3h H1. Fabrieken en kolonies

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. afzetgebied
  gebied (in het buitenland)
 2. arbeidsomstandigheden
  het geheel van voorwaarden en omstandigheden waaronder een arbeider moet werken. hiertoe behoren onder andere het loon, het aantal werkuren per week en veiligheid op de werkvloer
 3. Conferentie van Berlijn
  Vergadering van vertegenwoordigers van Europese landen, in 1884-1885 in Berlijn gehouden, waarbij ze onderling de gebieden in Afrika verdeelden. Hierbij werden de grenzen op een willekeurige manier getrokken. Er werd nauwelijks rekening gehouden met de volkeren die in de te verdelen gebieden woonden.
 4. evolutietheorie
  de door Darin ontwikkelde theorie over de evolutie van het leven op aarde en het ontstaan van verschillende soorten, onder andere de mens
 5. grondstoffen
  onbewerkte, ruwe materialen waar producten van of mee gemaakt kunnen worden
 6. huisnijverheid
  het (in opdracht van een ondernemer/handelaar) verwerken van grondstoffen bij de mensen thuis
 7. Industriële Revolutie
  Grote verandering - begonnen in de Westeuropese samenleving - door de omschakeling van het handmatig naar het machinaal vervaardigen van goederen in grote fabrieksgebouwen
 8. machtsevenwicht
  een situatie waarbij de militaire en politieke kracht van de verschillende landen (of groepen van landen) ongeveer even groot is
 9. modern imperialisme
  periode in de tweede helft van de 19e eeuw waarin een aantal Westeuropese landen door het veroveren van kolonies in Afrika en Zuidoost-Azië een groot koloniaal wereldrijk (imperium) opbouwden
 10. nationalisme
  • 1. voorliefde voor en het verheerlijken van het eigen land land/volk
  • 2. als een volk nog geen eigen staat heeft, dan streeft het volk naar zelfstandigheid van het eigen land
 11. Spinning Jenny
  een apparaat waarmee een spinner acht draden tegelijk kan spinnen. Dit was een klein werktuig dat nog gewoon in huis gebruikt kon worden
 12. stoommachine
  machine die door het gebruik van stoom in beweging wordt gebracht. Voor het stoken van de stoommachine zijn grote hoeveelheden steenkool nodig.
 13. urbanisatie
  verstedelijking: het groeien van bestaande steden en het ontstaan van nieuwe steden
 14. 1765
  uitvinding Spinning Jenny
 15. 1750-1800
  belangrijke uitvindingen van Kay, Hargreaves en Arkwright
 16. 1800-1850
  Industriële Revolutie met slechte arbeidsomstandigheden
 17. 1840
  schoorstenen in Manchester zorgen voor luchtvervuiling
 18. 1850
  industriële samenleving: werken in fabrieken en wonen in steden
 19. rond 1850
  Charles Darwin en zijn evolutietheorie
 20. 1858
  Heel India onder Britse controle
 21. 1869
  opening Suezkanaal

  Image Upload
 22. 1871
  Ontstaan Duitse keizerrijk
 23. 1882
  Egypte wordt een Britse kolonie
 24. 1884
  Conferentie van Berlijn
 25. 1900
  Marokko-crisis
 26. De landen die je moet leren
  Image Upload
Author:
dke
ID:
282065
Card Set:
3h H1. Fabrieken en kolonies
Updated:
2014-09-26 14:50:15
Tags:
geschiedenis kolonies industrie
Folders:

Description:
Begrippen en tijdbalk van H1. Fabrieken en kolonies van het boek van 3havo
Show Answers: