Söndag-4-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. vansinnig
  • mad
  • frantic
  • hur du blivit vansinnig-are you mad
 2. förbanna
  • to curse
  • damn
 3. svada
  torrent of words
 4. to reach
 5. samla
  to gather
 6. vigseln
  • wedding
  • marriage
 7. viska
  to whisper
 8. visserligen
  • certainly
  • to be sure
 9. knappast
  • hardly
  • scarcly
 10. påverka
  to influence
 11. hustru
  wife
 12. runt
  round
 13. därpå
  after that
 14. kraft
  force
 15. vända
  to turn
 16. hantera
  • to handle
  • manage
 17. eftersom
  • as
  • since
 18. farlig
  • dangerous
  • bad serious
 19. ett lättöl
  light beer
 20. sjunka
  to sink
 21. precis
  • precisely
  • just
 22. ett glas
  glass
 23. lägga
  • to lay
  • put
 24. en frukost
  breakfast
 25. eller  hur
  isnt that so
 26. bråttom
  • ha bråttom
  • to be in a hurry
 27. servera
  to serve
 28. tjat
  nagging
 29. allihop
  • all of us
  • you
 30. grej
  • gadget
  • thing
 31. stund
  • moment
  • a while
 32. höja
  • to raise
  • increase
 33. värd
  worth
 34. fundera
  • to ponder
  • wonder
 35. klok
  • clever
  • wise
  • sensible
  • intelligent
 36. klara  sig
  • to get on by
  • manage
 37. sola
  to bask in the sun
 38. orka
  • to be able to
  • can
 39. utsikt
  view
 40. snäll
  • nice
  • kind
 41. ro
  • rest
  • peace
 42. i  stället
  instead
 43. välja
  to choose
 44. en plattång
  pliers
 45. rösta
  to vote
 46. ett val
  election
 47. en tidskrift
  • journal
  • magazine
  • periodical
 48. ett företag
  • business
  • undertaking
  • firm
  • company
 49. stöta
  • to thrust
  • pound
 50. vårda
  • to take care of
  • look after
 51. en äng
  meadow
 52. föreslå
  to suggest
 53. havre
  oats
 54. saft
  juice
 55. skönt
  • beautiful
  • lovely
 56. tryckning
  pressure
 57. påstå
  • to state
  • assert
  • maintain
 58. overklig
  unreal
 59. tillförsikt
  confidence
 60. skildra
  to describe
 61. avgörande
  • determining
  • decisive
 62. bidraga
  to contribute
 63. belåten
  • satisfied
  • pleased
 64. utsträckt
  • out stretched
  • extended
 65. dras
  to be afflicted with
 66. försöna
  to beautify
 67. tålmodig
  • tålig
  • patient
  • long-suffering
 68. tjaa
  well!
 69. sorgsen
  sad
 70. en tjänarinna
  maidservant
 71. slippa
  • to escape
  • be spared from
 72. en rakkniv
  razor
 73. en akt
  ceremony
 74. en frisör
  barber
 75. egen  hand
  on ones own
 76. en  kopia
  copy
 77. en ångest
  • anxiety
  • anguish
 78. lägre
  lower
 79. skri
  • scream
  • shriek
 80. snett
  slantingly
 81. ett splitter
  splinter
 82. ett täcke
  • covers
  • duvet
  • covering
 83. orörolig
  • immobile
  • motionless
 84. sakta
  • slow
  • gentle
  • slowly
 85. smaklös
  insipid
 86. överallt
  everywhere
 87. dov
  • dull 
  • aching
 88. gräla
  to quarrel
 89. märklig
  • remarkable
  • strange
  • odd
 90. deltagare
  • participator
  • member
 91. spana
  • to look out
  • watch
  • investigate
 92. en uppståndelse
  • excitement
  • stir
  • fuss
  • -(religion) resurrection
 93. ett sorl
  murmur
 94. ta  för  givet  att
  take it for granted that
 95. kränga
  to force
 96. uppehåll
  • a stop
  • break
  • halt
  • wait
 97. tråkmåns
  a bore
 98. krampaktig
  • convulsive
  • spasmodic
 99. en kant
  • edge
  • border
 100. råtta
  rat
 101. nyans
  • shade
  • nuance
 102. gorma
  • to brawl
  • shout and scream
 103. knacka
  • to knock
  • rap
 104. upphöra
  to cease
 105. hasa
  • to slide
  • shuffle
 106. trotsa
  to defy
 107. en tinning
  temple (head I think)
 108. fastighetsskötaren
  • care taker
  • (maybe superintendant?)
 109. lätt som en plätt
  • easy as pie
  • (easy as small pancake)
 110. utåtgående
  outward
 111. koppla
  • to couple
  • connect
  • couple up
 112. en häck
  • hedge
  • hurdle
 113. föreläsning
  lecture
 114. fullsatt
  • crowded
  • full
  • packed
 115. spela in
  • to record
  • produce
  • report
 116. intala sig
  to persuade oneself
 117. förträngning
  • displacement
  • narrowing
  • contraction
 118. oändlig
  • infinite
  • incalculable
  • immeasurable
 119. en kust
  • shore
  • coast
 120. sällsam
  • singular
  • strange
  • odd
 121. röstläge
  voice
 122. ett lysrör
  fluorescent light
 123. en nagla
  fingernail
 124. hest
  hoarsley
 125. sträv
  • rough
  • harsh
  • coarse
 126. kantra
  • to overturn
  • upset
  • capsize
 127. häva
  • to heave
  • crest
  • remove
 128. en kvitto
  receipt
 129. tätt
  • closely
  • tightly
 130. snödriva
  snowdrift
 131. molande
  dull
 132. jamen
  yes but
 133. en gosse
  • boy
  • lad
 134. en butik
  • stop
  • shop
 135. darrig
  • shakey
  • trembling
 136. förvrida
  to distort
 137. ett vansinne
  • madness
  • lunacy
  • insanity
 138. en charkman
  butcher
 139. en växel
  gear
 140. en betong
  concrete
 141. barfota
  barefoot
 142. avråda
  • to discourage
  • dissuade
 143. en kris
  crisis
 144. skrovlig
  • gravelly
  • rough
  • hoarse
 145. utlopp
  • outlet
  • outflow
  • vent
 146. -åriga
  • -years old
  • hundraårig  100  years old
 147. ansvar
  responsibility
 148. kurvig
  curvy
 149. oanvänt
  unused
 150. utrusta
  • to equip
  • furnish
  • fit out
 151. necessär
  • toiletry bag
  • sponge bag (brit)
 152. ett tyg
  • fabric
  • cloth
  • material
 153. examen
  degree (from college etc)
 154. fördela
  • to distribute
  • allocate
 155. hastighet
  speed
 156. på annat håll
  elsewhere
 157. burspråk
  bay window
 158. pelare
  • column
  • pillar
 159. försjunka
  • to immerse
  • sink
  • lapse
 160. för egen maskin
  under its (his,her) own power
 161. eldrivna
  powered
 162. finesser
  • features
  • refinements
 163. en stoppning
  • the padding
  • stuffing
 164. näsvinge
  nostril
 165. självupptagen
  • self-absorbed
  • self-obsessed
 166. avlidne
  deceased
 167. minstingen
  runt
 168. glödlampa
  light bulb
 169. överläkare
  • physician
  • consultant
 170. sällskapsdam
  companion (like old ladys companion)
 171. krävande
  • demanding
  • consuming
 172. en kreaturshandlare
  cattle dealer
 173. borgerskap
  middle class
 174. vitlök
  garlic
 175. sladdbarn
  • afterthought
  • (unexpected kid later)
 176. sleva
  to ladle
 177. ett härbre
  • log cabin
  • grain store
  • wooden storehouse
 178. utväxla
  • to exchange
  • interchange
 179. en kolv
  • butt (of rifle)
  • piston
 180. därför
  • therefore
  • consequently
  • for that reason
 181. olycka
  • accident
  • misfortune
  • bad luck
 182. uppenbart
  • clear
  • obvious
 183. knepig
  • tricky
  • cunning
  • dodgy
 184. benägen
  • prone
  • inclined
  • disposed
 185. mallig
  • swanky
  • cocky
  • uppish
 186. nedlagt
  depleted
 187. hur är läget
  how are things
 188. schysst
  nice
 189. en sommar
  summer
 190. en stad
  • city
  • town
 191. ett hus
  house
 192. ett hjärta
  heart
 193. en lärare
  teacher
 194. vi...ses
  see you soon
 195. ett krig
  war
 196. född
  born
 197. slentrian
  routine
 198. grym
  cruel
 199. släppa
  • to let go of
  • leave hold of
 200. frälsa
  • to save
  • redeem
 201. dyr
  expensive
 202. skön
  nice
 203. en avstickare
  • detour
  • diversion
 204. på något sätt
  somehow
 205. en nock
  a ridge
 206. i knipa
  • in trouble
  • on the hook
 207. avvika
  • to differ
  • deviate
  • depart from
  • diverge
 208. ett snitt
  • a cut
  • incision
 209. varsko
  to warn
 210. ormbunke
  fern  (snake bowl)
 211. stygg
  • naughty
  • bad
  • wicked
 212. ondskefull
  sinister
 213. ett fodral
  • cover
  • box
  • casing
 214. obeslutsam
  indecisive
 215. undersätsig
  stocky
 216. vidskepelse
  superstition
 217. ett knep
  trick
 218. lastbar
  • vicious
  • licentious
 219. stundom
  sometimes
 220. omfång
  size
 221. remiss
  referral
 222. förnämlig
  • distinguished
  • excellent
 223. överseende
  • indulgence
  • lenience
  • forgiveness
 224. deklamera
  to recite
 225. det bittersta
  in the least
 226. ett syre
  oxygen
 227. löstagbara
  removable
 228. avspänt
  • relaxed
  • leisurely
 229. buse
  • ruffian
  • a tough
  • bugbear
 230. stursk
  insolent
 231. en föredetting
  a has-been
 232. avrätta
  • to kill 
  • execute
 233. oombedd
  • unsolicited
  • unasked
 234. oklanderlig
  • impeccable
  • immaculate
 235. villrådiga
  perplexed
 236. pirra
  to tingle
 237. efterapa
  • to imitate
  • mimic
 238. hänsyfta
  • to hint
  • allude
  • refer
 239. vägleda
  to guide
 240. i enrum
  in private
 241. skorra
  to jar,  rasp,  grate
 242. nätta
  dainty
 243. ingress
  preamble
 244. en tidsanda
  the spirit of the times,  zeitgeist
 245. suppleant
  • alternate
  • substitute
 246. slödder
  • trash
  • riffraff
 247. lera
  clay
 248. kallprat
  small talk
 249. bullrig
  • noisy
  • knockabout
 250. öronbedövande
  • deafening
  • ear-piercing
 251. månbild
  role model
 252. skärrad
  jumpy
 253. mustig
  • juicy
  • rich
  • full-blooded
 254. feltryck
  • misprint
  • printing error
 255. antagande
  • assumption
  • guess
 256. innevarande
  current
 257. en klistermärke
  a sticker
 258. månatlig
  monthly

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281157
Filename:
Söndag-4-200
Updated:
2017-10-14 16:50:33
Tags:
Söndag 200
Folders:

Description:
Söndag-4-200
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview