Lördag-4-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. annan
  • other
  • else
 2. hälsa
  to greet
 3. nysa
  to sneeze
 4. fast
  • firm
  • although
 5. snöre
  string
 6. räcka
  • to hand
  • reach
  • stick out
 7. tunga
  tongue
 8. gäspa
  to yawn
 9. snyta sig
  to blow your nose
 10. kors
  cross
 11. knyta
  to tie
 12. skägg
  beard
 13. ett örhänge
  earring
 14. tärning
  • 1 dice
  • tärningar- dice
 15. en blombukett
  bouquet
 16. vinna
  to win
 17. panna
  • forehead
  • pan
  • kettle
 18. mänsklig
  human
 19. befinna
  • to turn out
  • found out to be
  • befinna sig- to be to feel
 20. ett mått
  measurement
 21. en anteckningsbok
  notebook
 22. sätta  sig
  to sit down
 23. glida
  to slide
 24. korsa
  to cross
 25. en trottoar
  • sidewalk
  • pavement
 26. enhet
  • unity
  • unite
 27. gräva
  to dig
 28. skaka
  to shake
 29. ännu
  • still
  • yet
  • so far
  • as yet
 30. tvilling
  twin
 31. spel
  game
 32. ensam
  alone
 33. en kör
  choir
 34. omge
  to surround
 35. långsam
  slow
 36. bruka
  • usually
  • use
  • cultivate
  • be in the habit of
 37. årstid
  season
 38. en akademi
  academy
 39. en boll
  ball
 40. orka
  • to have the strength
  • manage
  • (one of most used words)
 41. upptagen
  busy
 42. varken......eller
  neither.....nor
 43. en ridå
  curtain in a theater
 44. sådan
  such
 45. en hjälp
  help
 46. en kamrat
  friend
 47. en stund
  • moment
  • time
 48. stoppa
  • to stop
  • II to stuff
  • fill
 49. ett testamente
  testament
 50. kontrollera
  to check
 51. allt  mer
  more and more
 52. ett körkort
  drivers licence
 53. släcka
  to extinquish
 54. skylla på
  • to make an excuse for
  • blame
 55. tvinga
  to force
 56. ett hopp
  hope
 57. en ro
  • peace
  • calm
 58. bestämma
  to decide
 59. en ost
  cheese
 60. alls
  at all
 61. kort
  short
 62. kamma
  to comb
 63. klippa
  to cut
 64. en ryttare
  • rider
  • horseman
 65. äldre
  older
 66. en grupp
  group
 67. en löpare
  runner
 68. envisas
  to persist
 69. en lögn
  • lie
  • falsehood
 70. låt
  • tune
  • song
 71. en ära
  • honor
  • credit
  • glory
 72. kämpa
  • to struggle
  • fight
 73. strid
  • swift
  • rapid
 74. galet
  wrong
 75. ägna
  to devote
 76. spruta
  to spurt
 77. ett bäcken
  • pelvis (anatomy)
  • basin
  • bed pan
  • cymbols (music)
 78. råda
  • to advise
  • counsel
 79. stam
  • stem
  • trunk
 80. en brädd
  • edge
  • rim
 81. marig
  • awkward
  • tricky
 82. inför
  before
 83. gräslig
  • shocking
  • terrible
  • awful
 84. lyx
  luxury
 85. hotfull
  threatening
 86. skumma
  • to foam
  • froth
 87. raseri
  • rage
  • fury
  • frenzy
 88. elak
  • naughty
  • nasty
  • evil
  • wicked
  • spiteful
  • malicious
 89. uppskatta
  • to appreciate
  • value
  • estimate
 90. ett  påslakan
  quilt (duvet) cover
 91. en attityd
  attitude
 92. hud
  skin
 93. gullig
  • sweet
  • nice
  • cute
 94. känsla
  • feeling
  • sensation
  • emotion
 95. behaga
  • to please
  • appeal to
  • attract
 96. svärson
  • svärdotter
  • son-in-law
  • daughter-in-law
 97. bry(r)  sig
  • to care
  • han bryr sig inte-  couldnt care less, doesnt care
 98. kladda
  • to daub
  • scribble
 99. lucka
  • door
  • shutter
  • hatch
 100. en vask
  the sink
 101. spola
  • to flush
  • rinse
 102. ett smolk
  fly in the ointment
 103. ett illamående
  feeling of sickness
 104. återvända
  • to return
  • to come back
 105. klädsel
  • dress
  • covering
  • upholstery
 106. beordra
  to order
 107. båge
  • curve
  • arc
 108. figurera
  • to appear
  • figure
 109. rättvis
  • just
  • fair
  • impartial
 110. turas
  to take turns
 111. inklämd
  • wedged
  • squeezed
 112. tegel
  brick
 113. upplyst
  • illuminated
  • light up
 114. skymma
  • to block
  • conceal
 115. gulaktiga
  yellowish
 116. en villervalla
  • turmoil
  • babel
 117. slump
  • random
  • chance
 118. jämna
  • to smooth
  • level
 119. obeskrivliga
  indescribable
 120. sticka
  to knit
 121. rapport
  • report
  • (used in book like the news)
 122. uppmuntrande
  encouraging
 123. vitrinskåpet
  display cabinet
 124. överarm
  upper arm
 125. förblinda
  • to dazzle
  • blind
 126. handled
  wrist
 127. klösa
  • to scratch
  • claw
 128. översta
  top
 129. en stillhet
  • calm
  • tranquillity
  • stillness
 130. beväringarna
  conscripts (army etc)
 131. likaså
  also
 132. horbock
  whoremonger
 133. en ljudnivå
  noise (noise level)
 134. otrogen
  • unfaithful
  • disloyal
  • n-
  • infidel
  • disbeliever
 135. halka
  • to slip
  • skid
  • slide
 136. smattra
  • to patter
  • clatter  (feet on floor)
 137. en vägkant
  roadside
 138. vek av
  turned off  (the road- in the story)
 139. skådis
  actor
 140. mellanrum
  • gap
  • space
  • interval
 141. lösöre
  • goods
  • chattel
  • personal stuff
 142. husse
  master
 143. fastspända
  strapped
 144. bocka
  • to bend
  • bow
 145. återfå
  • to regain
  • recover
 146. fullkomligt
  perfectly
 147. främling
  stranger
 148. slumpmässigt
  • random
  • haphazardly
 149. vänkrets
  circle of friends
 150. tvärs över
  across
 151. bortom
  beyond
 152. våldföra sig
  • to violate
  • rape
 153. ett spänne
  • buckle
  • clasp
  • clip (hair clip)
 154. gosedjur
  cuddly toys
 155. hårstrå
  hair
 156. rimligen
  • reasonable
  • reasonably
 157. vårdhem
  nursing home
 158. örngott
  pillowcase
 159. exemplar
  • copies
  • copy
  • specimen
 160. en landshövding
  governor
 161. en minnesbild
  recollection
 162. komplettering
  supplementing
 163. utesluta
  • to exclude
  • rule out
 164. vårdtid
  length of stay
 165. i så fall
  • if so
  • in that case
  • then
 166. skitförbannad
  pissed
 167. lättlurad
  gullible
 168. förmögen
  wealthy
 169. talför
  • talkative
  • glib
 170. välstädat
  clean
 171. glada miner
  happy faces
 172. ett dödsbo
  estate (all assets- like in a will)
 173. en bouppteckning
  probate (estate inventory)
 174. alltiallo
  •    or
  • allt i allo
  • right-hand man
  • factotum
 175. kvinnlig
  female
 176. släktskap
  • kinship
  • relationship
 177. om och om igen
  over and over
 178. avsäga
  • to resign
  • renounce
  • give up
 179. utsatt tid
  deadline
 180. håglös
  • listless
  • dull
  • shiftless
 181. tunt
  • thin
  • sparsely
 182. lättsinne
  frivolity
 183. egendom
  property
 184. hörlurar
  headphones
 185. känslomässig
  emotional
 186. frigörelse
  emancipation
 187. en bardisk
  • counter
  • bar counter
 188. psykfall
  psychos
 189. slå ---- sönder och samman
  beat ---- to a pulp
 190. byxor
  pants
 191. en kjol
  skirt
 192. kosta
  to cost
 193. betala
  to pay
 194. värk
  • pain
  • ache
 195. traska
  • to trott
  • plod
  • trudge
 196. ett buk
  • belly
  • abdomen
 197. vad
  what
 198. bra
  good
 199. ett motiv
  motive
 200. trumslagare
  drummer
 201. elbassgitarr
  electric guitar
 202. avlyssna
  • to listen to
  • wire-tap
  • intercept
 203. ett staffli
  easel
 204. ett uppträde
  an appearance
 205. hurudant
  what kind of ...
 206. skevt
  • askew
  • askance
 207. åstadkomma
  • to achieve
  • bring about
  • create
  • make
 208. tankspritt
  absently
 209. föröva
  • to commit
  • perpetrate
 210. vissna
  • to wither
  • wilt
  • decay
 211. ojämnhet
  • roughness
  • irregularity
 212. i syfte
  in order
 213. jäsa
  • to ferment
  • raise (as in yeast in bread dough)
 214. en bondfångare
  a con man
 215. härsklystna
  possessive
 216. skara
  • crowd
  • band
  • troop
 217. murriga
  drab
 218. en vessla
  a weasel
 219. medelmåttig
  • mediocre
  • middling
 220. förstulet
  furtively
 221. kaxig
  cocky
 222. tygla
  • to curb
  • hold in
  • check
 223. avspelning
  • a playback
  • playing back
 224. böka
  • to root
  • rummage
 225. klibba
  • to stick
  • be sticky
 226. t ex
  • for example
  • till exempel
 227. övertramp
  • failure
  • violation
 228. tryta
  • to be lacking
  • to run out
 229. jättesilor
  • whopping
  • huge
 230. mojna
  to abate
 231. vinglig
  • staggering
  • wobbly
 232. kulört
  colored
 233. munk
  donut
 234. jävig
  • disqualified
  • challengeable 
  • incompetent
 235. en bemödande
  endeavor
 236. plumsa
  • to flop
  • plop
 237. befintliga
  existing
 238. utstrålning
  charisma
 239. krumma
  hunched
 240. sålunda
  thus
 241. årsskifte   (ett)
  year-end
 242. obeveklig
  • relentless
  • inflexible
 243. knäppa upp
  to unbutton
 244. påträffa
  • to meet with
  • find
  • encounter
 245. agerande
  behavior
 246. skottår
  leap year
 247. ett formulär
  • a form
  • blank
 248. nekande
  • negative
  • denial
 249. kalufs
  • mane
  • thatch
  • forelock
 250. brokig
  • motley
  • gaudy
 251. en antagande
  an assumption
 252. läggdags
  bedtime
 253. forell
  trout
 254. dåraktig
  • foolish
  • lunatic
 255. en makthavare
  • a ruler
  • (leader)
 256. uppgörelse
  settlement

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281160
Filename:
Lördag-4-200
Updated:
2017-09-22 17:02:47
Tags:
Lördag 200
Folders:

Description:
Lördag-4-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview