2KT H1. De Gouden Eeuw

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jan Adriaanszoon Leeghwater
  waterbouwkundige. Onder zijn leiding wordt in 1612 de Beemster met molens leeggemalen. 

  Image Upload
 2. Maurits van Oranje
  zoon van Willem van Oranje. Hij wordt stadhouder in 1586.

  Image Upload
 3. Rembrandt van Rijn
  Beroemdste schilder uit de Gouden Eeuw

  Image Upload


  Image Upload
 4. Gouden Eeuw
  Naam voor de periode tussen 1600 en 1700 waarin het economisch heel goed gaat met Nederland
 5. Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
  samenwerking van verschillende handelsverenigingen, opgericht in 1602

  Image Upload
 6. West-Indische Compagnie (WIC)
  Handelsvereniging voor de handel met Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied. De WIC handelt vooral in slaven.

  Image Upload
 7. stapelmarkt
  plaats waar handelswaar opgeslagen wordt om van daaruit verder verhandeld te worden. Amsterdam is in de Gouden Eeuw een grote stapelmarkt.
 8. gewesten
  zelfstandige delen van het land
 9. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
  naam die Nederland in 1588 krijgt na de onafhankelijkheid van Spanje.

  Image Upload
 10. staten
  bestuur van een gewest in de Gouden Eeuw
 11. Staten-Generaal
  • VROEGER:
  • vergadering van alle staten van de gewesten samen
 12. stadhouder
  opperbevelhebber van het leger in de tijd van de Republiek
 13. regenten
  bestuurders in de Gouden Eeuw
 14. armenzorg
  liefdadigheidsinstelling
 15. Staten-Generaal
  • NU:
  • de vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer samen
 16. Prinsjesdag
  de derde dinsdag in september. Op deze dag maakt de regering de plannen voor het komende jaar bekend.  Image Upload

  Image Upload
 17. troonrede
  toespraak van de koning op Prinsjesdag

  Image Upload
 18. Eerste en Tweede Kamer
  Staten-Generaal. In de Eerste en de Tweede kamer worden besluiten genomen over wetten.

  Image Upload
 19. ministers
  leden van de regering
 20. compagnieën
  handelsmaatschappijen
 21. concurrenten
  mensen of bedrijven die met elkaar wedijveren wie de beste is
 22. genre
  kunststijl
 23. moeras
  drassig, nat land
 24. republiek
  een land dat niet door een koning of keizer bestuurd wordt
 25. specerij
  een kruid dat groeit in de tropen

  Image Upload
 26. winst
  winst is wat je overhoudt, dus de opbrengst min de kosten
Author:
dke
ID:
282464
Card Set:
2KT H1. De Gouden Eeuw
Updated:
2014-09-09 11:53:33
Tags:
geschiedenis GoudenEeuw
Folders:

Description:
Begrippenlijst van 2KT H1. De Gouden Eeuw
Show Answers: