Lördag-3-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. en däck
  tire
 2. ekra
  spoke
 3. mörbulta
  • to bruise
  • beat black and blue
 4. diket
  trench
 5. framstupa
  prostrate
 6. fartdårar
  • speed merchant
  • speeders
 7. besatt
  obsessed
 8. instruera
  to instruct
 9. omfattning
  • extent
  • scope
 10. nödvändigaste
  essentials
 11. klia
  to itch
 12. klia sig
  to scratch
 13. en nacke
  • neck
  • back of ones head
 14. ett lopp
  race
 15. begravning
  funeral
 16. avsluta
  • to finish
  • complete
 17. titta
  to look
 18. bagagelucka
  car trunk
 19. hy
  • complexion
  • skin
 20. varken
  neither
 21. komma fram
  there (to get there)
 22. dra
  • to drag
  • pull
 23. brinna
  to burn
 24. över
  • over
  • past
 25. sen
  late
 26. vinna
  to win
 27. nyheter
  news
  • so
  • What a.... (exclamation)
 28. en mamma
  mom
 29. bli
  • to become
  • come to
 30. rund
  round
 31. fyrkantig
  square
 32. en skylt
  sign
 33. rektangulär
  rectangular
 34. hjort
  deer
 35. andra
  second
 36. skratta
  to laugh
 37. röra
  to touch
 38. arm
  arm
 39. låda
  box
 40. ana
  • to have the feeling
  • have an idea
  • suspect
 41. har  vi  långt  kvar
  • Hur  långt  är  det  kvar
  • are we far off
  • How far off are we
 42. överskådlig
  • clear
  • lucid
 43. stål
  steel
 44. tråd
  • thread
  • cotton
  • cotton thread
  • fiber
 45. en kemtvätta
  dry cleaning
 46. dingla
  to dangle
 47. vifta
  to wave
 48. gissa
  to guess
 49. stoj
  • noise
  • uproar
 50. anstränga
  • to strain
  • tire
 51. skälla  på
  to bark  (at)
 52. minsann
  • certainly
  • indeed
 53. snegla
  to glance furtively at
 54. gnistra
  to sparkle
 55. vek
  • pliable
  • weak
  • soft
 56. fläsk
  pork
 57. orena
  • to contaminate
  • pollute
  • defile
 58. skura
  to scrub
 59. stappla
  • to stumble
  • totter
  • stagger
 60. kökslådan
  drawer  (kitchen drawer)
 61. fixera
  • to fix
  • fixate
  • stare hard at
 62. knäppta
  clasped (adj)
 63. stum
  • mute
  • dumb
  • silent
 64. uppfordrande
  challengingly
 65. minneslucka
  • memory loss
  • blackout
 66. förorsaka
  • to cause
  • induce
 67. oförvitlig
  • blameless
  • unimpeachable
  • upstanding
 68. medborgare
  citizen
 69. insats
  • input
  • contribution
  • insertion
  • deposit
  • Kitty
 70. inrett
  decorated
 71. körsbär
  cherry
 72. samtalsämne
  topic of conversation
 73. en mikrougn
  microwave oven
 74. en förolämpning
  insult
 75. läkarvård
  • medical
  • medical treatment
 76. klentroget
  incredulous
 77. än så länge
  so far
 78. likasinnade
  likeminded
 79. bög
  • gay
  • queer
 80. förlag
  • publishers
  • publishing house
 81. misshandlad
  beaten
 82. iakttagelse
  observation
 83. läslig
  legible
 84. tillägga
  to add
 85. oförklarligt
  inexplicably
 86. enfaldig
  • foolish
  • silly
  • simple
 87. anta
  • to suppose
  • guess
  • adopt
 88. oförsynt
  foolishness
 89. skena
  • to bolt
  • run away
 90. tränga ner
  • to force its way down
  • seep
  • seepage
 91. jobba ...... svart
  to work under the table
 92. årgång
  • volume
  • file
  • vintage
  • year
 93. ett fanskap
  • bastard
  • devilry
 94. inhandla
  • to purchase
  • buy
 95. vart tog du vägen
  where did you go
 96. fotoateljéns
  photo studio
 97. smoking
  tuxedo
 98. kavaljer
  • escort
  • partner
 99. borgen
  bail
 100. oäkta
  • fake
  • spurious
  • illegitimate
 101. delägare
  partner
 102. haka
  to hook
 103. haka upp sig på
  to become hung up on
 104. närbelägna
  • closest located
  • proximal
 105. ögonhålan
  eye socket
 106. avundsjuk
  • jealous
  • envious
 107. förutsätta
  to assume
 108. tillmötesgående
  • accomodating
  • forthcoming
 109. tiga
  to be silent
 110. i
  to (telling time)
 111. hälsa   på
  to visit
 112. bara  bra
  just fine
 113. vara   framme
  there (to have arrived there)
 114. vår
  • vårt
  • våra
  • our
  • ours
 115. till salu
  for sale
 116. hans
  his
 117. sitta
  to sit
 118. i kväll
  this evening
 119. lång
  tall
 120. leka
  to play
 121. veva
  • to rotate
  • turn the handle
 122. ett får
  sheep
 123. gris
  pig
 124. en björn
  bear
 125. torftig
  • plain
  • poor
  • meagre
 126. hojta
  to shout
 127. dåre
  • fool
  • idiot
 128. kisa
  • to peer
  • look
 129. för övrigt
  • moreover
  • besides
 130. bortrest
  • out of town
  • gone away
 131. omfatta
  • to include
  • cover
 132. missbelåten
  • dissatisfied
  • displeased
 133. upprätta
  to establish
 134. en piktur
  writing
 135. prydlig
  • neat
  • tidy
 136. bakåtlutad
  reclined
 137. öppenhjärtigt
  frank
 138. trösten
  consolation
 139. flintskallig
  bald
 140. lockig
  curly
 141. rak
  • rakt
  • straight
 142. smal
  • thin
  • narrow
  • slender
 143. tjock
  • fat
  • thick
 144. vakta
  • to watch
  • guard
 145. sval
  cool
 146. förkyld
  • with bli
  • to catch a cold
 147. svinkall
  • freezing
  • (swine cold) beastly cold
 148. dyblöt
  soaking wet
 149. placering
  placing investment
 150. ovanför
  above
 151. böjning
  • curve
  • bent
 152. utbreda
  • to spread
  • extend
 153. ibland
  sometimes
 154. rymdräkt
  spacesuit
 155. soldat
  soldier
 156. breda
  to spread
 157. gevär
  • rifle
  • gun
 158. sjöman
  • sailor
  • seaman
 159. högra
  right
 160. vänstra
  left
 161. sålla
  • to sift
  • screen
 162. penn
  pen
 163. sångare
  male singer
 164. armbåge
  elbow
 165. mot
  towards
 166. knä
  knee
 167. en haka
  chin
 168. borsta
  to brush
 169. besvär
  trouble
 170. bedyra
  • to assert
  • protest
 171. risläppa
  to release
 172. gud ske lov
  thank goodness
 173. betydligt
  significantly
 174. knarra
  • to creak
  • crunch
 175. stickling
  (plant) cutting
 176. vingla
  • to wobble
  • sway
 177. ta tag
  to grab
 178. ett förarsäte
  drivers seat (car)
 179. en klocka
  • clock
  • time
 180. välkänd
  well known
 181. tröttsam
  • tiring
  • boring
 182. suga
  to suck
 183. frysa
  to freeze
 184. ner
  down
 185. en minut
  minute
 186. jo
  yes (to a negative)
 187. hur dags
  at what time
 188. deras
  • their
  • theirs
 189. ett djur
  animal
 190. charmig
  charming
 191. en värld
  world
 192. en tystnad
  silence
 193. tillsammans
  together
 194. smita
  • to sneak
  • skive
  • clear off
  • scarper
 195. ett hjul
  wheel
 196. en kvadrat
  square
 197. större  än
  bigger than
 198. mindre än
  smaller than
 199. finklädd
  well dressed
 200. flöjt
  flute
 201. trumma
  drum
 202. för  att
  in order to
 203. nämnvärt
  substantially
 204. avbräck
  • setback
  • injury
  • damage
 205. hal
  • slippery
  • evasive
  • slithery
  • oily
  • smooth
 206. närgången
  • intrusive
  • familiar
 207. mångsidig
  • versatile
  • many-sided
 208. recidiv
  relapse
 209. påfrestande
  • strenuous
  • trying
  • wearisome
 210. mixtra
  • fiddle
  • tamper
  • tinker
 211. förebåda
  • to foreshadow
  • foretell
 212. kluvenhet
  ambivalence
 213. undsättning
  rescue
 214. avskedande
  dismissal
 215. tilldragande
  attractive
 216. en bulvan
  decoy
 217. vrist
  ankle
 218. känga
  boot
 219. för all del
  by all means
 220. lodrät
  verticle
 221. intagen
  inmate
 222. fond
  • background
  • back
 223. preskription
  limitation
 224. en glipa
  a gap
 225. en fläkt
  • a fan
  • breeze
 226. orutinerad
  inexperienced
 227. käpprak
  bolt upright
 228. erfordra
  • to require
  • demand
  • need
  • want
 229. vidröra
  • to touch
  • handle
 230. salighet
  bliss
 231. makalös
  • incomparable
  • matchless
 232. undanhålla
  • to withhold
  • keep back
 233. solfjäder
  • fan
  • (in book a hand fan)
 234. malör
  mishap
 235. poängtera
  • to emphasize
  • to point out
 236. blidka
  • to appease
  • placate
 237. läglig
  • timely
  • opportune
 238. spefull
  mocking
 239. hörsel
  hearing
 240. skönhet
  • beauty
  • fairness
  • loveliness
 241. stridsvagn
  tank
 242. obestämbar
  • indefinable
  • nondescript
 243. en summerton
  • a buzzer
  • buzzing
 244. kornig
  grainy (like in a picture)
 245. ett kärr
  • a marsh
  • swamp
 246. exempelvis
  for example
 247. länsa
  • to empty
  • drain
 248. bruksanvisning
  • manual
  • instructions
 249. kantstött
  chipped
 250. en resenär
  a traveler
 251. måtta
  • moderation
  • temperance
 252. uthärda
  • to endure
  • tolerate
  • bear
 253. Det var inte i går!
  Long time no see!
 254. påhittad
  imaginary
 255. maka
  • spouse
  • wife
  • partner
 256. uppdaga
  to discover
 257. uthållighet
  • endurance
  • persistance

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281159
Filename:
Lördag-3-200
Updated:
2017-10-13 16:59:10
Tags:
Lördag 200
Folders:

Description:
Lördag-3-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview