • to debate
  • discuss
 231. en inställning
  • attitude
  • posture
  • outlook
 232. förmer
  • better
  • greater
 233. en sump
  grounds (like coffee grounds)
 234. fjunig
  fuzzy
 235. en förlängning
  an extension
 236. tillintetgjord
  • crushed
  • annihilated
 237. ett försprång
  • a lead
  • a head start
 238. frappera
  • to strike
  • surprise
 239. fackman
  • professional
  • specialist
  • expert
 240. på nytt
  again
 241. bakis
  hung over
 242. ett sköte
  • womb
  • bosom
  • lap
  • vagina
 243. bräcklig
  • fragile
  • frail
 244. lyckligt lottad
  fortunate
 245. fördomsfull
  • prejudiced
  • biased
 246. följsam
  • adaptable
  • flexible
 247. vördnadsfull
  • respectful
  • reverence
 248. kossa
  cow
 249. smaksatta
  • to flavor
  • flavored
 250. förklaring
  explanation
 251. ryck
  • tug
  • jerk
 252. anvisa
  • to assign
  • allot
  • show
 253. ack
  • O!
  • Alas!
 254. sedeslöshet
  debauchery
 255. inledningsvis
  • initially,
  • by way of introduction
 256. åsamka
  to cause
 257. meka
  to repair
 258. onåd
  • disgrace
  • disfavor

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281023
Filename:
Fredag-2-200
Updated:
2017-10-05 16:33:33
Tags:
Fredag 200
Folders:

Description:
Fredag-2-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview