2th H1. De Gouden Eeuw

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jan Adriaanszoon Leeghwater
  waterbouwkundige. Onder zijn leiding werd in 1612 de Beemster met molens drooggemalen
 2. Maurits van Oranje
  zoon van Willem van Oranje. Hij werd stadhouder in 1586
 3. Rembrandt van Rijn
  Beroemdste schilder uit de Gouden Eeuw
 4. Hugo de Groot
  Geleerde en bestuurder uit de Gouden Eeuw
 5. Willem Janszoon Blaeu
  Nederlandse kaarten- en atlasmaker uit de Gouden Eeuw
 6. Van Oldenbarnevelt
  Bestuurder uit de Gouden Eeuw. Hij werd na een ruzie met stadhouder Maurits onthoofd.
 7. Spinoza
  Nederlands filosoof uit de Gouden Eeuw
 8. Gouden Eeuw
  Naam voor de periode tussen 1600 en 1700 waarin het economische heel goed ging met Nederland
 9. handelskapitalisme
  geld investeren in de handel met het doel meer winst te maken
 10. Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
  samenwerking van verschillende handelsverenigingen, werd opgericht in 1602
 11. monopolie
  alleenrecht op bijvoorbeeld de handel in specerijen in een gebied
 12. West-Indische Compagnie (WIC)
  handelsvereniging voor de handel met Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied
 13. handelskolonie
  kolonie die voornamelijk bedoeld is voor het goed verlopen van de handel. Een handelskolonie is meestal klein.
 14. vestigingskolonie
  kolonie waar mensen naar toe gaan om een nieuw bestaan op te bouwen. Vestigingskolonies zijn vaak groot.
 15. stapelmarkt
  plaats waar handelswaar wordt opgeslagen om vanaf daar verder verhandeld te worden.
 16. gewesten
  zelfstandige delen van het land, beetje vergelijkbaar met de huidige provincies
 17. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
  naam die Nederland in 1588 kreeg tijdens de strijd tegen Spanje. De naam wordt vaak afgekort tot Republiek.
 18. gewestelijke staten
  bestuur van een gewest in de Gouden Eeuw
 19. Staten-Generaal
  vroeger: vergadering van de afgevaardigden van de gewestelijke staten
 20. stadhouder
  legeraanvoerder en machtig politicus in de tijd van de Republiek, behorend tot de Oranjes
 21. regenten
  bestuurders - afkomstig uit rijke burgerij - in de Gouden Eeuw
 22. armenzorg
  zorg voor armen, vroeger meestal via liefdadigheidsinstellingen
 23. Staten-Generaal
  nu: de vergadering van de Eerste en Tweede Kamer samen
 24. Prinsjesdag
  de derde dinsdag in september. Op deze dag maakt de regering de plannen voor het komend jaar bekend.
 25. troonrede
  toespraak van de koning op Prinsjesdag
 26. Eerste en Tweede Kamer
  Staten-Generaal; volksvertegenwoordiging; parlement
 27. ministers
  leden van de regering
 28. aandeel
  een aandeel is een bewijs dat je voor een deel mede-eigenaar bent van een bedrijf. Als het goed gaat met het bedrijf, wordt je aandeel meer geld waard en ben je dus rijker
 29. compagnie├źn
  handelsmaatschappijen
 30. concurrent
  mensen of bedrijven die beter dan de ander willen zijn
 31. genre
  kunststijl
 32. republiek
  land dat niet door een koning of keizer bestuurd wordt
 33. specerij
  een kruid dat groeit in de tropen
 34. specialisatie
  boeren of ambachtslieden die zich concentreren op het verbouwen of het maken van 1 gewas of 1 product
 35. stilleven
  een schilderij waarop geen levende wezens staan
 36. tolerant
  respecteren van andere personen, een andere cultuur of een ander geloof
 37. tuchthuis
  gevangenis waarin de gevangenen aan het werd werden gezet
 38. winst
  winst is wat je overhoudt bij verkoop, dus de opbrengst min de kosten
Author:
dke
ID:
282148
Card Set:
2th H1. De Gouden Eeuw
Updated:
2014-09-05 10:41:26
Tags:
geschiedenis goudeneeuw VOC
Folders:

Description:
2th Begrippenlijst H1. De Gouden Eeuw
Show Answers: