Lördag-2-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. följeslagare
  companion
 2. avseende
  • reference
  • respect
  • regard
 3. skottglugg
  loophole
 4. knotig
  • gnarled
  • bony
 5. klappat och klart
  done and dusted
 6. lastpall
  pallet
 7. evinnerlig
  • eternal
  • everlasting
 8. fullt upp
  busy
 9. gediget hantverk
  • craftsmanship
  • (solid craftsmanship)
 10. en näsrygg
  the bridge of the nose
 11. tillgång
  access
 12. anledning
  reason
 13. alltså
  • thus
  • accordingly
  • consequently
 14. misstänkt
  suspected
 15. ett avslag
  rejection
 16. slutgiltig
  • final
  • definitive
 17. en handling
  • action
  • document
  • plot (book)
 18. ett beslut
  decision
 19. ankommande
  arriving
 20. skratta
  to laugh
 21. insyn
  • observation
  • insight
 22. lagstiftning
  • legislation
  • law
 23. ett spelkort
  • a playing card
  • card
 24. virke
  • wood
  • timber
 25. resultatlös
  • fruitless
  • unsuccessful
 26. bestämma
  • to decide
  • determine
 27. sona
  • to atone
  • expiate
 28. murbruk
  mortar
 29. en gruva
  a mine
 30. prata
  to talk
 31. ljuga
  • to tell lies
  • lie
 32. synd
  • shame
  • pity
 33. vars
  whose
 34. just
  just
 35. länge
  long
 36. gest
  gesture
 37. yttring
  manifestation
 38. vinka
  to wave
 39. hosta
  to cough
 40. märka
  to notice
 41. en lättnad
  relief
 42. en kusin
  cousin
 43. rostig
  rusty
 44. ensam
  alone
 45. utom
  • but
  • except
 46. vad....for...
  what sort of
 47. tjäna
  to earn
 48. ett ljus
  • light
  • candle
 49. allting
  everything
 50. kille
  • boy
  • fellow
  • guy
 51. förutom
  • besides
  • apart from
 52. snarka
  to snore
 53. rastplats
  • rest stop
  • lay-by
 54. vistas
  to stay
 55. halsbrytande
  breakneck speed
 56. ordentligt
  in an orderly manner
 57. missmodig
  • downhearted
  • dejected
 58. sippra
  • to trickle
  • ooze
 59. knagglig
  • rough
  • bumpy
  • broken (English Spanish etc)
 60. vid bästa hälsa
  • in the pink
  • in best health
 61. stå som spön i backen
  • to pour down
  • come pouring down
  • (raining cats and dogs)
 62. en jycke
  • pooch
  • dog
 63. ett lik
  a corpse
 64. underteckna
  to sign (signature)
 65. namnteckning
  signature
 66. fullkomlig
  • utter
  • perfect
  • complete
 67. klassisk
  • classical
  • vintage
 68. biträdande
  • assistant
  • subsidiary
 69. ändra
  • to change
  • modify
 70. avlida
  • to die
  • decease
 71. kila
  • to scurry
  • wedge
  • scamper
 72. gott och väl
  • amply
  • well
  • full
 73. i sak
  in substance
 74. seg
  • tough
  • rubbery
 75. segra
  • to win
  • triumph
 76. lysande
  • brilliant
  • glorious
 77. spotsk
  scornful
 78. överklaga
  • to appeal
  • appeal against
 79. nåväl
  • Oh well
  • Well!
  • Well then!
 80. förresten
  • by the way
  • incidentally
 81. stjäla
  • to steal
  • stjäl  stal
 82. en förmiddag
  forenoon
 83. en bättringsväg
  road to recovery
 84. svälta
  • to starve
  • svälter svalt
 85. vilkas
  whose (pl)
 86. riva
  to tear
 87. duga
  to be suitable
 88. flyga
  to fly
 89. sjuk
  sick
 90. en måne
  moon
 91. i  fall
  in case
 92. en föreställning
  performance
 93. klok
  clever
 94. leva
  to live
 95. tolerera
  to tolerate
 96. en stjärna
  star
 97. en poäng
  point
 98. en hemlighet
  • secret
  • secrecy
 99. kasta
  to throw
 100. förhänge
  • curtain
  • drape
 101. decilitermått
  measuring cup
 102. överflöd
  • abundance
  • excess
  • luxury
 103. skådespel
  spectacle
 104. utspelat
  • played-out
  • taken place
 105. storslagen
  • grand
  • magnificent
 106. bildrik
  picturesque
 107. fullända
  • to complete
  • accomplish
 108. ett rampljus
  spotlight
 109. fadd
  • insipid
  • flavorless
  • flat
 110. kraftfulla
  powerful
 111. i bästa fall
  • ideally
  • at most
  • at best
 112. kassörska
  cashier
 113. avvärjande
  deterrance
 114. motbeskyllning
  recrimination
 115. överblivna
  residual
 116. samla upp
  to gather up
 117. gå med på
  • to fall in with
  • join
 118. tolka
  to interpret
 119. råvara
  raw materials
 120. förundra
  • to marvel
  • be amazed
  • be astonished
 121. långdragen
  • protracted
  • lengthy
 122. avsked
  • dismissal
  • leaving
 123. omständlig
  • detailed
  • long-winded
 124. handgrepp
  manipulation
 125. ovana
  unfamiliarity
 126. stryka
  • 1 to iron
  • 2 to stroke, rub
  • 3 to coat, paint spread
 127. en dräkt
  • dress,
  • suit
  • costume
 128. sorglig
  • sad
  • deplorable
 129. vila
  to rest
 130. en åsna
  donkey
 131. en hylla
  shelf
 132. ett träd
  tree
 133. bakom
  behind
 134. ett fat
  a dish
 135. mellanstora
  medium sized
 136. en skål
  bowl
 137. varandra
  each other
 138. en pinne
  • stick
  • perch
  • peg
 139. ett slott
  • palace
  • castle
 140. en fästning
  fortress
 141. en kulle
  • hill
  • mound
 142. en gång
  • a walk
  • time
  • sidewalk
  • passageway
 143. tävla
  to compete
 144. utanför
  outside
 145. försöka
  • to try
  • attempt
 146. jord
  earth
 147. hay
 148. snabb
  • rapid
  • quick
 149. fumla
  to fumble
 150. återigen
  again
 151. fästa
  • to fasten
  • fix
  • attach
 152. ett stöldgods
  stolen goods
 153. snopen
  disappointed
 154. ett jack
  • socket
  • jack (phone)
 155. neka
  to deny
 156. på momangen
  in an instant
 157. roa
  • to amuse
  • entertain
 158. sprattla
  • to flounder
  • caper about
  • kick about
 159. förutsättning
  • condition
  • qualification
 160. säga upp
  • to resign
  • terminate
 161. slarvig
  • careless
  • sloppy
  • slovenly
 162. hopvikta
  collapsed
 163. snusnäsduk
  bandana
 164. räddande
  saving
 165. vemodig
  • sad
  • melancholy
 166. livet lärt mig
  lifes lessons learned
 167. orättvisa
  injustice
 168. skick
  • condition
  • shape
 169. halv
  half
 170. bara
  only
 171. nuförtiden
  now-a-days
 172. bjuda
  to offer
 173. ett skrivblock
  writingpad
 174. sjunga
  to sing
 175. försvinna
  to disappear
 176. hemma
  at home
 177. senast
  • latest
  • at the latest
 178. redan
  already
 179. en gungstol
  rocking chair
 180. lyfta
  to lift
 181. hälla
  to pour
 182. klase
  cluster
 183. enda
  only
 184. docka
  doll
 185. samling
  • gathering
  • group
 186. uppsättning
  set
 187. matrum
  diningroom
 188. resväska
  suitcase
 189. provocerande
  provacative
 190. Stick!
  • shove off
  • scat
  • get
 191. kärra
  • cart
  • barrow
  • truck
  • (maybe slang for) car
 192. en provtur
  • a testdrive
  • a spin
 193. inom
  • within
  • inside
 194. avgaser
  • exhaust
  • fumes
 195. lealös
  limp
 196. uppbringa
  • to capture
  • seize
  • summon up
 197. stöta
  • to bump
  • jab
  • stab
 198. studsa
  to bounce
 199. framtoning
  • image
  • appearance
 200. förställa
  to disguise
 201. påläst
  well-read
 202. lågmäld
  • low key
  • quiet
 203. persika
  peach
 204. avsmak
  • distaste
  • dislike
  • aversion
 205. utförlig
  • detailed
  • particular
  • ample
  • lengthy
 206. nådiga
  gracious
 207. ovett
  • scolding
  • abuse
 208. beakta
  • to observe
  • pay attention to
 209. glupsk
  • ravenous
  • voracious
  • greedy
 210. nedsättande
  • derogatory
  • disparaging
 211. rassel
  • rattle
  • clatter
 212. förpesta
  • to poison
  • pollute
 213. frodig
  • luxuriant
  • lush
 214. välvilja
  • benevolence
  • kindness
 215. helgedom
  • sanctuary
  • shrine
  • sanctum
 216. ryslig
  • horrible
  • atrocious
 217. åkomma
  • illness
  • affliction
 218. en utböling
  an outcast
 219. ynklig
  • pitiful
  • paltry
  • measly
 220. sårbar
  • vulnerable
  • exposed
 221. vederlägga
  to refute
 222. en bäck
  • a brook
  • stream
 223. få en syl i vädret
  to get a word in edgeways
 224. foglig
  • docile
  • meek
 225. ovanstående
  the above
 226. otvetydiga
  uncertain
 227. pank
  • cleaned out
  • broke
 228. en finne
  a pimple
 229. mened
  perjury
 230. krypin
  • den
  • nest
  • cubby
 231. undanglidande
  evasive
 232. nickedocka
  • stooge
  • yes-man
 233. förtrolig
  • confidential
  • intimate
  • familiar
 234. ett jippo
  a stunt
 235. tomrum
  • vacuum 
  • vacancy
  • void
 236. en upprinnelse
  • origin
  • source
 237. frita
  • to exempt
  • exonerate
  • acquit
 238. fyndiga
  resourceful
 239. fattning
  composure
 240. predika
  to preach
 241. rovdjur
  • predator
  • carnivore
 242. mynning
  muzzle of gun
 243. ta i hand
  to shake hands
 244. en fackla
  a torch
 245. smittsamt
  contagious
 246. målmedvetet
  • purposeful
  • deliberate
 247. näst
  • second
  • next in command for example
 248. nudda
  to touch
 249. trassla
  to make a fuss
 250. kokhett
  boiling
 251. prickskytt
  • sniper
  • sharpshooter
 252. befara
  • to fear
  • apprehend
  • to travel through
  • navigate
 253. en hoj
  • a bike
  • cycle
 254. inge
  • to inspire
  • send 
  • infuse
 255. ensamrätt
  • exclusive
  • sole right
  • franchise
 256. mulet
  cloudy
 257. ett villebråd
  • prey
  • quarry
 258. bedyra
  • to protest
  • deny

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281158
Filename:
Lördag-2-200
Updated:
2017-10-06 16:19:32
Tags:
Lördag 200
Folders:

Description:
Lördag-2-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview