Book 1.66.3 - 74

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἀπειχοντο (ἀπεχω)
  they kept away from
 2. τας πεδας
  chains
 3. κιβδηλῳ (ος  ον)
  deceitful
 4. πισυνοι (ος  ον)
  relying on, trusting in
 5. ἐξανδραποδιουμενοι (ἐξανδραποδιζω)
  reducing them to total slavery
 6. ἑσσωθεντες (ἡσσαομαι)
  having been beaten/worsted
 7. ἐζωγρηθησαν
  they were taken alive
 8. ἐδεδεατο (δεω)
  they had been bound
 9. σοαι (ος  η  ον)
  safe and sound
 10. συνεχεως
  continually
 11. αἐθλεον (ἀθλεω)
  they were contending with
 12. κατυπερτεροι (comp)
  superior
 13. ἐπειρωτων τινα θεων
  asking which of the gods
 14. ἀνευρειν (ἀνευρισκω)
  to discover
 15. την θηκην
  the coffin/grave
 16. λευρῳ (ος  α  ον)
  smooth
 17. κρατερης ἀναγκης
  powerful compulsion
 18. τo πημ᾽
  woe
 19. φυσιζοος (ος  ον)
  life-giving
 20. ἡ αἰα
  earth
 21. κομισσαμενος (κομιζω)
  having supplied, introduced, carried off
 22. ὁ/ἡ ἐπιταρροθος
  the defender/ally
 23. ἐλασσον
  less, worse
 24. διζημενοι (διζημαι)
  seeking out
 25. ἐλινυειν
  to rest
 26. άλλους ἀλλῃ
  some places to another (i.e. 'here and there')
 27. της ἐπιμειξιης
  a mixing with, dealings
 28. το χαλκηιον
  the blacksmith's, a smithy
 29. ἐν θωματι
  in wonder, amazement
 30. ἐθηειτο (θεαομαι)
  he observed
 31. εἰ περ εἰδες το περ ἐγω
  if you'd seen what I saw
 32. το φρεαρ
  a well
 33. ὀρυσσων (ὀρυσσω)
  digging
 34. ἐπετυχον (ἐπιτυγχανω)
  I hit upon
 35. τη σορῳ
  a vessel, container
 36. ἑπταπηχει (ἑπταπηχυς)
  seven cubits long (dat)
 37. τἡ μηκει
  length
 38. συνεχωσα (συγχώννυμι)
  I buried
 39. συνεβαλλετο (συμβαλλω)
  he concluded
 40. ὁρεων (ὁραω)
  having seen
 41. τας φυσας
  bellows
 42. τον ἀκμονα
  the anvil
 43. την σφυραν
  the hammer
 44. εἰκαζων (εἰκαζω)
  guessing [inferring by comparison]
 45. πλαστου (ος  η  ον)
  moulded; made up, trumped up
 46. ἐδιωξαν (διωκω)
  they pursued, prosecuted
 47. ἀνεγνωσε (ἀναγιγνωσκω)
  he persuaded
 48. ἐνοικισθη (ἐνοικιζω)
  he had been settled
 49. ἀνορυξας (ἀνορυσσω)
  having dug up
 50. δολου τα και ἀπατης
  deceit and also fraud/trickery
 51. τῃ ἀπιξι
  the arrival
 52. αἱ εὐεργεσιαι
  good deeds, services
 53. γεγονυιαι (γιγνομαι)
  existing
 54. ὠνεοντο (ὠνεομαι)
  they were buying
 55. δωντινην
  • adv
  • freely, as a gift
 56. των ζῳδιων
  figurines
 57. ἐξωθεν
  • adv
  • from without
 58. πλησαντες (πιμπλημι)
  having filled up
 59. το χειλος
  the rim, lip
 60. διφασιας (ος  α  ον)
  of two kinds
 61. ἀπελοιατο (ἀφαιρεω)
  they took it away
 62. ὑστερησαν (ὑστερεω)
  they were too late
 63. ἡλωκεναι (ἁλισκομαι)
  to be conquered
 64. πριαμενους (πριαμαι)
  buying, selling
 65. καταιρησειν (καθαιρεω)
  to take down!
 66. νομιζομενος προσθε
  being thought already
 67. σκυτινας (ος  α  ον)
  leather
 68. τας ἀναξυριδας
  trousers
 69. τας ἐσθητα
  clothing
 70. τρηχεαν (τραχυς  υια  υ)
  jagged, rocky
 71. τρωγειν (τρωγω)
  to nibble
 72. γευσαμενοι (γευω)
  having been given a taste
 73. περιεξονται (περιεχομαι)
  they will embrace
 74. ἀπωστοι (ος  η  ον)
  such as to be driven away
 75. ἁβρον (ος  ον)
  luxurious
 76. οἱ κατηκοοι
  subjects
 77. ὁ οὐρος
  the boundary
 78. παραμειβομενος (παραμειβω)
  passing by
 79. ἀπεργει (ἀπεργνυμι)
  it separates
 80. ἐξ εὐωνομου
  on the left hand side
 81. ἀποταμνει (ἀπταμνω)
  it cuts off
 82. ὁ αὐχην
  neck
 83. το μηκος
  the length
 84. εὐζωνῳ (ος  ον)
  active, prepared
 85. ἀναισιμουνται (ἀναισιμοω)
  they use up (73)
 86. τῳ ἱμερῳ
  a desire
 87. τον γαμβρον
  brother-in-law
 88. ἡ ἰλη
  a troop
 89. ὑπεξηλθε (ὑπερξερχομαι)
  it escaped
 90. εὐ περιειπε (περιεπω)
  he treated well
 91. ἐπ᾽ ἀγρην
  to/on the hunt
 92. νοστησαντας (νοστεω)
  having returned
 93. διεδεξε (διαδεικνυμι)
  he showed
 94. ἀκρος  α  ον
  first, outermost
 95. τρηχεως (τραχυς  υια  υ)
  jaggedly, sharply
 96. περιεσπε (περιεπω)
  he treated
 97. τῃ ἀεικειῃ
  an outrage/injury
 98. σκευασαντες (σκευαζω)
  to prepare
 99. την ταχιστην
  with all speed
 100. οἱ δαιτυμονες
  dinner guests
 101. ἐπασαντο (πατεομαι)
  they ate
 102. ἐξαιτεοντι (ἐξαιτεω)
  demanding
 103. διαφερουσι (διαφερω)
  they carried on through with
 104. ἐπ᾽ ἰσης
  near equally
 105. της συμβολης
  meeting, engagement
 106. συνεστεωσης (συνιστημι)
  engaging in battle
 107. ἐξαπινης
  • adv
  • suddenly
 108. προηγορευσε ἐσεσθαι
  he predicted it (to be)
 109. τον ούρον
  the limit, range, boundary
 110. προθεμενος (προτιθημι)
  having set out
 111. συμβιβασαντες (συμβιβαζω)
  having brought together/reconciled
 112. σπευσαντες (σπευδω)
  having hurried, urged on
 113. την ἐπαλλαγην
  an exchange
 114. αἱ συμβασιες
  agreements, pacts
 115. τους βραχιονας
  the arms
 116. την ὁμοχροιην
  the skin
 117. ἀναλειχουσι (ἀναλειχω)
  they lick up
Author:
RedEdison
ID:
281527
Card Set:
Book 1.66.3 - 74
Updated:
2014-08-30 13:08:19
Tags:
Herodotos
Folders:
Herodotos
Description:
Herodotos Histories Vocab
Show Answers: