Lördag-3-200

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281159
Filename:
Lördag-3-200
Updated:
2017-01-06 15:54:11
Tags:
Lördag 200
Folders:

Description:
Lördag-3-200
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. en däck
  tire
 2. ekra
  spoke
 3. mörbulta
  • to bruise
  • beat black and blue
 4. diket
  trench
 5. framstupa
  prostrate
 6. fartdårar
  • speed merchant
  • speeders
 7. besatt
  obsessed
 8. instruera
  to instruct
 9. omfattning
  • extent
  • scope
 10. nödvändigaste
  essentials
 11. klia
  to itch
 12. klia sig
  to scratch
 13. en nacke
  • neck
  • back of ones head
 14. ett lopp
  race
 15. begravning
  funeral
 16. avsluta
  • to finish
  • complete
 17. titta
  to look
 18. bagagelucka
  car trunk
 19. hy
  • complexion
  • skin
 20. varken
  neither
 21. komma fram
  there (to get there)
 22. dra
  • to drag
  • pull
 23. brinna
  to burn
 24. över
  • over
  • past
 25. sen
  late
 26. vinna
  to win
 27. nyheter
  news
  • so
  • What a.... (exclamation)
 28. en mamma
  mom
 29. bli
  • to become
  • come to
 30. rund
  round
 31. fyrkantig
  square
 32. en skylt
  sign
 33. rektangulär
  rectangular
 34. hjort
  deer
 35. andra
  second
 36. skratta
  to laugh
 37. röra
  to touch
 38. arm
  arm
 39. låda
  box
 40. ana
  • to have the feeling
  • have an idea
  • suspect
 41. har  vi  långt  kvar
  • Hur  långt  är  det  kvar
  • are we far off
  • How far off are we
 42. överskådlig
  • clear
  • lucid
 43. stål
  steel
 44. tråd
  • thread
  • cotton
  • cotton thread
  • fiber
 45. en kemtvätta
  dry cleaning
 46. dingla
  to dangle
 47. vifta
  to wave
 48. gissa
  to guess
 49. stoj
  • noise
  • uproar
 50. anstränga
  • to strain
  • tire
 51. skälla  på
  to bark  (at)
 52. minsann
  • certainly
  • indeed
 53. snegla
  to glance furtively at
 54. gnistra
  to sparkle
 55. vek
  • pliable
  • weak
  • soft
 56. fläsk
  pork
 57. orena
  • to contaminate
  • pollute
  • defile
 58. skura
  to scrub
 59. stappla
  • to stumble
  • totter
  • stagger
 60. kökslådan
  drawer  (kitchen drawer)
 61. fixera
  • to fix
  • fixate
  • stare hard at
 62. knäppta
  clasped (adj)
 63. stum
  • mute
  • dumb
  • silent
 64. uppfordrande
  challengingly
 65. minneslucka
  • memory loss
  • blackout
 66. förorsaka
  • to cause
  • induce
 67. oförvitlig
  • blameless
  • unimpeachable
  • upstanding
 68. medborgare
  citizen
 69. insats
  • input
  • contribution
  • insertion
  • deposit
  • Kitty
 70. inrett
  decorated
 71. körsbär
  cherry
 72. samtalsämne
  topic of conversation
 73. en mikrougn
  microwave oven
 74. en förolämpning
  insult
 75. läkarvård
  • medical
  • medical treatment
 76. klentroget
  incredulous
 77. än så länge
  so far
 78. likasinnade
  likeminded
 79. bög
  • gay
  • queer
 80. förlag
  • publishers
  • publishing house
 81. misshandlad
  beaten
 82. iakttagelse
  observation
 83. läslig
  legible
 84. tillägga
  to add
 85. oförklarligt
  inexplicably
 86. enfaldig
  • foolish
  • silly
  • simple
 87. anta
  • to suppose
  • guess
  • adopt
 88. oförsynt
  foolishness
 89. skena
  • to bolt
  • run away
 90. tränga ner
  • to force its way down
  • seep
  • seepage
 91. jobba ...... svart
  to work under the table
 92. årgång
  • volume
  • file
  • vintage
  • year
 93. ett fanskap
  • bastard
  • devilry
 94. inhandla
  • to purchase
  • buy
 95. malör
  mishap
 96. vart tog du vägen
  where did you go
 97. fotoateljéns
  photo studio
 98. smoking
  tuxedo
 99. kavaljer
  • escort
  • partner
 100. borgen
  bail
 101. oäkta
  • fake
  • spurious
  • illegitimate
 102. delägare
  partner
 103. haka
  to hook
 104. haka upp sig på
  to become hung up on
 105. närbelägna
  • closest located
  • proximal
 106. ögonhålan
  eye socket
 107. avundsjuk
  • jealous
  • envious
 108. förutsätta
  to assume
 109. tillmötesgående
  • accomodating
  • forthcoming
 110. tiga
  to be silent
 111. i
  to (telling time)
 112. hälsa   på
  to visit
 113. bara  bra
  just fine
 114. vara   framme
  there (to have arrived there)
 115. vår
  • vårt
  • våra
  • our
  • ours
 116. till salu
  for sale
 117. hans
  his
 118. sitta
  to sit
 119. i kväll
  this evening
 120. lång
  tall
 121. leka
  to play
 122. veva
  • to rotate
  • turn the handle
 123. ett får
  sheep
 124. gris
  pig
 125. en björn
  bear
 126. torftig
  • plain
  • poor
  • meagre
 127. hojta
  to shout
 128. dåre
  • fool
  • idiot
 129. kisa
  • to peer
  • look
 130. för övrigt
  • moreover
  • besides
 131. bortrest
  • out of town
  • gone away
 132. omfatta
  • to include
  • cover
 133. missbelåten
  • dissatisfied
  • displeased
 134. upprätta
  to establish
 135. en piktur
  writing
 136. prydlig
  • neat
  • tidy
 137. bakåtlutad
  reclined
 138. öppenhjärtigt
  frank
 139. trösten
  consolation
 140. flintskallig
  bald
 141. lockig
  curly
 142. rak
  • rakt
  • straight
 143. smal
  • thin
  • narrow
  • slender
 144. tjock
  • fat
  • thick
 145. vakta
  • to watch
  • guard
 146. sval
  cool
 147. förkyld
  • with bli
  • to catch a cold
 148. svinkall
  • freezing
  • (swine cold) beastly cold
 149. dyblöt
  soaking wet
 150. placering
  placing investment
 151. ovanför
  above
 152. böjning
  • curve
  • bent
 153. utbreda
  • to spread
  • extend
 154. ibland
  sometimes
 155. rymdräkt
  spacesuit
 156. soldat
  soldier
 157. breda
  to spread
 158. gevär
  • rifle
  • gun
 159. sjöman
  • sailor
  • seaman
 160. högra
  right
 161. vänstra
  left
 162. sålla
  • to sift
  • screen
 163. penn
  pen
 164. sångare
  male singer
 165. armbåge
  elbow
 166. mot
  towards
 167. knä
  knee
 168. en haka
  chin
 169. borsta
  to brush
 170. besvär
  trouble
 171. bedyra
  • to assert
  • protest
 172. risläppa
  to release
 173. gud ske lov
  thank goodness
 174. betydligt
  significantly
 175. knarra
  • to creak
  • crunch
 176. stickling
  (plant) cutting
 177. vingla
  • to wobble
  • sway
 178. ta tag
  to grab
 179. ett förarsäte
  drivers seat (car)
 180. en klocka
  • clock
  • time
 181. välkänd
  well known
 182. tröttsam
  • tiring
  • boring
 183. suga
  to suck
 184. frysa
  to freeze
 185. ner
  down
 186. en minut
  minute
 187. jo
  yes (to a negative)
 188. hur dags
  at what time
 189. deras
  • their
  • theirs
 190. ett djur
  animal
 191. charmig
  charming
 192. en värld
  world
 193. en tystnad
  silence
 194. tillsammans
  together
 195. smita
  • to sneak
  • skive
  • clear off
  • scarper
 196. ett hjul
  wheel
 197. en kvadrat
  square
 198. större  än
  bigger than
 199. mindre än
  smaller than
 200. finklädd
  well dressed
 201. flöjt
  flute
 202. trumma
  drum
 203. för  att
  in order to
 204. nämnvärt
  substantially
 205. avbräck
  • setback
  • injury
  • damage
 206. hal
  • slippery
  • evasive
  • slithery
  • oily
  • smooth
 207. närgången
  • intrusive
  • familiar
 208. mångsidig
  • versatile
  • many-sided
 209. recidiv
  relapse
 210. påfrestande
  • strenuous
  • trying
  • wearisome
 211. mixtra
  • fiddle
  • tamper
  • tinker
 212. förebåda
  • to foreshadow
  • foretell
 213. kluvenhet
  ambivalence
 214. undsättning
  rescue
 215. avskedande
  dismissal
 216. tilldragande
  attractive
 217. en bulvan
  decoy
 218. vrist
  ankle
 219. känga
  boot
 220. för all del
  by all means
 221. lodrät
  verticle
 222. intagen
  inmate
 223. fond
  • background
  • back
 224. preskription
  limitation
 225. en glipa
  a gap
 226. en fläkt
  • a fan
  • breeze
 227. orutinerad
  inexperienced
 228. käpprak
  bolt upright
 229. erfordra
  • to require
  • demand
  • need
  • want
 230. vidröra
  • to touch
  • handle
 231. salighet
  bliss
 232. makalös
  • incomparable
  • matchless
 233. undanhålla
  • to withhold
  • keep back
 234. solfjäder
  • fan
  • (in book a hand fan)
 235. poängtera
  • to emphasize
  • to point out
 236. blidka
  • to appease
  • placate
 237. läglig
  • timely
  • opportune

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview