1kt H1. Zoeken naar het verleden

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. historicus
  iemand die de geschiedenis bestudeert en onderzoekt. Hij bestudeert daarvoor veel verschillende bronnen, waaronder de vondsten van een archeoloog
 2. bron
  alles waardoor je iets te weten kan komen over de geschiedenis
 3. directe bron
  een bron uit de tijd zelf die je uit de eerste hand informatie geeft
 4. geschiedenis
  dat wat gebeurd is, in het verleden, vroeger
 5. geschreven bron
  geschreven materiaal waaruit je iets te weten kunt komen over de geschiedenis, bijvoorbeeld boeken, wetten, brieven
 6. ongeschreven bron
  een ding waardoor je iets te weten kan komen over de geschiedenis, bijvoorbeeld een stuk gereedschap, potten, skeletten, gebouwen
 7. archeoloog
  iemand die door opgravingen sporen uit het verleden onderzoekt

  Image Upload
 8. prehistorie
  de tijd waarvan geen geschreven bronnen bestaan
 9. historie
  de tijd dat mensen ongeschreven en geschreven bronnen achterlaten
 10. indirecte bron
  een bron die niet uit de tijd zelf komt of die niet van een ooggetuige is
 11. jaartelling
  de manier waarop mensen jaren tellen
 12. eeuw
  een periode van 100 jaar
 13. tijdvak
  periode uit de geschiedenis
 14. belasting
  geld dat iedereen aan de overheid moet betalen. De overheid betaalt daar zaken van die voor iedereen belangrijk zijn, bijvoorbeeld de aanleg van wegen, scholen, politie en brandweer
 15. karakter
  teken voor een woord of letter
 16. non
  vrouw die in een klooster woont en leeft in dienst van God. Nonnen bidden veel, maar werken vaak ook in het onderwijs of in ziekenhuizen
Author:
dke
ID:
282063
Card Set:
1kt H1. Zoeken naar het verleden
Updated:
2014-09-04 11:07:52
Tags:
geschiedenis steentijd prehistorie
Folders:

Description:
Begrippenlijst van H1. Zoeken naar het verleden
Show Answers: