1th H1. Leven van de natuur

Home > Preview

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.


 1. Ötzi
  Naam voor de man uit de prehistorie die in 1991 gevonden is in het ijs

 2. Jean-François Champollion
  Fransman die de steen van Rosette heeft gevonden en daardoor het hiërogliefenschrift heeft ontcijferd

 3. Ramses II
  Belangrijke farao uit Egypte. Was gedurende 66 jaar farao van Egypte

 4. Cheops
  Farao uit Egypte. Voor hem is de grootste piramide, in Gizeh, gebouwd.

 5. Toetanchamon
  Bekendste, maar zeker niet de belangrijkste, farao uit het Nieuwe Rijk. Wereldberoemd door de ontdekking van zijn ongeschonden graf.

 6. Howard Carter
  Ontdekker van het graf van Toetanchamon
 7. middelen van bestaan
  manieren om aan voedsel te komen
 8. jagers-verzamelaars
  de eerste mensen die leefden van het jagen, vissen en verzamelen

 9. experimentele archeologie
  archeologen spelen na hoe mensen in de prehistorie leefden
 10. oorzaak
  de reden dat iets gebeurt
 11. gevolg
  een gebeurtenis die na een oorzaak komt
 12. aanleiding
  de meest directe oorzaak
 13. landbouwrevolutie
  De jagers-verzamelaars worden boeren. Deze overgang duurde vaak eeuwenlang.
 14. ijstijd
  Een periode waarbij de gemiddelde temperatuur over een langere tijd erg koud is.
 15. irrigatielandbouw
  manier van landbouw waarbij de akkers worden bevloeid met behulp van dijkjes en kanaaltjes.

 16. farao
  de koning van Egypte
 17. cultuur
  alles wat mensen maken, doen en bedenken
 18. tempel
  gebouw waar de goden werden vereerd.
 19. natuurgodsdienst
  godsdienst waarbij de goden zich via de dingen in de natuur laten zien
 20. hiërogliefenschrift
  schrift van de Egyptenaren. De letters zijn kleine tekeningetjes die een woord uitbeelden.

 21. koninkrijk
  een land waarover een koning of een koningin regeert
 22. staatshoofd
  de koning(in) of de president van een land
 23. ministeriële verantwoordelijkheid
  de ministers zijn verantwoordelijk voor alles wat de koning doet of zegt
 24. mummie
  • lichaam dat gebalsemd en gewikkeld is in doeken om het goed te houden voor het leven na de dood
 25. piramide
  graf van een farao, bestaande uit een grote hoeveelheid ingenieus op elkaar gestapelde rotsblokken

 26. rotsgraf
  graf van de farao dat is uitgehakt in de rotsen
 27. Dal der Koningen
  gebied in Zuid-Egypte waar veel farao's uit het Nieuwe Rijk zijn gegraven.
 28. aanzien
  de mate waarin men tegen iemand opkijkt
 29. historici
  mensen die de geschiedenis onderzoeken en proberen te verklaren.
 30. nomade
  mensen die geen vaste woonplaats hebben
 31. ritueel
  plechtige, meestal godsdienstige, handeling
 32. sociale verschillen
  verschillen tussen mensen, omdat ze bij een andere groep horen, bijvoorbeeld omdat ze meer of minder bezittingen hebben
 33. toendra
  koud gebied waar alleen mossen en lage struiken groeien
 34. 12000 v.Chr.
  jagers-verzamelaars wonen in grotten

 35. 5000 v.Chr.
  de eerste boeren in Nederland

 36. 3000 v.Chr.
  Ötzi was en jager in de Steentijd
 37. 2600 v.Chr.
  farao's werden begraven in piramides
 38. 1800 v.Chr.
  de steen van Rosette is gemaakt

Card Set Information

Author:
dke
ID:
281336
Filename:
1th H1. Leven van de natuur
Updated:
2014-09-03 06:44:17
Tags:
geschiedenis Steentijd Egypte
Folders:

Description:
De begrippenlijst en tijdbalk van H1. Leven van de natuur.
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview