Måndag-1-200

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. intyga
  to certify
 2. ingående
  • detailed 
  • thorough
 3. makt
  • force
  • power
  • Nation
  • State
 4. besvara
  to answer
 5. smälla
  • to bang
  • knock
 6. stum
  stupid
 7. tanke
  thought
 8. hamna
  • to end up  
  • end  
  • land 
  • land up
 9. flykting
  refugee
 10. bereda
  to prepare
 11. ömt
  tenderly
 12. och ha det trevligt
  and have a good time
 13. i full fart
  • in full swing
  • full speed
 14. fläskkarré
  pork tenderloin
 15. en rullgardin
  • blind
  • shade
  • pulldown
 16. frånsett
  • apart
  • apart from
 17. värt att pröva
  worth trying
 18. farstubron
  porch
 19. ådraga sig
  • to incur
  • contract
  • get
 20. oundviklig
  • inevitable
  • unavoidable
 21. ett skogsbryn
  edge of the forest
 22. hända
  to happen
 23. böra
  • ought
  • bör  borde   bort
 24. mena
  • to hold the opinion
  • to think
 25. cyckla
  to cycle
 26. norra
  • norrifrån
  • nord
  • norr
  • norrut
  • northern
  • from the north
  • northern
  • north
  • northwards
 27. naturlig
  naturally
 28. sist
  last
 29. rätt
  right really
 30. nerifrån
  from below
 31. statliga
  the state
 32. vårdare
  • carers
  • keeper
 33. försörja
  • to support
  • supply
 34. hurdå?
  hows that?
 35. obrukbar
  unusable
 36. omtöcknad
  dizziness
 37. trasa
  to tear to rags
 38. lipsill
  cry-baby
 39. stämpla
  • to stamp
  • mark
  • cancel
 40. ett andrum
  • respite
  • breathing space
 41. ta sig
  • to get
  • catch
 42. uppbåda
  • to muster
  • mobilize
 43. behärska
  • to control
  • rule
  • be the master of
 44. till tåls
  • patience
  • be patient
 45. sentida
  • recent
  • of today
 46. inrättning
  institution
 47. litar
  trust
 48. att bita ihop
  to bite the bullet
 49. avskräcka
  • to deter
  • discourage
 50. otrogen
  • unfaithful
  • faithless
 51. fnask
  • prostitute
  • hooker
  • tart
 52. istapp
  icicle
 53. hemåt
  homeward
 54. gräns
  • boundary
  • border
  • frontier
 55. snärja
  • to snare
  • entangle
  • trap
 56. belastning
  • load
  • charge
  • disadvantage
  • handicap
 57. anpassa
  • to adjust
  • suit
  • adapt
 58. tillit
  confidence
 59. förhålla
  • to remain
  • keep
 60. leksak
  toy
 61. en järnaffär
  hardware store
 62. en tårt
  cake
 63. en bokhandel
  book shop
 64. trä
  wood
 65. kontant
  cash
 66. tung
  heavy
 67. en smycke
  jewelry
 68. grönsak
  vegetable
 69. livmedelsaffär
  grocery store
 70. fylla
  to fill   also used w birthdays
 71. idrotsplats
  sports stadium
 72. postkontor
  post office
 73. Vart ska du
  To where are you going
 74. en kö
  queue
 75. hållplats
  bus stop
 76. ett vardagsrum
  family room  everyday room (lit)
 77. ett badrum
  bathroom
 78. ett kök
  kitchen
 79. ett sovrum
  bedroom
 80. slockna
  to go out
 81. anletsdrag
  features
 82. kund
  customer
 83. tunna
  • to thin
  • dulite
 84. tveksam
  hesitant
 85. fras
  phrase
 86. skygg
  shy
 87. jämt
  always
 88. tvivla
  doubt
 89. svamp
  • mushroom
  • fungus
 90. så pass
  • so
  • that
 91. skuffen
  trunk (car trunk)
 92. kortvarigt
  • momentarily
  • briefly
 93. ärligt
  • honestly
  • fairly
  • sincerely
 94. råka ut för
  • to encounter
  • come up against
 95. självklarheter
  certainties
 96. radera
  • to delete
  • erase
 97. varsamt
  gently
 98. i närheten
  • nearby
  • around
 99. fruntimmerskarl
  womanizer
 100. ett mejl
  email
 101. konst
  art
 102. naturkunskap
  science
 103. skrivbord
  writing desk
 104. igen
  again
 105. i förra
  last
  • then 
  • at that time
 106. trolig
  probable
 107. söndra
  • söderut
  • söderifrån
  • söder
  • southern
  • southwards
  • from the south
  • south
 108. mest
  most (amount)
 109. en bro
  bridge
 110. lasta
  • to load
  • take in
 111. en flod
  river
 112. ett cabriol
  convertible
 113. veteranbil
  old car
 114. ett berg
  mountain
 115. en spade
  • shovel
  • spade
 116. lyssna
  to listen
 117. genom
  through
 118. vapen
  weapon
 119. iförda
  wearing
 120. tillstyrka
  to recommend
 121. spillror
  • rubble
  • debris
  • wreckage
 122. måna om
  to take care of
 123. påtaglig
  • obvious
  • blatant
 124. en härva
  a tangle
 125. snygging
  looker (ie a real looker)
 126. i tankarna
  • in mind
  • in thoughts
  • mentally
 127. eggande
  • provoking
  • inciting
 128. avta
  • to decrease
  • diminish
 129. desto . . .    bättre
  • desto . . .  hårdare
  • all the (so much...)   better,     harder
 130. frotté
  terry cloth
 131. flatskratt
  guffaw
 132. syfte
  • purpose
  • end
  • aim
 133. uppfostra
  to bring up
 134. omsorg
  • care
  • attention
 135. förtur
  priority
 136. samråda
  to consult each other
 137. cellgifter
  chemotherapy
 138. förtroende
  confidence
 139. nere
  down (location)
 140. bort
  away (motion)
 141. ovanlig
  unusual
 142. någonstans
  somewhere
 143. i eftermiddags
  this afternoon
 144. baka
  to bake
 145. bosatt
  resident
 146. dålig
  bad
 147. trång
  • narrow
  • constricted
 148. allmän
  • general
  • common
 149. ett  glasbruk
  glassworks
 150. inrikes
  domestic
 151. välsedd
  popular
 152. fly
  to flee
 153. spill
  • waste
  • wastage
 154. brista
  to burst
 155. åsyn
  sight
 156. förändring
  change
 157. vanlig
  • ordinary
  • usual
 158. övertidsersättning
  overtime
 159. rycka
  • to snatch
  • twist
  • jerk
  • yank
 160. töras
  to dare
 161. rutscha
  • to glide
  • slide
  • slip
 162. stjärnklar
  starlit
 163. någorlunda
  • fairly
  • moderately
  • passably
  • pretty
 164. till sist
  • finally
  • at last
 165. allrum
  living room
 166. en hiss
  elevator
 167. bjärt
  • brightly
  • glaring
  • gaudy
 168. trots allt
  • after all
  • regardless
 169. väsentlig
  • essential
  • integral
 170. lim
  glue
 171. så här dags
  at this time
 172. kunde inte ett dugg
  • ett dugg
  • couldnt give a damn
  • damn
 173. jättelik
  giant
 174. jungfrukammare
  servants room
 175. förpliktelse
  • obligation
  • commitment
 176. länsstol
  armchair
 177. bortsett
  apart
 178. välla fram
  to stream (pour) from
 179. intill
  up to
 180. sammanbiten
  resolute
 181. för      skull
  for      sake   ie for heavens sake
 182. ställa upp
  to put up   lay out   arrange
 183. utbrista
  • to exclaim
  • burst out
 184. till och med
  up to and including
 185. mordförsök
  attempted murder
 186. sjö
  lake   sea
 187. vid
  at
 188. serveringsrum
  pantry
 189. han hälsa att
  he sends word that
 190. ändra sig
  • to change
  • change your mind
 191. hör gärna av dig
  please let me know
 192. räkna ut
  • to figure out
  • work out
 193. hundralappar
  • -lappar
  • (used as in a hundred bucks etc)
 194. mäklarfirman
  brokerage firm (real estate firm)
 195. ett minnesmärke
  • memorial
  • monument
 196. praktikant
  • intern
  • trainee
 197. tonvis
  tons
 198. klara av
  • to cope
  • manage
  • bring off
 199. klyva
  • to cleave
  • split
 200. låta
  • to let
  • permit
  • sound
 201. ett fängelse
  jail
 202. ett kungarike
  kingdom
 203. spara
  to save
 204. omak
  trouble
 205. med vett och vilja
  willfully
 206. nyckfull
  • whimsical
  • capricious
  • freakish
  • fickle
 207. beröring
  • contact
  • touch
 208. fastmer
  • rather
  • much

  (an adverb)
 209. gles
  sparsely
 210. rysning
  • shiver
  • shudder
 211. beskåda
  • to look at
  • view
 212. burop
  • boo
  • boos
 213. lustiga
  hilarious
 214. dirigera
  • to direct
  • conduct
 215. vanhedra
  • to disgrace
  • dishonor
 216. samspråk
  conversation
 217. sorglösa
  carefree
 218. befallning
  • a command
  • an order
 219. förfinat
  refined
 220. dra sig tillbaka
  • to retire (from job)
  • withdraw
 221. hyckleri
  hypocrisy
 222. grundligt
  thoroughly
 223. ett spratt
  a prank
 224. sia
  to prophecy
 225. ett skynke
  • a cloth
  • a cover
 226. aningen
  slightly
 227. tafsa
  • to paw
  • fiddle
 228. väsnas
  to make noise
 229. ananas
  pineapple
 230. stundande
  • forthcoming
  • upcoming
 231. passa dig
  • watch yourself
  • be careful
 232. riktlinje
  guideline
 233. förpassa
  • to dispatch
  • consign
  • relegate
 234. bemöda sig
  • to endeavor
  • strive
 235. en utandning
  an exhalation
 236. göranden och låtanden
  • doings  (goings on)
  • (lit. releases and omissions)
 237. förenkla
  • to simplify
  • short cut
 238. övertygelse
  • belief
  • conviction
 239. åksjuk
  • motion sickness
  • car sick
 240. en vante
  a mitten
 241. träffande
  • aptly,  
  • to the point
 242. en företeelse
  • phenomenon,  
  • fact
 243. gångstråk
  walkways
 244. ett befäl
  the command
 245. trubbigt
  • blunt
  • bluntly
 246. en affisch
  • a poster
  • placard
 247. mellanmål
  snack
 248. ombud
  • agent
  • proxy
  • delegate
 249. lagfart
  • title
  • deed
 250. hej svejs
  bye bye
 251. tossig
  daft
 252. tattare
  gipsy
 253. medvurst
  salami
 254. en skräddare
  a tailor
 255. huva
  hood (on jacket)

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281291
Filename:
Måndag-1-200
Updated:
2017-08-27 17:06:05
Tags:
Måndag 200
Folders:

Description:
Måndag-1-200
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview