Book 5.57 - 71

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἀπολαχοντες (ἀπολαγχάνω)
  having obtained a portion of
 2. ἐξανασταντων (ἐξανίστημι)
  having
 3. ἐπι ῥητοισι
  upon stated terms
 4. ἀξιαπηγητων (ἀξιαφήγητος  ον)
  worth telling
 5. τα διδασκαλια
  teaching, learning
 6. μεταρρυθμισαντες (μεταρρυθμίζω)
  having changed the form
 7. ἐφατισαν (φατίζω)
  they named
 8. τας βυβλους
  papyrus sheets
 9. τας διφθερας
  skins
 10. ἐν σπανι
  in scarcity, lack
 11. ταις αἰγεῃσι
  goatskins
 12. οἰεῃσι
  sheepskins
 13. ἐγκεκολαμμενα (ἐγκολάπτω)
  being engraved
 14. πυγμαχεων (πυγμαχέω)
  being a boxer
 15. ἑκηβολῳ (ος  ον)
  far-shooting
 16. μετα τοισι λοιποισι
  among the rest
 17. κεχωρισμενα (χωριζω)
  being separated
 18. ἐπικραινομενου (ἐμπικραίνομαι)
  being bitter against
 19. κατα το ἰσχυρον
  by force
 20. προεχωρεε (προχωρέω)
  he/it succeeded
 21. προσεπταιον (προσπταίω)
  they failed
 22. κατιεναι (κατειμι)
  to return
 23. τειχισαντες (τειχίζω)
  having built a wall
 24. ἐξοικοδομησαι (ἐξοικοδομέω)
  to build
 25. καλλιον του παραδειγματος
  more beautiful than the model
 26. συγκειμενου
 27. πωρινου (ος  η  ον)
  of tufa
 28. τα ἐμπροσθε
  • adv
  • in front
  • so the front, the facade
 29. (63)
  κατημενοι (καθημαι)
  being established
 30. προφερειν σφι
  to propose to them
 31. προφαντον
  this is an adjective, but makes more sense here as a substantive: ὁ φροφασις, a pretext
 32. ἀπεβησε (ἀποβαινω)
  he disembarked
 33. κειραντες (κείρω)
  having laid waste to
 34. ἱππασιμον (ος η ον)
  fit for horses
 35. ἐπηκαν (ἐφίημι)
  they sent out upon
 36. κατειρξαν (κατείργω)
  they drove down
 37. (64)
  μεζω (comp μεγας
  larger
 38. τοισι ἐσβαλουσι (ἐισβαλλω)
  those invading
 39. προσεμειξε (προσμείγνυμι)
  it engaged/met with
 40. ὡς εἰχον ἰθυς
  they went as directly as possible
 41. ἀπεργμενους (ἀπεργνυμι)
  having confined
 42. Πελαργικῳ
  Pelasgic (dat)
 43. οὐδεν τι παντως ἀν ἐξειλον
  they would never have taken
 44. ἐπεδρην (ος  ον)
  lying in wait
 45. ὑπεκτιθεμενοι (ὑπεκτίθεμαι)
  being brought
 46. συνετεταρκετο (συνταράσσω)
  they had been confused
 47. παρεστησαν (παριστημι)
  they surrendered, came to terms
 48. ἐκ των αὐτων γεγονοτες και οἱ ἀμφι Κοδρον τε και Μελανθον
  being born of the same [people/ancestors] as those around Kodros and Melanthos
 49. ἐπι τουτου
  for this [reason]
 50. ἀπεμνημονευσε (ἀπομνημονεύω)
  he remembered, commemorated
 51. ἐπι του Νεστορος Πεισιστρατου
  for the reason of Peisistratos son of Nestor
 52. ἀξιοχρεα (ἀξιόχρεως εων)
  worthy of consideration
 53. της ἀπηγησιος
  narration
 54. χρηισαι (χρῄζω)
  το need, want, beg
 55. προσεταιριζεται (προσεταιρίζομαι)
  he brought in as a friend
 56. τετραφυλους (ος  ον)
  divided into 4 tribes
 57. ἀπαλλαξας (ἀπαλλάσσω)
  having got rid of
 58. ἐξευρων (ἐξευρισκω)
  having invented
 59. ἐπιχωριων (ος  α  ον)
  native to the country
 60. τον λευστῆρα
  a stone-thrower
 61. ἐπαγαγεσθαι (ἐπαγω)
  to bring in [as ally]
 62. ἐν τῳ ἰσχυροτατῳ
  in the strongest, most secure [place]
 63. μεγαλωστι
  • adv
  • hugely, magnificently
 64. ὁ θυγατριδεος
  maternal grandson
 65. ἐγεραιρον (γεραίρω)
  they were honouring
 66. (68)
  κατεγελασε
  he made a laughing stock
 67. του ὀνου
  ass, donkey
 68. του χοιρου
  young pig
 69. μετατιθεις ἀυτα τα τελευταια
  having changed the endings
 70. λογον σφι δοντες
  talking together
 71. ὑπεριδων (ὑπερειδον)
  despising, overlooking
 72. τον ὁμωνυμον
  the namesake
 73. ἀπωσμενον (ἀπωθέω)
  having been rejected, disdained, pushed away, banished
 74. μετωνομασε (μετονομάζω)
  it was called by a new name
 75. δεκαχα
  • adv
  • in ten parts
 76. τους φυλαρκους
  tribe chieftains
 77. προσθεμενος (προστιθημι)
  Med: having joined with, added to
 78. των ἀντιστασιωτεων
  the opposing factions
 79. ἐναγεας (ης  ες)
  accursed
 80. ἐπιλεγων (ἐπιλεγω)
  calling by name
 81. της διδαχης
  the teaching
 82. μετειχε (μετεχω)
  he/it shared in
 83. ἐκομησε (κομεω) ἐπι τυραννιδι
  he aimed at the tyrants
 84. ἀνιστασι (ἀνιστημι)
  they raised [them] up
 85. ὑπεγγυους (ος  ον)
  under surety, reassurance
Author:
RedEdison
ID:
282398
Card Set:
Book 5.57 - 71
Updated:
2014-09-09 13:44:09
Tags:
Herodotos
Folders:
GH1Hdt
Description:
Herodotos Histories vocab
Show Answers: