Onsdag-1-200

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
281983
Filename:
Onsdag-1-200
Updated:
2016-11-22 09:38:25
Tags:
onsdag 200
Folders:

Description:
Onsdag-1-200
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. skott
  • shot
  • charge
  • shoot
 2. trots
  • in spite of
  • n
  • obstinancy
  • defiance
 3. ovilja
  • animosity
  • aversion
 4. ge  utlopp  åt
  to give vent to
 5. kringgå
  • to evade
  • circumvent
  • get around
 6. vänja
  to accustom
 7. stelna
  • to stiffen
  • get stiff
 8. fordra
  • to demand
  • require
 9. skamlig
  • shameful
  • disgraceful
 10. karg
  • barren
  • bare
 11. ombytlig
  fickle
 12. plugga
  • to study intensely
  • swot
 13. urdålig
  really bad
 14. tyvärr
  unfortunately
 15. en motion
  exercise
 16. någonting
  something
 17. kyssa
  to kiss
 18. le
  to smile
 19. en familj
  family
 20. en födelsdag
  birthday
 21. göra  av med
  to spend
 22. klappa
  • to pat
  • tap
  • stroke
 23. högst
  highest
 24. lågt
  low
 25. lägst
  lowest
 26. nos
  nose
 27. sista
  två sista
  • last
  • last two
 28. se  ut  som
  to look like
 29. nederst
  at the bottom
 30. överst
  at the top
 31. rymd
  space
 32. veckla  ihop
  to fold up
 33. skaffa
  • to get a hold of
  • obtain  (find)
 34. inse
  to realize
 35. lösgöra
  • to release
  • set free
 36. brysk
  • abrupt
  • brusque
 37. rymma
  • to escape
  • run away
 38. förrymd
  escaped
 39. fnysa
  • to snort
  • fnös (past)
 40. kungöra
  • to announce
  • proclaim
 41. stegra
  • to increase
  • raise 
  • heighten
 42. bedövad
  • stunned
  • like given an anesthetic
 43. tusan också
  • damn it
  • like hell!
 44. gympadojor
  sneakers
 45. självupplevt
  personally experienced
 46. inlevelseförmåga
  empathy
 47. ironisk
  ironic
 48. spikrak
  straightforward
 49. medborg
  citizenship
 50. trögt
  slowly
 51. förfalska
  • to falsify
  • fake
 52. se till
  • to attend to
  • look after
  • see to
 53. gå ut på
  • to boil down
  • involves
  • (ie Whats life if all it boils down to is counting days till death)
 54. annonser
  ads
 55. avtjäna
  to serve
 56. mucka
  • to be demobbed
  • to get out
 57. det spelar ingen roll
  • it doesn’t matter
  • (or as a phrase) Never Mind!
 58. grabbgrej
  a guy thing
 59. uppfattat
  Roger!  (perceived)
 60. klåda
  • itching
  • itch
  • prickling
 61. oöverstigliga
  insurmountable
 62. pigg
  pigga
  • alert
  • spry

  to cheer up
 63. lägga sig
  to lay down
 64. lust
  • inclination
  • desire
 65. skillnad
  difference
 66. syskon
  brother and sisters
 67. nicka
  to nod
 68. lysa
  • to shine
  • gleam
 69. utöva
  • to exercise
  • exert
  • practice
 70. kräva
  • to demand
  • call for
  • to take
 71. plikt
  duty
 72. nuvarande
  present
 73. en ordförande
  chairman
 74. lycklig
  • happy
  • lucky
 75. ett sommarlov
  vacation
 76. en kostym
  suit
 77. en uppsats
  essay
 78. en torsdag
  Thursday
 79. en möbler
  furniture
 80. en lektion
  • lesson
  • lecture
 81. störa
  to disturb
 82. en pall
  • footstool
  • stool
 83. avund
  envy
 84. oresonligt
  unreasonable
 85. orsaka
  to cause
 86. en  husrannsakan
  a search
 87. rakvatten
  aftershave
 88. tänka sig
  • to imagine
  • consider
 89. nöja sig
  • to settle
  • to be satisfied with
  • content with
 90. färdväg
  route
 91. klo
  • claw
  • pinchers
 92. ett helljus
  high beam (in car)
 93. vägledning
  guidance
 94. ändamål
  • purpose
  • object
 95. ta livet av
  • to do away
  • suicide
 96. sedlar
  bills (paper money)
 97. bakslag
  • a setback
  • a reverse
 98. äventyrlig
  • adventurous
  • risky
  • hazardous
 99. minskar
  • decreases
  • reduces
 100. hovmästarsås
  mustard sauce
 101. underarm
  forearm
 102. trots  att
  in spite of the fact that
 103. förödelse
  devastation
 104. i  det  närmaste
  almost
 105. en pryl
  • thing
  • gadget
 106. befordra
  • to promote
  • forward
  • send
 107. fånge
  prisoner
 108. vaktare
  • guardian
  • warden
 109. innebära
  to imply
 110. nödväntdig
  • necessary
  • essential
 111. förälska
  to fall in love
 112. svindel
  • dizziness
  • giddiness
 113. svämma
  to overflow
 114. forskande
  • searchingly
  • inquiringly
 115. furu
  pine
 116. våningsäng
  bunk bed
 117. riktigt ännu
  • just yet
  • right now
 118. lösning
  solution
 119. småtimmarna
  the wee hours
 120. krita
  • crayon
  • chalk
 121. obebott
  uninhabited
 122. ganska
  • rather
  • quite
 123. be
  • to pray
  • ask
 124. hejsan
  hi there
 125. resa
  to travel
 126. behöva
  to need
 127. ge
  to give
 128. i  stället  för
  instead of
 129. bruka
  • usually
  • used to
  • to be in the habit of
 130. deppad
  depressed
 131. avskaffa
  to abolish
 132. släta
  • to smooth down
  • flatten
 133. rycka
  • to pull
  • tug
  • jerk
 134. knallröd
  bright (vivid) red
 135. urringning
  plunging neckline
 136. fullständig
  • complete
  • entire
  • full
  • perfect
  • total
 137. ett damrum
  ladies room
 138. överleva
  to survive
 139. bana
  to clear the way
 140. löst
  • loosely
  • lightly
 141. provisorisk
  temporary
 142. heders
  honorary
 143. färgglad
  colorful
 144. skinn
  leather
 145. beundran
  admiration
 146. klistra
  • to paste
  • glue
 147. anförtro
  • to confide
  • entrust
  • dispute
 148. julklapp
  Christmas present
 149. inslagen
  wrapped up
 150. len
  soft
 151. volanger
  ruffles
 152. ett område
  • area
  • territory
 153. uppsvullen
  uppsvälld
  swollen
 154. sömnbrist
  lack of sleep
 155. upphöra
  • to cease
  • stop
 156. beröm
  praise
 157. kanel
  cinnamon
 158. tystnadsplikt
  professional secrecy
 159. såvida
  • if
  • in any case
  • provided that
 160. såvida inte
  unless
 161. ett trapphus
  stairwell
 162. altan
  • porch
  • balcony
 163. närlivsbutik
  convenience store
 164. badhytt
  cabana
 165. oupphörlig
  • perpetual
  • unceasing
 166. kinka
  whimper
 167. försågs
  supplied
 168. smidda
  forged
 169. ett nödrop
  cry for help
 170. galler
  • bars
  • grill
  • grating
 171. larm
  • alarm
  • alarms
 172. etapp
  • stage
  • phase
 173. en variant
  • version
  • variant
 174. vältränade
  trained
 175. formellt
  • formally
  • formal
 176. då kör vi
  here we go
 177. övergivet
  abandoned
 178. en bössa
  • gun
  • rifle
 179. angav
  indicated
 180. instämma
  • to concur
  • agree
 181. trilskas
  • to be contrary
  • uncooperative
 182. VD
  CEO
 183. grådaskig
  • dingy
  • greyish
 184. hundvalp
  puppy
 185. kivas
  • to squabble
  • quarrel
 186. falka
  • to spy
  • spy out
 187. hyresrätt
  tenancy
 188. en hembiträde
  • maid
  • servant girl
 189. andel
  • proportion
  • part
  • share
 190. hederssak
  point of honor
 191. skämta
  • to joke
  • jest
  • make jokes on
 192. en motorväg
  motorway
 193. leda
  to lead
 194. ett järnvägsspår
  railroad tracks
 195. en gränd
  • alley
  • lane
 196. sopa
  to sweep
 197. ett hål
  hole
 198. en kvast
  broom
 199. sällskap
  • company
  • society
 200. ris
  rice
 201. en bonde
  farm
 202. en konst
  art
 203. ett liv
  life
 204. påfallande
  • striking
  • strikingly
  • remarkably
 205. tycka
  to think
 206. slöa
  • lethargic
  • lazy
  • dull
  • idle
 207. åt fanders
  to hell
 208. tärd
  haggard
 209. emellertid
  however
 210. avvara
  to spare (what she has to spare)
 211. ett stängsel
  • fence
  • enclosure
 212. ett sagesman
  informant
 213. blickstilla
  • calm
  • motionless
 214. understöd
  • support
  • subsidy
  • allowance
 215. skrumpna
  • to shrivel
  • shrink
 216. förbittrad
  • resentful
  • exasperated
 217. en olyckshändelse
  accident
 218. en ingivelse
  inspiration
 219. förståndig
  sensible
 220. inpränta i
  to impress upon
 221. skenbart
  • apparently
  • seemingly
  • ostensibly
 222. allsköns
  all sorts
 223. sunkig
  sloppy
 224. dyig
  • slimy
  • muddy
 225. utforska
  • to explore
  • investigate
 226. förryckt
  crazy
 227. nederbörd
  • rainfall
  • snowfall
 228. en sejdel
  • mug
  • tankard
 229. på vid gavel
  wide open
 230. dofta
  to smell (something good)
 231. ompröva
  • to reconsider
  • rethink
 232. insnöad
  • narrow-minded
  • snowbound
 233. enkät
  • inquiry
  • survey
 234. sexa
  • light supper
  • 6
 235. stöttande
  supportive
 236. onämnbara
  unmentionables

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview