Söndag-1-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. dröja
  • to be late
  • wait
  • delay
 2. ruska
  to shake
 3. anspråkslös
  • unassuming
  • simple
  • moderate
 4. kloster
  • monastery
  • convent
 5. en stämning
  • mood
  • temper
 6. lura
  • to fool
  • lie in wait
  • swindle
 7. tryck
  • pressure
  • stress
  • strain
 8. underlig
  strange
 9. strunta
  to ignore
 10. en rabatt
  • rebate
  • flowerbed
 11. vanligen
  • generally
  • usually
 12. en tolk
  interpreter
 13. tveka
  to hesitate
 14. dragkedja
  zipper
 15. slita
  • to tear
  • wear out
 16. hastig
  • rapid
  • quick
 17. igenom
  through
 18. öde
  • fate
  • destiny
  • waste
  • desolate
  • deserted
 19. inåtvänd
  • introverted
  • turned inwards
 20. reda
  order
 21. ändra
  to change
 22. flytta
  to move
 23. storögt
  big eyed
 24. allvar
  • allarlig
  • serious
  • seriously
 25. evig
  • eternal
  • everlasting
 26. kärlek
  love
 27. jaga
  to hunt
 28. inblick
  insight
 29. uppleva
  to experience
 30. ett utlåtande
  opinion
 31. ett erbjudande
  offer
 32. ett hölje
  • cover
  • envelope
  • covering
 33. kring
  • round
  • around
 34. en lek
  • play
  • game
 35. möda
  • pains
  • trouble
 36. glöda
  to glow
 37. förkasta
  to reject
 38. overörd
  • unmoved
  • unaffected
 39. ända
  • end
  • tip
  • piece
  • bit
 40. bomullsboll
  cotton ball
 41. mygga
  • mosquito
  • gnat
 42. myra
  ant
 43. oavsett
  regardless
 44. fräck
  • brash
  • nervy
  • cheeky
 45. skära sönder
  • to shred
  • cut to pieces
 46. inåt
  inwardly
 47. ett bolag
  • company
  • corporation
 48. krukväxt
  • house plant
  • potted plant
 49. pyssla
  to busy oneself
 50. en tumstock
  • a folding ruler
  • (maybe a measuring tape)
 51. en skärm
  the screen (like computer screen)
 52. kartläggning
  • mapping
  • survey
 53. sammanställ
  compilation
 54. patron
  • cartridge
  • shell
 55. provision
  commission (like agents commission etc)
 56. praktiktjänst
  internship
 57. övermod
  • arrogance
  • hubris
  • bravado
 58. nedteckna
  to write down
 59. en och annan
  occasional
 60. tära
  • to consume
  • use up
 61. ordentligt
  • properly
  • carefully
 62. värja sig
  to defend self
 63. komma in på
  • to enter
  • to get in
 64. läkarlinjen
  medical school
 65. tacka ja
  to accept something
 66. legat med
  slept with
 67. framträda
  • to appear
  • standout
 68. förvissa sig
  to ascertain
 69. muta
  to bribe
 70. till en början
  • initially
  • to begin with
 71. en flygel
  • grand piano
  • wing
  • fender
  • flank
 72. inköptes
  purchased
 73. ljushyllta
  fair-skinned
 74. förutseende
  • foresight
  • anticipatory
 75. skitprat
  crap
 76. växelpengar
  small change
 77. höra av sig
  to get in touch
 78. som det verkar
  as it seems
 79. gå hur långt som helst
  go to any lengths
 80. veta
  to know
 81. utan
  but
 82. träffa
  to meet
 83. för
  for
 84. ett hörn
  corner
 85. helst
  most of all
 86. innan
  before
 87. sätta
  • to set
  • put
 88. trevlig
  • pleasant
  • nice
 89. medan
  while
 90. konstig
  • odd
  • strange
  • queer
 91. serietidning
  comics
 92. arbetslös
  unemployed
 93. ganska
  • quite
  • fairly
  • very
  • rather
 94. besvärlig
  • troublesome
  • hard
  • difficult
 95. lön
  • wage
  • salary
 96. småningom
  • little by little
  • gradually
 97. skaplig
  • tolerable
  • passable
  • not bad
 98. ju
  • of course
  • it is true
  • as we know
 99. bromsa
  • to break (a car)
  • to check
 100. kraxa
  to croak
 101. silkeslena
  silky
 102. krafsa
  • to jot
  • to scratch
 103. äga rum
  to take place
 104. agera
  • to act
  • play
 105. fundersam
  • thoughtful
  • hesitative
  • pensive
 106. en betjänt
  butler
 107. en flyttlass
  moving van
 108. bortbjuden
  invited out
 109. bedrägerier
  fraud
 110. matt
  • feeble
  • weak
  • faint
 111. bock
  he-goat (used as curse)
 112. Hördu
  • hör du
  • I say
 113. ladda
  to load
 114. lugna
  • to calm
  • quiet
  • soothe
 115. grusa
  to gravel
 116. tugga
  • to bite
  • chew
 117. ögonfrans
  eyelash
 118. iväg
  • off
  • away
 119. undan
  • away
  • out of a way
 120. andfådd
  breathless
 121. önska
  to wish
 122. gubbe
  old man
 123. biltjuv
  • car thief
  • tjuv- thief
 124. grind
  gate
 125. avdelning
  department
 126. ungefär
  about
 127. ålder
  age
 128. ett tag
  for awhile
 129. vikariera
  to substitute
 130. uppläggning
  arrangement
 131. redogöra
  • to describe a thing
  • to give an account of
 132. försynt
  • considerate
  • tactful
  • discreet
 133. mima
  to mime
 134. före detta
  • former
  • ex-
 135. spärra
  • spärra av
  • to block up
  • bar
  • to block,
  • rope off,
  • cordon off
 136. duktig
  • good
  • sound
  • able
  • capable
  • Anyone who has learnt Swedish will have heard this one by encouraging Swedes, who I suspect don’t always mean it. It means “good at it”, or “talented at it”. Utter one half-formed sentence in Swedish and a Swede will say “How duktig you are!” and then probably switch back to English to remind you that they have been fluent since birth
 137. rannsaka
  to examine
 138. med facit
  • with hindsight
  • in retrospect
 139. hotelse
  threat
 140. sega
  chewy
 141. lägesrapport
  progress report
 142. en replik
  reply
 143. närstående
  intimate
 144. inmundiga
  to consume
 145. angenäm
  • pleasant
  • agreeable
 146. härja
  • to ravage
  • run riot
 147. förutan
  without
 148. bedrövlig
  • miserable
  • woeful
  • lamentable
 149. gå över styr
  • to go out of control
  • get out of control
 150. förpliktelse
  • commitment
  • obligation
  • responsibility
 151. vredesutbrott
  tantrums
 152. oberoende
  • independent
  • self-sufficient
 153. armhåla
  armpit
 154. krycka
  a crutch
 155. ett dopp
  a dip  (ie go for a swim)
 156. dunklet
  dimness
 157. förhörsledare
  interrogator
 158. hyggligt
  decently
 159. stå ut med
  to put up with
 160. inlåta
  to enter into
 161. en utredning
  investigation
 162. skönja
  to decern
 163. trångt
  cramped
 164. önska
  to wish
 165. gå  vilse
  to get lost
 166. tydligen
  evidently
 167. då  och  då
  now and then
 168. vanligtvis
  usually
 169. främmande
  • strange
  • unusual
 170. slumra till
  • to dose off
  • slumber
 171. virvla
  • to swirl
  • whirl
 172. tydlig
  • plain
  • clear
 173. skadad
  • injured
  • damaged
 174. svettig
  sweaty
 175. kropp
  body
 176. gilla
  to approve of
 177. plaska
  to splash
 178. drygt
  • full
  • (like- about a full week)
 179. hage
  • enclosed pasture
  • play pen
 180. lapa
  to lap
 181. karl
  • man
  • fellow
  • chap
 182. driva  (driver)  du med
  are you pulling my leg
 183. välbefinnande
  well-being
 184. odla
  • to cultivate
  • grow
 185. helt  och  hållet
  • entirely
  • completely
 186. smink
  make-up
 187. vanvettig
  • mad
  • insane
  • crazy
 188. hissnande
  dizzy
 189. yttre
  • outer
  • exterior
 190. trolla
  • trolla fram
  • to conjure
  • to conjure up
 191. mördande
  • murderous
  • cut-throat
 192. rejäl
  • honest
  • good
  • serious
  • hearty
 193. en dagsutflykt
  day trip
 194. durkslag
  • colander
  • strainer
 195. mannekäng
  • mannequin
  • model
 196. kissnödig
  • pee
  • wee
 197. toa
  • loo
  • bathroom
 198. förvrängdes
  distorted
 199. innehålla
  to contain
 200. en gren
  branch
 201. komma  in
  • to enter
  • come in
 202. lång
  long
 203. tunn
  thin
 204. en stol
  chair
 205. öppna
  to open
 206. åt skogen
  to hell
 207. när allt kommer omkring
  • after all
  • in the end
 208. motstå
  • to resist
  • withstand
 209. smitta
  to infect
 210. tidens melodi
  wave of the future
 211. trotsigt
  defiant
 212. villrådigt
  indecisively
 213. ett urtag
  • socket
  • outlet
 214. en flygblad
  • leaflet
  • flyer
 215. utplåna
  • to obliterate
  • wipe out
  • delete
 216. ett lok
  • a locomotive
  • train
 217. iögonfallande
  • conspicuous
  • obvious
 218. en skamfläck
  • a disgrace
  • a scandal
 219. företa
  • to perform
  • carry out
 220. avhållen
  • beloved
  • cherished
 221. avsevärt
  considerably
 222. antaga
  • to assume
  • accept
 223. sav
  sap
 224. ett avlopp
  • drain
  • sewer
 225. halmstrå
  straw
 226. ojdå
  oops
 227. pucko
  • idiot
  • dumbass  (doesn't seem like a cruel mean insult)
 228. bragd
  • exploit
  • feat
 229. en stomm
  • framework
  • skeleton
  • body
 230. en hjälte
  hero
 231. det hör inte hit
  that's not the point
 232. en kätting
  • a chain
  • chain-cable
 233. i sin linda
  • in it's infancy
  • in embryo
  • in the bud
 234. näthinna
  retina
 235. benhård
  • hardline
  • tough
 236. åbäke
  monster
 237. jämra sig
  • to wail
  • lament
 238. vettande
  facing (in directions)
 239. ärekränkning
  defamation
 240. i hastigt mod
  premeditation
 241. pinande
  torment
 242. gräma
  • to fret
  • grieve
 243. vind för våg
  adrift
 244. kippa
  to gasp
 245. storhet
  greatness
 246. byig
  gusty
 247. tjurig
  • grumpy
  • sulky
 248. bylsiga
  baggy
 249. framfusig
  • pushy
  • bold
  • forward
 250. skallgång
  • search party
  • search
 251. bråd
  • hasty
  • busy
 252. flis
  • wood chips
  • splinters
  • metal chips
 253. tjura
  • to mope
  • sulk
 254. en dalgång
  • a valley
  • glen
 255. en kejsare
  an emperor
 256. rymliga
  spacious
 257. tillbakavisa
  to reject
 258. kokkonst
  cuisine

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281153
Filename:
Söndag-1-200
Updated:
2017-09-23 15:13:20
Tags:
Söndag 200
Folders:

Description:
Söndag-1-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview